Gids voor de gebruikersinterface van Access 2007

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt de nieuwe Microsoft Office Access 2007-gebruikers interface (UI) besproken. De nieuwe gebruikers interface is het resultaat van uitgebreide tests voor onderzoek en bruikbaarheid, en is zo ontworpen dat het gemakkelijker is om de opdrachten te vinden die u nodig hebt.

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe gebruikers interface-elementen, wat ze zijn en hoe u ermee kunt werken. Daarnaast leert u hoe u documenten met tabbladen inschakelt in een Data Base en hoe u kunt navigeren in de nieuwe interface-objecten.

In dit artikel

Overzicht

Aan de slag met micro soft Office Access

Het lint

Navigatie deel venster

Documenten met tabbladen

statusbalk

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Help-informatie opvragen

Overzicht

De nieuwe gebruikers interface in Office Access 2007 bevat een aantal elementen waarmee wordt bepaald hoe u met het product communiceert. Deze nieuwe elementen zijn gekozen om u te helpen bij het verkrijgen van toegang en om u te helpen bij het vinden van de opdrachten die u sneller nodig hebt. Het nieuwe ontwerp zorgt er ook voor dat het gemakkelijker is om functies te ontdekken die anders verborgen zijn onder lagen van werk balken en menu's. U kunt snel aan de slag met de nieuwe pagina aan de slag met micro soft Office Access, zodat u snel toegang hebt tot onze nieuwe introductie, waaronder een suite met professioneel ontworpen sjablonen.

Het belangrijkste nieuwe interface-element wordt het lint genoemd, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Het lint is de strook boven aan het programma venster dat groepen opdrachten bevat. Het Office Fluent-lint biedt één start voor opdrachten en is de belangrijkste vervanging voor menu's en werk balken. Op het lint staan tabbladen die opdrachten op een logische manier combi neren. In Office Access 2007 zijn de lint tabbladen Start, maken, externe gegevens en hulp middelen voor data bases. Elk tabblad bevat groepen met verwante opdrachten, en deze groepen bevatten een gedeelte van de aanvullende nieuwe gebruikers interface-elementen, zoals de galerie, die een nieuw type besturings element is dat de keuze mogelijkheden visueel weergeeft.

De belangrijkste nieuwe interface-elementen in Office Access 2007 zijn:

 • Aan de slag met micro soft Office Access    De pagina die wordt weer gegeven wanneer u Access start vanaf de Windows-knop Start of vanaf een snelkoppeling op het bureau blad.

 • Het Office Fluent-lint    Het gebied boven aan het programma venster waarin u opdrachten kunt kiezen.

  • Opdracht tabblad    Opdrachten die u kunt combi neren op een logische manier.

  • Het context afhankelijke opdracht tabblad    EEN tabblad opdracht die afhankelijk is van de context (het object waaraan u werkt of de taak die u uitvoert).

  • Galerie    EEN besturings element waarmee een keuze visueel wordt weer gegeven, zodat u de resultaten kunt zien die u krijgt.

  • De werk balk snelle toegang    Eén standaardwerk balk die wordt weer gegeven op het lint en met één klik toegang tot de vereiste opdrachten, zoals Opslaan en ongedaan maken.

 • Navigatie deel venster    Het gebied aan de linkerkant van het venster waarin uw database objecten worden weer gegeven. Het navigatie deel venster vervangt het database venster uit eerdere versies van Access.

 • Documenten met tabbladen    Uw tabellen, query's, formulieren, rapporten, pagina's en macro's worden weer gegeven als documenten met tabbladen.

 • Status balk    De balk onder aan het programma venster met status informatie en bevat knoppen waarmee u de weer gave kunt wijzigen.

 • Mini werkbalk    Een on-object element dat doorzichtig wordt weer gegeven boven de tekst die u hebt geselecteerd, zodat u de opmaak gemakkelijk kunt Toep assen op de tekst.

  Tip: In Access 2010 is de nieuwe gebruikers interface geraffineerd en kan deze beter worden aangepast.

