Goedkeuring van items in een sitelijst of -bibliotheek vereisen

Goedkeuring van items in een sitelijst of -bibliotheek vereisen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Lijsten en bibliotheken kunnen vaak gevoelige informatie bevatten, zoals marketing-campagnes of HRM initiatieven geprojecteerd. Mogelijk moet u zijn alleen 'officiële' versies van items of bestanden die zichtbaar zijn door gebruikers. Hiervoor kunt u goedkeuring van een item of bestand vereisen voordat de inhoud zichtbaar voor de meeste gebruikers van de site. Door het vereisen van goedkeuring, kunt de organisatie een aanzienlijk niveau van kwaliteit en beveiliging toepassen op de inhoud in de lijsten en bibliotheken.

Wat wilt u doen?

 1. Ga naar de bibliotheek waarvoor u naar het vereisen van goedkeuring.

 2. Klik op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud , Bibliotheekinstellingen.

  Als u deze menu-items niet ziet, klikt u op Bibliotheek in het lint en vervolgens op

  Bibliotheekinstellingen in de groep Instellingen.

 3. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Instellingen voor versies om de pagina Instellingen voor versies te openen.

  Dialoogvenster Bibliotheekinstellingen met Versiebeheer geselecteerd.
 4. In de sectie Goedkeuring van inhoud en selecteer Ja in antwoord op de goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items? Geef in het gedeelte Geschiedenis van documentversies op of u SharePoint versies maken wanneer een bestand zijn bewerkt. U kunt er ook voor kiezen om het aantal versies dat bewaard te beperken.

 5. Bepaal in de sectie Beveiliging van conceptitems welke gebruikers de conceptitems in de documentbibliotheek mogen zien.

  Dialoogvenster met opties voor versiebeheer

  Tip:  Als u verplichte goedkeuring van inhoud wilt instellen voor een lijst of bibliotheek die al items bevat, worden alle items in de bibliotheek gemarkeerd als Goedgekeurd.

 6. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Gebruikers die items in de lijst kunnen lezen

  • Alleen gebruikers die items in de lijst kunnen bewerken

  • Alleen gebruikers die items in de lijst kunnen goedkeuren en de auteur van het item

 7. Klik op OK.

 1. Ga naar de lijst waarvoor u een goedkeuring vereisen wilt maken.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst.

 3. Klik op Lijstinstellingen.

 4. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Instellingen voor versies om de pagina Instellingen voor versies te openen.

 5. In de sectie Goedkeuring van inhoud en selecteer Ja in antwoord op de goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items? Geef in het gedeelte Versiegeschiedenis van Item op of u SharePoint versies maken wanneer een item wordt bewerkt. U kunt er ook voor kiezen om het aantal versies dat bewaard te beperken.

 6. Bepalen welke gebruikers conceptitems in de lijst kunnen zien in de sectie Beveiliging van conceptitems .

  Tip:  Als u verplichte goedkeuring van inhoud wilt instellen voor een lijst of bibliotheek die al items bevat, worden alle items in de bibliotheek gemarkeerd als Goedgekeurd.

 7. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Gebruikers die items in de lijst kunnen lezen

  • Alleen gebruikers die items in de lijst kunnen bewerken

  • Alleen gebruikers die items in de lijst kunnen goedkeuren en de auteur van het item

 8. Klik op OK.

Als iemand een item aan een lijst of bibliotheek die moeten worden goedkeuringen indient, is deze in status in behandeling totdat iemand (wie heeft ten minste het machtigingsniveau lijsten beheren) goedkeurt deze. Terwijl deze wacht op goedkeuring, blijft deze status in behandeling .

Wanneer een item de status In behandeling heeft, kunnen meestal alleen de maker van het item en de personen die gemachtigd zijn om lijsten en bibliotheken te beheren, het item zien. Nadat de status is gewijzigd van In behandeling in Goedgekeurd, is het zichtbaar voor iedereen die gemachtigd is om de lijst of bibliotheek weer te geven. Geweigerde artikelen blijven in de lijst of bibliotheek staan totdat de maker (of iemand anders die de benodigde machtigingen heeft) deze verwijdert. Items of bestanden die al in de lijst aanwezig zijn, krijgen automatisch de status Goedgekeurd.

Belangrijk:  Als de beveiliging van de sitebibliotheek zo is geconfigureerd dat alle gebruikers items mogen lezen, kan iedereen met de machtiging Lezen voor de site alle items in de lijst of de bibliotheek zien, ongeacht of de items de status Goedgekeurd hebben.

Alleen personen die de machtigingen Volledig beheer of Ontwerpen hebben, kunnen de instellingen van de lijst of bibliotheek wijzigen.

Als u wilt een document dat is geüpload of toegevoegd aan een bibliotheek die moeten worden goedkeuringen goedkeuren, als volgt te werk:

 1. Klik op de weglatingstekens (...) naast het item dat u wilt goedkeuren.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Klik op Goedkeuren/afkeuren. Als u Goedkeuren/afkeuren niet ziet, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Goedkeuren/afkeuren. Als de optie helemaal niet wordt weergegeven, versiebeheer mogelijk niet ingeschakeld of u bent niet gemachtigd om een document te keuren.

