Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te bepalen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient in een Windows Server enterprise-omgeving waarin Active Directory Domain Services (AD DS)beheren.

Opmerking: Als u niet een IT-beheerder bent, raadpleegt u aan de slag met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive in Windows voor informatie over OneDrive synchronisatie-instellingen.

OneDrive Groepsbeleid beheren

  1. Installeer de meest recente OneDrive-synchronisatieclient op een PC met Windows 10. Dit beheersjabloonbestand en ADMX bestanden worden gedownload.

  2. Blader naar %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\, naar de submap voor uw taal indien nodig.

    (Indien BuildNumber is het getal weergegeven in synchronisatie clientinstellingen op het tabblad Info.)

    De map ADM in de OneDrive-installatiemap
  3. Kopieer de beheersjabloonbestand en ADMX en plak deze in van uw domein centraal Store, \\domein\sysvol\domain\Policies\PolicyDefinition, ( domein is waar uw domeinnaam, zoals corp.contoso.com), in de bijbehorende taalmap.

  4. Instellingen van de domeincontroller of op een Windows-computer configureren door de Externe Server beheerprogramma'suit te voeren. Zie voor informatie over het beleid toepassen op verschillende gedeelten van uw organisatie voor de koppeling groepsbeleidsobjecten op Active Directory-containers.

De OneDrive Groepsbeleid objecten werken door in te stellen registersleutels staat op de computers in uw domein.

  • Wanneer u een beleidsregel in- of uitschakelt, wordt de bijbehorende registersleutel bijgewerkt op de computers in uw domein. Als u het beleid later terugzet naar Niet geconfigureerd, wordt de bijbehorende registersleutel niet gewijzigd en de betreffende beleidsinstelling niet toegepast. Gebruik daarom na het configureren van een beleidsregel altijd de instellingen Ingeschakeld en Uitgeschakeld voor die beleidsregel.

  • De locatie waar registersleutels worden geschreven is bijgewerkt. Wanneer u de meest recente bestanden gebruikt, verwijdert u mogelijk registersleutels die u eerder hebt ingesteld.

Beleidsregels voor computerconfiguratie

Beleid voor computerconfiguratie vindt u onder Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Configuratie computerbeleid in de groep Management-Editor

De volgende beleidsregels voor computerconfiguratie zijn beschikbaar:

Opmerking: "SharePoint on-premises URL van server" en "SharePoint prioriteit de instelling voor hybride klanten die gebruikmaken van SharePoint Online (SPO) en SharePoint on-premises server" zijn opgenomen in het bestand beheersjabloonbestand en is binnenkort in de proefversie.

Toestaan dat alleen bepaalde organisaties OneDrive-accounts synchroniseren   

Dit beleid kunt u gebruikers toestaan zich te OneDrive -accounts voor alleen sommige organisaties synchroniseren door op te geven van een lijst met toegestane tenant id's. Als u deze instelling inschakelt, wordt die gebruikers krijgt van een fout als zij proberen om toe te voegen een account van een organisatie niet in de lijst. Als een gebruiker al het account heeft, worden de bestanden niet meer gesynchroniseerd.

In het vak Opties door te klikken op weergeven als u wilt invoeren van de tenant-ID.

De volgende registersleutel: Hiermee stelt u dit beleid.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" is waar voor de tenant-ID)

Als u wilt blokkeren in plaats daarvan specifieke organisaties, gebruikt u "Blokkering synchroniseren OneDrive accounts voor specifieke organisaties."

Deze instelling wordt, hebben de prioriteit boven het beleid "Blok synchroniseren OneDrive accounts voor specifieke organisaties." Schakel beide beleidsregels geen op hetzelfde moment.

