Grafische bestandsindelingen en filters

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een afbeelding invoegen uit een bestand in uw publicatie, kunt u kiezen uit een aantal populaire grafische bestandsindelingen, inclusief bitmaps, gescande afbeeldingen en foto's. Voor een deel van de volgende grafische bestandsindelingen moet u een grafisch-filter gebruiken als u uw afbeelding invoegt. Als u nog geen invoegen van een bepaalde grafische-bestandsindeling, kunt u proberen installerenof testen en opnieuw installeren het grafische filter.

Bestandsindelingen waarvoor geen grafisch filter vereist is

Er hoeft geen speciaal grafisch filter geïnstalleerd te zijn als u de volgende grafische bestandsindelingen rechtstreeks in uw publicatie wilt invoegen:

Graphics Interchange Format (.GIF, .GFA)

Het Graphics Interchange Format-filter of GIF-filter (Gifimp32.flt) ondersteunt versies GIF87a (inclusief interliniëring) en GIF89a (inclusief interliniëring en doorzichtigheid) van deze bestandsindeling.

Als een GIF-bestand meerdere afbeeldingen bevat, wordt door het GIF-filter alleen de eerste afbeelding geïmporteerd.

Opmerking: 

 • Het GIF-filter is niet vereist wanneer u GIF-bestanden importeert of exporteert of wanneer u een publicatie met GIF-afbeeldingen als een webpagina (*.HTM of *.HTML) opslaat.

 • Het GIF-filter is niet vereist wanneer u GIF-animaties in publicaties invoegt. Wanneer u een publicatie met een GIF-animatie opslaat als een webpagina, blijft de animatie behouden. Bepaalde bewerkingen (zoals bijsnijden of het wijzigen van de opvulling, rand of schaduw) zijn bij een GIF-animatie niet mogelijk. U kunt de GIF-afbeelding wijzigen in een programma voor het bewerken van GIF-animaties en de afbeelding vervolgens opnieuw invoegen.

JPEG File Interchange Format (.JPEG, .JPG, .JFIF, .JPE)

Het Joint Photographic Experts Group-filter of JPEG-filter (Jpegim32.flt) ondersteunt versie 6.0 van JFIF (JPEG File Interchange Format). Het filter ondersteunt JPEG-bestanden in CMYK (cyaan, magenta, geel, zwart).

Het filter ondersteunt geen JTIF-bestanden (JPEG Tagged Interchange Format).

Opmerking: Het JPEG-filter moet geïnstalleerd zijn als u een JPEG-bestand uit de Mediagalerie in een publicatie wilt invoegen.

Microsoft Windows Bitmap (.BMP, .RLE, .DIB, .BMZ)

Het grafische filter voor Windows Bitmapbestanden (Bmpimp32.flt) ondersteunt bitmaps van Windows en OS/2, RLE-bitmaps (Run Length Encoded) en DIB-bitmaps (Device-Independent Bitmaps).

Portable Network Graphics (.png)

Het Portable Network Graphics-filter (Png32.flt) ondersteunt bestanden in de Portable Network Graphics-indeling.

Tagged Image File Format (.tiff)

Het Tagged Image File Format (.tif, .tiff) grafische filter (bestanden Tiffim32.flt) ondersteunt alle afbeeldingstypen en comprimeren die aan TIFF specificatie revisie 5.0 en 6.0, Deel1 voldoen: Baseline TIFF. Dit soort opnemen zwart-wit, grijswaarden paletkleur en RGB-kleuren afbeeldingen. Het filter omgaat met één 8-bits alfa kanaal die zijn opgeslagen met een afbeelding RGB-kleuren. Het filter TIFF ondersteunt ook de TIFF-extensie voor CMYK-afbeeldingen.

Alleen de eerste afbeelding van een TIFF-bestand met meerdere afbeeldingen (subbestanden) wordt geïmporteerd.

Enhanced Windows-metabestand (EMF)

Het grafische filter voor Enhanced Metafile-bestanden (Emfimp32.flt) converteert Enhanced Metafile-bestanden (.emf) naar Windows Metafile-bestanden (.wmf).

Windows Metafile (.WMF)

Het grafische filter voor Windows Metafile-bestanden (Wmfimp32.flt) ondersteunt de Windows Metafile-indeling.

Bestandsindelingen waarvoor een grafisch filter vereist is

Er moet een grafisch filter geïnstalleerd zijn als u de volgende grafische bestandsindelingen rechtstreeks in uw publicatie wilt invoegen.

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Het Computer Graphics Metafile-filter (Cgmimp32.flt) ondersteunt versie 1 van CGM 1992. Het filter ondersteunt de drie coderingen, interpreteert en ondersteunt alle elementen en kan alle geldige CGM-afbeeldingen correct verwerken.

De belangrijke zakelijke profielen ATA (Air Transport Association) en CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) worden volledig ondersteund door het CGM-filter. Het filter is als ATA-compatibel en CALS-compatibel gecertificeerd en getest door het NIST (National Institute of Standards and Technology).

