Gids voor de gebruikersinterface van Access 2010

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Access 2010 heeft een gebruikersinterface die aanzienlijk verschilt van eerdere versies, met name versies vóór Access 2007. De twee hoofdcomponenten van de gebruikersinterface, het lint en het navigatiedeelvenster waren nieuw in Access 2007. Aan het lint zijn diverse wijzigingen aangebracht en er is in Access 2010 een derde gebruikersinterfacecomponent (de Backstage-weergave van Microsoft Office) toegevoegd.

In dit artikel worden de elementen van de gebruikersinterface van Access 2010 beschreven en het artikel bevat koppelingen naar meer informatie over deze elementen en hoe u het programma kunt aanpassen.

In dit artikel

Overzicht

De Backstage-weergave

Het lint

Navigatiedeelvenster

Documenten met tabbladen

Statusbalk

Miniwerkbalk

Help opvragen

Overzicht

De drie hoofdcomponenten van de Access 2010-gebruikersinterface zijn:

 • Het lint    bevindt zich boven in het programmavenster en bevat tabbladen met groepen opdrachten.

 • De Backstage-weergave    is de set opdrachten die u ziet op het tabblad Bestand op het lint.

 • Het navigatiedeelvenster    is het deelvenster links van het venster van Access waarin u met databaseobjecten kunt werken. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster van Access 2007.

Deze drie elementen vormen de omgeving waarin u databases maakt en gebruikt.

Het lint

Het lint is de primaire vervanging voor menu's en werkbalken uit eerdere versies dan Access 2007. Het bestaat met name uit tabbladen die groepen knoppen bevatten.

Het lint bevat hoofdtabbladen waarop gerelateerde, vaak gebruikte opdrachten zijn gegroepeerd, contextuele tabbladen die alleen worden weergegeven wanneer u ze kunt gebruiken, en de werkbalk Snelle toegang, een kleine werkbalk die u met uw favoriete opdrachten kunt aanpassen.

Op de tabbladen van het lint bieden sommige knoppen een galerie met opties, terwijl met andere knoppen een opdracht wordt gestart.

De Backstage-weergave

De Backstage-weergave is nieuw in Access 2010. De weergave bevat opdrachten en informatie die van toepassing zijn op de hele database, zoals Comprimeren en herstellen, evenals opdrachten die zich in eerdere versies in het menu Bestand bevonden, zoals Afdrukken.

Het navigatiedeelvenster

Het navigatiedeelvenster helpt u uw databaseobjecten te organiseren. Dit venster biedt de belangrijkste methode om het ontwerp van een databaseobject te openen of te wijzigen. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster dat deel uitmaakt van Access-versies vóór Access 2007.

Het navigatiedeelvenster bevat categorieën en groepen. U kunt uit diverse indelingsopties kiezen en u kunt uw eigen indeling maken. Bij een nieuwe database wordt standaard de categorie Objecttype gebruikt, die groepen bevat die overeenkomen met de diverse soorten databaseobjecten. Bij de categorie Objecttype worden de databaseobjecten op ongeveer dezelfde manier ingedeeld als bij de standaardweergave van het databasevenster in eerdere versies.

U kunt het navigatiedeelvenster minimaliseren of verbergen, maar u kunt het navigatiedeelvenster niet onzichtbaar maken door op de voorgrond databaseobjecten te openen.

De Backstage-weergave

De Backstage-weergave beslaat het tabblad Bestand op het lint en bevat veel opdrachten die zich in eerdere versies van Access in het menu Bestand bevonden. Ook bevat de Backstage-weergave andere opdrachten die op het hele databasebestand van toepassing zijn. Wanneer u Access opent maar geen database opent (dat wil zeggen, u opent Access vanuit het menu Start van Windows), ziet u de Backstage-weergave.

Het tabblad Nieuw in de weergave Backstage

In de Backstage-weergave kunt u een nieuwe database maken, een bestaande database openen, een database naar internet publiceren via SharePoint Server en diverse taken voor het onderhoud van bestanden en databases uitvoeren.

