Office
Aanmelden

Gids voor de gebruikersinterface van Access 2007

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit onderwerp wordt de nieuwe gebruikersinterface van Microsoft Office Access 2007 besproken. In deze interface, die op uitgebreid onderzoek en gebruikstests is gebaseerd, zijn opdrachten eenvoudiger terug te vinden.

In dit onderwerp maakt u kennis met de nieuwe onderdelen van de gebruikersinterface (het doel en functioneren ervan). U leert bovendien hoe u documenten met tabbladen in een database inschakelt en hoe u naar de nieuwe interfaceobjecten navigeert.

In dit artikel

Overzicht

Aan de slag met Microsoft Office Access

Het lint

Navigatiedeelvenster

Documenten met tabbladen

Statusbalk

Miniwerkbalk

Help opvragen

Overzicht

De nieuwe gebruikersinterface in Office Access 2007 bestaat uit een aantal elementen die bepalen hoe u met het product communiceert. Deze nieuwe elementen zijn bedoeld om Access sneller onder de knie te krijgen en belangrijke opdrachten sneller terug te vinden. Het is in de nieuwe interface bovendien eenvoudiger functies te ontdekken die voorheen achter werkbalken en menu's verborgen bleven. Ook kunt u sneller aan de slag dankzij de nieuwe pagina Aan de slag met Microsoft Office Access. Via deze pagina zijn de nieuwe functies om snel aan de slag te kunnen (waaronder een suite met professioneel ontworpen sjablonen) snel toegankelijk.

Het belangrijkste nieuwe interface-element wordt het lint genoemd. Dit maakt onderdeel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Het lint is de strook boven in het programmavenster dat groepen opdrachten bevat. Het biedt één startpunt voor opdrachten en het vervangt de menu's en taakbalken. Het lint bevat tabbladen waarop de opdrachten op een logische manier zijn gegroepeerd. De belangrijkste tabbladen op het lint in Office Access 2007 zijn Start, Maken, Externe gegevens en Hulpmiddelen voor databases. Elk tabblad bevat groepen gerelateerde opdrachten en deze groepen onthullen enkele van de extra nieuwe gebruikersinterface-elementen, zoals de galerie. Dit is een nieuw type besturingselement waarbij opties visueel worden gepresenteerd.

De belangrijkste nieuwe interface-elementen in Office Access 2007 zijn:

 • Aan de slag met Microsoft Office Access    De pagina die wordt weergegeven wanneer u Access start met de knop Start van Windows of met een snelkoppeling op het bureaublad.

 • Het Office Fluent-lint    Het gebied aan de bovenkant van het programmavenster waarin u opdrachten kunt kiezen.

  • Opdrachtentabblad    Hierop worden opdrachten op een logische manier met elkaar gecombineerd.

  • Contextgevoelig opdrachtentabblad    Een opdrachtentabblad dat afhankelijk van de context (het object waarmee u werkt of de taak die u uitvoert) wordt weergegeven.

  • Galerie    Een besturingselement waarmee een keuze visueel wordt gepresenteerd, zodat u de te verwachten resultaten kunt zien.

  • Werkbalk Snelle toegang    Eén standaardwerkbalk die in het lint wordt weergegeven en via één klik onmiddellijk toegang biedt tot de meest gebruikte opdrachten, zoals Opslaan en Ongedaan maken.

 • Navigatiedeelvenster    Het gebied links in het venster waarin uw databaseobjecten worden weergegeven. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster dat in eerdere versies van Access werd gebruikt.

 • Documenten met tabbladen    Uw tabellen, query's, formulieren, rapporten, pagina's en macro's worden als documenten met tabbladen weergegeven.

 • Statusbalk    De balk aan de onderkant van het programmavenster waarin statusgegevens worden weergegeven en die knoppen bevat waarmee u de weergave kunt wijzigen.

 • Miniwerkbalk    Een element op een object dat transparant wordt weergegeven boven geselecteerde tekst, zodat u deze eenvoudig kunt opmaken.

