Gemiddelde van een groep getallen berekenen

Gewogen gemiddelde

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Als u een gemiddelde berekent, worden alle getallen meestal even zwaar gewogen. De getallen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen. Met een gewogen gemiddelde kunt u een groter belang toekennen aan een of meer getallen.

Een gewogen gemiddelde berekenen

Met de functies SOMPRODUCT en SOM vindt u een gewogen gemiddelde, dat afhankelijk is van het gewicht dat wordt toegekend aan de waarden.

  • Een zending van 10 dozen met potloden is bijvoorbeeld 20 eurocent per doos. Maar een tweede zending van 40 dozen kost 30 eurocent per doos, omdat er veel vraag naar potloden is. Als u de gemiddelde kosten van elke zending als (0,20+0,30)/2 = 0,25 zou berekenen, zou het resultaat niet juist zijn.

    Er wordt namelijk geen rekening mee gehouden dat er meer dozen voor 30 eurocent per doos dan dozen voor 20 eurocent per doos worden verkocht. Voor het juiste gemiddelde gebruikt u de volgende formule (28 eurocent per zending):

    =SOMPRODUCT(A2:A3;B2:B3)/SOM(B2:B3)

    Met de formule worden de totale kosten van de twee bestellingen gedeeld door het totale aantal bestelde dozen.

Wilt u meer zien?

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

GEMIDDELDE, functie

GEMIDDELDE.ALS, functie

Bij het berekenen van gemiddelden krijgen alle getallen meestal gelijke significantie.

De getallen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen,

zoals in dit voorbeeld, met als uitkomst een ongewogen gemiddelde van 5.

Bij een gewogen gemiddelde krijgen een of meer getallen een grotere significantie, ofwel meer gewicht.

In dit voorbeeld hebben de tussentijdse examens en eindexamens een grotere significantie dan de toetsen 1 en 2.

We gebruiken de functies SOMPRODUCT en SOM om het gewogen gemiddelde te bepalen.

De functie SOMPRODUCT vermenigvuldigt het cijfer voor elke toets met het gewicht van de toetsen en telt de uitkomsten vervolgens op.

Vervolgens delen we de uitkomst van SOMPRODUCT door de SOM van de gewichten.

Dit geeft het gewogen gemiddelde 80.

SOMPRODUCT is in feite de som van toets 1 maal het gewicht van toets 1 plus het tussentijdse examen maal het gewicht daarvan enzovoort.

Het gewogen gemiddelde wordt berekend door de uitkomst te delen door het totaal van de gewichten.

Als we alleen het gemiddelde van de toetscijfers hadden berekend, zou de uitkomst 75,5 zijn, een aanzienlijk verschil.

Zie voor meer informatie over de functies SOMPRODUCT en SOM de samenvatting aan het eind van de cursus.

U weet nu hoe u in Excel gemiddelden kunt berekenen.

Er is natuurlijk altijd meer te leren.

Lees daarom de samenvatting aan het eind van de cursus goed door of, nog beter, oefen zelf in Excel 2013.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×