Een nieuwe, lege database maken

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De Backstage-weergave wordt geactiveerd.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuwe webdatabase maken

   1. Klik onder Beschikbare sjablonen op Lege webdatabase.

   2. Typ aan de rechterkant onder Lege webdatabase een naam voor uw databasebestand in het vak Bestandsnaam of gebruik de naam die wordt weergegeven.

   3. Klik op Maken.

    Er wordt een nieuwe database gemaakt en een nieuwe tabel geopend in de gegevensbladweergave.

  • Een nieuwe bureaubladdatabase maken

   1. Klik onder Beschikbare sjablonen op Lege webdatabase.

   2. Typ aan de rechterkant onder Lege database een naam voor uw databasebestand in het vak Bestandsnaam of gebruik de naam die wordt weergegeven.

   3. Klik op Maken.

    Er wordt een nieuwe database gemaakt en een nieuwe tabel geopend in de gegevensbladweergave.

Access 2010 bevat een aantal sjablonen en u kunt sjablonen downloaden van Office.com. Een Access-sjabloon is een vooraf ontworpen database met professioneel ontworpen tabellen, formulieren en rapporten. U kunt met sjablonen snel nieuwe databases maken.

Een nieuwe database met een sjabloon maken

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De Backstage-weergave wordt geactiveerd.

 2. Klik op Voorbeeldsjablonen en blader vervolgens naar de beschikbare sjablonen.

 3. Wanneer u de sjabloon vindt die u wilt gebruiken, klikt u op die sjabloon.

 4. Typ aan de rechterkant een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam of gebruik de vooraf ingevulde naam.

 5. Klik op Maken.

  Er wordt op basis van de sjabloon een nieuwe database gemaakt en deze database wordt geopend.

U kunt direct vanuit de Backstage-weergave extra Access-sjablonen van Office.com downloaden.

Een nieuwe database met een sjabloon van Office.com maken

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De Backstage-weergave wordt geactiveerd.

 2. Klik onder Sjablonen van Office.com op een categorie en klik op een sjabloon die in die categorie wordt weergegeven.

  Opmerking: U kunt ook een sjabloon zoeken door het zoekvak te gebruiken.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een bestandsnaam of gebruik de vooraf ingevulde naam.

 4. Klik op Downloaden.

  De sjabloon wordt automatisch gedownload, er wordt op grond van de sjabloon een nieuwe database gemaakt die in uw documentenmap wordt opgeslagen (bijvoorbeeld in de map Mijn documenten) en de database wordt geopend.

Wanneer u een database opent (of maakt en opent), worden de bestandsnaam en locatie van de database toegevoegd aan een interne lijst met onlangs gebruikte documenten. Deze lijst wordt weergegeven op het tabblad Recent van de Backstage-weergave, zodat u onlangs gebruikte databases eenvoudig kunt openen.

Een onlangs gebruikte database openen

 1. Start Access.

 2. Klik in de Backstage-weergave op Recent en klik op de database die u wilt openen.

  De database wordt geopend.

Een database openen vanuit de Backstage-weergave

 1. Start Access.

 2. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Openen. Wanneer het dialoogvenster Openen verschijnt, bladert u naar een bestand en selecteert u het. Klik vervolgens op Openen.

  De database wordt geopend.

Naar boven

Het lint

Het lint vormt het belangrijkste vervangingsmiddel voor menu's en werkbalken en is de belangrijkste opdrachteninterface van Access 2010. Een van de grootste voordelen van het lint is dat het op één centrale plaats alle taken of toegangspunten bijeenbrengt waarvoor voorheen menu's, werkbalken, taakvensters en andere interfacecomponenten moesten worden weergegeven. U hoeft daarom maar op één plaats te zoeken naar de opdrachten die u nodig hebt.

Wanneer u een database opent, wordt het lint boven aan het hoofdvenster van Access met de opdrachten op het tabblad met actieve opdrachten weergegeven.