  Tip: In Access 2010, is de nieuwe gebruikersinterface verfijnd en meer aanpasbare aangebracht.

Naar boven

Aan de slag met Microsoft Office Access

Wanneer u Office Access 2007 start met de knop Start van Windows of een snelkoppeling op het bureaublad (maar niet wanneer u op een database klikt), wordt de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access geopend. Op deze pagina ziet u wat u kunt doen om aan de slag te gaan met Office Access 2007.

De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access

U kunt bijvoorbeeld een nieuwe, lege database maken, een database maken vanaf een sjabloon of een onlangs gebruikte database openen (als u eerder enkele databases hebt geopend). U kunt ook rechtstreeks naar de Microsoft Office Online voor meer informatie over 2007 Microsoft Office-systeem en Office Access 2007gaan of u kunt op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en een bestaande database openen via het menu.

Een nieuwe, lege database openen

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access verschijnt.

 2. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder Nieuwe lege database op Lege database.

 3. Typ in het deelvenster Lege database een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam of gebruik de vooraf ingevulde naam.

 4. Klik op Maken.

  Er wordt een nieuwe database gemaakt en een nieuwe tabel geopend in de gegevensbladweergave.

Office Access 2007 wordt geleverd met een aantal sjablonen en op Microsoft Office Online kunt u er nog meer downloaden. Wat is een sjabloon? Binnen Office Access 2007 is een sjabloon een vooraf ontworpen database met professioneel samengestelde tabellen, formulieren en rapporten. U kunt met sjablonen snel nieuwe databases maken.

Een nieuwe database met een sjabloon maken

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De pagina Aan de slag met Microsoft Office verschijnt.

 2. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder Online aangeboden sjablonen op een sjabloon.

 3. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam of gebruik de vooraf ingevulde naam.

 4. U kunt ook de optie Een Windows SharePoint Services-site maken en de database eraan koppelen selecteren als u een koppeling wilt maken met een Windows SharePoint Services-site.

 5. Klik op Maken
  -of-
  Klik op Downloaden

  Er wordt op basis van de sjabloon een nieuwe database gemaakt en deze database wordt geopend.

U kunt direct vanuit de gebruikersinterface van Office Access 2007 extra interfaces vanaf Microsoft Online Office downloaden.

Een nieuwe database op grond van een Microsoft Office Online-sjabloon maken

 1. Start Access vanuit het menu Start of met een snelkoppeling.

  De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access verschijnt.

 2. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access, in het deelvenster Sjablooncategorieën op een categorie. Klik op een categorie en vervolgens op een sjabloon zodra de sjablonen binnen de categorie worden weergegeven.

 3. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam of gebruik de vooraf ingevulde naam.

 4. Klik op Downloaden.

  De sjabloon wordt automatisch gedownload, er wordt op grond van de sjabloon een nieuwe database gemaakt die in uw documentenmap wordt opgeslagen (bijvoorbeeld in de map Mijn documenten) en de database wordt geopend.

Wanneer u een database opent (of maakt en opent), worden de bestandsnaam en locatie van de database toegevoegd aan een interne lijst met onlangs gebruikte documenten. Deze lijst wordt weergegeven op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access, zodat u onlangs gebruikte databases eenvoudig kunt openen.

Een onlangs gebruikte database openen

 1. Start Access.

 2. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder Onlangs gebruikte database openen op de gewenste database.

  De database wordt geopend.

Een database openen met de knop Microsoft Office Access

 1. Start Access.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op de database die u wilt te openen als deze in het venster rechts van het menu wordt weergegeven
  -of-
  Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Openen. Voer een bestandsnaam in wanneer het dialoogvenster Openen wordt geopend en klik op Openen.

  De database wordt geopend.

