Gids voor de gebruikersinterface van Access 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access 2010 bevat een gebruikers interface met belang rijke wijzigingen in eerdere versies, met name eerdere versies dan Access 2007. Twee hoofd onderdelen van de gebruikers interface (het lint en het navigatie deel venster) werden geïntroduceerd in Access 2007. Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht op het lint, en een derde gebruikers interface-component (de micro soft Office back stage-weer gave) is nieuw in Access 2010.

In dit artikel worden de elementen van de gebruikers interface van Access 2010 beschreven en vindt u koppelingen naar meer informatie over deze elementen en de manier waarop u uw ervaring kunt aanpassen.

In dit artikel

Overzicht

De weer gave back stage

Het lint

Navigatie deel venster

Documenten met tabbladen

statusbalk

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Help-informatie opvragen

Overzicht

De drie belangrijkste onderdelen van de gebruikers interface van Access 2010 zijn:

 • Het lint    is de strook met tabbladen boven aan het programma venster dat groepen opdrachten bevat.

 • De weer gave back stage    is de verzameling opdrachten die u ziet op het tabblad bestand op het lint.

 • Het navigatie deel venster    is het deel venster aan de linkerkant van het Access-programma venster waarmee u met database objecten kunt werken. Het navigatie deel venster vervangt het database venster in Access 2007.

Deze drie elementen bieden de omgeving waarin u data bases maakt en gebruikt.

Het lint

Het lint is de belangrijkste vervanging van menu's en werk balken die werden aangetroffen in versies vóór Access 2007. Deze bevat voornamelijk tabbladen met groepen knoppen.

Het lint bevat hoofd tabbladen die gerelateerde veelgebruikte opdrachten groeperen, contextuele tabbladen die alleen worden weer gegeven wanneer u ze kunt gebruiken en de werk balk snelle toegang, een kleine werk balk die u kunt aanpassen met uw favoriete opdrachten.

Op de tabbladen op het lint geven sommige knoppen een galerie met opties aan, terwijl anderen een opdracht starten.

De weer gave back stage

De weer gave back stage is nieuw in Access 2010. Het bevat opdrachten en informatie die van toepassing zijn op een volledige data base, zoals comprimeren en herstellen, en opdrachten in het menu bestand in eerdere versies, zoals afdrukken.

Het navigatiedeelvenster

Het navigatie deel venster helpt u bij het ordenen van uw database objecten en is de belangrijkste manier om het ontwerp van een database object te openen of te wijzigen. Het navigatie deel venster is vervangen door het database venster in Access-versies vóór Access 2007.

Het navigatie deel venster is ingedeeld op categorieën en groepen. U kunt kiezen uit diverse organisatie opties en u kunt ook uw eigen aangepaste organisatie schema maken in het navigatie deel venster. Standaard gebruikt een nieuwe data base de categorie object type, die groepen heeft die overeenkomen met de verschillende soorten database objecten. De categorie object type rangschikt de database objecten op een soort gelijke manier in het standaard database venster in eerdere versies.

U kunt het navigatie deel venster minimaliseren en u kunt het ook verbergen, maar u kunt het navigatie deel venster niet onzichtbaar maken door database objecten voor het deel venster te openen.

De weer gave back stage

De weer gave back stage beslaat het tabblad bestand op het lint en bevat een groot aantal opdrachten in het menu bestand in eerdere verions van Access. De weer gave back stage bevat ook andere opdrachten die van toepassing zijn op een volledig database bestand. Wanneer u Access opent, maar geen data base opent (bijvoorbeeld, opent u Access vanuit het menu Start van Windows), ziet u de weer gave back stage.

Het tabblad Nieuw in de weergave Backstage

In de weer gave back stage kunt u een nieuwe data base maken, een bestaande data base openen, een Data Base publiceren op het web via share Point server en veel bestands-en database beheer taken uitvoeren.

