Grote lijsten en bibliotheken beheren in SharePoint

Grote lijsten en bibliotheken beheren in SharePoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt maximaal 30 miljoen items of bestanden opslaan in een SharePoint-lijst of bibliotheek. Gefilterde weergaven van grote lijsten hebben geen vergelijkbare ervaringen aan andere lijsten. Echter wanneer een lijstweergave wordt weergegeven met meer dan 5000 items, kan de onderstaande richtlijnen helpen.

Moderne gebruiken

Weergaven met veel items werken het best in de moderne ervaring. Gebruik de moderne ervaring om u in de klassieke modus ziet mogelijk fouten te voorkomen.

Indexen toevoegen

Wanneer u filteren en sorteren op een kolom die geen indexen, verschijnt er een foutbericht wordt weergegeven. Een index toevoegen handmatig uit Lijstinstellingen in het menu > voor instellingen Geïndexeerde kolommen.

Indexen worden automatisch gemaakt in de volgende twee situaties:

 1. Wanneer opgeslagen weergaven hebt kolommen die worden gebruikt voor sorteren of filteren

 2. Bij het sorteren in de moderne ervaring

Opmerking: Automatisch indexen maken bij het sorteren in de moderne-ervaring is beperkt tot lijsten en bibliotheken met minder dan 20.000 items.

Dubbele controleren deze weergaveopties voor een lijst met

Sommige opties in de lijstweergave kunnen verhinderen dat lijstweergaven met meer dan 5000 items weergeven.

 • Sorteer op slechts één kolom per keer

 • Niet sorteren op personen, zoeken of kolommen met beheerde metagegevens

 • Niet groeperen op

 • Totalen, zoals aantal, som en gemiddelde niet toevoegen

 • Meer dan 12 kolommen van de volgende typen niet weergeven: personen, opzoeken en beheerde metagegevens 

Als er een fout optreedt wanneer u werkt met een grote lijst, worden uw lijstweergave bewerken in de bovenstaande aanbevelingen volgt. 

Er zijn veel manieren waarop u kunt werken met een lijst of bibliotheek van SharePoint zonder dat er een waarschuwing voor het overschrijden van de drempelwaarde voor lijstweergave wordt weergegeven. Aan de hand van de volgende tips kunt u de gewenste informatie opvragen en toch binnen de limiet van 5000 items blijven, waarmee u voorkomt dat de drempelwaarde voor lijstweergave wordt overschreden. Zie Overzicht van lijsten en bibliotheken met veel items voor meer informatie over de drempelwaarde voor lijstweergave.

Werken met de drempelwaarde voor lijstweergave

SharePoint heeft bronbeperkingen en limieten voor de hoeveelheid gegevens en doorvoer die kan worden beheerd. De drempelwaarde voor lijstweergave is standaard ongeveer 5000 items, en is ingesteld op toestaan dat gebruikers kunnen werken met grote lijsten, maar blijven goede prestaties. Er zijn drie hoofdmanieren om te werken met de drempelwaarde voor lijstweergave:

 • Voor alle versies van SharePoint geldt: beheer het aantal dat wordt geretourneerd met behulp van indexering, filteren, mappen en offlinegegevens.

 • Voor Server-versies van SharePoint geldt: gebruik een door de beheerder gepland dagelijks tijdvenster waarvoor hogere limieten gelden.

 • Voor Server-versies van SharePoint geldt: een netwerkbeheerder kan de limiet van de drempelwaarde voor lijstweergave verhogen.

Deze limiet kan niet worden gewijzigd voor SharePoint Online en wordt 24 x 7 gehanteerd om gebruikers op gedeelde tenants altijd goede prestaties te bieden voor query's. U kunt ervoor zorgen dat uw query's binnen de limiet blijven door een of meer van de onderstaande tips te volgen.

Opmerking: Af en toe wordt er een groter aantal items geretourneerd in door het systeem gegenereerde weergaven.

Met SharePoint Server-servers (SharePoint 2016, 2013 en 2010) is de drempelwaarde voor lijstweergave 5000 item als u ook de standaardwaarde. Omdat er meer controle door netwerkbeheerders, een dagelijkse tijdvenster kunnen worden ingesteld waar de limieten zijn effectief verwijderd, zodat grote query's en ook voor andere intensief gegevensbewerkingen te worden uitgevoerd. Deze tijd is meestal in de buiten kantooruren wanneer de meeste gebruikers niet op het systeem zijn. De beheerder kan ook kiezen die de limiet indien nodig.

De laatste optie, ook voor Server-versies van SharePoint, is het wijzigen van de limiet. Dit is riskant omdat een hogere limiet de kans vergroot dat sommige of alle gebruikers te maken krijgen met afnemende prestaties.

Zie Welke versie van SharePoint gebruik ik? als u wilt controleren welke versie van SharePoint u hebt.

Als u bent geblokkeerd door de drempelwaarde voor lijstweergave, maar het totale aantal items lager dan 20.000 is, kunt u indexen toevoegen aan kolommen in SharePoint 2019. In alle versies van SharePoint kunt u een gefilterde weergave maken met een kolomindex om zo het aantal resultaten te beperken tijdens het werken met grote lijsten en bibliotheken. U maakt een gefilterde weergave met een geïndexeerde kolom in twee stappen: eerst maakt u een index voor een kolom en vervolgens maakt u een weergave waarin de geïndexeerde kolom wordt gebruikt om de weergave te filteren.