Het Access-lint

Het lint bevat een reeks tabbladen met opdrachten. In Access 2010 zijn de hoofdtabbladen: Bestand, Start, Maken, Externe gegevens en Hulpmiddelen voor databases. Elk tabblad bevat groepen verwante opdrachten. Deze groepen bevatten enkele van de nieuwe interface-elementen zoals de galerie, een nieuw type besturingselement waarmee keuzen visueel worden gepresenteerd.

De opdrachten die op het lint beschikbaar zijn, weerspiegelen het momenteel actieve object. Als u bijvoorbeeld een tabel in gegevensbladweergave hebt geopend en u klikt in de groep Formulieren van het tabblad Maken op de opdracht Formulier, wordt er in Access een formulier gemaakt op basis van de actieve tabel. Dat wil zeggen dat de naam van de actieve tabel wordt ingevoerd in de eigenschap Recordbron van het nieuwe formulier. Het is zelfs zo dat bepaalde linttabbladen alleen in bepaalde contexten worden weergegeven. Het tabblad Ontwerp bijvoorbeeld verschijnt alleen wanneer een object is geopend in de ontwerpweergave.

Er zijn voor het lint snelkoppelingen beschikbaar en u kunt alle snelkoppelingen uit eerdere versies van Access blijven gebruiken. Het systeem voor toetsenbordtoegang vervangt de menusneltoetsen uit eerdere versies van Access. In het nieuwe systeem worden kleine indicatoren met één of meer letters op het lint weergegeven wanneer u op de Alt-toets drukt. Deze indicatoren geven aan met welke sneltoets u het onderliggende besturingselement kunt inschakelen.

Wanneer u een opdrachtentabblad hebt geselecteerd, kunt u de opdrachten op dat tabblad raadplegen.

Een opdrachtentabblad selecteren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad.

-of-

 1. Start Access.

 2. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toetsenbordtips worden weergegeven.

 3. Druk op de toets of toetsen die in de toetsenbordtip op of in de buurt van het gewenste opdrachtentabblad worden weergegeven.

U kunt een opdracht op verschillende manieren uitvoeren. De snelste en meest directe manier is de sneltoets te gebruiken waarmee de gewenste opdracht wordt aangeroepen. Als u uit een eerdere versie van Access weet welke sneltoets u nodig hebt, zou deze toets ook moeten werken in Access 2010.

Zie sneltoetsen voor Accessvoor meer informatie over sneltoetsen.

Een opdracht uitvoeren

 1. Start Access.

 2. Klik op het juiste tabblad voor de opdracht. In de volgende tabel vindt u een representatief voorbeeld van de tabbladen en opdrachten die op elk tabblad beschikbaar zijn. De tabbladen en opdrachten die beschikbaar zijn, veranderen afhankelijk van wat u op dat moment aan het doen bent.

Opdrachtentabblad

Veelgebruikte opdrachten

Start

Een andere weergave selecteren.

Kopiëren en plakken met het Klembord.

De kenmerken van het huidige lettertype instellen.

De huidige lettertype-uitlijning instellen.

Tekst met opmaak toepassen op een veld van het type Memo

Werken met records (Vernieuwen, Nieuw, Opslaan, Verwijderen, Totalen, Spelling, Meer).

Records sorteren en filteren.

Records zoeken.

Maken

Een nieuwe, lege tabel maken.

Een nieuwe tabel maken op basis van een sjabloon.

Een lijst op een SharePoint-site maken en een tabel in de huidige database koppelen aan deze nieuwe lijst.

Een nieuwe, lege tabel maken in de ontwerpweergave.

Een nieuw formulier maken op grond van de actieve tabel of query.

Een nieuwe draaitabel of grafiek maken.

Een nieuw rapport maken op grond van de actieve tabel of query.

Een nieuwe query, macro, module of klassemodule maken.

Externe gegevens

Externe gegevens importeren of koppelen.

Gegevens exporteren.