Naar boven

Het lint

Het Office Fluent-lint vormt het belangrijkste vervangingsmiddel voor menu's en werkbalken en is de belangrijkste opdrachteninterface van Office Access 2007. Een van de grootste voordelen van het lint is dat het op één centrale plaats alle taken of toegangspunten bijeenbrengt waarvoor voorheen menu's, werkbalken, taakvensters en andere interfacecomponenten moesten worden weergegeven. U hoeft daarom maar op één plaats te zoeken naar de opdrachten die u nodig hebt.

Wanneer u een database opent, wordt het lint boven aan het hoofdvenster van Office Access 2007 met de opdrachten op het tabblad met actieve opdrachten weergegeven.

Het Access-lint

Het lint bevat een reeks tabbladen met opdrachten. In Office Access 2007 zijn dit de volgende hoofdtabbladen: Start, Maken, Externe gegevens en Hulpmiddelen voor databases. Elk tabblad bevat groepen verwante opdrachten. Deze groepen bevatten enkele van de nieuwe interface-elementen zoals de galerie, een nieuw type besturingselement waarmee keuzen visueel worden gepresenteerd.

De opdrachten op het lint hebben betrekking op het actieve object. Als u bijvoorbeeld een tabel in gegevensbladweergave hebt geopend en u klikt in de groep Formulieren van het tabblad Maken op de opdracht Formulier, wordt er in Office Access 2007 een formulier gemaakt op basis van de actieve tabel. Dit betekent dat de naam van de actieve tabel wordt opgenomen in de eigenschap Recordbron van het formulier.

Er zijn voor het lint snelkoppelingen beschikbaar en u kunt alle snelkoppelingen uit eerdere versies van Access blijven gebruiken. Het systeem voor toetsenbordtoegang vervangt de menusneltoetsen uit eerdere versies van Access. In het nieuwe systeem worden kleine indicatoren met één of meer letters op het lint weergegeven. Deze indicatoren geven aan met welke sneltoets u het onderliggende besturingselement kunt inschakelen

Wanneer u een opdrachtentabblad hebt geselecteerd, kunt u de opdrachten op dat tabblad raadplegen.

Een opdrachtentabblad selecteren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad.

-of-

 1. Start Access.

 2. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toetsenbordtips worden weergegeven.

 3. Druk op de toets of toetsen die in de toetsenbordtip op of in de buurt van het gewenste opdrachtentabblad worden weergegeven.

U kunt een opdracht op verschillende manieren uitvoeren. De snelste en meest directe manier is de sneltoets te gebruiken waarmee de gewenste opdracht wordt aangeroepen. Als u uit een eerdere versie van Access weet welke sneltoets u nodig hebt, zou deze toets ook moeten werken in Office Access 2007.

Zie sneltoetsen voor Accessvoor meer informatie over sneltoetsen.

Een opdracht uitvoeren

 1. Start Access.

 2. Klik op het juiste tabblad voor de opdracht. In de volgende tabel vindt u een representatief voorbeeld van de tabbladen en opdrachten die op elk tabblad beschikbaar zijn. De tabbladen en opdrachten die beschikbaar zijn, veranderen afhankelijk van wat u op dat moment aan het doen bent.

Opdrachtentabblad

Veelgebruikte opdrachten

Start

Een andere weergave selecteren.

Kopiëren en plakken met het Klembord.

De kenmerken van het huidige lettertype instellen.

De huidige lettertype-uitlijning instellen.

Tekst met opmaak toepassen op een veld van het type Memo

Werken met records (Vernieuwen, Nieuw, Opslaan, Verwijderen, Totalen, Spelling, Meer).

Records sorteren en filteren.

Records zoeken.

Maken

Een nieuwe, lege tabel maken.

Een nieuwe tabel maken op basis van een sjabloon.

Een lijst op een SharePoint-site maken en een tabel in de huidige database koppelen aan deze nieuwe lijst.

Een nieuwe, lege tabel maken in de ontwerpweergave.

Een nieuw formulier maken op grond van de actieve tabel of query.

Een nieuwe draaitabel of grafiek maken.

Een nieuw rapport maken op grond van de actieve tabel of query.

Een nieuwe query, macro, module of klassemodule maken.

