Getallen weergeven als sofinummers

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een getal opmaken als een sofinummer. Zo kunt u een getal van negen cijfers, zoals 555501234, opmaken als een sofinummer: 555-50-1234.

Wat wilt u doen?

Amerikaans sofi-nummer volledig weergeven

Alleen de laatste paar cijfers van BSN-nummers weergeven

Een sofinummer in zijn geheel weergeven

 1. Selecteer de op te maken cel of het op te maken celbereik.

  Een cel of een bereik selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een reeks cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

  U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

  Een groot cellenbereik

  Klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen in een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  Knop Alles selecteren

  U kunt het hele werkblad ook selecteren door op CTRL+A te drukken.

  Opmerking: Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met CTRL+A het huidige gebied. Als u nogmaals op CTRL+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

  Niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd CTRL ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

  U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op SHIFT+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op SHIFT+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

  Opmerking: U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets CTRL+SHIFT+PIJL te drukken (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking: Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets CTRL+SHIFT+PIJL de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets CTRL+SHIFT+PIJL drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens SHIFT ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets CTRL+PIJL (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip: Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Start op de Dialoogvensterweergave Knopafbeelding naast Getal.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het vak Categorie op Speciaal.

 4. Klik in de lijst Type op Sofinummer.

Naar boven

Alleen de paar laatste cijfers van sofinummers weergeven

Als algemene veiligheidsmaatregel kunt u alleen de paar laatste cijfers van een sofinummer weergeven en de rest van de cijfers vervangen door sterretjes of andere tekens. U doet dit door een formule te gebruiken waarin u de functies TEKST.SAMENVOEGEN en RECHTS opneemt.

In de volgende procedure worden voorbeeldgegevens gebruikt om te laten zien hoe u alleen de laatste vier cijfers van een sofinummer kunt weergeven. Als u de formule kopieert naar uw werkblad, kunt u deze aanpassen om uw eigen sofinummers op dezelfde manier weer te geven.

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer in dit Help-artikel de volgende voorbeeldgegevens zonder de rij- en kolomkoppen.

1

2

3

4

A

B

Type

Gegevens

Sofinummer

555-50-1234

Formule

Beschrijving (resultaat)

=TEKST.SAMENVOEGEN("000-00-", RECHTS(B2,4))

Hiermee geeft u de tekenreeks "000-00-" weer in plaats van de eerste vijf cijfers van het sofinummer en combineert u deze met de laatste vier cijfers van het sofinummer (000-00-1234)

 1. Voorbeeldgegevens selecteren

  1. Klik vóór de tekst in cel A1 en sleep vervolgens de aanwijzer over de cellen om alle tekst te selecteren.

  2. Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Als u de geselecteerde gegevens wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Selecteer cel A1 in het werkblad.

 4. U kunt de gekopieerde gegevens plakken door op Ctrl+V te drukken.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formule wilt weergeven, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op Formules weergeven.

  Sneltoets u kunt ook druk op CTRL +' (accent grave).

Opmerking: 

 • Als u wilt voorkomen dat andere mensen het volledige sofinummer kunnen bekijken, kunt u eerst de kolom die dat nummer bevat, verbergen (kolom B in de voorbeeldgegevens) en vervolgens het werkblad beveiligen zodat onbevoegde gebruikers de gegevens niet zichtbaar kunnen maken.

  Zie voor meer informatie, verbergen of weergeven rijen en kolommen en werkblad-en werkmaponderdelen beveiligen.

  Belangrijk: U wordt aangeraden om geen volledige sofinummers in uw werkmappen op te slaan. U kunt volledige sofinummers beter bewaren op een locatie die voldoet aan strenge beveiligingsstandaarden (bijvoorbeeld een databaseprogramma, zoals Microsoft Office Access), en vervolgens alleen de laatste vier cijfers van de sofinummers in uw werkmappen opslaan.

 • Zie de functie CONCATENATEen rechts, RECHTSB, functiesvoor meer informatie over deze functies.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×