Getalnotaties voor percentages, exponenten en niet-Amerikaanse valuta's

Percentages   Als u getallen wilt weergeven als een percentage van 100, neemt u het procentteken op in de getalnotatie. In dat geval wordt het getal ,08 weergegeven als 8% en 2,8 als 280%.

Wetenschappelijke notatie   Als u getallen in een wetenschappelijke notatie (exponentiële notatie) wilt weergeven, neemt u de codes 'E-', 'E+', 'e-' of 'e+' op in een sectie. Als een notatie een 0 (nul) of # rechts van een exponentcode bevat, wordt het getal in wetenschappelijke notatie weergegeven en wordt een 'E' of een 'e' ingevoegd. Het aantal nullen of #-tekens rechts van de exponentcode geeft aan uit hoeveel cijfers de exponent bestaat. Met 'E-' of 'e-' wordt een minteken geplaatst bij negatieve exponenten. Met 'E+' of 'e+' wordt een minteken bij negatieve exponenten en een plusteken bij positieve exponenten geplaatst .

Valuta's   Als u een van de volgende valutasymbolen in een getalnotatie wilt opgeven, houdt u (met NUM LOCK ingeschakeld) ALT ingedrukt terwijl u de ANSI-code voor het gewenste valutasymbool op het numerieke toetsenblok invoert. Zie voor informatie over andere valutasymbolen de Help bij het programma van waaruit u de Microsoft Graph-grafiek hebt ingevoegd.

Valutateken

ALT ingedrukt houden en typen

¢

0162

£

0163

¥

0165


Opmerking: Aangepaste notaties worden samen met de grafiek opgeslagen. Als u wilt dat Microsoft Graph altijd gebruik maakt van een bepaald valutasymbool, wijzigt u het geselecteerde valutasymbool in de Landinstellingen in het Configuratiescherm voordat u Microsoft Graph start.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×