Externe gegevens

Externe gegevens importeren of koppelen.

Gegevens exporteren.

Gegevens per e-mail verzamelen en bijwerken.

Werken met offline-SharePoint-lijsten.

Opgeslagen import- en exportbewerkingen maken.

Sommige of alle onderdelen van een database naar een nieuwe of bestaande SharePoint-site verplaatsen.

Hulpmiddelen voor databases

De Visual Basic Editor starten of een macro uitvoeren.

Tabelrelaties maken en weergeven

Objectafhankelijkheden of het eigenschappenvenster verbergen of weergeven.

De functie databasedocumentatie uitvoeren of prestaties analyseren.

Gegevens naar de Microsoft SQL Server of naar een Access-database (alleen tabellen) verplaatsen.

Koppelingsbeheer uitvoeren.

Invoegtoepassingen voor Access beheren.

Een VBA-module (Visual Basic for Applications) maken of bewerken.

 1. Klik op het besturingselement dat de opdracht voorstelt. Als u uit een eerdere versie van Access weet wat de sneltoets voor de gewenste opdracht is, drukt u op de gewenste toets(en).

  -of-

  Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangstoetsen verschijnen.

  Druk op de toets of toetsen die voor de gewenste opdracht in de toetsenbordtip worden weergegeven.

Contextgevoelige tabbladen weergeven

Naast standaardtabbladen wordt er in Office Access 2007 een nieuw interface-element in Office Professional 2007 gebruikt: het contextgevoelige opdrachtentabblad. Al naargelang de context (dat wil zeggen, het object waarmee u werkt en wat u ermee doet), kunnen naast de standaardopdrachtentabbladen een of meer contextgevoelige tabbladen worden weergegeven.

Contextuele tabbladen

Een contextgevoelig opdrachtentabblad activeren

 • Klik op het contextgevoelige opdrachtentabblad.

-of-

 1. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangstoetsen verschijnen.

 2. Druk de toets of toetsen in die worden weergegeven in de toegangstoets die verschijnt op of het dichtst in de buurt van het contextuele opdrachtentabblad.

De contextuele opdrachtentabbladen bevatten opdrachten en functies die u binnen een specifieke context nodig hebt. Wanneer u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerpweergave opent, bevatten de contextuele tabbladen opdrachten die alleen van toepassing zijn wanneer u met een tabel in die weergave werkt. Een ander voorbeeld is dat wanneer u een tabel in een ontwerpweergave opent, er een contextgevoelig opdrachtentabblad met de naam Ontwerpen naast het tabblad Hulpmiddelen voor databases wordt weergegeven. Wanneer u op het tabblad Ontwerpen klikt, worden op het lint alleen de opdrachten weergegeven die beschikbaar zijn wanneer het object in ontwerpweergave is.

Galerieën   

Een ander nieuw element in de gebruikersinterface van Office Access 2007 is een besturingselement dat galerie wordt genoemd. Dit besturingselement is bedoeld voor gebruik met het lint en houdt uw aandacht gevestigd op de gewenste resultaten. Met een galerie worden niet alleen opdrachten, maar ook de resultaten van deze opdrachten weergegeven. Hierdoor kunt u op visuele wijze nagaan wat u met Office Access 2007 kunt doen en u op de resultaten concentreren in plaats van u alleen met de opdrachten bezig te houden.

margegalerie

Galerieën hebben verschillende vormen en maten. Er is een rasterindeling (een soort vervolgkeuzemenu) en zelfs een indeling op het lint voorzien waarmee de inhoud van de galerie zelf op het lint wordt weergegeven.

Het lint verbergen

Soms hebt u iets meer ruimte voor uw werkgebied nodig. Het lint kan daarom zodanig worden samengevouwen dat alleen de balk met de opdrachtentabbladen zichtbaar is. Als u het lint wilt sluiten, dubbelklikt u op het actieve opdrachtentabblad. Als u het lint weer wilt openen, dubbelklikt u opnieuw op het actieve opdrachtentabblad.

