Grafieken en diagrammen in uw e-mailbericht gebruiken

Belangrijk : Als Microsoft Office Excel 2007 op uw computer is geïnstalleerd, kunt u gebruikmaken van de geavanceerde grafiekfuncties in 2007 Microsoft Office-systeem. Als Office Excel 2007 niet is geïnstalleerd wanneer u een nieuwe grafiek in Microsoft Office Outlook 2007 maakt, wordt Microsoft Graph geopend. Er wordt dan een grafiek met de bijbehorende gegevens weergegeven in een tabel, ook wel een gegevensblad genoemd. U kunt uw eigen gegevens invoeren in het gegevensblad, gegevens uit een tekstbestand importeren in het gegevensblad of gegevens uit een ander programma in het gegevensblad plakken.

In dit artikel

Informatie over grafieken en diagrammen in Outlook 2007

Een grafiek- of diagramtype kiezen en gegevens invoegen

Gegevens voor een grafiek of diagram rangschikken

Informatie over grafieken en diagrammen in Outlook 2007

Office Outlook 2007 bevat veel verschillende typen grafieken en diagrammen die u kunt gebruiken om uw publiek te informeren over de voorraadniveaus, organisatiewijzigingen, verkoopcijfers en nog veel meer. Grafieken zijn volledig geïntegreerd met Office Outlook 2007. Als Excel is geïnstalleerd, kunt u Excel-grafieken maken in Outlook door op de knop Grafiek te klikken op het lint, een onderdeel van Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface (het tabblad Invoegen, de groep Afbeeldingen), en vervolgens de grafiek te wijzigen of op te maken met de grafiekfuncties. Grafieken die u maakt, worden ingesloten in Outlook en de grafiekgegevens worden opgeslagen in een Excel-werkblad dat is opgenomen in het Outlook-bestand.

U kunt een Excel-grafiek ook kopiëren naar Outlook. Wanneer u een grafiek kopieert, kan deze worden ingesloten als statische gegevens of worden gekoppeld aan de werkmap. Voor een grafiek die is gekoppeld aan een werkmap waartoe u toegang hebt, kunt u opgeven dat er automatisch moet worden gecontroleerd op wijzigingen in de gekoppelde werkmap wanneer de grafiek wordt geopend.

U kunt op twee manieren een grafiek of diagram toevoegen aan uw e-mailbericht:

 • U kunt een grafiek invoegen in uw e-mailbericht door deze in te sluiten.    Wanneer u gegevens uit een Excel-grafiek ingesloten object, bewerkt u deze gegevens in Outlook en wordt het werkblad opgeslagen met het e-mailbericht.

 • U kunt een Excel-grafiek plakken in het bericht en deze koppelen aan gegevens in Outlook.    Wanneer u een grafiek kopieert vanuit Outlook en deze in uw e-mailbericht plakt, worden de gegevens in de grafiek gekoppeld aan het Excel-werkblad. Het Excel-werkblad is een afzonderlijk bestand en wordt niet opgeslagen met het e-mailbericht. Aangezien het Excel-werkblad geen deel uitmaakt van het e-mailbericht, moet u de wijzigingen aanbrengen in het gekoppelde werkblad in Outlook als u de gegevens in de grafiek wilt wijzigen.

Grafiek met voorbeeldgegevens

Een grafiek in Outlook die is opgebouwd uit voorbeeldgegevens uit een Excel-werkblad

Notities : 

Naar boven

Een grafiek- of diagramtype kiezen en gegevens invoegen

Een grafiek invoegen door deze in te sluiten in uw bericht

Ga als volgt te werk als u de gegevens die zijn gekoppeld aan de grafiek in Outlook wilt behouden:

 1. Klik in Outlook op de positie waarop u de grafiek wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Grafiek.

 3. Klik in het dialoogvenster Grafiek invoegen op een grafiek en klik op OK.

  Office Excel 2007 wordt geopend in een gesplitst venster, waarbij voorbeeldgegevens worden weergegeven op een werkblad.

