Getallen weergeven als breuken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U gebruikt de notatie Breuk om getallen als breuken in plaats van als decimalen weer te geven of te typen.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

 3. Klik in de lijst Categorie op Breuk.

  primaire en externe-sleutelrelaties

 4. Klik in de lijst Type op het type breuknotatie dat u wilt gebruiken.

Breuknotatie

Hiermee wordt weergegeven 123.456 als

Breuk met één cijfer

123 1/2, waarbij wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde breukwaarde met één cijfer

Breuk met twee cijfers

123 26/57, waarbij wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde breukwaarde met twee cijfers

Breuk met drie cijfers

123 57/125, waarbij wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde breukwaarde met drie cijfers

Breuk als halve waarden

123 1/2

Breuk als vierden

123 2/4

Breuk als achtsten

123 4/8

Breuk als zestienden

123 7/16

Breuk als tienden

123 5/10

Breuk als honderdsten

123 46/100

Het getal in de actieve cel van de selectie in het werkblad verschijnt in het vak Voorbeeld zodat u een voorbeeld kunt bekijken van de getalnotatieopties die u selecteert.

Menu Site

Tips voor het weergeven van breuken

 • Nadat u een breuknotatie hebt toegepast op een cel, worden zowel de cijfers achter de decimale komma als de feitelijke breuken die u in de cel typt als een breuk weergegeven. Wanneer u bijvoorbeeld ,5 of 1/2 typt, worden beide waarden weergegeven als 1/2 wanneer de cel is opgemaakt met de breuknotatie Maximaal één cijfer.

 • Wanneer geen breuknotatie op de cel is toegepast en u bijvoorbeeld de breuk 1/2 typt, wordt deze opgemaakt als een datum. Als u deze waarde als een breuk wilt weergeven, past u de notatie Breuk toe en typt u de breuk opnieuw.

 • Wanneer u geen berekeningen wilt uitvoeren op breuken, kunt u een cel opmaken als tekst voordat u een breuk typt door in de lijst Categorie op Tekst te klikken. Dan hoeven de breuken die u typt niet te worden gereduceerd of geconverteerd naar decimalen. U kunt echter geen wiskundige berekeningen uitvoeren op breuken die worden weergegeven als tekst.

 • Als u de getalnotatie wilt herstellen, klikt u op Algemeen in het vak Categorie (dialoogvenster Celeigenschappen) of in het vak Getalnotatie (tabblad Start, groep Getal). Cellen die zijn opgemaakt met de notatie Algemeen, hebben geen specifieke getalnotatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×