Gegevens via e-mail verzamelen en bijwerken.

Opgeslagen import- en exportbewerkingen maken.

Koppelingsbeheer uitvoeren.

Hulpmiddelen voor databases

Sommige of alle onderdelen van een database naar een nieuwe of bestaande SharePoint-site verplaatsen.

De Visual Basic Editor starten of een macro uitvoeren.

Tabelrelaties maken en weergeven

Objectafhankelijkheden weergeven/verbergen.

De functie databasedocumentatie uitvoeren of prestaties analyseren.

Gegevens naar de Microsoft SQL Server of naar een Access-database (alleen tabellen) verplaatsen.

Invoegtoepassingen voor Access beheren.

Een VBA-module (Visual Basic for Applications) maken of bewerken.

 1. Klik op het besturingselement dat de opdracht voorstelt. Als u uit een eerdere versie van Access weet wat de sneltoets voor de gewenste opdracht is, drukt u op de gewenste toets(en).

  -of-

  Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangstoetsen verschijnen.

  Druk op de toets of toetsen die voor de gewenste opdracht in de toetsenbordtip worden weergegeven.

Contextgevoelige tabbladen weergeven

Naast standaardtabbladen worden in Access 2010 contextgevoelige opdrachtentabbladen gebruikt. Al naargelang de context (dat wil zeggen, het object waarmee u werkt en wat u ermee doet), kunnen naast de standaardopdrachtentabbladen een of meer contextgevoelige tabbladen worden weergegeven.

Contextgevoelige tabbladen

Een contextgevoelig opdrachtentabblad activeren

 • Klik op het contextgevoelige opdrachtentabblad.

-of-

 1. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangstoetsen verschijnen.

 2. Druk de toets of toetsen in die worden weergegeven in de toegangstoets die verschijnt op of het dichtst in de buurt van het contextuele opdrachtentabblad.

De contextuele opdrachtentabbladen bevatten opdrachten en functies die u binnen een specifieke context nodig hebt. Wanneer u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerpweergave opent, bevatten de contextuele tabbladen opdrachten die alleen van toepassing zijn wanneer u met een tabel in die weergave werkt. Een ander voorbeeld is dat wanneer u een tabel in een ontwerpweergave opent, er een contextgevoelig opdrachtentabblad met de naam Ontwerp naast het tabblad Geavanceerde hulpmiddelen wordt weergegeven. Wanneer u op het tabblad Ontwerp klikt, worden op het lint alleen de opdrachten weergegeven die beschikbaar zijn wanneer het object in de ontwerpweergave wordt weergegeven.

Galerieën   

Het lint gebruikt ook een besturingselement dat galerie wordt genoemd. Dit besturingselement houdt uw aandacht gevestigd op de gewenste resultaten. Met een galerie worden niet alleen opdrachten, maar ook de resultaten van deze opdrachten weergegeven. Hierdoor kunt u op visuele wijze nagaan wat u met Access 2010 kunt doen en u op de resultaten concentreren in plaats van u alleen met de opdrachten bezig te houden.

margegalerie

Galerieën hebben verschillende vormen en maten. Er is een rasterindeling (een soort vervolgkeuzemenu) en zelfs een indeling op het lint voorzien waarmee de inhoud van de galerie zelf op het lint wordt weergegeven.

Het lint verbergen

Soms hebt u iets meer ruimte voor uw werkgebied nodig. Het lint kan daarom zodanig worden samengevouwen dat alleen de balk met de opdrachtentabbladen zichtbaar is. Als u het lint wilt verbergen, dubbelklikt u op het actieve opdrachtentabblad. Als u het lint weer wilt weergeven, dubbelklikt u opnieuw op het actieve opdrachtentabblad.

