Getallen opmaken als valuta

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u getallen als geldwaarde wilt weergeven, moet u deze getallen opmaken als valuta. Hiertoe past u de getalnotatie Valuta of Financieel toe op de cellen die u wilt opmaken. De opties voor getalnotaties zijn beschikbaar op het tabblad Start in de groep Getal.

Groep Getal op het tabblad Start

In dit artikel

Getallen opmaken als valuta

Valutanotatie verwijderen

Wat is het verschil tussen de notatie Valuta en Financieel?

Een werkmapsjabloon maken met bepaalde instellingen voor valutanotaties

Getallen opmaken als valuta

U kunt een getal met het standaardvalutateken weergeven door de cel of het bereik van cellen te selecteren en vervolgens te klikken op Financiële getalnotatie Knop Financiële getalnotatie in de groep getal op het tabblad Start (als u wilt de valutanotatie toepassen in plaats daarvan, selecteer de cellen en druk op Ctrl + Shift + $.)

Ga als volgt te werk als u meer controle wenst over de notatie of als u andere opmaakaspecten voor uw selectie wilt wijzigen.

Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

Tip: U kunt ook op Ctrl+1 drukken om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen in de lijst Categorie op Valuta of Financieel.

primaire en externe-sleutelrelaties

Klik in het vak Symbool op het gewenste valutateken.

Opmerking: Klik op Geen als u een geldwaarde zonder valutasymbool wilt weergeven.

Voer het aantal decimalen in dat u wilt gebruiken voor het getal in het vak aantal decimalen . Bijvoorbeeld, wilt weergeven $138,691 in plaats van $138,690.63 in de cel, voert u 0 in het vak aantal decimalen .

Houd het getal in het vak Voorbeeld in de gaten terwijl u wijzigingen aanbrengt. Dit geeft aan hoe een ander aantal decimalen van invloed is op de weergave van een getal.

Selecteer in het vak negatieve getallen de weergavestijl die u wilt gebruiken voor negatieve getallen. Als u de bestaande opties voor het weergeven van negatieve getallen niet wilt, kunt u uw eigen getalnotatie maken. Zie voor meer informatie over het maken van aangepaste notaties, maken of verwijderen van een aangepaste getalnotatie.

Opmerking: Het vak Negatieve getallen is niet beschikbaar voor de getalnotatie Financieel. Dit komt doordat het bij boekhouden gebruikelijk is om negatieve getallen tussen haakjes weer te geven.

Klik op OK om het dialoogvenster Celeigenschappen te sluiten.

Als in Excel ##### in een cel wordt weergegeven nadat u een getalnotatie hebt toegepast op gegevens, is de cel waarschijnlijk niet breed genoeg om de gegevens weer te geven. Dubbelklik op de rechterrand van de kop van de kolom die de cel met de fout ##### bevat om de kolom breder te maken. De kolombreedte wordt hierdoor automatisch aangepast aan het getal. U kunt ook de rechterrand slepen tot de kolom de gewenste breedte heeft.

De kolomrand wordt versleept

Naar boven

Valutanotatie verwijderen

Als u de valutanotatie wilt verwijderen, kunt u met deze stappen de getalnotatie opnieuw instellen.

 1. Selecteer de cellen waarop de valutanotatie is toegepast.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Getal op Algemeen.

  Cellen die zijn opgemaakt met de notatie Standaard hebben geen specifieke getalnotatie.

Naar boven

Wat is het verschil tussen de notatie Valuta en Financieel?

De notaties Valuta en Financieel worden gebruikt om geldwaarden weer te geven. Het verschil tussen de twee notaties wordt uitgelegd in de volgende tabel.

Notatie

Omschrijving

Voorbeeld

Valuta

Wanneer u de notatie Valuta toepast op een getal, wordt het valutasymbool rechts naast het eerste getal in de cel weergegeven. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Tip: Als u de notatie Valuta snel wilt toepassen, selecteert u de cel of het bereik van cellen die u wilt opmaken. Vervolgens klikt u op Ctrl+Shift+$.