Een nieuwe, lege data base maken

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De weer gave back stage wordt weer gegeven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuwe webdatabase maken

   1. Klik onder beschik bare sjablonen op lege webdatabase.

   2. Typ aan de rechter kant onder lege webdatabase een naam voor het database bestand in het vak Bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

   3. Klik op Maken.

    De nieuwe Data Base wordt gemaakt en een nieuwe tabel wordt geopend in de gegevens blad weergave.

  • Een nieuwe bureaublad database maken

   1. Klik onder beschik bare sjablonen op lege data base.

   2. Typ aan de rechter kant onder lege data base een naam voor het database bestand in het vak Bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

   3. Klik op Maken.

    De nieuwe Data Base wordt gemaakt en een nieuwe tabel wordt geopend in de gegevens blad weergave.

Access 2010 biedt een aantal sjablonen met het product en u kunt meer downloaden van Office.com. Een Access-sjabloon is een vooraf ontworpen data base die is voltooid met professioneel ontworpen tabellen, formulieren en rapporten. Sjablonen geven een grote kop aan wanneer u een nieuwe Data Base maakt.

Een nieuwe data base maken op basis van een voorbeeld sjabloon

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De weer gave back stage wordt weer gegeven.

 2. Klik op voorbeeld sjablonen en blader door de beschik bare sjablonen.

 3. Wanneer u de sjabloon hebt gevonden die u wilt gebruiken, klikt u op die sjabloon.

 4. Typ aan de rechter kant in het vak bestands naam een bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

 5. Klik op Maken.

  De nieuwe Data Base wordt gemaakt op basis van de sjabloon en wordt geopend.

U kunt rechtstreeks vanuit de weer gave back stage aanvullende Access-sjablonen downloaden vanuit Office.com.

Een nieuwe data base maken op basis van een Office.com-sjabloon

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De weer gave back stage wordt weer gegeven.

 2. Klik in het deel venster Office.com-sjablonen op een categorie en klik vervolgens op een sjabloon wanneer de sjablonen in deze categorie worden weer gegeven.

  Opmerking: U kunt ook zoeken naar een sjabloon met behulp van het zoekvak.

 3. Typ in het vak Bestands naam een bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

 4. Klik op Download (downloaden).

  De sjabloon wordt automatisch gedownload, er wordt een nieuwe data base gemaakt op basis van die sjabloon, de sjabloon wordt opgeslagen in de map documenten (bijvoorbeeld de map Mijn documenten) en de data base wordt geopend.

Wanneer u een Data Base opent (of opent en opent), worden de bestands naam en de locatie van de data base toegevoegd aan een interne lijst met de meest recent gebruikte documenten. Deze lijst wordt weer gegeven op het tabblad recent van de weer gave back stage, zodat u de meest recent gebruikte data bases gemakkelijk kunt openen.

Een recent gebruikte data base openen

 1. Start Access.

 2. Klik in de weer gave back stage op recent en klik vervolgens op de data base die u wilt openen.

  De data base wordt geopend.

Een Data Base openen in de weer gave back stage

 1. Start Access.

 2. Klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op openen. Wanneer het dialoog venster openen wordt weer gegeven, gaat u naar een bestand en selecteert u het en klikt u vervolgens op openen.

  De data base wordt geopend.

Naar boven

Het lint

Het lint is de belangrijkste vervanging van menu's en werk balken en biedt de hoofd opdracht interface in Access 2010. Een van de belangrijkste voor delen van het lint is dat de taken of invoer punten die worden gebruikt voor het weer geven van menu's, werk balken, taak Vensters en andere gebruikers interface-onderdelen, op één plaats worden samengevoegd. Op deze manier hebt u één plaats waar u kunt zoeken naar opdrachten in plaats van een groot aantal locaties.

Wanneer u een Data Base opent, wordt het lint boven aan het hoofd venster van Access weer gegeven, waar de opdrachten op het tabblad actieve opdracht worden weer gegeven.