Het lint verbergen en herstellen

 1. Dubbelklik op het actieve opdrachtentabblad (het actieve tabblad is het gemarkeerde tabblad).

 2. Dubbelklik nogmaals op het actieve opdrachtentabblad om het lint te herstellen.

Werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang is werkbalk naast het lint waarmee u opdrachten met één muisklik kunt uitvoeren. De standaardopdrachtenset bevat de opdrachten Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw. U kunt echter de werkbalk Snelle toegang aanpassen en er de opdrachten in opnemen die u het meest gebruikt. U kunt de werkbalk ook op een andere plaats neerzetten en de standaardgrootte ervan door een groter formaat vervangen. De kleine werkbalk verschijnt naast de opdrachtentabbladen op het lint. Wanneer u het formaat van de werkbalk vergroot, verschijnt de werkbalk onder het lint en wordt deze over de volle breedte weergegeven.

Eerste aanmeldingsscherm of scherm om van account te wisselen

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

 1. Klik op de vervolgkeuzepijl uiterst rechts op de werkbalk.

 2. Klik onder Werkbalk Snelle toegang aanpassen op de opdracht die u wilt toevoegen.

  Als de opdracht niet wordt weergegeven, klikt u op Meer opdrachten en gaat u verder met de volgende stap in deze procedure.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Access de opdracht of opdrachten die u wilt toevoegen. Klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Als u een opdracht wilt verwijderen, markeert u deze in de lijst rechts en klikt u vervolgens op Verwijderen. U kunt ook dubbelklikken op de opdracht in de lijst.

 5. Klik op OK wanneer u gereed bent.

Naar boven

Navigatiedeelvenster

Wanneer u een database opent of een nieuwe database maakt, worden de namen van de databaseobjecten vermeld in het navigatiedeelvenster. De databaseobjecten zijn tabellen, formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster dat in eerdere versies van Access werd gebruikt. Waar u in eerdere versies het databasevenster gebruikte om een taak uit te voeren, voert u die taak nu uit met het navigatiedeelvenster. Als u bijvoorbeeld een rij aan een tabel wilt toevoegen in de gegevensbladweergave, opent u die tabel vanuit het navigatiedeelvenster.

Opmerking: Het navigatiedeelvenster is niet beschikbaar in een webbrowser. Als u het navigatiedeelvenster bij een webdatabase wilt gebruiken, moet u die database eerst met Access openen.

navigatiedeelvenster noordenwind 2007

Als u een databaseobject wilt openen of een opdracht op een databaseobject wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op het menu en selecteert u een menuopdracht in het contextmenu. Het objecttype bepaalt welke opdrachten in het contextmenu worden weergegeven.

Een databaseobject zoals een tabel, formulier of rapport openen

 • Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het object.

  -of-

  Selecteer het gewenste object in het navigatiedeelvenster en druk op ENTER.

  -of-

 • Klik met de rechtermuisknop op een object in het navigatiedeelvenster en klik op Openen.

Denk eraan dat u in het dialoogvenster Navigatieopties een optie kunt inschakelen waarmee objecten met één muisklik worden geopend.

In het navigatiedeelvenster worden uw databaseobjecten onderverdeeld in categorieën, en deze categorieën bevatten groepen. Sommige categorieën zijn vooraf gedefinieerd, maar u kunt ook uw eigen, aangepaste categorieën maken.

Het navigatiedeelvenster verschijnt standaard wanneer u een database opent. Dit geldt ook voor databases die u met een eerdere versie van Access hebt gemaakt. U kunt voorkomen dat het navigatiedeelvenster standaard wordt weergegeven door een programmaoptie in te stellen. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u dit doet.

Weergeven of verbergen van het navigatiedeelvenster   

 • Klik op de knop in de rechterbovenhoek van het navigatiedeelvenster ( Knop om scheidingsbalk voor navigatiedeelvenster te openen of te sluiten in Access ) of druk op F11.