Synchronisatie van OneDrive-accounts blokkeren voor specifieke organisaties   

Met dit beleid kunt u voorkomen dat gebruikers bestanden naar een andere organisatie uploaden. U kunt een lijst met geblokkeerde tenant-ID's opgeven. Als u deze instelling inschakelt, krijgen gebruikers een fout als ze proberen een account toe te voegen van een organisatie die is geblokkeerd. De bestanden worden niet meer gesynchroniseerd als een gebruiker het account al heeft toegevoegd.

In het vak Opties door te klikken op weergeven als u wilt invoeren van de tenant-ID.

De volgende registersleutel: Hiermee stelt u dit beleid.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" is waar voor de tenant-ID)

Als u wilt opgeven in plaats daarvan een lijst met toegestane organisaties, gebruikt u "Toestaan synchroniseren OneDrive accounts voor alleen specifieke organisaties."

Deze instelling werkt niet als u het beleid "toestaan synchroniseren OneDrive accounts voor alleen specifieke organisaties. hebt" ingeschakeld. Schakel beide beleidsregels geen op hetzelfde moment.

Inschakelen OneDrive-bestanden op aanvraag   

Dit beleid kunt u bepalen of OneDrive bestanden op aanvraag is ingeschakeld voor uw organisatie. Bestanden op aanvraag kunt u opslagruimte opslaan op uw computer en de gevolgen voor het netwerk van synchronisatie minimaliseren. De functie is beschikbaar voor gebruikers die werken met Windows 10 herfst makers bijwerken. Meer informatie over OneDrive-bestanden op aanvraag.

Als u deze instelling inschakelt, wordt de nieuwe gebruikers die de synchronisatieclient instellen online alleen-lezenbestanden al dan niet standaard downloaden. Als u deze instelling uitschakelt, Windows 10-gebruikers hebben hetzelfde synchronisatie gedrag als gebruikers van eerdere versies van Windows en niet mogelijk om in te schakelen OneDrive bestanden op aanvraag. Als u deze instelling niet is geconfigureerd, OneDrive bestanden op aanvraag kan worden ingeschakeld of uitschakelen door gebruikers. dit beleid inschakelen Hiermee stelt u de volgende waarde op 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled"="dword: 00000001"

Migreren van bestaande teamsites met OneDrive-bestanden op aanvraag   

Dit beleid kunt u gesynchroniseerde SharePoint bestanden converteren naar online alleen-lezenbestanden wanneer u OneDrive bestanden op aanvraag inschakelt. Dit beleid inschakelt, kunt u netwerkverkeer en het gebruik van de lokale opslag minimaliseren, hebt u veel pc's de dezelfde teamsite wordt gesynchroniseerd.

Als u dit beleid inschakelt, wordt bestanden in het momenteel synchroniseert teamsites gewijzigd in online alleen-lezenbestanden al dan niet standaard. Bestanden later toegevoegd of bijgewerkt in de teamsite worden ook als online alleen-lezenbestanden gedownload. Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites"="dword: 00000001"

Voorkomen dat OneDrive netwerkverkeer genereren totdat de gebruiker zich aanmeldt bij OneDrive   

Dit beleid kunt u voorkomen dat de OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) uit genereren netwerkverkeer (controleren op updates, enzovoort) totdat de gebruiker hekjes in OneDrive of begint met het synchroniseren van bestanden naar de lokale computer.

Als u deze instelling inschakelt, moeten gebruikers Meld u aan bij de OneDrive-synchronisatieclient op de lokale computer of Selecteer synchroniseren OneDrive of SharePoint -bestanden op de computer, voor de synchronisatieclient automatisch wordt gestart.