Zie Een index toevoegen aan een SharePoint-kolom voor meer informatie over het indexeren van kolommen.

Zie Use filtering to modify a SharePoint view (Filters gebruiken om een SharePoint-weergave te wijzigen) voor meer informatie over het filteren van kolommen.

Hoewel mappen geen vereiste zijn om grote lijsten en bibliotheken te kunnen gebruiken, zijn ze wel handig om uw gegevens te ordenen en de toegang tot uw gegevens te verbeteren. Het maken van mappen is standaard ingeschakeld in documentbibliotheken, maar niet in lijsten. Zie Een map maken in een SharePoint-lijst of Een map in een documentbibliotheek maken voor meer informatie.

Opmerking: Als u in SharePoint Online de opdracht Verplaatsen naar gebruikt of een sleepactie uitvoert, worden bestaande metagegevens eveneens verplaatst.

Wanneer u een map maakt, maakt u eigenlijk een interne index. Deze interne index wordt ook gemaakt voor de hoofdmap, of het hoogste niveau van een lijst of bibliotheek. Wanneer u items in een map weergeeft, gebruikt u in feite deze interne index om toegang te krijgen tot de gegevens. Als een map submappen bevat, wordt elke submap geteld als een item (items in de submap worden niet meegeteld).

Zelfs wanneer het totale aantal items in een lijst of bibliotheek erg groot is, is de weergave van een enkele map minstens net zo snel als de weergave die het totale aantal items filtert met behulp van een gefilterde kolom. In sommige scenario's is het wellicht mogelijk om alle items in een lijst of bibliotheek onder te brengen in meerdere mappen, zodat geen enkele map meer dan 5000 items bevat.

Het is van belang rekening te houden met het volgende wanneer u een grote lijst of bibliotheek ordent:

 • Een map kan meer items bevatten dan de drempelwaarde voor lijstweergave, maar om te voorkomen dat u wordt geblokkeerd, moet u wellicht toch een gefilterde weergave gebruiken op basis van kolomindexen.

 • Als u de optie Alle items zonder mappen weergeven in de sectie Mappen kiest wanneer u een weergave in deze lijst of bibliotheek maakt of wijzigt, moet u vervolgens een filter gebruiken dat is gebaseerd op een enkelvoudige index om te voorkomen dat u de Drempelwaarde voor de lijstweergave overschrijdt.

 • Het is vaak handig om in de standaardweergave alle beschikbare mappen weer te geven zonder filters zodat gebruikers de juiste map kunnen kiezen wanneer ze nieuwe items invoegen. Als u alle mappen weergeeft, worden items ook minder snel verkeerd toegevoegd, buiten de mappen in de lijst of bibliotheek. Houd er rekening mee dat er in een lijst, anders dan bij bibliotheken, geen automatische manier is om items van de ene map naar de andere te verplaatsen.

Opmerking: Als u items verplaatst naar de Prullenbak van SharePoint, worden deze items nog steeds meegeteld bij het bepalen of de filterexpressie de drempelwaarde voor lijstweergave overschrijdt. Maak de Prullenbak leeg om deze items niet meer mee te tellen. Zie De Prullenbak legen of uw bestanden terugzetten voor meer informatie.

Zie Een map, bestand of koppeling verplaatsen of kopiëren naar een documentbibliotheek als u bestanden wilt verplaatsen tussen mappen in een bibliotheek.

Verwijderen van grote lijsten vereist database resources die kunnen worden geblokkeerd door de drempelwaarde voor lijstweergave. Probeert te verwijderen van grote lijsten tijdens het Dagelijkse tijdvenster om te voorkomen blokkeren. Houd er rekening mee dat als de verwijdering langer dan het venster toegewezen duurt, blijft totdat voltooid, ongeacht de andere gebruikers. Voldoende tijd vrij toestaan.

Zie Een lijst verwijderen in SharePoint voor meer informatie over het verwijderen van lijsten.

Offlinesynchronisatie, externe gegevens en gegevens beheren met Access

Het offline halen van gegevens is vaak handiger en efficiënter wanneer u gegevens synchroniseert met uw computer. U kunt kiezen voor Excel, Access of Outlook, afhankelijk van de gegevens in de lijst waaraan u werkt. U kunt ook gebruikmaken van externe voorzieningen voor gegevensbeheer zonder beperkingen, zoals ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), OData en webservices, afhankelijk van uw SharePoint-service.

U brengt wijzigingen aan op uw desktopcomputer of laptop en wanneer u de gegevens weer online plaatst, kunt u de wijzigingen synchroniseren en conflicten op een makkelijke en efficiënte manier oplossen. Als u werkt met grote lijsten om gegevens op te schonen, te analyseren of te rapporteren, is het handig om offlinesynchronisatie te gebruiken omdat activiteiten dan gelijkmatig worden verdeeld en het gebruik van SharePoint-bronnen wordt beperkt.

U kunt lijstgegevens offline zetten en wijzigingen synchroniseren wanneer u weer online gaat door verschillende Microsoft Office-producten te gebruiken. Als u wilt exporteren naar deze producten, moeten de betreffende apps zijn geïnstalleerd, hetzij via Office 365 of als bureaublad-apps voor Office.

Microsoft Access       Access kan meer rijen met gegevens verwerken dan SharePoint en het bevat vele krachtige hulpmiddelen om die gegevens te manipuleren. Als u in Access met gegevens werkt en met SharePoint synchroniseert, kunt u met grotere gegevenssets werken.