Naar boven

Aan de slag met micro soft Office Access

Wanneer u Office Access 2007 start door te klikken op de knop Start van Windows of een snelkoppeling op het bureau blad (maar niet wanneer u op een Data Base klikt), wordt de pagina aan de slag met micro soft Office Access weer gegeven. Op deze pagina ziet u wat u kunt doen om aan de slag te gaan in Office Access 2007.

De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access

U kunt bijvoorbeeld een nieuwe, lege data base maken, een Data Base maken op basis van een sjabloon of een recente data base openen (als u een aantal data bases hebt geopend). U kunt ook rechtstreeks naar micro soft Office Online gaan voor meer informatie over 2007 Microsoft Office-systeem en Office Access 2007, of u kunt op de micro soft Office-knop klikken afbeelding office-knop en het menu gebruiken om een bestaande Data Base te openen.

Een nieuwe, lege data base openen

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De pagina aan de slag met micro soft Office Access wordt weer gegeven.

 2. Ga op de pagina aan de slag met micro soft Office Access naar een nieuwe, lege data base en klik op lege data base.

 3. Typ in het deel venster lege data base in het vak Bestands naam een bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

 4. Klik op Maken.

  De nieuwe Data Base wordt gemaakt en een nieuwe tabel wordt geopend in de gegevens blad weergave.

Office Access 2007 biedt een aantal sjablonen met het product en u kunt meer downloaden van micro soft Office Online. Wat is een sjabloon? In de context van Office Access 2007 is het een vooraf ontworpen data base voltooid met professioneel ontworpen tabellen, formulieren en rapporten. Sjablonen geven een grote kop aan wanneer u een nieuwe Data Base maakt.

Een nieuwe data base maken op basis van een aanbevolen sjabloon

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De pagina aan de slag met micro soft Office Access wordt weer gegeven.

 2. Klik op de pagina aan de slag met micro soft Office Access, onder Aanbevolen online sjablonen, op een sjabloon.

 3. Typ in het vak bestands naam een bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

 4. Schakel desgewenst het selectie vakje de Data Base maken en koppelen aan een Windows share Point Services-site in als u een koppeling wilt maken naar een Windows share Point Services-site.

 5. Klik op maken
  -of
  -Klik op downloaden

  De nieuwe Data Base wordt gemaakt op basis van de sjabloon en wordt geopend.

U kunt rechtstreeks vanuit de Office Access 2007-gebruikers interface aanvullende sjablonen vanuit Office Online downloaden.

Een nieuwe data base maken op basis van een micro soft Office Online-sjabloon

 1. Start Access vanuit het Start menu of via een snelkoppeling.

  De pagina aan de slag met micro soft Office Access wordt weer gegeven.

 2. Klik op de pagina aan de slag met micro soft Office Access in het deel venster sjabloon categorieën op een categorie en klik vervolgens op een sjabloon wanneer de sjablonen in deze categorie worden weer gegeven.

 3. Typ in het vak bestands naam een bestands naam of gebruik de naam die u voor u hebt opgegeven.

 4. Klik op Download (downloaden).

  De sjabloon wordt automatisch gedownload, er wordt een nieuwe data base gemaakt op basis van die sjabloon, de sjabloon wordt opgeslagen in de map documenten (bijvoorbeeld de map Mijn documenten) en de data base wordt geopend.

Wanneer u een Data Base opent (of opent en opent), worden de bestands naam en de locatie van de data base toegevoegd aan een interne lijst met de meest recent gebruikte documenten. Deze lijst wordt weer gegeven op de pagina aan de slag met micro soft Office Access, zodat u de meest recent gebruikte data bases gemakkelijk kunt openen.

Een recent gebruikte data base openen

 1. Start Access.

 2. Ga naar de pagina aan de slag met micro soft Office Access en klik onder recente data base openen op de data base die u wilt openen.

  De data base wordt geopend.

Een Data Base openen met behulp van de micro soft Office Access-knop

 1. Start Access.

 2. Klik op de micro soft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op de data base die u wilt openen, als deze wordt weer gegeven in het rechterdeel venster van het menu.
  -of-
  Klik op de micro soft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op openen. Wanneer het dialoog venster openen wordt weer gegeven, voert u een bestands naam in en klikt u op openen.