Als deze instelling niet is ingeschakeld, wordt de OneDrive-synchronisatieclient automatisch gestart als gebruikers zich bij Windows aanmelden. Als u in- of uitschakelen van deze instelling, u de instelling niet terug naar het niet geconfigureerd. Hierdoor wordt de configuratie niet gewijzigd en de laatste geconfigureerde instelling van kracht blijft. Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn"="dword: 00000001"

Stel het maximumpercentage upload bandbreedte dat OneDrive.exe wordt gebruikt   

Dit beleid kunt u het maximumpercentage van een computer beschikbaar upload doorvoer die de OneDrive-synchronisatieclient gebruiken kunt voor het uploaden van configureren. (OneDrive alleen worden gebruikt deze bandbreedte wanneer u bestanden synchroniseert.) De bandbreedte die beschikbaar zijn op een computer voortdurend, zodat de synchronisatieclient reageren op toeneemt definiëren van een percentage kunt en kleiner, in de beschikbaarheid van de bandbreedte tijdens het synchroniseren op de achtergrond.

Als u deze instelling, inschakelt terwijl een bestand wordt geüpload, wordt de OneDrive-synchronisatieclient maatregelen hoeveel inhoud wordt geüpload en hoe lang het duurt voor een periode van 60 seconden voor de doorvoer maximale uploaden naar de service op dat moment. Maximale upload doorvoer is gebaseerd op de piek doorvoercapaciteit waargenomen tijdens het interval maateenheden.

Doorvoer berekening uploaden

Opmerking: De waarde verkregen maximumdoorvoer is soms hoger of lager dan verwacht vanwege de verschillende verkeer beperken regelingen die mogelijk worden gebruikt door uw Internet Service Provider (Internetprovider).

Deze berekende waarde wordt vervolgens het percentage dat u in het vak bandbreedte (van 10-99 selecteert) vermenigvuldigd en wordt gebruikt als de initiaal doorvoer voor de volgende 10 minuten. Na 10 minuten wordt de synchronisatieclient uitvoeren van een andere 60 seconden maat en past u op basis van de resultaten van de nieuwe maximale upload-doorvoercapaciteit voor die periode maateenheden. Uploaden doorvoer is niet vertraagd tijdens het interval 60 seconden maat en kunnen bestanden worden geüpload om de beschikbare maximumdoorvoer. Hiermee worden twee belangrijke scenario's. Eerst wordt een zeer klein bestand krijgen geüpload snel omdat deze past in het interval waar de synchronisatieclient de maximale mogelijke snelheid meet. Tweede, voor een langdurige uploaden, synchronisatie wordt behouden optimaliseren van de uploadsnelheid per de percentagewaarde door deze instelling zijn ingesteld.

Hoe lager het percentage wordt ingesteld, hoe langer het duurt voor de bestanden zijn geüpload. Het is raadzaam te kiezen voor een waarde van 50 procent of hoger. Standaard is het maximumpercentage ingesteld op 99 procent. Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers de uploadsnelheid niet wijzigen door de instellingen van de synchronisatieclient te openen en op het tabblad Netwerk te klikken.

Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op een waarde tussen 10 en 99. Bijvoorbeeld:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"="dword:000000 32"

Met deze registersleutel wordt het bandbreedtepercentage voor uploaden ingesteld op 50 procent. Hierbij wordt de hexadecimale waarde voor 50 gebruikt, namelijk 00000032.

De netwerkbandbreedte die u nodig hebt voor de synchronisatieclient en controle over synchroniseren doorvoer, Zie voor informatie over het schatten van netwerkgebruik planning voor de synchronisatieclient van OneDrive.

Stilte configureren met Windows 10 of domein referenties OneDrive   

Belangrijk: ADAL wordt nu automatisch ingeschakeld wanneer dit beleid of de registersleutel gebruiken zodat u niet hoeft te downloaden en deze afzonderlijk inschakelen.

Dit beleid kunt u de OneDrive-synchronisatieclient stilte op Windows 10 en domeinreferenties op Windows 7 en hoger met behulp van de primaire Windows-account configureren.

Als u deze instelling inschakelt, wordt met behulp van deze referenties een aanmelding uitgevoerd bij het werk- of schoolaccount. De beschikbare schijfruimte wordt voorafgaand aan de synchronisatie gecontroleerd. Indien deze groot is, meldt OneDrive de gebruiker zijn of haar mappen te kiezen. De drempelwaarde waarbij de gebruiker een melding krijgt, kan worden geconfigureerd met behulp van DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive doet een aanmeldingspoging bij elk account op de computer en als er een succesvol is, wordt voor dit account geen configuratie op de achtergrond meer uitgevoerd.