U kunt lezen en schrijven meest systeemeigen lijsten van Access door aan deze te koppelen en Access werkt ook met vrijwel alle SharePoint -gegevenstypen. U kunt de verbinding maken met gegevens in een lijst SharePoint , zodat u een verbinding in twee richtingen als u wilt weergeven en bewerken van de meest recente gegevens zowel in de lijst SharePoint en uw Access -database maken. Access Hiermee maakt u een kopie van of wordt overgenomen door de lijst SharePoint in een tabel Access . Wanneer u de tabel Access hebt gemaakt, kunt u werken met lijstgegevens in Access snel aan de limiet Access van 2 GB (exclusief eventuele bijlagen die niet lokaal zijn opgeslagen). Bovendien Access in de cache opgeslagen gegevens in de lijst op de client, maakt gebruik van een efficiënte in het geheugen, schrijven van cache en alleen overdrachten gewijzigd lijstitems. Alles query's maakt en updates veel sneller uitvoeren. Het dialoogvenster resolutie van een conflict kunt u er ook voor het beheren van conflicterende updates op een goede manier.

Als de functie Access Services is geactiveerd, kunt klikt u vervolgens u werken met aanzienlijk meer gegevens dan de drempelwaarde voor lijstweergave, maximaal 50.000 items al dan niet standaard. Access lijst of bibliotheek gegevens in kleine batches automatisch worden verwerkt en vervolgens opnieuw samenstellen van de gegevens, een techniek waarmee werken met aanzienlijk meer gegevens dan de drempelwaarde voor lijstweergave en zonder negatieve die invloed hebben op andere gebruikers op de SharePoint site. Meer informatie vinden in de sectie Met Access Services hieronder.

Microsoft Excel        U kunt SharePoint-lijsten naar een Excel-tabel exporteren, waardoor er een eenrichtingsgegevensverbinding wordt gemaakt tussen de Excel-tabel en de SharePoint-lijst.

Knop SharePoint exporteren naar Excel op het lint gemarkeerd

In Excel kunt u ook met grote lijsten werken zonder dat er blokkeringen optreden. Bovendien kunt u Excel synchroniseren met zowel SharePoint als Access, zodat u profiteert van de voordelen van beide platformen.

Als u uw gegevens bijwerkt vanuit de SharePoint-lijst en de Excel-tabel vernieuwt, vervangt Microsoft Excel de Excel-gegevens door de nieuwste gegevens in de SharePoint-lijst, waarbij eventuele wijzigingen die u hebt aangebracht in die Excel-tabel worden overschreven.

SharePoint Online-lijst met Exporteren naar Excel gemarkeerd

Wanneer de gegevens in de Excel-tabel staan, kunt u gebruikmaken van de verschillende functies voor gegevensanalyse van Microsoft Excel, zoals krachtige en flexibele werkbladen, draaitabelrapporten, professioneel uitziende grafieken en sparklines, voorwaardelijke opmaak met pictogrammen, gegevensbalken, kleurenschalen en geavanceerde wat-als-analyses.

Als de functie Access Services is geactiveerd, kunt klikt u vervolgens u werken met aanzienlijk meer gegevens dan de drempelwaarde voor lijstweergave, maximaal 50.000 items al dan niet standaard. Meer informatie vinden in de sectie Met Access Services hieronder.

Microsoft Outlook        Uit Microsoft Outlook, kunt u lezen en schrijven van contactpersoon, taak, agenda en discussielijsten, evenals synchroniseren van documentbibliotheken. Bijvoorbeeld: u kunt werken met zowel standaard-takenlijsten en lijsten met projecttaken door takenlijsten offline, weergeven, bijwerken en het toewijzen van nieuwe taken, waarmee ze weer online en vervolgens te synchroniseren zonder Outlook; U kunt ook opslaan, delen en beheren van SharePoint contactpersonen efficiënter in Outlook.

Naar boven

In Accessmaakt u een webdatabase te maken op basis van Access Services door het samenstellen van tabellen op basis van gekoppelde lijsten, samen met query's, formulieren, rapporten en macro's, die u op een site SharePoint gepubliceerd. Deze Webdatabases worden bijgewerkt, u kunt nog steeds gebruiken en deze wijzigen en kunt u nieuwe bestanden van een sjabloon, maar niet vanuit Access 2013maken.

U kunt in SharePoint een Access-app maken zonder dat u code gebruikt. Meestal is een SharePoint-app een oplossing voor een specifiek probleem die eenvoudig kan worden gedistribueerd en openbaar beschikbaar wordt gesteld. U kunt een app zien als een handige, alternatieve manier om een oplossing als pakket aan te bieden, te distribueren, uit te voeren, te bewaken en te verwijderen. Zie Een Access-app maken voor meer informatie.

In tegenstelling tot een Access-database webtoepassing waarop gegevens worden opgeslagen in SharePoint lijsten, onderwerp een Access-App wordt gebruikt, een SQL Server-database scheiden van SharePoint producten voor de opslag van gegevens en is dus niet naar de SharePoint drempelwaarde voor lijstweergave. Dit zorgt voor een aanzienlijk grotere schaalbaarheid van Access-oplossingen en biedt een efficiënte manier van werken met zelfs miljoenen records. Voor gebruikers van de Server SharePoint , kan de SQL Server-database worden geconfigureerd live achter de firewall van uw organisatie. De database is voor online-gebruikers, een SQL Server Azure-database met een gratis account en gratis opslagruimte is ingeschakeld. Zie voor meer informatie op Azure, Microsoft Azure-startpagina.

