Grafieken maken - overzicht

In Microsoft Office Excel 2007 is het gemakkelijk op professioneel uitziende grafieken te maken. Kies een grafiektype, een grafieklay-out en een grafiekstijl. Dit kunt u allemaal probleemloos doen vanaf het lint, dat deel uitmaakt van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. U boekt meteen professionele resultaten telkens wanneer u een grafiek maakt. U kunt het uzelf nog gemakkelijker maken door uw favoriete grafiek op te slaan als grafieksjabloon, die u vervolgens snel kunt toepassen telkens wanneer u een nieuwe grafiek maakt.

Als u Office Excel 2007 hebt geïnstalleerd, kunt u tevens gebruikmaken van de krachtige Excel-grafiekfunctionaliteit in andere 2007 Microsoft Office-systeem-programma's, zoals Microsoft Office PowerPoint 2007 en Microsoft Office Word 2007.

In dit artikel

Grafieken maken in Excel

Grafieken maken in PowerPoint en Word

Grafieken wijzigen

Vooraf gedefinieerde grafiekstijlen en grafiekindelingen gebruiken voor een professioneel uiterlijk

Visueel aantrekkelijke opmaak toevoegen aan grafieken

Grafieken hergebruiken met grafieksjablonen

Grafieken maken in Excel

Als u een basisgrafiek wilt maken in Excel die u later kunt wijzigen en opmaken, voert u om te beginnen de gegevens voor de grafiek in een werkblad in. Vervolgens selecteert u die gegevens en kiest u het gewenste grafiektype op het Office Fluent-lint (tabblad Invoegen, groep Grafieken).

Werkbladgegevens en grafiek

Bijschrift 1   Werkbladgegevens

Toelichting 2   Grafiek gemaakt op basis van werkbladgegevens

Excel ondersteunt een groot aantal grafiektypen waarmee u gegevens op diverse manieren kunt presenteren. Wanneer u een grafiek maakt of een bestaande grafiek wijzigt, kunt u kiezen uit een groot assortiment aan grafiektypen (zoals een kolomdiagram of een cirkeldiagram) en de bijbehorende subtypen (zoals een gestapeld kolomdiagram of een cirkeldiagram met 3D-opmaak). U kunt ook een gecombineerde grafiek maken door meerdere grafiektypen in uw grafiek op te nemen.

Combinatiediagram

Voorbeeld van een combinatiediagram waarvoor een kolomdiagram en een lijndiagram zijn gebruikt.

Zie Een grafiek maken voor meer informatie over het maken van een grafiek in Excel.

Grafieken maken in PowerPoint en Word

Grafieken zijn volledig geïntegreerd met andere Office 2007-versie-programma's, zoals Office PowerPoint 2007 en Office Word 2007. Beide programma's bieden dezelfde hulpmiddelen voor grafieken die ook in Excel beschikbaar zijn. Als Excel is geïnstalleerd op uw computer kunt u een Excel-grafiek maken in PowerPoint en Word door te klikken op de knop Grafiek op het lint (tabblad Invoegen, groep Illustraties) en de grafiek vervolgens wijzigen of opmaken met de hulpmiddelen voor grafieken. De gemaakte grafieken worden ingesloten in Office PowerPoint 2007 en Office Word 2007, en de grafiekgegevens worden opgeslagen in een Excel-werkblad dat nu deel uitmaakt van het PowerPoint- of Word-bestand.

Opmerking: Als u in Word in de compatibiliteitsmodus werkt, voegt u een grafiek in met Microsoft Graph in plaats van met Excel. In PowerPoint kunt u altijd Excel gebruiken om een grafiek te maken.

U kunt ook een grafiek uit Excel kopiëren naar PowerPoint 2007 en Word 2007. De gekopieerde grafiek kan worden ingesloten als statische gegevens of worden gekoppeld aan de werkmap. Bij een grafiek die is gekoppeld aan een werkmap waartoe u toegang hebt, kunt u opgeven dat automatisch wordt gecontroleerd op wijzigingen in de gekoppelde werkmap, telkens wanneer de grafiek wordt geopend.

Zie Diagrammen en grafieken gebruiken in uw presentatie of Gegevens weergeven in een grafiek voor meer informatie over het maken van een diagram of grafiek in PowerPoint 2007 of Office Word 2007.

Naar boven

Grafieken wijzigen

Nadat u een grafiek hebt gemaakt kunt u deze aanpassen. U wilt bijvoorbeeld de manier wijzigen waarop in as worden weergegeven, een grafiektitel toevoegen, de legenda verplaatsen of verbergen, of extra grafiekelementen toevoegen.

U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen in een grafiek:

  • De weergave van grafiekassen wijzigen    U kunt de schaal van de assen opgeven en het interval instellen tussen de waarden of categorieën die worden weergegeven. Als u de grafiek leesbaarder wilt maken, kunt u ook maatstreepjes en maatstreeplabels toevoegen aan een as en de ruimte tussen de maatstreepjes opgeven.

  • Titels en gegevenslabels toevoegen aan een grafiek    Als u de informatie in uw grafiek wilt verduidelijken, kunt u een grafiektitel, astitels en gegevenslabel toevoegen.