Als deze instelling wordt ingeschakeld en de gebruiker de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient gebruikt, zal de nieuwe synchronisatieclient de synchronisatie proberen over te nemen. De nieuwe synchronisatieclient doet een poging de synchronisatie-instellingen van de gebruiker te importeren vanuit de vorige synchronisatieclient.

Als u deze instelling uitschakelt, wordt OneDrive niet automatisch worden gebruikers aangemeld. Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig"="dword: 00000001"

Dit beleid kan worden gebruikt met zowel DiskSpaceCheckThresholdMB als DefaultRootDir.

Feedback over deze functie of bij problemen wordt gewaardeerd. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram OneDrive in het systeemvak en klik vervolgens op Een probleem melden. Voeg bij elke feedback het label SilentConfig toe, zodat uw feedback rechtstreeks wordt verzonden naar de technici die aan deze functie werken.

De maximale grootte van de OneDrive voor het automatisch downloaden van alle bestanden configureren   

Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met SilentAccountConfig. Iedere gebruiker met een OneDrive dat groter is dan de opgegeven drempel (in MB) wordt gevraagd om te kiezen de mappen die ze synchroniseren willen voordat de OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) bestanden worden gedownload.

Klik op weergeven als u wilt invoeren van de tenant-ID en de maximale grootte in MB (van 0 tot 4294967295) in het dialoogvenster Opties .

Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(waar "1111-2222-3333-4444" bevindt zich de tenant-ID en 0005000 Hiermee stelt u een drempelwaarde voor 5000 MB)

Beleidsregels voor gebruikersconfiguratie

Beleid voor gebruikersconfiguratie vindt u onder User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

OneDrive-instellingen in Groepsbeleid Management-Editor

De volgende beleidsregels voor gebruikersconfiguratie zijn beschikbaar:

De standaardlocatie voor de OneDrive-map instellen   

Dit beleid kunt u een specifiek pad instellen als de standaardlocatie van de map OneDrive wanneer gebruikers naar OneDrive wizard voor het instellen van de synchronisatieclient Ga via de welkomstpagina. Standaard is het pad onder % userprofile %.

Als u deze instelling inschakelt, standaard de locatie van de lokale OneDrive – < tenant naam > ingesteld op het pad dat u opgeeft. U moet deze op weergeven in het dialoogvenster Opties om uw tenant-ID en het pad te geven.

Dit beleid Hiermee stelt u de volgende registersleutel op een tekenreeks die het bestandspad aangeeft.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222-3333-4444"="-{gebruiker path}"

("1111-2222-3333-4444" is de ID van de tenant)

Als u deze instelling uitschakelt, is de locatie van de lokale map OneDrive – <tenantnaam> standaard ingesteld op %userprofile%.

Opmerking: De omgevingsvariabele % logonuser % werken niet via Groepsbeleid. Het is raadzaam om dat u % username % in plaats daarvan gebruiken.

Voorkomen dat gebruikers de locatie van hun OneDrive-map wijzigen   

Met dit beleid kunt u voorkomen dat gebruikers de locatie van de OneDrive-map op hun computer wijzigen.

Als u wilt gebruiken dit beleid, moet u uw tenant-ID in de groep-Editor. Klik op weergeven als u wilt de ID van de tenant voeren en voer 1 tot en met het beleid inschakelen of 0 tot uitschakelen in het dialoogvenster Opties .

Als u deze instelling inschakelt, gebruikers de locatie van hun "OneDrive – {tenant naam}' niet wijzigen map tijdens het Welkom bij OneDrive wizard. Dit zorgt ervoor dat gebruikers de standaardlocatie gebruiken, of als u de instelling de standaardlocatie voor de map OneDrive instellen hebt ingesteld zorgt ervoor dat alle gebruikers hebben hun lokale OneDrive -map op de locatie die u hebt opgegeven.

Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222-3333-4444"="dword: 00000001"

("1111-2222-3333-4444" is de ID van de tenant)

Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers de locatie van hun synchronisatiemap wijzigen tijdens het Welkom OneDrive wizard.

Zie bekende mappen omleiden naar OneDrive voor bedrijvenvoor meer informatie over het gebruik van dit beleid als onderdeel van het Windows-mappen (zoals de map documenten) naar OneDrivebekende omleiden.

Voorkomen dat gebruikers synchroniseren met persoonlijke OneDrive-accounts   

In dit beleid-kunt u gebruikers niet worden gesynchroniseerd persoonlijke bestanden in de opslagruimte voor OneDrive verkregen met een account Microsoft worden blokkeren. Gebruikers zijn standaard toegestaan om persoonlijke OneDrive accounts te synchroniseren. Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"="dword: 00000001"

Als u deze instelling inschakelt, kunnen uw gebruikers geen synchronisatierelatie instellen voor hun persoonlijke OneDrive-account. Als ze eerder wel konden synchroniseren met een persoonlijk OneDrive-account, wordt er een fout weergegeven bij het starten van de synchronisatieclient, maar blijven hun bestanden aanwezig op de computer.

Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers hun persoonlijke OneDrive-accounts synchroniseren.

De maximale upload bandbreedte die gebruikmaakt van OneDrive.exe instellen   

Dit beleid kunt u de maximale upload doorvoersnelheid instellen in kilobytes (KB) / sec voor computers met de OneDrive-synchronisatieclient. De minimale rente gelijk is aan 50 KB/sec en de maximumsnelheid is 100.000 KB/sec. Hoe lager de doorvoersnelheid uploaden die u wilt configureren, de langer computers met van OneDrive.exe duurt om bestanden te uploaden.

Standaard is de bandbreedte voor uploaden onbeperkt en kan rechtstreeks door de gebruiker in de synchronisatieclient worden ingesteld. Als u deze instelling inschakelt, gebruiken de computers waarop dit beleid van toepassing is een door u opgegeven bandbreedte voor uploaden en kunnen gebruikers de uploadsnelheid niet via de synchronisatie-instellingen wijzigen. OneDrive.exe moet opnieuw worden gestart op de apparaten van gebruikers om de configuratie toe te passen die in deze instelling is opgegeven. Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers de maximumbandbreedte voor uploaden voor een computer instellen door de instellingen van de synchronisatieclient te openen en op het tabblad Netwerk te klikken. 

U wordt aangeraden deze instelling alleen te gebruiken in gevallen waarbij strikte verkeersbeperkingen worden vereist, bijvoorbeeld als u de synchronisatieclient in uw organisatie voor het eerst implementeert. Het wordt afgeraden deze instelling voortdurend te gebruiken, omdat de prestaties van de synchronisatieclient afnemen, met negatieve gevolgen voor de gebruikerservaring. 

Wanneer u dit beleid inschakelt, moet u de bandbreedte (van 1 tot 100000) in het vak bandbreedte .

Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op een waarde tussen 50 en 100.000. Bijvoorbeeld:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Met deze registersleutel wordt de bandbreedtelimiet voor uploaden ingesteld op 50 kB/sec. Hierbij wordt de hexadecimale waarde voor 50 gebruikt, namelijk 00000032.

De netwerkbandbreedte die u nodig hebt voor de synchronisatieclient en controle over synchroniseren doorvoer, Zie voor informatie over het schatten van netwerkgebruik planning voor de synchronisatieclient van OneDrive.