U kunt ook nog steeds gegevens synchroniseren tussen een SharePoint-lijst en een Access-tabel, en beide sets met gegevens up-to-date houden. Deze synchronisatie verloopt in twee richtingen en is dus bidirectioneel. Wijzigingen die u in Access aanbrengt in de lijst worden geüpload naar de SharePoint-lijst en wijzigingen in de SharePoint-lijst worden gedownload naar Access op uw computer. Zie Gegevens importeren uit of koppelen aan een SharePoint-lijst voor meer informatie.

Zoekvak van SharePoint en oplossingen op basis van Documentencentrum

Een andere manier om te zoeken van documenten of items in een grote bibliotheek of lijst is een trefwoord of woordgroep invoeren met de lijst of bibliotheek het zoekvak . SharePoint Zoeken heeft een eigen indexing regelingen en het is niet onderworpen aan de drempelwaarde voor lijstweergave of andere gerelateerde limieten.

Een andere oplossing voor het beheren van grote bibliotheken, is het maken en gebruiken van een site van Documentcentrum. Documentcentrum is speciaal ontworpen voor documentbeheer en biedt functies zoals het in- en uitchecken van bestanden, werkstromen, filters en weergaven.

Er staan meestal twee zoekvakken op een SharePoint-pagina: het zoekvak bovenaan de pagina voor het vinden van sites en het zoekvak voor het vinden van lijsten of bibliotheken. In het laatstegeval kunt u het bereik van de zoekopdracht steeds verder uitbreiden:

 • Het zoekbereik is in eerste instantie gebaseerd op alle items in de huidige weergave en eventuele submappen. U ziet de resultaten als kolommen die u verder kunt filteren en sorteren. Als de drempelwaarde voor lijstweergave is overschreden, worden niet alle resultaten weergegeven.

 • Als de zoekopdracht niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u het zoekbereik uitbreiden tot de volledige lijst, inclusief alle submappen. De huidige weergave of drempelwaarde voor lijstweergave heeft hier geen invloed op.

 • U kunt een zoekopdracht ook uitvoeren voor de complete site. In dat geval ziet u alle resultaten op de standaardpagina voor het doorzoeken van de site. U kunt de resultaten verder verfijnen via het verfijningsdeelvenster, bijvoorbeeld om te filteren op de auteur van een document of de aanmaakdatum van een lijstitem. U kunt zelfs Booleaanse syntaxis en logische operatoren gebruiken om complexere query's te formuleren.

Notities: 

 • Het vak Zoeken is alleen beschikbaar voor lokale lijsten en bibliotheken. Hoewel het vak Zoeken standaard wordt weergegeven, kan het vak Zoeken worden verborgen via de eigenschap Zoekvak van het webonderdeel Lijstweergave in het gedeelte Overig van het taakvenster. Zie De lijst en andere webonderdelen gebruiken voor meer informatie over eigenschappen van webonderdelen.

 • Lijsteigenschap 'Zoekvak weergeven' onder Diversen

U kunt de site Documentencentrum gebruiken wanneer u een groot aantal documenten wilt maken, beheren en opslaan. Een Documentencentrum is gebaseerd op een sitesjabloon en is bedoeld als gecentraliseerde opslagplaats bij het beheren van veel documenten. Met de voorzieningen zoals navigatie door metagegevens en via een boomstructuur, inhoudstypen en webonderdelen kunt u uw gebruikers helpen documenten te ordenen en terug te vinden op een efficiënte en zinvolle manier. Zie Sitesjablonen maken en gebruiken voor meer informatie over het gebruiken van sitesjablonen.

Inhoud Stewards kunnen snel configureren van navigatie metagegevens op basis van hoeveelheid werk uit te voeren voor de meeste bibliotheken zonder expliciet indexen te maken, maar ook krijgen bijstaan bij het maken van extra indexen voor betere prestaties over een grotere reeks filters en weergaven. Zie voor meer informatie, een documentcentrumsite gebruiken

U kunt de site Documentencentrum gebruiken als een schrijfomgeving of een inhoudsarchief:

 • In een schrijfomgeving checken gebruikers bestanden actief in en uit en maken ze mapstructuren voor die bestanden. Versiebeheer is ingeschakeld en er kunnen wel 10 of meer eerdere versies van elk document bestaan. Gebruikers checken documenten vaak in en uit en met behulp van werkstromen kunnen acties op de documenten worden geautomatiseerd.

 • In een inhoudsarchief (of knowledge-base) daarentegen, vinden weinig schrijfactiviteiten plaats. Gebruikers bekijken en uploaden documenten alleen. Meestal bevatten inhoudsarchieven één versie van documenten en een site kan uiteindelijk wel miljoenen bestanden bevatten. In een typisch scenario, zoals in een technisch onderhoudscentrum voor een grote organisatie, kunnen 10.000 gebruikers toegang tot de inhoud opvragen, meestal om deze te lezen. Een subset van 3000 tot 4000 gebruikers uploadt misschien nieuwe inhoud naar de site.

Persoonlijke weergaven, relationele lijsten en RSS-feeds gebruiken

Om de algehele systeemprestaties nog verder te verbeteren en te voorkomen dat de drempel of limiet voor bronnen wordt bereikt, kunt u overwegen om persoonlijke weergaven, relationele lijsten of RSS-feeds te gebruiken.