  De data base wordt geopend.

Naar boven

Het lint

Het Office Fluent-lint is de belangrijkste vervanging van menu's en werk balken en biedt de hoofd opdracht interface in Office Access 2007. Een van de belangrijkste voor delen van het lint is dat de taken of invoer punten die worden gebruikt voor het weer geven van menu's, werk balken, taak Vensters en andere gebruikers interface-onderdelen, op één plaats worden samengevoegd. Op deze manier hebt u slechts één plaats waar u kunt zoeken naar opdrachten in plaats van een groot aantal locaties.

Wanneer u een Data Base opent, wordt het lint boven aan het hoofd venster van Office Access 2007 weer gegeven, waar de opdrachten op het tabblad actieve opdracht worden weer gegeven.

Het Access-lint

Het lint bevat een reeks opdracht tabbladen die opdrachten bevatten. In Office Access 2007 zijn de belangrijkste opdracht tabbladen Start, maken, externe gegevens en database hulpmiddelen. Elk tabblad bevat groepen met verwante opdrachten, en deze groepen bevatten een gedeelte van de aanvullende nieuwe gebruikers interface-elementen, zoals de galerie, die een nieuw type besturings element is dat de keuze mogelijkheden visueel weergeeft.

De opdrachten op het lint houden rekening met het huidige actieve object. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt geopend in de gegevens blad weergave en u op formulier klikt op het tabblad maken in de groep formulieren, maakt Office Access 2007 het formulier op basis van de actieve tabel. Dit houdt in dat de naam van de actieve tabel wordt ingevoerd in de eigenschap record source van het formulier.

U kunt sneltoetsen gebruiken op het lint. Alle sneltoetsen van een eerdere versie van Access blijven werken. Het toegangs systeem voor het toetsen bord vervangt de menu Accelerators uit eerdere versies van Access. Dit systeem gebruikt kleine indica toren met één letter of een combi natie van letters die worden weer gegeven op het lint en geeft aan welke sneltoets actief is in het onderliggende besturings element.

Wanneer u een tabblad opdracht hebt geselecteerd, kunt u door de opdrachten bladeren die beschikbaar zijn op het tabblad.

Een opdracht tabblad selecteren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad.

-of-

 1. Start Access.

 2. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De tips voor het toetsen bord worden weer gegeven.

 3. Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toetsenbord snel toets of het dichtst bij het gewenste tabblad.

U kunt een opdracht op verschillende manieren uitvoeren. De snelste en meest directe route is het gebruik van de sneltoets die is gekoppeld aan de opdracht. Als u de sneltoets uit een eerdere versie van Access weet, zou deze ook in Office Access 2007 kunnen worden gebruikt.

Zie sneltoetsen voor Accessvoor meer informatie over sneltoetsen.

Een opdracht uitvoeren

 1. Start Access.

 2. Klik op het gewenste tabblad voor de opdracht. In de volgende tabel ziet u een representatieve steek proef van de tabbladen en de beschik bare opdrachten op elk tabblad. De tabbladen en de beschik bare opdrachten worden aangepast afhankelijk van wat u aan het doen bent.

Opdracht tabblad

Veelvoorkomende dingen die u kunt doen

Home

Selecteer een andere weer gave.

Kopiëren en plakken vanaf het klem bord.

De huidige lettertype kenmerken instellen.

De huidige lettertype uitlijning instellen.

Tekst met opmaak Toep assen op een Memo veld.

Werken met records (vernieuwen, nieuwe, opslaan, verwijderen, totalen, spelling, meer).

Records sorteren en filteren.

Records zoeken.

Maken

Een nieuwe, lege tabel maken.

Een nieuwe tabel maken met behulp van een tabel sjabloon.

Maak een lijst op een share point-site en een tabel in de huidige Data Base die is gekoppeld aan de zojuist gemaakte lijst.

Maak een nieuwe, lege tabel in de ontwerp weergave.

Een nieuw formulier maken op basis van de actieve tabel of query.

Een nieuwe draai tabel of grafiek maken.

Een nieuw rapport maken op basis van de actieve tabel of query.