Cocreatie en in-app delen van Office-bestanden   

Dit beleid stelt gebruikers in staat om in realtime samen te werken aan documenten en deze te delen vanuit de bureaublad-apps van Office 2016 en Office 2103. Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"="dword: 00000001"

Als u deze instelling inschakelt, deze wordt weergegeven van het tabblad Office in OneDrive synchronisatie-instellingen en selecteert 'Gebruik Office 2016 om te synchroniseren Office bestanden die I geopend 'verschijnt al dan niet standaard.

Schermafbeelding van het tabblad Office in Instellingen van de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven

Als u deze instelling uitschakelt, wordt het tabblad Office verborgen in de synchronisatieclient, en is het niet mogelijk om cocreatie en in-app delen te gebruiken voor Office-bestanden. De instelling Gebruikers kunnen kiezen wat er gebeurt bij bestandsconflicten met Office-bestanden wordt gedeactiveerd en in het geval van een bestandsconflict blijven beide versies behouden. Zie Office 2016 gebruiken om Office-bestanden die ik open, te synchroniseren voor meer informatie over de instellingen in de synchronisatieclient.

Bijwerken van OneDrive.exe uitstellen tot de tweede releasefase   

Updates voor OneDrive.exe worden in twee ringen uitgebracht. De eerste ring, Productie, is de standaardring. Het duurt meestal een tot twee weken voordat de update in deze ring volledig is uitgebracht. Nadat de update in de ring Productie is uitgebracht, wordt de update in de tweede ring, Enterprise, uitgebracht. Als u de ring Enterprise hebt geselecteerd, hebt u nog zestig dagen de tijd u op updates voor te bereiden en de implementatie ervan binnen uw organisatie te regelen. Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"="dword: 00000001"

Als u deze instelling inschakelt, worden OneDrive-synchronisatieclients in uw domein (waaronder de clients die worden gebruikt voor het synchroniseren van persoonlijke accounts) tijdens de tweede ring bijgewerkt.

Als u deze instelling uitschakelt, worden de synchronisatieclients van OneDrive bijgewerkt zodra de updates beschikbaar zijn in de eerste ring.

Zie The OneDrive sync client update process (Het bijwerkproces van de OneDrive-synchronisatieclient) voor meer informatie over update-ringen en hoe de synchronisatieclient op updates controleert.

Gebruikers kunnen kiezen wat er gebeurt bij bestandsconflicten met Office-bestanden   

Het beleid bepaalt wat er gebeurt wanneer er een conflict is tussen Office 2016-bestandsversies tijdens de synchronisatie. Standaard kunnen de gebruikers kiezen of ze de wijzigingen willen samenvoegen of beide kopieën willen bewaren. Gebruikers kunnen ook de synchronisatieclient configureren om altijd het bestand te splitsen en beide kopieën te bewaren. (Deze optie is alleen beschikbaar voor Office 2016. In eerdere versies van Office wordt het bestand altijd gesplitst en worden beide kopieën bewaard.) Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"="dword: 00000001"

Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers bepalen of ze wijzigingen willen samenvoegen of beide kopieën willen bewaren. Gebruikers kunnen ook de synchronisatieclient configureren om altijd het bestand te splitsen en beide kopieën te bewaren zoals hieronder wordt weergegeven.

Het tabblad Office in het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen

Als u deze instelling uitschakelt, wordt in het geval van een bestandsconflict het bestand altijd gesplitst en worden beide kopieën bewaard. De configuratie-instelling van de synchronisatieclient is uitgeschakeld.

U moet het beleid 'Cocreatie en in-app delen van Office-bestanden' inschakelen om dit beleid te kunnen inschakelen. Zie Office 2016 gebruiken om Office-bestanden die ik open, te synchroniseren voor meer informatie over de instellingen in de synchronisatieclient.

Voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot bestanden op de computer met de functie Ophalen   

Dit beleid kunt u gebruikers van de functie ophalen gebruiken wanneer ze zijn aangemeld met hun Microsoft-account aan OneDrive.exe blokkeren. De functie ophalen kunnen gebruikers om te gaan naar OneDrive.com, selecteert u een Windows-computer die momenteel online is en de OneDrive-synchronisatieclientuitgevoerd en toegang tot uw persoonlijke bestanden vanaf de computer. Standaard kunnen gebruikers de functie ophalen gebruiken.