Persoonlijke weergaven    Omdat het maken van weergaven die op de juiste manier gebruikmaken van een kolomindex ingewikkelder is voor grote lijsten en bibliotheken, wilt u wellicht de machtiging Persoonlijke weergaven beheren verwijderen van gebruikers van een grote lijst of bibliotheek. Door deze machtiging te verwijderen kunt u voorkomen dat gebruikers een weergave maken die alle items beslaat en die de prestaties van de rest van de site mogelijk nadelig beïnvloedt. Zie Machtigingen voor een lijst of bibliotheek bewerken voor meer informatie over machtigingen.

Relationele lijsten     Wanneer u relaties tussen lijsten aanbrengt door opzoekkolommen, unieke kolommen en afgedwongen relationeel gedrag (ook wel referentiële integriteit genoemd) te gebruiken, is het mogelijk dat u de drempelwaarde voor de lijstweergave overschrijdt en kunt u in de volgende gevallen worden geblokkeerd:

 • Als u een kolom uniek maakt in een bestaande lijst met meer items dan de drempel voor de lijstweergave (als u één item toevoegt aan een lijst waardoor de lijst de drempel voor de lijstwaarden overschrijdt, wordt u meestal echter niet geblokkeerd).

 • Als een lijst meer items bevat dan de drempelwaarde voor de lijstweergave en u vervolgens Trapsgewijs verwijderen of Verwijderen beperken inschakelt voor een opzoekveld in die lijst.

RSS-feeds     Nadat ondersteuning voor RSS is ingeschakeld in Centraal beheer op het siteverzamelingsniveau, kunt u RSS-ondersteuning inschakelen en configureren voor de vele soorten lijsten en bibliotheken. Wanneer gebruikers de RSS-feed openen voor een lijst of bibliotheek, worden gegevens uit de lijst opgehaald. De standaard RSS-weergave beperkt het aantal items dat wordt geretourneerd, gebaseerd op de datum waarop het item het laatst is gewijzigd, door een filter te gebruiken op de kolom Gewijzigd. Als de lijst of bibliotheek veel items bevat en gebruikers de RSS-feed openen, is het een goed idee om de kolom Gewijzigd te indexeren. U kunt het aantal opgehaalde items ook verminderen door het aantal items en het aantal dagen te wijzigen waarvoor wijzigingen zijn opgenomen in een RSS-feed.

Zie RSS-feeds beheren voor meer informatie over het beheren van RSS-feeds. Zie Een waarschuwing maken of een abonnement op een RSS-feed nemen voor informatie over het toevoegen van een RSS-feed.

SharePoint Alleen serverbeheerders van de

Deze bewerkingen kunnen alleen worden uitgevoerd door SharePoint- of netwerkbeheerders en farmbeheerders van SharePoint Server-versies.

Het dagelijkse tijdvenster is een manier voor beheerders om een speciale tijdsperiode op te geven waarin alle gebruikers zonder beperkingen bewerkingen kunnen uitvoeren, meestal buiten de gebruikelijke kantooruren.

Hoewel weergaven een belangrijke manier zijn om items op te halen uit een lijst of bibliotheek, zijn er ook andere opdrachten en bewerkingen van SharePoint die beter tijdens het dagelijkse tijdvenster kunnen worden uitgevoerd.

Een index toevoegen en verwijderen

Een lijstkolom toevoegen en wijzigen

Mappen verwijderen en kopiëren

Beveiligingsinstellingen voor een lijst of bibliotheek wijzigen

Een lijst plus inhoud opslaan als een sjabloon

Een website verwijderen

Items herstellen of verwijderen uit de Prullenbak

Deze opdrachten en bewerkingen kunnen mislukken als hierdoor tijdens kantooruren de drempelwaarden en limieten van de site worden overschreden. Als u de opdrachten en bewerkingen zonder beperkingen uitvoert tijdens het dagelijkse tijdvenster, kunt u mislukkingen en slechtere prestaties van andere gebruikers voorkomen.

U bepaalt het dagelijkse tijdvenster door een begintijd en een duur op te geven. Hierbij is het belangrijk te weten dat een query of bewerking die langer duurt dan de tijd die beschikbaar is in het venster, gewoon wordt uitgevoerd nadat het tijdvenster is verstreken.

 1. Meld u als een beheerder aan bij Centraal beheer.

 2. Ga naar Toepassingsbeheer > Webtoepassingen beheren.

  Centraal beheer met Web-apps beheren geselecteerd
 3. Selecteer de toepassing die u wilt instellen of wijzig de instelling van het dagelijkse tijdvenster.

 4. Klik op het lint op de pijl-omlaag bij Algemene instellingen om het menu weer te geven en klik vervolgens op Bronnen beperken.

  Resourcebeperkingen in Centraal beheer geselecteerd.
 5. Selecteer Een dagelijks tijdvenster voor grote query's inschakelen en stel vervolgens de gewenste begintijd en duur in.

  De Centraal beheer-pagina met toepassingsinstellingen waarop het dagelijks tijdvenster is gemarkeerd
 6. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Als u geen ontwikkelaar bent of niet gemakkelijk toegang hebt tot speciale ontwikkelaarsbronnen om deze bewerkingen voor u uit te voeren, kunt u deze soorten bewerkingen reserveren voor het dagelijkse tijdvenster. Neem contact op met uw beheerder om te horen wanneer het dagelijkse tijdvenster is gepland.