Het lint verbergen en herstellen

 1. Dubbelklik op het actieve opdrachtentabblad (het actieve tabblad is het gemarkeerde tabblad).

  Het tabblad Maken

 2. Dubbelklik nogmaals op het actieve opdrachtentabblad om het lint te herstellen.

Werkbalk Snelle toegang   

De werkbalk Snelle toegang is standaard een klein gebied naast het lint waarmee u opdrachten met één muisklik kunt uitvoeren. De standaardopdrachtenset bestaat uit opdrachten die u veel gebruikt, zoals Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw. U kunt echter de werkbalk Snelle toegang aanpassen en er de opdrachten in opnemen die u het meest gebruikt. U kunt de werkbalk ook op een andere plaats neerzetten en de standaardgrootte ervan door een groter formaat vervangen. De kleine werkbalk verschijnt naast de opdrachtentabbladen op het lint. Wanneer u het formaat van de werkbalk vergroot, verschijnt de werkbalk onder het lint en wordt deze over de volle breedte weergegeven.

Werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

 1. Klik op de vervolgkeuzepijl uiterst rechts op de werkbalk.

 2. Klik op Werkbalk Snelle toegang aanpassen en klik op Meer opdrachten.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Access de opdracht of opdrachten die u wilt toevoegen. Klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Als u een opdracht wilt verwijderen, markeert u deze in de lijst rechts en klikt u vervolgens op Verwijderen. U kunt ook dubbelklikken op de opdracht in de lijst.

 5. Klik op OK wanneer u gereed bent.

Naar boven

Navigatiedeelvenster

Wanneer u een database opent of een nieuwe maakt, verschijnen de namen van uw databaseobjecten in het navigatiedeelvenster. De databaseobjecten zijn uw tabellen, formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster dat in eerdere versies van Access werd gebruikt. Waar u in eerdere versies het databasevenster gebruikte om een taak uit te voeren, gebruikt u in Office Access 2007 het Navigatiedeelvenster. Als u bijvoorbeeld in gegevensbladweergave een rij aan een tabel wilt toevoegen, opent u de tabel vanuit het navigatiedeelvenster.

navigatiedeelvenster noordenwind 2007

Als u een databaseobject wilt openen of een opdracht op een databaseobject wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op het menu en selecteert u een menuopdracht in het contextmenu. Het objecttype bepaalt welke opdrachten in het contextmenu worden weergegeven.

Een databaseobject zoals een tabel, formulier of rapport openen

 • Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het object.

  -of-

  Selecteer het gewenste object in het navigatiedeelvenster en druk op ENTER.

  -of-

 • Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op een object.

 • Klik in het contextmenu op een menuopdracht.

Denk eraan dat u in het dialoogvenster Navigatieopties een optie kunt inschakelen waarmee objecten met één muisklik worden geopend.

In het navigatiedeelvenster worden uw databaseobjecten onderverdeeld in categorieën, en deze categorieën bevatten groepen. Sommige categorieën zijn vooraf gedefinieerd, maar u kunt ook uw eigen, aangepaste categorieën maken.

Het navigatiedeelvenster verschijnt standaard wanneer u een database in Office Access 2007 opent. Dit geldt ook voor databases die u met een eerdere versie van Access hebt gemaakt. U kunt voorkomen dat het navigatiedeelvenster standaard wordt weergegeven door een programmaoptie in te stellen. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u dit doet.

Het navigatiedeelvenster weergeven of verbergen   

 • Klik op de knop in de rechterbovenhoek van het navigatiedeelvenster ( Knop om scheidingsbalk voor navigatiedeelvenster te openen of te sluiten in Access ) of druk op F11.