Getalnotatie Valuta toegepast op cellen

Indeling

Omschrijving

Voorbeeld

Financieel

Net als de notatie Valuta wordt de notatie Financieel gebruikt voor monetaire waarden. Met deze notatie worden de valutasymbolen en decimaaltekens van getallen in een kolom echter uitgelijnd. Bovendien worden met de notatie Financieel nullen als schuine strepen weergegeven en negatieve getallen tussen haakjes. Net als met de notatie Valuta kunt u opgeven hoeveel decimalen u wilt weergeven en of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken. U kunt de standaardweergave van negatieve getallen alleen wijzigen als u een aangepaste getalnotatie maakt.

Tip: Als u wilt snel de opmaak financieel toepassen, selecteert u de cel of het celbereik dat u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start in de groep getal op Financiële getalnotatie Knop Financiële getalnotatie . Als u weergeven van een valutasymbool locatie dan de standaardlocatie wilt, klikt u op de pijl naast de knop van de Knop Financiële getalnotatie Financiële getalnotatieen selecteer vervolgens een ander valutasymbool.

Getalnotatie Financieel toegepast op cellen

Naar boven

Een werkmapsjabloon maken met bepaalde instellingen voor valutanotaties

Als u vaak valutanotaties gebruikt in werkmappen, kunt u tijd besparen door een werkmap te maken waarin specifieke instellingen voor valutanotaties zijn opgenomen en vervolgens deze werkmap op te slaan als sjabloon. Deze sjabloon kunt u dan gebruiken als sjabloon voor het maken van andere werkmappen.

 1. Maak een werkmap.

 2. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u de standaardgetalnotatie wilt wijzigen.

  Werkbladen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén blad

  Klik op de tab van het blad.

  Gebruik van het sterretje in een query

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Schuifknoppen voor bladen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Tip    Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 3. Selecteer de specifieke cellen of kolommen die u wilt opmaken en pas de valutanotatie hierop toe.

Breng eventuele andere aanpassingen aan de werkmap aan en voer daarna de onderstaande stappen uit om de werkmap op te slaan als sjabloon.

De werkmap opslaan als sjabloon

 1. Als u een werkmap aan een sjabloon voor de eerste keer opslaat, begint u met het instellen van de standaardlocatie van persoonlijke sjablonen:

  1. Klik op Bestand en klik daarna op Opties.

  2. Klik op Opslaan en geef onder Werkmappen opslaan het pad naar de locatie met persoonlijke sjablonen op in het vak Standaardlocatie van persoonlijke sjablonen.

   Dit pad is gewoonlijk: C:\Users\Openbare documenten\Mijn sjablonen.

   Opties die u kunt instellen voor het opslaan van werkmappen

  3. Klik op OK.

   Nadat u deze optie hebt ingesteld, worden alle aangepaste sjablonen die u opslaat in de map Mijn sjablonen, automatisch weergegeven onder Persoonlijk op de pagina Nieuw (Bestand > Nieuw).

 2. Klik op Bestand en klik daarna op Nieuw.

 3. Klik onder Exporteren op Bestandstype wijzigen.

 4. Dubbelklik in het vak Werkmapbestandstypen op Sjabloon.

 5. Typ in het vak Bestandsnaam de gewenste naam voor de sjabloon.

 6. Klik op Opslaan en sluit de sjabloon.

Een werkmap maken die is gebaseerd op de sjabloon

 1. Klik op Bestand en klik op Nieuw.

 2. Klik op Persoonlijk.

  Locatie van persoonlijke sjablonen

 3. Dubbelklik op de sjabloon die u zojuist hebt gemaakt.

  In Excel wordt een nieuwe werkmap gemaakt die is gebaseerd op de sjabloon.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×