Opmerking:  In SharePoint Online kunt u de drempelwaarde voor lijstweergave niet wijzigen.

De drempelwaarde voor lijstweergave is te voorzien van prestaties via gebruikers en de server beschermen tegen onbedoeld overbelasting tijdens query's. De lijst weergave drempel (LVT) kunnen alleen worden gewijzigd in versies van de Server van SharePoint door een beheerder in de app Centraal beheer en het is raadzaam deze om te voorkomen dat de systeemprestaties niet wilt wijzigen. SharePoint Online mag niet-beheerders en het wijzigen van de drempelwaarde voor lijstweergave om te voorkomen dat gebruikers op andere tenants prestatieproblemen wanneer grote gegevenssets worden opgehaald. Indexen, filters en mappen gebruiken voor het beheren van query's in plaats daarvan.

Als u maar een paar query's hebt waarvoor de drempelwaarde voor lijstweergave moet worden verhoogd, is het misschien beter om hiervoor het dagelijkse tijdvenster te gebruiken buiten kantooruren.

Waarschuwing: Wijzigen van de lijst weergave drempel (LVT) wordt niet aanbevolen als er andere gebruikers, zoals hogere waarden prestaties afnemen. Maken van een waarde te groot kan ertoe leiden dat hoge latentie of fouten voor gebruikers of potentieel voren en naar beneden een server.

Opmerking: Centraal beheer is alleen beschikbaar voor Server-installaties van SharePoint.

Ga als volgt te werk als u de drempelwaarde voor lijstweergave wilt wijzigen. Dit is de standaardprocedure voor SharePoint 2010 tot en met SharePoint 2016, hoewel de gebruikersinterface iets kan verschillen. De app Centraal beheer staat los van de SharePoint-site en is alleen toegankelijk voor farmbeheerders. U kunt de drempelwaarde voor lijstweergave alleen wijzigen in Server-versies van SharePoint.

 1. Meld u als een beheerder aan bij Centraal beheer.

 2. Ga naar Toepassingsbeheer > Webtoepassingen beheren.

  Centraal beheer met Web-apps beheren geselecteerd
 3. Selecteer de toepassing waarvoor u de drempelwaarde voor lijstweergave wilt wijzigen.

 4. Klik op het lint op de pijl-omlaag bij Algemene instellingen om het menu weer te geven en klik vervolgens op Bronnen beperken.

  Resourcebeperkingen in Centraal beheer geselecteerd.
 5. Wijzig de waarde voor Drempelwaarde voor lijstweergave (bovenaan de lijst) in een redelijke waarde.

 6. Klik op OK.

De pagina Bronnen beperken bevat nog meer instellingen waarvan het handig is om te weten wat ze precies doen als u een beheerder bent.

 • Drempelwaarde voor de lijstweergave voor auditors en beheerders:    Dit is standaard een 'hogere limiet'. Deze limiet geldt voor query's die worden uitgevoerd door een auditor of een beheerder en die expliciet (via programmacode) vragen om de drempelwaarde voor de lijstweergave te vervangen. De standaardwaarde is 20.000 in plaats van 5.000 voor de drempelwaarde voor lijstweergave. Het verhogen van deze limiet heeft dezelfde gevolgen als het verhogen van de drempelwaarde voor lijstweergave. Als u deze waarde wijzigt, moet u mogelijk nog andere instellingen wijzigen.

 • Objectmodel vervangen:    Als u regelmatig aangepaste code gebruikt in uw implementatie, en het wenselijk is om een hogere limiet te gebruiken voor de drempelwaarde voor lijstweergave, is het misschien een goed idee om vervangen van het objectmodel toe te staan en auditor- of beheerdersmachtigingen toe te kennen aan de toepassing die de query's gaat uitvoeren. Deze instelling is standaard ingeschakeld, maar u kunt de functie uitschakelen als u deze niet nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld handig als u code hebt geïmplementeerd waarmee een grotere set resultaten wordt opgeslagen in de cache die vaak gedurende enkele minuten wordt geraadpleegd. Als u niet van plan bent om de inhoud in de cache op te slaan, en u deze query's vaak wilt uitvoeren, wordt het afgeraden om de drempelwaarde voor lijstweergave via deze methode te omzeilen aangezien de prestaties van de server hierdoor nadelig worden beïnvloed. Kijk dus goed na de voor- en nadelen voordat u deze functie gebruikt.

 • Drempelwaarde voor zoekacties in lijstweergave:    Deze functie beperkt het aantal joins dat een query kan uitvoeren. Deze waarde komt overeen met het aantal velden voor opzoeken, persoon/groep of werkstroomstatus dat deel uitmaakt van de query. Een weergave waarin zes opzoekkolommen worden weergegeven en waarin wordt gefilterd op nog eens drie andere unieke opzoekkolommen, maakt gebruik van negen opzoekbewerkingen. Er treedt dan een fout op als de drempelwaarde voor zoekacties in lijstweergave is ingesteld op acht. Het wordt afgeraden om de waarde hoger in te stellen dan acht.