Een nieuwe query, macro, module of klassen module maken.

Externe gegevens

Externe gegevens importeren of een koppeling naar deze gegevens maken.

Gegevens exporteren.

Gegevens verzamelen en bijwerken via e-mail.

Werken met offline share point-lijsten.

Opgeslagen import-en opslag bewerkingen maken.

Verplaats enkele of alle onderdelen van een Data Base naar een nieuwe of bestaande share point-site.

Hulp middelen voor data bases

De Visual Basic editor starten of een macro uitvoeren.

Tabel relaties maken en weer geven.

Object afhankelijkheden of het eigenschappen venster weer geven of verbergen

Voer de database documentatie uit of Analyseer de prestaties.

Gegevens naar micro soft SQL Server of een Access-Data Base (alleen tabellen) verplaatsen.

Het koppelings beheer uitvoeren.

Invoeg toepassingen voor Access beheren.

Een VBA-module (Visual Basic for Applications) maken of bewerken.

 1. Klik op het besturings element dat de opdracht vertegenwoordigt. Als u de sneltoets voor de opdracht uit een eerdere versie van Access kent, kunt u ook de sneltoets met het toetsen bord gebruiken.

  -of-

  Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangs toetsen worden weer gegeven.

  Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toetsen bord die is gekoppeld aan de gewenste opdracht.

Context afhankelijke opdracht tabbladen

Naast de standaard tabbladen voor opdrachten, maakt Office Access 2007 gebruik van een nieuw element gebruikers interface in Office Professional 2007 dat het contextuele opdracht tabblad heet. afhankelijk van uw context (dat wil zeggen, welk object u gebruikt en wat u aan het doen bent), een of meer contextuele opdracht tabbladen kan worden weer gegeven naast de tabbladen standaard.

Contextgevoelige tabbladen

Het context afhankelijke opdracht tabblad activeren

 • Klik op het contextuele opdracht tabblad.

-of-

 1. Druk op de Alt-toets en laat deze los.

  De toegangs toetsen worden weer gegeven.

 2. Druk op de toets of toetsen die worden weer gegeven in de toegangs toets die wordt weer gegeven op of het dichtst bij het contextuele opdracht tabblad.

De contextuele opdracht tabbladen bevatten opdrachten en functies die u in een specifieke context moet werken. Als u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerp weergave opent, bevatten de contextuele tabbladen opdrachten die alleen van toepassing zijn wanneer u met een tabel werkt in deze weer gave. Als u bijvoorbeeld een tabel in de ontwerp weergave opent, wordt het contextuele opdracht tabblad ontwerpen weer gegeven naast het tabblad geavanceerde hulp middelen. Wanneer u op het tabblad ontwerpen klikt, worden in het lint de opdrachten weer gegeven die alleen beschikbaar zijn als het object in de ontwerp weergave wordt weer gegeven.

Galerieën   

Een ander vernieuwend besturings element dat deel uitmaakt van de nieuwe Office Access 2007-gebruikers interface, is een galerie genaamd. Het besturings element voor de galerie is ontworpen voor gebruik met het lint en uw aandacht wordt gericht op het ophalen van de gewenste resultaten. In plaats van alleen opdrachten weer geven, toont het Galerie-besturings element het resultaat van het gebruik van deze opdrachten. Het idee is om op een visuele manier te bladeren en te zien wat Office Access 2007 kan doen, met de focus op de resultaten, in plaats van alleen op de opdrachten zelf.

Margegalerie

Galerieën hebben verschillende vormen en afmetingen. Er is een raster indeling, een menu achtige weer gave die niet beschikbaar is, en zelfs een indeling op het lint waarmee de inhoud van de galerie zelf op het lint wordt geplaatst.

Het lint verbergen

Soms hebt u een beetje meer ruimte nodig om naar uw werk ruimte te reserveren. Om die reden kan het lint worden samengevouwen, zodat alleen de balk met de opdracht tabbladen behouden blijft. Als u het lint wilt sluiten, dubbelklikt u op het actieve tabblad opdracht. Dubbel klik nogmaals op het actieve opdracht tabblad om het opnieuw te openen.

