Getallen opmaken als datums of tijden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een datum of tijd in een cel typt, wordt deze weer gegeven in een standaard notatie voor datum en tijd. Deze standaard notatie is gebaseerd op de land instellingen voor datum en tijd die zijn opgegeven in het configuratie scherm en verandert wanneer u deze instellingen in het configuratie scherm aanpast. U kunt getallen in verschillende andere datum-en tijd notaties weer geven, waarvan de meeste niet worden beïnvloed door de instellingen van het configuratie scherm.

In dit artikel

Getallen weer geven als datums of tijden

Een aangepaste datum-of tijd notatie maken

Tips voor het weer geven van datums of tijden

Getallen weer geven als datums of tijden

U kunt datums en tijden opmaken terwijl u typt. Als u bijvoorbeeld 2/2 in een cel typt, wordt dit in Excel automatisch geïnterpreteerd als een datum en wordt 2-feb in de cel weer gegeven. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld als u liever 2, 2009 of 2/2/09 in de cel wilt weer geven, kunt u een andere datum notatie kiezen in het dialoog venster cellen opmaken , zoals wordt beschreven in de volgende procedure. Als u 9:30 of 9:30 p in een cel typt, wordt dit in Excel geïnterpreteerd als een tijd en weer gave 9:30 am of 9:30 pm. U kunt ook de manier aanpassen waarop de tijd wordt weer gegeven in het dialoog venster cellen opmaken .

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster naast Getal.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op CTRL + 1 drukken om het dialoog venster Celeigenschappen te openen.

 2. Klik in de lijst categorie op datum of tijd.

  primaire en externe-sleutelrelaties

 3. Klik in de lijst type op de datum-of tijd notatie die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Datum-en tijd notaties die beginnen met een asterisk (*) reageren op wijzigingen in land instellingen voor datum en tijd die zijn opgegeven in het configuratie scherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

 4. Als u datums en tijden wilt weer geven in de indeling van andere talen, klikt u op de gewenste taal instelling in het vak land instelling (locatie) .

  Locale box selected in Format Cells dialog box

  Het getal in de actieve cel van de selectie op het werk blad wordt weer gegeven in het vak voor beeld , zodat u een voor beeld van de geselecteerde opmaak opties voor getallen kunt bekijken.

  Menu Site

Naar boven

Een aangepaste datum-of tijd notatie maken

 1. Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op CTRL + 1 drukken om het dialoog venster Celeigenschappen te openen.

 2. Klik in het vak categorie op datum of tijden kies vervolgens de getalnotatie die het meest overeenkomt met de stijl die u wilt maken. (Bij het maken van aangepaste getalnotaties is het gemakkelijker om met een bestaande opmaak te beginnen.)

 3. Klik in het vak Categorie op Aangepast. In het vak type ziet u de notatie code die overeenkomt met de datum-of tijd notatie die u hebt geselecteerd in stap 3. De ingebouwde datum-of tijd notatie kan niet worden gewijzigd of verwijderd, dus u hoeft deze niet te overschrijven.

 4. Breng in het vak type de gewenste wijzigingen aan in de indeling. U kunt elk van de codes in de volgende tabellen gebruiken:

  Dagen, maanden en jaren    

Gewenste notatie

Code

Maanden als 1-12

m

Maanden als 01-12

mm

Maanden als jan-dec

mmm

Maanden als januari-december

mmmm

Maanden als de eerste letter van de maand

mmmmm

Dagen als 1-31

d

Dagen als 01-31

dd

Dagen als zo-za

ddd

Dagen als zondag-zaterdag

dddd

Jaren als 00-99

jj

Jaren als 1900-9999

jjjj

Als u ' m ' direct na de code ' t ' of ' uu ' of direct voor de code ' ss ' gebruikt, worden in Excel minuten weer gegeven in plaats van de maand.

Uren, minuten en seconden

Gewenste notatie

Code

Uur als 0 – 23

u

Uren als 00 – 23

uu

Minuten als 0 – 59

m

Minuten als 00 – 59

mm

Seconden als 0 – 59

s

Seconden als 00 – 59

ss

Uur als 4 AM

u AM/PM

Tijd als 4:36 PM

u:mm AM/PM

Tijd als 4:36:03 P

u:mm:ss A/P

Verstreken tijd in uren; bijvoorbeeld 25,02

[u]:mm

Verstreken tijd in minuten; bijvoorbeeld 63:46

[mm]:ss

Verstreken tijd in seconden

afhankelijk

Breuken van een seconde

u:mm:ss.00

AM en PM     Als de notatie AM of PM bevat, is het uur gebaseerd op de 12-uurs klok, waarbij "AM" of "A" een tijdstip aangeeft van middernacht tot 12:00 uur en "P" of "P" geeft de tijden van 12:00 tot middernacht aan. Anders is de tijd gebaseerd op de 24-uurs klok. De code m of mm moet direct na de code ' h ' of ' uu ' staan of direct voor de code ' ss '. anders wordt in Excel de maand weer gegeven in plaats van minuten.

Het maken van aangepaste getalnotaties kan lastig zijn als u deze niet eerder hebt uitgevoerd. Zie Aangepaste getalnotaties maken of verwijderenvoor meer informatie over het maken van aangepaste getalnotaties.

Naar boven

Tips voor het weer geven van datums of tijden

 • Als u snel de standaard notatie voor datums of tijden wilt gebruiken, klikt u op de cel met de datum of de tijd en drukt u op CTRL + SHIFT + # of CTRL + SHIFT + @.

 • Als in een cel # # # # # wordt weer gegeven nadat u de datum-of tijd notatie hebt toegepast, is de cel waarschijnlijk niet breed genoeg om de gegevens weer te geven. Als u de kolom breedte wilt uitbreiden, dubbelklikt u op de rechter rand van de kolom die de cellen bevat. De kolombreedte wordt hierdoor automatisch aangepast aan het getal. U kunt ook de rechterrand slepen tot de kolom de gewenste breedte heeft.

 • Wanneer u een datum-of tijd notatie probeert ongedaan te maken door Algemeen te selecteren in de categorie lijst, wordt in Excel een nummer code weer gegeven. Wanneer u opnieuw een datum of tijd invoert, wordt in Excel de standaard notatie voor datums of tijden weer gegeven. Als u een bepaalde datum-of tijd notatie wilt opgeven, zoals januari 2010, kunt u deze opmaken als tekst door tekst te selecteren in de lijst categorie .

 • Als u snel de huidige datum in het werk blad wilt invoeren, selecteert u een lege cel en drukt u op CTRL +; (punt komma) en druk, indien nodig, op ENTER. Typ = vandaag () in een lege cel als u een datum wilt invoegen die wordt bijgewerkt naar de huidige datum wanneer u een werk blad opent of een formule opnieuw berekent, typt u = vandaag () in een lege cel en drukt u vervolgens op ENTER.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×