  Uitvoerige tests door Microsoft hebben aangetoond dat de prestaties direct drastisch afnemen zodra er meer dan acht joins worden gebruikt. Dit uit zich niet alleen in een aanzienlijk lagere doorvoer van de server, maar ook in het feit dat de query een buitensporig grote hoeveelheid bronnen van SQL Server gebruikt, wat weer gevolgen heeft voor iedereen die gebruikmaakt van dezelfde database. Zie voor meer informatie de sectie over opzoekkolommen en lijstweergaven in het artikel Performance and capacity test results and recommendations (Resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van prestatie- en capaciteitstesten).

 • Dagelijks tijdvenster voor grote query's:    Met deze functie kunt u voor elke dag een periode instellen waarin gebruikers zonder beperkingen grotere query's kunnen uitvoeren. Er zijn een paar dingen die erg belangrijk zijn bij het bepalen van dit tijdvenster:

  • Om de gevolgen van deze functie zoveel mogelijk te beperken, moet u een periode kiezen buiten kantooruren of een andere periode waarin de belasting erg laag is. Als u een periode kiest dat de meeste gebruikers aan het werk zijn, kan dit zelfs gevolgen hebben voor personen die geen gebruikmaken van de grote lijst.

  • Probeer een venster vast te stellen dat iedereen voldoende tijd biedt om lijstbewerkingen uit te voeren, zonder dat ze contact hoeven op te nemen met de beheerder.

  • Bewerkingen die zijn gestart tijdens het tijdvenster worden niet afgebroken als de eindtijd van het venster is bereikt. Houd rekening met de tijd die een gebruiker nodig heeft als net vóór de eindtijd van het venster een grote lijst wordt verwijderd.

  • Houd rekening met verschillende tijdzones. Dit is met name belangrijk als uw organisatie of klanten sterk geografisch verdeeld zijn en een centraal gehoste SharePoint-server delen. Een begintijd van 18:00 kan dan prima werken voor uw eigen locatie, maar niet voor bijvoorbeeld Sydney, Australië.

 • Drempelwaarde voor unieke machtigingen voor lijst:    Deze waarde geeft het aantal unieke machtigingen aan dat is toegestaan per lijst. Als u voor een map aangeeft dat de machtigingen niet moeten worden overgenomen, en vervolgens enkele machtigingen instelt voor de map (en alle items in de map), telt de map één keer mee voor de drempelwaarde voor unieke machtigingen voor de lijst. In tegenstelling tot de drempelwaarde voor lijstweergave en andere instellingen, wordt deze drempel niet geactiveerd door het weergeven van de inhoud of het uitvoeren van een andere bewerking op de inhoud, maar alleen als u machtigingen wijzigt.

  Het wordt aanbevolen om de waarde voor deze instelling zo laag mogelijk te houden. De standaardwaarde is 50.000 en dat zijn heel wat unieke machtigingen. De kans is groot dat er problemen met machtigingen optreden voordat dit aantal is bereikt, dus is het een goed idee om vooraf te kijken welke waarde een goed resultaat oplevert in uw scenario.

Overzicht van lijsten en bibliotheken met veel items

De drempelwaarde voor lijstweergave is nodig om alle gebruikers hetzelfde prestatieniveau te bieden als het gaat om query's naar de back-end van de database. U krijgt nu informatie over de limieten, hoe het werkt en hoe u de drempelwaarde voor lijstweergave kunt wijzigen.

Belangrijk: De drempelwaarde voor lijstweergave kan niet worden gewijzigd in SharePoint Online. Het is evenmin mogelijk om een dagelijks tijdvenster te maken in SharePoint Online. Deze functies zijn alleen beschikbaar op SharePoint 2016, SharePoint 2013 en SharePoint 2010.

Om de kans op databaseconflicten te verminderen, worden in SQL Server (de back-enddatabase voor SharePoint) vaak rijen vergrendeld om ervoor te zorgen dat wijzigingen correct worden bijgewerkt zonder dat andere gebruikers, die andere rijen gebruiken, daar hinder van ondervinden. Als een lees- of schrijfbewerking in een database, zoals een query, echter meer dan 5000 rijen tegelijk vergrendelt, is het efficiënter voor SQL Server om tijdelijk de gehele tabel te vergrendelen totdat de bewerking is voltooid.

Opmerking: Het daadwerkelijke aantal is niet altijd 5000 en kan variëren, afhankelijk van uw site, de hoeveelheid activiteit in de database en de configuratie van uw site.

Als de gehele tabel is vergrendeld, wordt er voorkomen dat andere gebruikers toegang hebben tot de tabel. Als dit echter te vaak gebeurt, ervaren gebruikers minder goede systeemprestaties. Daarom zijn drempelwaarden en limieten van essentieel belang om de invloed van het gebruik van bronnen door databasebewerkingen tot het minimum te beperken en om tegemoet te komen aan de behoeften van alle gebruikers.

In het volgende diagram wordt een samenvatting gegeven van wat er achter de schermen gebeurt wanneer u veel items in een lijst of bibliotheek benadert.

Grote lijsten en bibliotheken

 1. Gegevens in lijsten of bibliotheken in een siteverzameling worden opgeslagen in een SQL Server-databasetabel, waarin query's, indexen en vergrendelingen worden gebruikt om de algehele prestaties, het delen van gegevens en de nauwkeurigheid te waarborgen.

 2. Met een gefilterde weergave met kolomindexen (en andere bewerkingen) maakt u databasequery's die een subset van kolommen en rijen identificeren en retourneren.

 3. Drempelwaarden en limieten helpen om bewerkingen te doseren en bronnen zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor een groot aantal gelijktijdige gebruikers.