Als u het filter tijdens Setup installeert, worden de volgende bestanden geïnstalleerd: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg en Cgmimp32.hlp.

Dit filter heeft de volgende beperking: de versies 2, 3 en 4 van CGM 1992 worden niet ondersteund.

CorelDRAW (.cdr)

Het grafische filter voor CorelDRAW (Cdrimp32.flt) ondersteunt CDR-, CDT-, CMX- en PAT-bestanden voor CorelDRAW 3.0 t/m 9.0.

Dit filter heeft de volgende beperkingen:

 • Object en PostScript-patroonopvullingen worden vervangen door effen grijze opvullingen.

 • Kleurovergangen worden opgedeeld in stroken van één kleur.

 • De volgende opties worden niet ondersteund:

  • CorelDRAW-voorkeuren, zoals paginaformaat en afdrukstand, eenheden, raster en richtlijnen

  • Lenzen en powerclips

  • Pagina's, lagen en groepen

  • OLE-objecten

  • Gedraaide bitmaps

  • Vectoropvullingen

  • 'S met meerdere gebieden alineatekst

Encapsulated PostScript (.eps)

Het Encapsulated PostScript (EPS) grafische filter (Epsimp32.flt) ondersteunt de Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification versies 3.0 en eerder. Het filter ondersteunt .eps afbeeldingen uit Tagged Image File Format (.tif, .tiff) en Windows-metabestand (WMF) ingesloten voorbeelden.

Als een grafisch bestand in EPS-indeling een ingesloten voorbeeld in TIFF of Windows-metabestandsindeling bevat, verschijnt een voorstelling van de afbeelding op het scherm. De kwaliteit van het voorbeeld hangt af van de resolutie van de TIFF- of Windows-metabestandsafbeelding die in het EPS-bestand wordt ingesloten wanneer dit wordt gemaakt. Lage, gemiddelde en hoge resoluties zijn in het algemeen beschikbaar voor het maken van een EPS-bestand. Hoe hoger de resolutie van het voorbeeld is, hoe groter het EPS-bestand wordt. Aangezien dergelijke voorbeelden hoofdzakelijk zijn bedoeld om afbeeldingen op de pagina te plaatsen, is de resolutie vaak laag. Een voorbeeld met hoge resolutie is niet noodzakelijk omdat dit wordt verwijderd wanneer het EPS-bestand naar een PostScript-printer wordt gestuurd.

Als een ingesloten TIFF- of Windows-metabestandsvoorbeeld niet is opgenomen in de EPS-afbeelding die u importeert, verschijnt in de publicatie een bericht in plaats van een voorbeeld van de afbeelding. De afbeelding wordt echter wel correct op een PostScript-printer afgedrukt. Als u een EPS-afbeelding op een niet-PostScript-printer afdrukt, wordt de voorbeeldafbeelding afgedrukt zoals deze op het scherm wordt weergegeven.

Het is de bedoeling dat eps-afbeeldingen worden afgedrukt op een PostScript-printer.

Macintosh PICT (.PCT, .PICT)

Het Macintosh PICT-filter (Pictim32.flt) wordt gebruikt voor het importeren van Macintosh PICT-afbeeldingen. Geef de Macintosh PICT-bestanden een nieuwe naam met de extensie .PCT wanneer u deze kopieert naar een computer waarop Microsoft Windows draait. Zo worden de bestanden in Microsoft Office voor Windows als PICT-afbeeldingen herkend. U moet de naam van het afbeeldingsbestand Beer op een Macintosh bijvoorbeeld wijzigen in Beer.pct voordat u het bestand invoegt in een Windows-bestand.

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ-bestanden worden eerst gedecomprimeerd en vervolgens geïmporteerd met behulp van het Macintosh PICT-filter (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.WPG)

Het importfilter WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) ondersteunt WordPerfect Graphics versie 1.0, 1.0e en 2.0, hetgeen overeenkomt met WordPerfect versie 6.x en eerder. Het formaat van het afbeeldingskader van WPG-afbeeldingen die in DrawPerfect zijn gemaakt, is gelijk aan het schermformaat.

Dit filter heeft de volgende beperkingen:

 • De PostScript-gegevens van ingesloten EPS-afbeeldingen (Encapsulated PostScript) in WordPerfect Graphics-bestanden gaan verloren.

 • WordPerfect Graphics-bestanden met grote ingesloten bitmaps worden waarschijnlijk niet goed weergegeven op computers waarop videostuurprogramma's van de Mach-serie van ATI worden gebruikt. Als u hiermee te maken hebt, voert u Microsoft Windows Setup uit en kiest u een van de 8514/a-stuurprogramma's van Windows als videostuurprogramma.

Een grafisch filter installeren

Als u het gewenste filter tijdens de installatie van Microsoft Office Publisher 2003 niet op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u het grafisch filter toevoegen.