Er zijn twee instellingen: een voor 32-bits computers en een voor een 64-bits computers. Als u deze instellingen inschakelt, worden de volgende registersleutelwaarden ingesteld op 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled"="dword: 00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled"="dword: 00000001"

Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers de functie Ophalen niet gebruiken.

Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers de functie Ophalen gebruiken.

De maximale downloaden bandbreedte die gebruikmaakt van OneDrive.exe instellen   

Dit beleid kunt u de maximale downloaden doorvoersnelheid instellen in kilobytes (KB) / sec voor computers met de OneDrive-synchronisatieclient. De minimale rente gelijk is aan 50 KB/sec en de maximumsnelheid is 100.000 KB/sec. Hoe lager de doorvoersnelheid downloaden die u wilt configureren, de langer computers met van OneDrive.exe duurt het downloaden van bestanden.

Standaard is de bandbreedte voor downloaden onbeperkt en kan rechtstreeks door de gebruiker in de synchronisatieclient worden ingesteld. Als u deze instelling inschakelt, gebruiken de computers waarop dit beleid van toepassing is een door u opgegeven bandbreedte voor downloaden en kunnen gebruikers de downloadsnelheid niet via de synchronisatie-instellingen wijzigen. OneDrive.exe moet opnieuw worden gestart op de apparaten van gebruikers om de configuratie toe te passen die in deze instelling is opgegeven. Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers de maximumbandbreedte voor downloaden voor een computer instellen door de instellingen van de synchronisatieclient te openen en op het tabblad Netwerk te klikken. 

U wordt aangeraden deze instelling te gebruiken in gevallen waarbij Files On-Demand NIET is ingeschakeld en strikte verkeersbeperkingen worden vereist, bijvoorbeeld als u de synchronisatieclient in uw organisatie voor het eerst implementeert of synchronisatie van teamsites inschakelt. Het wordt afgeraden deze instelling voortdurend te gebruiken, omdat de prestaties van de synchronisatieclient afnemen, met negatieve gevolgen voor de gebruikerservaring. 

Wanneer u dit beleid inschakelt, moet u de bandbreedte (van 1 tot 100000) in het vak bandbreedte .

Als u dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutelwaarde ingesteld op een waarde tussen 50 en 100.000. Bijvoorbeeld:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Met deze registersleutel wordt de bandbreedtelimiet voor downloaden ingesteld op 50 kB/sec. Hierbij wordt de hexadecimale waarde voor 50 gebruikt, namelijk 00000032.

De netwerkbandbreedte die u nodig hebt voor de synchronisatieclient en controle over synchroniseren doorvoer, Zie voor informatie over het schatten van netwerkgebruik planning voor de synchronisatieclient van OneDrive.

Voorkomen dat gebruikers ziet de zelfstudie in de OneDrive aanmelden ervaring   

Deze instelling kunt u voorkomen dat gebruikers de zelfstudie web gebaseerde aan het einde van de OneDrive eerste sessie starten. Als u deze instelling inschakelt, worden gebruikers de zelfstudie niet zien wanneer ze klaar bent met het instellen van hun-account. Als u uitschakelt of deze instelling niet is geconfigureerd, wordt de zelfstudie wordt weergegeven.

Dit beleid inschakelt, wordt de volgende registersleutel ingesteld op 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial"="dword: 00000001"

Verwante onderwerpen

De nieuwe synchronisatieclient van OneDrive in een bedrijfsomgeving implementeren

Voorkomen dat gebruikers de synchronisatie-App installeren

Synchronisatie van alleen op computers deel uitmaken van specifieke domeinen toestaan

Synchronisatie van specifieke bestandstypen blokkeren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×