  Voorbeeldgegevens voor grafiek

 4. Vervang de voorbeeldgegevens in Excel door op een cel op het werkblad te klikken en vervolgens de gewenste gegevens te typen.

  U kunt ook de voorbeeldaslabels in kolom A en de vermeldingsnaam van de legenda in rij 1 vervangen.

  Opmerking : Wanneer u het werkblad hebt bijgewerkt, wordt de grafiek in Outlook automatisch bijgewerkt met de nieuwe gegevens.

 5. Klik in Excel op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan als.

 6. Selecteer de map waarin of het station waarop u het werkblad wilt opslaan in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan in.

  Tip : Als u het werkblad in een nieuwe map wilt opslaan, klikt u op Nieuwe map maken Knopafbeelding .

 7. Typ een nieuwe naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 8. Klik op Opslaan.

 9. Klik in Excel op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Sluiten.

Een Excel-grafiek in uw e-mailbericht plakken en aan gegevens in Excel koppelen

U kunt een Excel-werkblad maken dat aan een e-mailbericht is gekoppeld. Wanneer u gegevens in het Excel-werkblad bijwerkt, worden de gegevens ook bijgewerkt in het e-mailbericht.

Voer de volgende procedure uit als u gegevens wilt koppelen aan gegevens op een extern Office Excel 2007-werkblad. U maakt en kopieert de grafiek in Office Excel 2007 en plakt deze in uw e-mailbericht. Wanneer u de gegevens in Office Excel 2007 bijwerkt, wordt de grafiek in Outlook ook bijgewerkt.

 1. Selecteer de grafiek in Excel door op de rand te klikken en klik vervolgens op Knippen in de groep Klembord op het tabblad Start.

  De grafiek wordt verwijderd, maar de gegevens blijven beschikbaar in Excel.

 2. Klik in Outlook op de positie waarop u de grafiek wilt invoegen in het e-mailbericht.

 3. Klik op het tabblad Bericht in de groep Klembord op Plakken.

  Met de knop Plakopties wordt aangegeven dat de grafiek is gekoppeld aan gegevens in Excel.

 4. Sla het e-mailbericht op met de grafiek die u hebt gekoppeld aan gegevens in Excel.

  Wanneer u het e-mailbericht opnieuw opent, klikt u op Ja om de Excel-gegevens bij te werken.

Opmerking : U kunt gegevens ook visueel weergeven via SmartArt-afbeeldingen. Zie Een SmartArt-afbeelding maken voor meer informatie.

Naar boven

Gegevens voor een grafiek of diagram rangschikken

Voor de meeste grafieken, zoals kolom- en staafdiagrammen, kunt u de gegevens die u rangschikt in rijen of kolommen van een Excel-werkblad, uitzetten in een grafiek. Voor een aantal grafiektypen, zoals cirkel- en bellendiagrammen, moeten de gegevens echter op een specifieke manier worden gerangschikt.

Voor deze grafiek

De gegevens rangschikken

Kolom

Staaf

Lijn

Gebied

Oppervlak

Radar

Bijvoorbeeld in kolommen of rijen:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Of:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkel

Ring

(met één reeks)

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij van gegevenslabels, bijvoorbeeld:

A

1

B

2

C

3

Of:

A

B

C

1

2

3

Cirkel

Ring

(met meerdere reeksen)

In meerdere kolommen of rijen met gegevens en één kolom of rij van gegevenslabels, bijvoorbeeld:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Of:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Spreiding

Bellen

In kolommen, waarbij x-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende y-waarden en/of waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen worden geplaatst, bijvoorbeeld:

X

Y

Belgrootte

1

2

3

4

5

6

Hoog/laag/slot

Namen of datums als labels gebruiken in kolommen of rijen in de volgende volgorde:

Hoge waarden, lage waarden en afsluitwaarden, bijvoorbeeld:

Datum

Hoog

Laag

Sluiten

1-1-2002

46,125

42

44,063

Of:

Datum

1-1-2002

Hoog

1061

Laag

42

Sluiten

44,063

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×