Het Access-lint

Het lint bevat een reeks opdracht tabbladen die opdrachten bevatten. In Access 2010 zijn de belangrijkste opdracht tabbladen bestand, Start, maken, externe gegevens en hulp middelen voor data bases. Elk tabblad bevat groepen met verwante opdrachten, en deze groepen bevatten een gedeelte van de aanvullende nieuwe gebruikers interface-elementen, zoals de galerie, die een nieuw type besturings element is dat de keuze mogelijkheden visueel weergeeft.

De opdrachten die beschikbaar zijn op het lint, worden ook weer gegeven in het huidige object. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt geopend in de gegevens blad weergave en u op formulier klikt op het tabblad maken in de groep formulieren, wordt het formulier in Access gemaakt op basis van de actieve tabel. Dit houdt in dat de naam van de actieve tabel wordt ingevoerd in de eigenschap record source van het nieuwe formulier. Bovendien worden sommige lint tabbladen alleen in bepaalde contexten weer gegeven. Het tabblad ontwerpen wordt bijvoorbeeld alleen weer gegeven wanneer u een object hebt geopend in de ontwerp weergave.

U kunt sneltoetsen gebruiken op het lint. Alle sneltoetsen van een eerdere versie van Access blijven werken. Het toegangs systeem voor het toetsen bord vervangt de menu Accelerators uit eerdere versies van Access. Dit systeem gebruikt kleine indica toren met één letter of een combi natie van letters die op het lint wordt weer gegeven wanneer u op de ALT-toets drukt. In deze indica toren ziet u welke sneltoets actief is in het onderliggende besturings element.

Wanneer u een tabblad opdracht hebt geselecteerd, kunt u door de opdrachten bladeren die beschikbaar zijn op het tabblad.

Een opdracht tabblad selecteren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad.

-of-

 1. Start Access.

 2. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De tips voor het toetsen bord worden weer gegeven.

 3. Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toetsenbord snel toets of het dichtst bij het gewenste tabblad.

U kunt een opdracht op verschillende manieren uitvoeren. De snelste en meest directe route is het gebruik van de sneltoets die is gekoppeld aan de opdracht. Als u de sneltoets uit een eerdere versie van Access weet, moet deze ook in Access 2010 worden gebruikt.

Zie sneltoetsen voor Accessvoor meer informatie over sneltoetsen.

Een opdracht uitvoeren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad voor de opdracht. In de volgende tabel ziet u een representatieve steek proef van de tabbladen en de beschik bare opdrachten op elk tabblad. De tabbladen en de beschik bare opdrachten worden aangepast afhankelijk van wat u aan het doen bent.

Opdracht tabblad

Veelvoorkomende dingen die u kunt doen

Home

Selecteer een andere weer gave.

Kopiëren en plakken vanaf het klem bord.

De huidige lettertype kenmerken instellen.

De huidige lettertype uitlijning instellen.

Tekst met opmaak Toep assen op een Memo veld.

Werken met records (vernieuwen, nieuwe, opslaan, verwijderen, totalen, spelling, meer).

Records sorteren en filteren.

Records zoeken.

Maken

Een nieuwe, lege tabel maken.

Een nieuwe tabel maken met behulp van een tabel sjabloon.

Maak een lijst op een share point-site en een tabel in de huidige Data Base die is gekoppeld aan de zojuist gemaakte lijst.

Maak een nieuwe, lege tabel in de ontwerp weergave.

Een nieuw formulier maken op basis van de actieve tabel of query.

Een nieuwe draai tabel of grafiek maken.

Een nieuw rapport maken op basis van de actieve tabel of query.

Een nieuwe query, macro, module of klassen module maken.

Externe gegevens

Externe gegevens importeren of een koppeling naar deze gegevens maken.

Gegevens exporteren.

Gegevens verzamelen en bijwerken via e-mail.

Opgeslagen import-en opslag bewerkingen maken.

Het koppelings beheer uitvoeren.

Hulp middelen voor data bases

Verplaats enkele of alle onderdelen van een Data Base naar een nieuwe of bestaande share point-site.

