Getallen optellen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Stel dat u de prijzen wilt optellen van alle artikelen die op voorraad zijn in een winkel of de bruto winstmarge wilt berekenen voor alle afdelingen die dat jaar hun budget niet halen. Er bestaan verschillende manieren om getallen bij elkaar op te tellen. Voor een snelle manier om getallen in cellen op te tellen, gebruikt u + (plusteken) in een formule.

Als u bijvoorbeeld =5+10 typt, wordt 15 als resultaat weergegeven in de cel.

Alle getallen in een rij of kolom optellen

In het geval van een bereik met aaneengesloten getallen (dat wil zeggen dat het bereik geen lege cellen bevat), kunt u AutoSom Knopafbeelding gebruiken.

  1. Klik in een cel onder de kolom met getallen of rechts van de rij met getallen.

  2. Klik op Start > AutoSom en druk daarna op Enter.

Niet-aaneengesloten getallen optellen

In het geval van een getallenbereik dat ook lege cellen bevat of cellen met tekst in plaats van getallen, kunt u de functie SOM gebruiken in een formule. Als het bereik dat in de formule wordt gebruikt, lege cellen of cellen met tekst bevat, worden deze cellen genegeerd.

Voorbeeld

In deze werkmap vindt u voorbeelden van deze functie. U kunt deze bekijken, bestaande formules wijzigen of uw eigen formules invoeren om te leren hoe de functie werkt.

Opmerking: De functie SOM kan elke combinatie met maximaal 30 verwijzingen naar cellen of bereiken bevatten. De formule =SOM(B2:B3,B5) bevat een verwijzing naar een bereik (B2:B3) een naar één cel (B5).

Getallen optellen op basis van één voorwaarde

U kunt de functie SOM.ALS gebruiken om de totale waarde voor een bereik te berekenen op basis van een waarde in een ander bereik. In het volgende voorbeeld wilt u het totaal berekenen van alleen de waarden in kolom B (Factuur) die overeenstemmen met waarden in kolom A (Verkoper) voor de verkoper met de naam Beukema.

Voorbeeld

In de onderstaande werkmap vindt u voorbeelden van de functie SOM.ALS. U kunt deze bekijken, bestaande formules wijzigen of uw eigen formules invoeren om te leren hoe de functie werkt.

Getallen optellen op basis van meerdere voorwaarden

Gebruik de functie SOMMEN.ALS om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

In deze werkmap vindt u voorbeelden van deze functie. U kunt deze bekijken, de bestaande formules wijzigen of uw eigen formules invoeren om te leren hoe de functie werkt.

Hoe de functies worden gebruikt in het voorbeeld met SOMMEN.ALS

=SOMMEN.ALS(D2:D11,A2:A11,"Zuid",C2:C11,"Vlees")

De functie SOMMEN.ALS wordt in de eerste formule gebruikt om de rijen te vinden waarvan kolom A 'Zuid' bevat en kolom C 'Vlees’. Er zijn drie rijen waarvoor dit het geval is: rij 7, 8 en 11. De functie evalueert eerst kolom A, met de regio's, om alle rijen met 'Zuid' te vinden. Vervolgens evalueert de functie kolom C, met het type voedsel, om alle rijen met het type 'Vlees' te vinden. Ten slotte doorzoekt de functie het bereik met de waarden die moeten worden opgeteld, D2:D11, en telt alleen de waarden bij elkaar op die voldoen aan de twee voorwaarden.

=SOM(ALS((A2:A11="Zuid")+(A2:A11="Oost");D2:D11))

De tweede formule, die gebruikmaakt van de functies SOM en ALS, is ingevoerd als een matrixformule (als u matrices wilt wijzigen, klikt u op Openen in Excel) waarmee de rijen worden gevonden waarvoor kolom A 'Zuid' of 'Oost' of beide bevat. Er zijn zeven rijen waarvoor dit het geval is: de rijen 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 11. Aangezien deze formule een matrixformule is, wordt de operator + niet gebruikt om de waarden bij elkaar op te tellen. Deze operator wordt hier gebruikt om twee of meer voorwaarden te controleren, waarbij aan ten minste één voorwaarde moet worden voldaan. Vervolgens wordt de functie SOM gebruikt om de waarden bij elkaar op te tellen die aan deze criteria voldoen.

Alleen unieke waarden optellen

U gebruikt een combinatie van de functies SOM, ALS en INTERVAL om deze taak uit te voeren.

In het volgende voorbeeld worden deze functies gebruikt:

  • De functie INTERVAL om de unieke waarden in een bereik te bepalen. Als een specifieke waarde voor het eerst voorkomt, retourneert deze functie een getal dat gelijk is aan het aantal malen dat die waarde voorkomt. Voor iedere keer dat deze waarde na de eerste keer voorkomt, retourneert deze functie een 0 (nul).

  • De functie ALS om de waarde 1 toe te wijzen als een voorwaarde waar is.

  • De functie SOM om de unieke waarden op te tellen.

Voorbeeld

De onderstaande werkmap bevat voorbeelden van de functies. U kunt deze bekijken, bestaande formules wijzigen of uw eigen formules invoeren om te leren hoe de functies werken.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×