Als u Publisher oorspronkelijk van een netwerkbestandsserver of vanuit een gedeelde map hebt geïnstalleerd, moet u onderdelen vanaf die locatie installeren of verwijderen. Als u Publisher van een cd-rom hebt geïnstalleerd en als u aan het cd-rom-station een nieuwe stationsaanduiding hebt toegewezen nadat u Publisher hebt geïnstalleerd, moet u Publisher opnieuw installeren vanaf de cd-rom. Als u Publisher gebruikt vanaf de cd-rom, moet u Publisher verwijderen en vervolgens opnieuw vanaf de cd-rom installeren.

 1. Sluit alle programma's af.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm van Windows op Software.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het Office-programma als onderdeel van Microsoft Office hebt geïnstalleerd, klikt u op Microsoft Office in het vak Geïnstalleerde programma's en klikt u vervolgens op de knop Wijzigen.

  • Als u het Office-programma afzonderlijk hebt geïnstalleerd, klikt u op de naam van het programma in het vak Geïnstalleerde programma's en klikt u vervolgens op de knop Wijzigen.

 4. Klik op Functies toevoegen of verwijderen in het dialoogvenster Opties voor onderhoudsmodus en klik op Volgende.

 5. Schakel in het dialoogvenster Aangepaste installatie het selectievakje voor een geavanceerde aanpassing van toepassingen in en klik op Volgende.

 6. Klik in het dialoogvenster Geavanceerd aanpassen op het plusteken (+) naast Gedeelde onderdelen van Office, klik op het plusteken (+) naast Conversieprogramma's en filters en klik vervolgens op het plusteken (+) naast Grafische filters.

 7. Klik op de pijl naast het filter dat u wilt installeren en klik vervolgens op Uitvoeren vanaf mijn computer.

 8. Klik in het dialoogvenster Geavanceerd aanpassen op Bijwerken.

Opmerking: Publisher biedt geen ondersteuning voor Open Prepress Interface (OPI) voor het importeren of exporteren van gekoppelde afbeeldingen.

Een afbeelding in uw publicatie invoegen

 1. Open of maak de publicatie waaraan u een afbeelding wilt toevoegen.

 2. Klik op de werkbalk objectenAfbeeldingskader Button Image op en klik vervolgens op afbeelding uit bestand.

 3. Sleep de muis diagonaal totdat het afbeeldingsframe de gewenste afmetingen heeft.

 4. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen naar de map met de afbeelding die u wilt invoegen en klik vervolgens op het bestand met de afbeelding.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de afbeelding wilt insluiten, klikt u op Invoegen.

  • Klik op de pijl naast Invoegen en kies Koppelen aan bestand als u de afbeelding wilt koppelen aan het afbeeldingsbestand op de vaste schijf van uw computer.

Problemen met het invoegen van afbeeldingen oplossen

Als u problemen hebt met het invoegen van een afbeelding in een van de bestandsindelingen waarvoor een filter vereist is, kan het zijn dat het correcte grafische filter niet in de correcte map is geïnstalleerd, of dat het filter beschadigd is. Grafische filters worden als bestanden opgeslagen in de map C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Behalve de grafische filters worden ook enkele afbeeldingen geïnstalleerd om de filters te testen.

Een grafisch filter testen

Ga op de volgende manier te werk als u een grafisch filter wilt testen:

 1. Maak een lege publicatie, die u niet hoeft op te slaan.

 2. Klik op de werkbalk objectenAfbeeldingskader Button Image op en klik vervolgens op afbeelding uit bestand.

 3. Sleep de muis diagonaal totdat het afbeeldingsframe de gewenste afmetingen heeft.

 4. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de map C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Dubbelklik op de afbeelding voor het filter dat u wilt testen, bijvoorbeeld Ms.tif.

Als de testafbeelding correct wordt ingevoegd, is er mogelijk iets mis met de afbeelding die u wilt invoegen.

Als de testafbeelding niet correct wordt ingevoegd, is er mogelijk iets mis met het grafische filter voor die specifieke indeling.

Een grafisch filter opnieuw installeren

Ga op de volgende manier te werk als u een grafisch filter opnieuw wilt installeren:

 1. Blader naar de map C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt en wijzig de naam van het betrokken filterbestand. Wijzig bijvoorbeeld de naam van het CorelDRAW-filterbestand (Cdrimp32.flt) in Cdrimp32.old.

 2. Klik op het menu Help op analyse en herstel.

  Als u de snelkoppelingen in het menu Start van Windows wilt herstellen, moet u het selectievakje Snelkoppelingen terugzetten bij het herstellen inschakelen.

 3. Klik op Start.

Opmerking: 

 • Met deze procedure kunt u problemen opsporen en verhelpen die betrekking hebben op ontbrekende bestanden of registerinstellingen voor alle geïnstalleerde Microsoft Office-programma's. U kunt hiermee geen persoonlijke bestanden zoals publicaties of documenten herstellen.

 • Als u het probleem met Analyse en herstel niet kunt verhelpen, moet u Publisher mogelijk opnieuw installeren.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×