  • Een legenda of een gegevenstabel toevoegen     U kunt een legenda weergeven of verbergen, of de plaats ervan wijzigen. In sommige grafieken kunt u ook een gegevenstabel weergeven waarin de legendasleutels en de in de grafiek gepresenteerde waarden worden weergegeven.

  • Special opties toepassen voor elk grafiektype    Speciale lijnen (zoals hoog/laag-lijnen en trendlijn), balken (zoals omhoog/omlaag-balken en foutbalken), gegevensmarkering en andere opties zijn beschikbaar voor verschillende grafiektypen.

Naar boven

Vooraf gedefinieerde grafiekstijlen en grafiekindelingen gebruiken voor een professioneel uiterlijk

In plaats van het handmatig toevoegen of wijzigen van grafiekelementen of het opmaken van de grafiek kunt u snel een vooraf gedefinieerde grafiekindeling en grafiekstijl toepassen op de grafiek. In Excel beschikt u over diverse handige, vooraf gedefinieerde indelingen en stijlen waaruit u kunt kiezen, maar u kunt de indeling of de stijl desgewenst nauwkeuriger aanpassen aan uw wensen door handmatig wijzigingen aan te brengen in de indeling en de opmaak van afzonderlijke grafiekelementen, zoals het grafiekgebied, het tekengebied, de gegevensreeks of de legenda van de grafiek.

Als u een vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepast, wordt een specifieke set grafiekelementen (zoals titels in grafieken, een legenda, een gegevenstabel of gegevenslabel) in de grafiek weergegeven in een bepaalde indeling. U kunt voor elk grafiektype kiezen uit diverse indelingen.

Als u een vooraf gedefinieerde stijl toepast, wordt de grafiek opgemaakt op basis van het documentthema dat u hebt toegepast, zodat de grafiek aansluit bij het themakleuren (een kleurenset), themalettertypen (een set lettertypen voor koppen en hoofdtekst) en thema-effecten (een set lijnen en opvuleffecten) van uzelf of uw organisatie.

Opmerking: U kunt niet uw eigen grafiekindelingen of -stijlen maken, maar u kunt wel grafieksjablonen maken die de gewenste grafiekindeling en -opmaak omvatten. Zie Grafieken hergebruiken met grafieksjablonen voor meer informatie over grafieksjablonen.

Zie Indeling of opmaak van grafieken wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van het uiterlijk van een grafiek.

Naar boven

Visueel aantrekkelijke opmaak toevoegen aan grafieken

Naast de toepassing van een vooraf gedefinieerde grafiekstijl kunt u gemakkelijk opmaak toepassen op afzonderlijke grafiekelementen zoals gegevensmarkering, het grafiekgebied, het tekengebied en de cijfers en tekst in titels en labels, om de grafiek uniek en visueel aantrekkelijk te maken. U kunt specifieke stijlen voor vormen en voor WordArt toepassen, maar u kunt de vormen en de tekst van grafiekelementen ook handmatig opmaken.

U kunt de volgende opmaakbewerkingen uitvoeren in een grafiek:

  • Grafiekelementen opvullen    U kunt met kleuren, patronen, afbeeldingen en kleurovergangen de aandacht richten op specifieke grafiekelementen.

  • De rand van grafiekelementen wijzigen    U kunt met kleuren, lijnstijlen en lijndikten bepaalde grafiekelementen benadrukken.

  • Speciale effecten toevoegen aan grafiekelementen    U kunt speciale effecten, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, schuine randen en 3D-draaiing toepassen op grafiekelementvormen, waardoor u de grafiek een verzorgd uiterlijk geeft.

  • Tekst en cijfers opmaken    U kunt tekst en cijfers in titels, labels en tekstvakken in een grafiek opmaken net als de tekst en cijfers in een werkblad. Als u tekst en cijfers extra nadruk wilt geven, kunt u zelfs WordArt-stijlen toepassen.

Zie Grafiekelementen opmaken voor meer informatie over het opmaken van grafiekelementen.

Naar boven

Grafieken hergebruiken met grafieksjablonen

Als u een grafiek die u aan uw eigen situatie hebt aangepast opnieuw wilt gebruiken, kunt u de grafiek opslaan als grafieksjabloon (.CRTX) in de map met grafieksjablonen. Als u dan een nieuwe grafiek maakt, kunt u de grafieksjabloon toepassen op dezelfde wijze als een ingebouwd grafiektype. Grafieksjablonen zijn echte grafiektypen, waarmee u het grafiektype van een bestaande grafiek kunt wijzigen.

Als u een grafieksjabloon regelmatig gebruikt, kunt u deze opslaan als het standaardgrafiektype.

Opmerking: Grafieksjablonen zijn niet gebaseerd op documentthema. Als u een themakleuren, themalettertypen en thema-effecten wilt gebruiken in een grafiek die u hebt gemaakt met een grafieksjabloon, kunt u een stijl toepassen op de grafiek. Met een grafiekstijl stelt u het thema van de grafiek in op het documentthema. Zie Vooraf gedefinieerde grafiekstijlen en grafiekindelingen gebruiken voor een professioneel uiterlijk voor meer informatie.

Zie Een grafieksjabloon maken, toepassen of verwijderen voor meer informatie over het gebruik van grafieksjablonen.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×