Het lint verbergen en herstellen

 1. Dubbel klik op het actieve opdracht tabblad (het actieve tabblad is het gemarkeerde tabblad).

  Tabblad maken

 2. Dubbel klik nogmaals op het actieve opdracht tabblad om het lint terug te zetten.

De werkbalk Snelle toegang   

De werk balk snelle toegang is standaard een klein gebied naast het lint waarmee u met één klik toegang kunt krijgen tot opdrachten. De standaard reeks opdrachten is vaak die u vaak gebruikt, zoals Opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. U kunt echter de werk balk snelle toegang aanpassen zodat u de opdrachten kunt opnemen die u het meest gebruikt. U kunt ook de positie van de werk balk wijzigen en de standaard grootte wijzigen in groot formaat. De kleine werk balk wordt naast de opdracht tabbladen op het lint weer gegeven. Wanneer u overstapt op het grote formaat, wordt de werk balk weer gegeven onder het lint en wordt de volledige breedte uitgebreid.

Werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

 1. Klik op de vervolg keuze pijl uiterst rechts op de werk balk.

 2. Klik op de werk balk snelle toegang aanpassen en klik vervolgens op meer opdrachten.

 3. Selecteer in het dialoog venster Opties voor Access de opdracht of opdrachten die u wilt toevoegen en klik vervolgens op toevoegen.

 4. Als u een opdracht wilt verwijderen, markeert u deze in de lijst aan de rechter kant en klikt u vervolgens op verwijderen. U kunt ook dubbel klikken op de opdracht in de lijst.

 5. Klik op OK als u klaar bent.

Naar boven

navigatiedeelvenster

Wanneer u een Data Base opent of een nieuwe maakt, worden de namen van uw database objecten weer gegeven in het navigatie deel venster. De database objecten omvatten tabellen, formulieren, rapporten, pagina's, macro's en modules. Het navigatie deel venster vervangt het database venster dat in eerdere versies van Access werd gebruikt, als u het database venster hebt gebruikt om een taak uit te voeren in een eerdere versie, kunt u deze taak nu uitvoeren met behulp van het navigatie deel venster in Office Access 2007. Als u bijvoorbeeld een rij wilt toevoegen aan een tabel in de gegevens blad weergave, opent u die tabel in het navigatie deel venster.

Navigatiedeelvenster Noordenwind 2007

Als u een database object wilt openen of een opdracht wilt Toep assen op een database object, klikt u met de rechter muisknop op het object en selecteert u een menu-item in het snelmenu. De opdrachten in het context menu variëren, afhankelijk van het object type.

Een database object openen, zoals een tabel, formulier of rapport

 • Dubbel klik in het navigatie deel venster op het object.

  -of-

  Selecteer het object in het navigatie deel venster en druk op ENTER.

  -of-

 • Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op een object.

 • Klik in het snelmenu op een menu-item.

U kunt een optie instellen voor het openen van objecten met één klik in het dialoog venster navigatie opties.

In het navigatie deel venster worden uw database objecten verdeeld in categorieën, en deze categorieën bevatten groepen. Sommige categorieën zijn vooraf gedefinieerd en u kunt ook uw eigen aangepaste groepen maken.

Het navigatie deel venster wordt standaard weer gegeven wanneer u een Data Base opent in Office Access 2007, waaronder data bases die zijn gemaakt in eerdere versies van Access. U kunt voor komen dat het navigatie deel venster standaard wordt weer gegeven door een programma optie in te stellen. In de volgende reeks stappen wordt uitgelegd hoe u elke actie uitvoert.

Het navigatie deel venster weer geven of verbergen   

 • Klik op de knop in de rechter bovenhoek van het navigatie deel venster ( Knop Sluitbalk openen/sluiten voor het navigatiedeelvenster in Access ) of druk op F11.

Voor komen dat het navigatie deel venster standaard wordt weer gegeven

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 • Schakel onder Navigatie het selectie vakje Navigatie deel venster weer geven uit en klik op OK.

Zie het artikel overzicht van het navigatie deel venstervoor meer informatie over het navigatie deel venster.