 4. Daartoe gemachtigde ontwikkelaars kunnen het objectmodel vervangen om de drempelwaarden en limieten voor aangepaste toepassingen tijdelijk te verhogen met Server-versies van SharePoint.

 5. Beheerders kunnen speciale tijdvensters opgeven waarin alle gebruikers met Server-versies van SharePoint zonder beperkingen buiten piekuren bewerkingen kunnen uitvoeren.

 6. Informatiewerkers kunnen de meest geschikte weergaven, stijlen en paginalimieten gebruiken om de weergave van gegevens op de pagina te versnellen.

Er gelden bepaalde limieten voor lijsten en bibliotheken, zoals wordt aangegeven in deze tabel.

Onderdeel

Limiet

Aantal items in een lijst of bibliotheek

30 miljoen

Grootte van afzonderlijke bestanden van items of bijlagen van items

10 gigabyte

In de volgende tabel wordt informatie samengevat over het beperken van brongebruik en de limieten waarmee u rekening moet houden. Deze beperkingen en limieten worden met Server-versies van SharePoint ingesteld op de pagina Bronnen beperken in Centraal beheer. Neem contact op met uw beheerder voor specifieke limieten en aanvragen voor uw site.

Opmerking: Om een efficiënt beheer mogelijk te maken, gelden de volgende bronbeperkingen en limieten niet voor de beheerder.

Opmerking: Niet alle instellingen zijn beschikbaar via de gebruikersinterface, en dan alleen met Server-versies van SharePoint.

Drempelwaarde
of limiet

Standaard-
waarde

Beschrijving

Drempelwaarde voor lijstweergave

5.000

Geeft het maximumaantal items in lijsten of bibliotheken aan die door een databasebewerking zoals een query per keer kunnen worden verwerkt. Bewerkingen die deze limiet overschrijden, worden geblokkeerd.

Om u de tijd te geven alternatieven te bedenken, kan er op de pagina Lijstinstellingen een waarschuwing worden weergegeven zodra uw lijst meer dan 3000 items bevat. De waarschuwing bevat een Help-koppeling naar dit onderwerp.

Limiet voor unieke machtigingen

50.000

Geeft het maximumaantal unieke machtigingen aan dat is toegestaan voor een lijst of bibliotheek.

Elke keer dat u de machtigingen van een item of map niet overneemt, wordt dit geteld als 1 unieke machtiging voor deze limiet. Als u een item probeert toe te voegen dat zou leiden tot overschrijding van deze limiet, wordt dit belet.

Limiet voor rijgrootte

6

Geeft het maximumaantal interne tabelrijen aan voor de database die wordt gebruikt voor een item van een lijst of bibliotheek. Om brede lijsten met veel kolommen mogelijk te maken, loopt elk item door naar de volgende rij over meerdere interne tabelrijen, tot maximaal 6 rijen en een totaal van 8000 bytes (exclusief bijlagen).

Als u bijvoorbeeld een lijst hebt met veel kleine kolommen, zoals een lijst met honderden kolommen met Ja/Nee, is het mogelijk dat u deze limiet overschrijdt, in welk geval u niet in staat zult zijn meer kolommen Ja/Nee aan de lijst toe te voegen; maar u kunt mogelijk nog steeds kolommen van een ander type toevoegen.

Beheerders kunnen deze limiet alleen instellen via gebruik van het objectmodel, niet via de gebruikersinterface.

Drempelwaarde voor zoekacties in lijstweergave

12

Geeft het maximumaantal joinbewerkingen aan, zoals bewerkingen op basis van opzoekacties, Persoon/groep of kolommen met werkstroomstatus.

Als de query meer dan acht kolommen gebruikt, wordt de bewerking geblokkeerd. U kunt echter wel programmatisch selecteren welke kolommen u wilt gebruiken, door de maximale weergave te gebruiken, die u kunt instellen via het objectmodel.

Drempelwaarden voor de lijstweergave voor auditors en beheerders

20.000

Geeft het maximum aantal items in lijsten of bibliotheken aan die door een databasebewerking, zoals een query, gelijktijdig kunnen worden verwerkt wanneer deze wordt uitgevoerd door een auditor of een beheerder met de juiste machtigingen. Deze instelling werkt samen met Vervanging van het objectmodel toestaan .

Vervangen van het objectmodel toestaan

y

Geeft aan of ontwikkelaars databasebewerkingen kunnen uitvoeren zoals query's, waarvoor de drempelwaarde voor lijstweergave moet worden verhoogd tot de hogere limiet die is opgegeven in Drempelwaarde voor lijstweergave voor auditors en beheerders. Een beheerder moet een objectmodelprioriteit inschakelen en vervolgens kunnen ontwikkelaars met de juiste machtiging programmatisch verzoeken of hun query de hogere drempelwaarde voor lijstweergave kan gebruiken om hiervan te profiteren.

Dagelijks tijdvenster

Geen

Geeft een tijdsperiode aan wanneer bronbeperkingen en limieten niet gelden. Een beheerder kan een tijdvenster configureren buiten piekuren in vakken van 15 minuten en maximaal 24 uur lang, zoals van 18.00 tot 22.00 uur of van 01.30 tot 05.15 uur.

Een databasebewerking of query die is gestart binnen het dagelijkse tijdvenster gaat door tot deze is voltooid (of mislukt), zelfs als dit niet binnen het opgegeven tijdvenster valt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×