De Visual Basic editor starten of een macro uitvoeren.

Tabel relaties maken en weer geven.

Object afhankelijkheden weer geven of verbergen.

Voer de database documentatie uit of Analyseer de prestaties.

Gegevens naar micro soft SQL Server of een Access-Data Base (alleen tabellen) verplaatsen.

Invoeg toepassingen voor Access beheren.

Een VBA-module (Visual Basic for Applications) maken of bewerken.

 1. Klik op het besturings element dat de opdracht vertegenwoordigt. Als u de sneltoets voor de opdracht uit een eerdere versie van Access kent, kunt u ook de sneltoets met het toetsen bord gebruiken.

  -of-

  Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangs toetsen worden weer gegeven.

  Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toetsen bord die is gekoppeld aan de gewenste opdracht.

Context afhankelijke opdracht tabbladen

Naast de standaard tabbladen voor opdrachten, heeft Access 2010 ook contextuele opdracht tabbladen. Afhankelijk van de context (dat wil zeggen, welk object u gebruikt en wat u aan het doen bent), kunnen er een of meer contextuele opdracht tabbladen worden weer gegeven naast de tabbladen standaard.

Contextgevoelige tabbladen

Het context afhankelijke opdracht tabblad activeren

 • Klik op het contextuele opdracht tabblad.

-of-

 1. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangs toetsen worden weer gegeven.

 2. Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toegangs toets die wordt weer gegeven op of het dichtst bij het contextuele opdracht tabblad.

De contextuele opdracht tabbladen bevatten opdrachten en functies die u in een specifieke context moet werken. Als u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerp weergave opent, bevatten de contextuele tabbladen opdrachten die alleen van toepassing zijn wanneer u met een tabel werkt in deze weer gave. Als u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerp weergave opent, wordt het contextuele opdracht tabblad ontwerpen weer gegeven naast het tabblad geavanceerde hulp middelen. Wanneer u op het tabblad ontwerpen klikt, worden in het lint de opdrachten weer gegeven die alleen beschikbaar zijn als het object in de ontwerp weergave wordt weer gegeven.

Galerieën   

Op het lint wordt ook een type besturings element gebruikt dat een collage wordt genoemd. Het besturings element voor de galerie is ontworpen om uw aandacht te vestigen op het verkrijgen van het gewenste resultaat. In plaats van alleen opdrachten weer geven, toont het Galerie-besturings element het resultaat van het gebruik van deze opdrachten. Het idee is om op een visuele manier te bladeren en te zien wat Access 2010 kan doen, met de focus op de resultaten, in plaats van alleen op de opdrachten zelf.

Margegalerie

Galerieën hebben verschillende vormen en afmetingen. Er is een raster indeling, een menu achtige weer gave die niet beschikbaar is, en zelfs een indeling op het lint waarmee de inhoud van de galerie zelf op het lint wordt geplaatst.

Het lint verbergen

Soms hebt u een beetje meer ruimte nodig om naar uw werk ruimte te reserveren. Om die reden kan het lint worden samengevouwen, zodat alleen de balk met de opdracht tabbladen behouden blijft. Als u het lint wilt verbergen, dubbelklikt u op het actieve tabblad opdracht. Als u het opnieuw wilt weer geven, dubbelklikt u nogmaals op het actieve opdracht tabblad.

Het lint verbergen en herstellen

 1. Dubbel klik op het actieve opdracht tabblad (het actieve tabblad is het gemarkeerde tabblad).

 2. Dubbel klik nogmaals op het actieve opdracht tabblad om het lint terug te zetten.

De werk balk snelle toegang (WST)

De werk balk snelle toegang is een werk balk die grenzen aan het lint waarmee u met één klik toegang kunt krijgen tot opdrachten. De standaard reeks opdrachten is bijvoorbeeld Opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, en u kunt de werk balk snelle toegang aanpassen om andere opdrachten op te nemen die u vaak gebruikt. U kunt ook de positie van de werk balk wijzigen en de standaard grootte wijzigen in groot formaat. De kleine werk balk wordt naast de opdracht tabbladen op het lint weer gegeven. Wanneer u overstapt op het grote formaat, wordt de werk balk weer gegeven onder het lint en wordt de volledige breedte uitgebreid.

Werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

 1. Klik op de vervolg keuze pijl uiterst rechts op de werk balk.

 2. Klik onder werk balk snelle toegang aanpassen op de opdracht die u wilt toevoegen en u klaar bent.

  Als de opdracht niet wordt weer gegeven, klikt u op meer opdrachten en gaat u verder met de volgende stap in deze procedure.

 3. Selecteer in het dialoog venster Opties voor Access de opdracht of opdrachten die u wilt toevoegen en klik vervolgens op toevoegen.

 4. Als u een opdracht wilt verwijderen, markeert u deze in de lijst aan de rechter kant en klikt u vervolgens op verwijderen. U kunt ook dubbel klikken op de opdracht in de lijst.

 5. Klik op OK als u klaar bent.

Naar boven

navigatiedeelvenster

Wanneer u een Data Base opent of een nieuwe maakt, worden de namen van uw database objecten weer gegeven in het navigatie deel venster. De database objecten omvatten tabellen, formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules. Het navigatie deel venster vervangt het database venster dat in eerdere versies van Access werd gebruikt, als u het database venster hebt gebruikt om een taak uit te voeren in een eerdere versie, kunt u deze taak nu uitvoeren met behulp van het navigatie deel venster. Als u bijvoorbeeld een rij wilt toevoegen aan een tabel in de gegevens blad weergave, opent u die tabel in het navigatie deel venster.

Opmerking: Het navigatie deel venster is niet beschikbaar in een webbrowser. Als u het navigatie deel venster wilt gebruiken met een webdatabase, moet u die data base eerst openen met Access.

Navigatiedeelvenster Noordenwind 2007

Als u een database object wilt openen of een opdracht wilt Toep assen op een database object, klikt u met de rechter muisknop op het object en selecteert u een menu-item in het snelmenu. De opdrachten in het context menu variëren, afhankelijk van het object type.

Een database object openen, zoals een tabel, formulier of rapport

 • Dubbel klik in het navigatie deel venster op het object.

  -of-

  Selecteer het object in het navigatie deel venster en druk op ENTER.

  -of-

 • Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op een object en klik vervolgens op openen.

U kunt een optie instellen voor het openen van objecten met één klik in het dialoog venster navigatie opties.

In het navigatie deel venster worden uw database objecten verdeeld in categorieën, en deze categorieën bevatten groepen. Sommige categorieën zijn vooraf gedefinieerd en u kunt ook uw eigen aangepaste groepen maken.

Het navigatie deel venster wordt standaard weer gegeven wanneer u een Data Base opent, waaronder data bases die zijn gemaakt in eerdere versies van Access. U kunt voor komen dat het navigatie deel venster standaard wordt weer gegeven door een programma optie in te stellen. In de volgende reeks stappen wordt uitgelegd hoe u elke actie uitvoert.

Het navigatie deel venster weer geven of verbergen   

 • Klik op de knop in de rechter bovenhoek van het navigatie deel venster ( Knop Sluitbalk openen/sluiten voor het navigatiedeelvenster in Access ) of druk op F11.

Voor komen dat het navigatie deel venster standaard wordt weer gegeven

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 3. Schakel onder Navigatie het selectie vakje Navigatie deel venster weer geven uit en klik op OK.

Zie het artikel objecten bekijken en beheren met behulp van het navigatie deel venstervoor meer informatie over het navigatie deel venster.