Het navigatiedeelvenster standaard niet laten verschijnen

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 • Schakel onder Navigatie het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Zie het artikel Het navigatiedeelvenster gebruiken voor meer informatie over het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Documenten met tabbladen

Vanaf TE000036430 kunt u databaseobjecten weergeven in documenten met tabbladen in plaats van in overlappende vensters. Voor dagelijks interactief gebruik geeft u mogelijk de voorkeur aan de interface waarin documenten met tabbladen worden gebruikt. U kunt documenten met tabbladen in- of uitschakelen door de opties voor Access in te stellen (zie Documenttabbladen weergeven of verbergen verderop in dit artikel). Als u echter de instellingen voor documenten met tabbladen wijzigt, moet u uw database sluiten en opnieuw openen om de nieuwe instellingen toe te passen.

Objecten met tabs in Access 2007

Documenten met tabbladen weergeven of verbergen

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 • Selecteer onder Opties voor documentvensters in de sectie Toepassingsopties de optie Documenten met tabbladen.

 • Schakel het selectievakje Documenttabbladen weergeven in of uit. Als u het vakje uitschakelt, worden de documenttabbladen niet langer weergegeven.

 • Klik op OK.

  Notities: 

  • De instelling Documenttabbladen weergeven moet voor elke database apart worden ingesteld.

  • Nadat u de instelling Documenttabbladen weergeven hebt gewijzigd, moet u uw database sluiten en opnieuw openen om de wijziging toe te passen.

  • Als u met Office Access 2007 een nieuwe database maakt, worden er standaard documenttabbladen weergegeven.

  • In databases die met een eerdere versie van Access zijn gemaakt, worden standaard overlappende vensters weergegeven.

Naar boven

Statusbalk

Zoals het geval was in eerdere versies van Access, kunt u in Office Access 2007 onder aan het venster een statusbalk weergeven. Op dit standaardinterface-element worden statusberichten, eigenschappentips, voortgangsindicatoren, enzovoort weergegeven. Met ingang van Office Access 2007 zijn op de statusbalk bovendien twee standaardfuncties opgenomen die ook voorkomen op de statusbalk van andereOffice Professional 2007-toepassingen: Overschakelen naar andere weergave/ander venster en In-/uitzoomen.

U kunt met de besturingselementen op de statusbalk het actieve venster snel veranderen in een van de beschikbare weergaven. Als u een object weergeeft dat variabel in-/uitzoomen ondersteunt, kunt u het zoomniveau aanpassen met de schuifknop op de statusbalk.

U kunt de statusbalk in- of uitschakelen in het dialoogvenster Opties voor Access.

De statusbalk weergeven of verbergen

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeelvenster op Huidige database.

 • Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Statusbalk weergeven in of uit. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt de statusbalk niet langer weergegeven.

 • Klik op OK.

Naar boven

Miniwerkbalk

Tekst opmaken is in elk Office Professional 2007-programma een veelgebruikte bewerking. In eerdere versies van Access had u voor tekstopmaak vaak een menu nodig of moest u de werkbalk Opmaak weergeven. In Office Access 2007 kunt u dankzij de miniwerkbalk tekst eenvoudiger opmaken. Wanneer u tekst voor opmaak selecteert, wordt de miniwerkbalk automatisch boven de geselecteerde tekst weergegeven. Als u de muiscursor in de buurt van de miniwerkbalk neerzet, komt de miniwerkbalk naar voren en kunt u deze gebruiken om vet, cursief, verschillende tekengroottes, kleur, enzovoort toe te passen. Als u de muiscursor uit de buurt van de miniwerkbalk weghaalt, verdwijnt de miniwerkbalk naar de achtergrond. Als u geselecteerde tekst niet met de miniwerkbalk wilt opmaken, verplaatst u de cursor een paar pixels van de miniwerkbalk weg om de balk te laten verdwijnen.

Miniwerkbalk

Tekst met de miniwerkbalk opmaken

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  De miniwerkbalk wordt transparant boven de tekst weergegeven.

 2. Pas de gewenste opmaak met de miniwerkbalk toe.

Naar boven

Help opvragen

Als u een vraag hebt, kunt u help opvragen door op F1 te drukken of op het vraagteken rechts op het lint te klikken.

ingangspunt voor help

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×