Het navigatiedeelvenster standaard niet laten verschijnen

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 3. Schakel onder Navigatie het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Zie het artikel voor meer informatie over het navigatiedeelvenster, gebruiken en organiseren van databaseobjecten in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Documenten met tabbladen

Beginnen met Office Access 2007 die u kunt uw databaseobjecten in documenten met tabbladen in plaats van de overlappende vensters weergeven. Dagelijkse interactieve gebruiken, kunt u desgewenst de interface van documenten met tabbladen. U kunt inschakelen of uitschakelen van documenten met tabbladen door in te stellen van de opties voor Access (Zie weergeven of verbergen documenttabbladen, verderop in dit artikel). Echter als u de instellingen voor documenten met tabbladen wijzigt, moet u sluiten en opnieuw opent uw database voor de nieuwe instellingen pas van kracht.

Objecten met tabs in Access 2007

Documenten met tabbladen weergeven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 3. Selecteer onder Opties voor documentvensters in de sectie Toepassingsopties de optie Documenten met tabbladen.

 4. Schakel het selectievakje Documenttabbladen weergeven in of uit. Als u het vakje uitschakelt, worden de documenttabbladen niet langer weergegeven.

 5. Klik op OK.

  Notities: 

  • De instelling Documenttabbladen weergeven moet voor elke database apart worden ingesteld.

  • Nadat u de instelling Documenttabbladen weergeven hebt gewijzigd, moet u uw database sluiten en opnieuw openen om de wijziging toe te passen.

  • In nieuwe databases die zijn gemaakt met Access 2007 of Access 2010, worden documenttabbladen standaard weergegeven.

  • In databases die met een eerdere versie van Access zijn gemaakt, worden standaard overlappende vensters weergegeven.

Naar boven

Statusbalk

Zoals het geval was in eerdere versies van Access, kunt u in Access 2010 onder aan het venster een statusbalk weergeven. Op dit standaardinterface-element worden statusberichten, eigenschappentips, voortgangsindicatoren, enzovoort weergegeven. Met ingang van Access 2010 zijn op de statusbalk bovendien twee standaardfuncties opgenomen die ook voorkomen op de statusbalk van andere Office 2010-toepassingen: Overschakelen naar andere weergave/ander venster en In-/uitzoomen.

U kunt met de besturingselementen op de statusbalk het actieve venster snel veranderen in een van de beschikbare weergaven. Als u een object weergeeft dat variabel in-/uitzoomen ondersteunt, kunt u het zoomniveau aanpassen met de schuifknop op de statusbalk.

U kunt de statusbalk in- of uitschakelen in het dialoogvenster Opties voor Access.

De statusbalk weergeven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Statusbalk weergeven in of uit. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt de statusbalk niet langer weergegeven.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Miniwerkbalk

In eerdere versies van Access dan Access 2007 had u voor tekstopmaak vaak een menu nodig of moest u de werkbalk Opmaak weergeven. In Access 2010 kunt u dankzij de miniwerkbalk tekst eenvoudiger opmaken. Wanneer u tekst voor opmaak selecteert, wordt de miniwerkbalk automatisch boven de geselecteerde tekst weergegeven. Als u de muiscursor in de buurt van de miniwerkbalk neerzet, komt de miniwerkbalk naar voren en kunt u deze gebruiken om vet, cursief, verschillende tekengrootten, kleur, enzovoort toe te passen. Als u de muiscursor uit de buurt van de miniwerkbalk weghaalt, verdwijnt de miniwerkbalk naar de achtergrond. Als u geselecteerde tekst niet met de miniwerkbalk wilt opmaken, verplaatst u de cursor een paar pixels van de miniwerkbalk weg om de balk te laten verdwijnen.

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Tekst met de miniwerkbalk opmaken

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  De miniwerkbalk wordt transparant boven de tekst weergegeven.

 2. Pas de gewenste opmaak met de miniwerkbalk toe.

Naar boven

Help opvragen

Als u een vraag hebt, kunt u Help opvragen door op F1 te drukken of op het vraagteken rechts op het lint te klikken.

ingangspunt voor help

U kunt ook in de Backstage-weergave Help-informatie weergeven:

 • Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Help.

  Er wordt een lijst met Help-bronnen in de Backstage-weergave weergegeven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×