 4. Klik onder goedkeuringsstatus op goedgekeurd of geweigerd . U kunt desgewenst opmerkingen toevoegen in de sectie Opmerking .

 5. Klik op OK.

Wat wilt u doen?

Wanneer iemand een item of bestand indient voor een lijst of bibliotheek die moet worden goedgekeurd, heeft het de status In behandeling totdat het item of het bestand is goedgekeurd door iemand die hiervoor over de benodigde machtigingen beschikt. Wanneer het item of bestand nog niet is goedgekeurd, heeft het de status In behandeling.

Wanneer een item of bestand de status In behandeling heeft, kunnen meestal alleen de maker van het bestand en de personen die gemachtigd zijn om lijsten en bibliotheken te beheren, het item of het bestand zien. Nadat de status is gewijzigd van In behandeling in Goedgekeurd, is het zichtbaar voor iedereen die gemachtigd is om de lijst of bibliotheek weer te geven. Geweigerde artikelen blijven in de lijst of bibliotheek staan totdat de maker (of iemand anders die de benodigde machtigingen heeft) ze verwijdert. Items of bestanden die al in de lijst aanwezig zijn, krijgen automatisch de status Goedgekeurd.

Belangrijk:  Als de beveiliging van de sitebibliotheek zo is geconfigureerd dat alle gebruikers items mogen lezen, kan iedereen met de machtiging Lezen voor de site alle items in de lijst of de bibliotheek zien, ongeacht of de items de status Goedgekeurd hebben.

Alleen personen die de machtigingen Volledig beheer of Ontwerpen hebben, kunnen de instellingen van de lijst of bibliotheek wijzigen.

Verplichte goedkeuring voor items of bestanden instellen

 1. Als de sitelijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

 2. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek in de groep Hulpmiddelen voor bibliotheken of Hulpmiddelen voor lijsten.

 3. Als u met een bibliotheek werkt, klikt u op Bibliotheekinstellingen. Als u met een lijst werkt, klikt u op Lijstinstellingen. In dit voorbeeld wordt de pagina Bibliotheekinstellingen geopend.

  Pagina Bibliotheekinstellingen waarop koppeling Instellingen voor versies wordt weergegeven

 4. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Instellingen voor versies. De pagina Instellingen voor versies wordt geopend.

  Pagina Versieselectie met selecties voor Goedkeuren

 5. Ga naar de sectie Goedkeuring van inhoud en klik onder Goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items op Ja.

 6. Bepaal in de sectie Beveiliging van conceptitems welke gebruikers de conceptitems in de documentbibliotheek mogen zien. In dit voorbeeld is Alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren (en de maker van het item) geselecteerd.

 7. Klik op OK.

  In het volgende voorbeeld staan de goedgekeurde items in een bibliotheek nadat de optie Goedkeuring van inhoud vereisen is ingesteld op Ja. Aangezien de bestanden zich al in de bibliotheek bevinden, zijn ze automatisch goedgekeurd.

  SharePoint-bibliotheek nadat goedkeuring is vereist. Bestanden die zich al in de bibliotheek bevonden, hebben de status Goedgekeurd.

Uw organisatie vindt het uiteindelijk misschien onhandig of onnodig om voor elk item of bestand in een specifieke lijst of bibliotheek goedkeuring te vereisen. Het vereiste neemt niet alleen tijd in beslag van de persoon die de goedkeuring verleent of weigert, maar verhindert ook dat personen aan een bestand of item kunnen samenwerken. Als u constateert dat uw organisatie niet meer elk item of bestand hoeft goed te keuren, kunt u het vereiste verwijderen.

Het vereiste voor goedkeuring van items of bestanden in een lijst of bibliotheek verwijderen

 1. Als de sitelijst of -bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

 2. Klik op het tabblad Bibliotheek in de groep Hulpmiddelen voor bibliotheken of het tabblad Lijst in de groep Hulpmiddelen voor lijsten.

 3. Als u met een bibliotheek werkt, klikt u op Bibliotheekinstellingen. Als u met een lijst werkt, klikt u op Lijstinstellingen. In dit voorbeeld wordt de pagina Bibliotheekinstellingen geopend.

  Pagina Bibliotheekinstellingen waarop koppeling Instellingen voor versies wordt weergegeven

 4. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Instellingen voor versies. De pagina Instellingen voor versies wordt geopend.

 5. Ga naar de sectie Goedkeuring van inhoud en klik onder Goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items op Nee. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

  Waarschuwingsbericht dat wordt weergegeven wanneer Nee is geselecteerd in het onderdeel Goedkeuring van inhoud van het dialoogvenster Instellingen voor versies

 6. Klik op OK om het bericht te sluiten.

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Instellingen voor versies te sluiten. Wanneer u teruggaat naar de lijst of bibliotheek, is Goedkeuringsstatus niet meer beschikbaar op de pagina. Alle gebruikers die gemachtigd zijn om de lijst of bibliotheek weer te geven, kunnen de volledige inhoud van de lijst of bibliotheek weergeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×