Naar boven

Documenten met tabbladen

Vanaf Office Access 2007 u kunt uw database objecten weer geven in documenten met tabbladen in plaats van overlappende vensters. Voor het interactieve gebruik kunt u het beste de document interface met tabbladen kiezen. U kunt documenten met tabbladen in-of uitschakelen door uw toegangs opties in te stellen (Zie document tabbladen weer geven of verbergen, verderop in dit artikel). Als u echter de instellingen voor het document met tabbladen wijzigt, moet u de data base sluiten en opnieuw openen om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden.

Objecten met tabs in Access 2007

Document tabbladen weer geven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 3. Selecteer in de sectie toepassings opties onder Opties document venster de optie documenten met tabbladen.

 4. Schakel het selectie vakje document tabbladen weer geven in of uit. Als u het selectie vakje uitschakelt, worden document tabbladen uitgeschakeld.

 5. Klik op OK.

  Notities: 

  • De instelling document tabbladen weer geven is een instelling per data base. U moet dit afzonderlijk instellen voor elke Data Base.

  • Nadat u de instelling voor document tabbladen weer geven hebt gewijzigd, moet u de data base sluiten en opnieuw openen om de wijziging door te voeren.

  • Voor nieuwe data bases die zijn gemaakt met behulp van Access 2007 of Access 2010 worden standaard document tabbladen weer gegeven.

  • Data bases die zijn gemaakt met een eerdere versie van Access gebruiken standaard overlappende vensters.

Naar boven

statusbalk

Net zoals in eerdere versies van Access, in Access 2010, kunt u onder aan het venster een status balk weer geven. Dit standaard element van de gebruikers interface blijft de plaats zijn om status berichten, eigenschappen hints, voortgangs indicatoren enzovoort te zoeken. Met Access 2010 heeft de status balk ook twee standaard functies die u ook ziet op de status balk van andere Office 2010-Program ma's: weer gave/venster scha kelen en in-en uitZoomen.

U kunt snel scha kelen tussen een van de beschik bare weer gaven met behulp van de besturings elementen die beschikbaar zijn op de status balk. Als u een object bekijkt dat de zoom functie inzoomen ondersteunt, kunt u het zoom niveau aanpassen om in of uit te zoomen met behulp van de schuif regelaar op de status balk.

De status balk kan worden in-of uitgeschakeld in het dialoog venster Opties voor Access.

De statusbalk weergeven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 3. Schakel onder toepassings opties het selectie vakje weer gave status balk in of uit. Als u het selectie vakje uitschakelt, wordt de weer gave van de status balk uitgeschakeld.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

In eerdere versies van Access dan Access 2007, het opmaken van tekst die vaak is vereist met behulp van een menu of het weer geven van de werk balk opmaak. Met Access 2010 kunt u tekst gemakkelijker opmaken met behulp van de Mini werkbalk. Wanneer u tekst selecteert voor opmaak, wordt de Mini werkbalk automatisch boven de geselecteerde tekst weer gegeven. Als u de muis aanwijzer dichter in de Mini werkbalk bevindt, kunt u de Mini werkbalk infaden en kunt u deze gebruiken om de opmaak vet, cursief, teken grootte, kleur enzovoort toe te passen. Wanneer u de aanwijzer van de Mini werkbalk verlaat, verdwijnt de Mini werkbalk weg. Als u de Mini werkbalk niet wilt gebruiken om tekst opmaak toe te passen op een selectie, verplaatst u de muis aanwijzer enkele pixels weg en verdwijnt de Mini werkbalk.

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Tekst opmaken met behulp van de Mini werkbalk

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  De Mini werkbalk wordt transparant boven de tekst weer gegeven.

 2. Opmaak Toep assen met behulp van de Mini werkbalk.

Naar boven

Help-informatie opvragen

Wanneer u een vraag hebt, kunt u hulp krijgen door op F1 te drukken, door te klikken op het vraag teken aan de rechter kant van het lint.

Ingangspunt voor Help

U kunt ook Help-informatie vinden in de weer gave back stage:

 • Klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op Help.

  Er wordt een lijst met Help-informatie weer gegeven in de weer gave back stage.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×