Getallen opmaken als datums of tijden

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een datum of tijd in een cel typt, wordt deze in een standaardnotatie voor tijd en datum weergegeven. Deze standaardnotatie is gebaseerd op de landinstellingen voor datum en tijd die zijn opgegeven in het Configuratiescherm. De notatie wordt gewijzigd wanneer u deze instellingen aanpast in het Configuratiescherm. U kunt getallen in verschillende andere notaties voor datum en tijd weergeven, waarvan de meeste niet worden beïnvloed door de instellingen in het Configuratiescherm.

In dit artikel

Getallen weergeven als datums of tijden

Maak een aangepaste datum- of tijdnotatie

Tips voor het weergeven van datums of tijden

Getallen als datums of tijden weergeven

U kunt datums en tijden opmaken terwijl u typt. Bijvoorbeeld als u 2/2 in een cel typt, Excel automatisch wordt dit geïnterpreteerd als een datum en 2-Feb geeft in de cel. Als dit niet uw bedoeling is, bijvoorbeeld als u liever 2 februari 2009 of 2/2/09 in de cel wilt weergeven, kunt u de opmaak van een andere datum kiezen in het dialoogvenster Cellen opmaken zoals in de volgende procedure. Op dezelfde manier als u typt 9:30 een of 9:30 p in een cel, Excel wordt dit als een tijd interpreteren en 9:30 AM of 9:30 PMweergeven. Klik nogmaals kunt u de manier waarop die de tijd wordt weergegeven in het dialoogvenster Celeigenschappen aanpassen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster naast Getal.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op CTRL + 1 om te openen in het dialoogvenster Celeigenschappen te drukken.

 2. Klik in de lijst Categorie op Datum of Tijd.

  primaire en externe-sleutelrelaties

 3. Klik in de lijst Type op de gewenste datum- of tijdnotatie.

  Opmerking: Datum- en tijdnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) zijn afhankelijk van Landinstellingen in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje worden niet beïnvloed door instellingen in het Configuratiescherm.

 4. Als u datums en tijden in de notatie van andere talen wilt weergeven, klikt op de gewenste taalinstelling in het vak Locatie.

  Vak landinstelling geselecteerd in het dialoogvenster cellen opmaken

  Het getal in de actieve cel van de selectie op het werkblad verschijnt in het vak Voorbeeld, zodat u een voorbeeld kunt bekijken van de getalnotatieopties die u hebt geselecteerd.

  Menu Site

Naar boven

Een aangepaste datum- of tijdnotatie maken

 1. Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op CTRL + 1 om te openen in het dialoogvenster Celeigenschappen te drukken.

 2. Klik in het vak Categorie op Datum of Tijd en kies de getalnotatie met de stijl die het meest overeenkomt met de notatie die u wilt maken. (Wanneer u aangepaste getalnotaties maakt, is het eenvoudiger om te beginnen met een bestaande notatie dan om zelf een geheel nieuwe notatie te maken.)

 3. Klik in het vak Categorie op Aangepast. In het vak Type wordt de notatiecode weergegeven die overeenkomt met de datum- of tijdnotatie die u hebt geselecteerd in stap 3. De ingebouwde datum- of tijdnotatie kan niet worden gewijzigd of verwijderd. U kunt deze dus niet onopzettelijk overschrijven.

 4. Breng in het vak Type de gewenste wijzigingen aan in de notatie. U kunt de codes in de volgende tabellen gebruiken:

  Dagen, maanden en jaren   

Weergave

Code

Maanden als 1-12

m

Maanden als 01-12

mm

Maanden als jan-dec

mmm

Maanden als januari-december

mmmm

Maanden als de eerste letter van de maand

mmmmm

Dagen als 1-31

d

Dagen als 01-31

dd

Dagen als zo-za

ddd

Dagen als zondag-zaterdag

dddd

Jaren als 00-99

jj

Jaren als 1900-9999

jjjj

Als u 'm' direct na de code 'u' of 'uu' gebruikt of direct voor de code 'ss' of 's' worden de minuten weergegeven in plaats van de maand.

Uren, minuten en seconden

Weergave

Code

Uren als 0-23

u

Uren als 00-23

uu

Minuten als 0-59

m

Minuten als 00-59

mm

Seconden als 0-59

s

Seconden als 00-59

ss

Uren als 4 AM

u AM/PM

Tijd als 4:36 PM

u:mm AM/PM

Tijd als 4:36:03 P

u:mm:ss A/P

Verstreken tijd in uren, bijvoorbeeld 25:02

[u]:mm

Verstreken tijd in minuten, bijvoorbeeld 63:46

[mm]:ss

Verstreken tijd in seconden

[ss]

Fracties van een seconde

u:mm:ss.00

AM en PM     Als de notatie AM of PM bevat, het uur is gebaseerd op de 12-uursnotatie, waar "BEN" of "A" wordt aangegeven tijden van middernacht tot uur en "PM" of "P" indicatie tot middernacht. Anders is het uur gebaseerd op de 24-uursnotatie. De code "m" of "mm" moet worden weergegeven direct na de "h" of "PK" staan of direct voor de code "ss"; anders wordt de maand in plaats van minuten.

Maken van aangepaste getalnotaties kan lastig zijn als u deze voordat u dit nog niet hebt gedaan zijn gemaakt. Zie voor meer informatie over het maken van aangepaste getalnotaties maken of verwijderen van een aangepaste getalnotatie.

Naar boven

Tips voor het weergeven van datum of tijd

 • Wanneer u snel de standaardnotatie voor datum en tijd wilt gebruiken, klikt u op de cel met de datum of de tijd en drukt u op Ctrl +Shift+# of Ctrl+Shift+@.

 • Als een cel wordt # weergegeven nadat u een datum of tijd opmaken om deze te toegepast, de cel waarschijnlijk is niet breed genoeg is om de gegevens weer te geven. Om uit te vouwen breedte van de kolom, dubbelklikt u op de rechterrand van de kolom met de cellen. Hiermee wordt de kolom wilt aanpassen aan het getal automatisch aangepast. U kunt ook de rechterrand slepen tot de kolommen zijn de gewenste grootte.

 • Er wordt een nummercode weergegeven wanneer u een datum- of tijdnotatie ongedaan wilt maken door Standaard te selecteren in de lijst Categorie. Wanneer u nogmaals een datum of tijd invoert, wordt de standaardnotatie gebruikt. Als u een bepaalde datum- of tijdnotatie wilt weergeven, zoals januari 2010, kunt u de inhoud als tekst opmaken door Tekst te selecteren in de lijst Categorie.

 • Als u snel de huidige datum op het werkblad wilt invoeren, selecteert u een lege cel en drukt u op CTRL+; (puntkomma). Druk vervolgens zo nodig op ENTER. Als u een datum wilt invoegen die wordt bijgewerkt naar de huidige datum wanneer u een werkblad opnieuw opent of een formule opnieuw berekent, typt u =TODAY() in een lege cel en drukt u op ENTER.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×