GetSetting, functie

Opmerking: De functie, de methode, het object of de eigenschap die wordt beschreven in dit onderwerp is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandbox-modus. In deze modus wordt de evaluatie van mogelijk onveilige expressies voorkomen. Als u meer wilt weten over de sandbox-modus, zoekt u in de Help naar 'sandbox-modus'.

Deze functie retourneert de waarde voor de sleutelinstelling voor een toepassing in het Windows-register of (op een Mac) informatie uit het initialisatiebestand van de toepassing.

Syntaxis

GetSetting ( app-naam , sectie, sleutel [, standaard ] )

De syntaxis van de functie GetSetting bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

app-naam

Vereist. Een reeksexpressie met de naam van de toepassing of het project waarvan u de sleutelinstelling wilt opvragen. Op een Mac is dit de bestandsnaam van het initialisatiebestand in de map Voorkeuren in de systeemmap.

sectie

Vereist. Een tekenreeksexpressie met de naam van de sectie waarin de sleutelinstelling is opgeslagen.

sleutel

Vereist. Een tekenreeksexpressie met de naam van de sleutelinstelling die u wilt opvragen.

standaard

Optioneel. Een expressie met de waarde die moet worden weergegeven als er geen waarde is ingesteld in de sleutelinstelling. Als dit argument wordt weggelaten, wordt standaard ingesteld op een tekenreeks met de lengte nul ("").


Opmerkingen

Als een van de items die wordt genoemd in het argument GetSetting niet bestaat, retourneert GetSetting de waarde van standaard.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt eerst de instructie SaveSetting gebruikt om vermeldingen toe te voegen aan het Windows-register (of het INI-bestand op 16-bits Windows-platforms) voor de toepassing die is opgegeven als app-naam, waarna de functie GetAllSettings wordt gebruikt om een van de instellingen weer te geven. Omdat het argument standaard is opgegeven, wordt er sowieso een waarde geretourneerd. Houd er rekening mee dat de namen van secties niet kunnen worden opgehaald met GetSetting. Ten slotte worden met de instructie DeleteSetting alle vermeldingen van de toepassing verwijderd.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×