Naar boven

Documenten met tabbladen

Vanaf Office Access 2007 u kunt uw database objecten weer geven in documenten met tabbladen in plaats van overlappende vensters. Voor het interactieve gebruik kunt u het beste de document interface met tabbladen kiezen. U kunt documenten met tabbladen in-of uitschakelen door uw toegangs opties in te stellen (Zie document tabbladen weer geven of verbergen, verderop in dit artikel). Als u echter de instellingen voor het document met tabbladen wijzigt, moet u de data base sluiten en opnieuw openen om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden.

Objecten met tabs in Access 2007

Document tabbladen weer geven of verbergen

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 • Selecteer in de sectie toepassings opties onder Opties document venster de optie documenten met tabbladen.

 • Schakel het selectie vakje document tabbladen weer geven in of uit. Als u het selectie vakje uitschakelt, worden document tabbladen uitgeschakeld.

 • Klik op OK.

  Notities: 

  • De instelling document tabbladen weer geven is een instelling per data base. U moet dit afzonderlijk instellen voor elke Data Base.

  • Nadat u de instelling voor document tabbladen weer geven hebt gewijzigd, moet u de data base sluiten en opnieuw openen om de wijziging door te voeren.

  • Nieuwe data bases die zijn gemaakt met Office Access 2007 standaard document tabbladen weer geven.

  • Data bases die zijn gemaakt met een eerdere versie van Access gebruiken standaard overlappende vensters.

Naar boven

statusbalk

Net als in eerdere versies van Access kunt u in Office Access 2007 een status balk onder aan het venster weer geven. Dit standaard element van de gebruikers interface blijft de plaats zijn om status berichten, eigenschappen hints, voortgangs indicatoren enzovoort te zoeken. Met Office Access 2007 heeft de status balk ook twee standaard functies die u ook ziet op de status balk van andere Office Professional 2007-Program ma's: weer gave/venster wisseling en zoomen.

U kunt snel scha kelen tussen een van de beschik bare weer gaven met behulp van de besturings elementen die beschikbaar zijn op de status balk. Als u een object bekijkt dat de zoom functie inzoomen ondersteunt, kunt u het zoom niveau aanpassen om in of uit te zoomen met behulp van de schuif regelaar op de status balk.

De status balk kan worden in-of uitgeschakeld in het dialoog venster Opties voor Access.

De statusbalk weergeven of verbergen

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 • Klik in het linkerdeel venster op huidige data base.

 • Schakel onder toepassings opties het selectie vakje weer gave status balk in of uit. Als u het selectie vakje uitschakelt, wordt de weer gave van de status balk uitgeschakeld.

 • Klik op OK.

Naar boven

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Een van de meest voorkomende bewerkingen die worden uitgevoerd in een Office Professional 2007-programma, is tekst opmaak. In eerdere versies van Access is het opmaken van tekst vaak vereist met behulp van een menu of het weer geven van de werk balk opmaak. Met Office Access 2007 kunt u tekst gemakkelijker opmaken met behulp van de Mini werkbalk. Wanneer u tekst selecteert voor opmaak, wordt de Mini werkbalk automatisch boven de geselecteerde tekst weer gegeven. Als u de muis aanwijzer dichter in de Mini werkbalk bevindt, kunt u de Mini werkbalk infaden en kunt u deze gebruiken om de opmaak vet, cursief, teken grootte, kleur enzovoort toe te passen. Wanneer u de aanwijzer van de Mini werkbalk verlaat, verdwijnt de Mini werkbalk weg. Als u de Mini werkbalk niet wilt gebruiken om tekst opmaak toe te passen op een selectie, verplaatst u de muis aanwijzer enkele pixels weg en verdwijnt de Mini werkbalk.

Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

Tekst opmaken met behulp van de Mini werkbalk

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  De Mini werkbalk wordt transparant boven de tekst weer gegeven.

 2. Opmaak Toep assen met behulp van de Mini werkbalk.

Naar boven

Help-informatie opvragen

Wanneer u een vraag hebt, kunt u hulp krijgen door op F1 te drukken of door op het vraag teken aan de rechter kant van het lint te klikken.

Ingangspunt voor Help

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×