Getallen converteren naar woorden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

geen Excel 2013 en Excel 2016 een standaardfunctie die weergegeven als Engelse woorden in een werkbladcel worden, maar u kunt deze mogelijkheid toevoegen door de code van de functie SpellNumber plakken in een moduleblad. Deze functie kunt u euro en centraal bedragen converteren naar woorden.

Als u omzetten in numerieke waarden tekstopmaak zonder ze in plaats daarvan als woorden wilt, Gebruik de functie tekst weer te geven.

In dit artikel

De functie SchrijfGetal maken om getallen om te zetten in woorden

 1. Gebruik de sneltoets Alt+F11 om Visual Basic Editor te openen.

  Opmerking: U kunt ook de Visual Basic Editor openen door het tabblad Ontwikkelaars weer te geven in het lint.

 2. Klik op het tabblad Invoegen en klik op Module.

  Klik op Module in het menu Invoegen.
 3. Kopieer de volgende regels code.

  Opmerking: Deze code wordt ook wel een macrofunctie genoemd. Hiermee kunt u getallen overal op het werkblad omzetten in tekst.

  Option Explicit

  'Hoofdfunctie

  Function SchrijfGetal(ByVal MijnGetal)

  Dim Euros, Centen, Temp

  Dim AantalDecimalen, Count

  ReDim Aantal(9) As String

  Aantal(2) = " Duizend "

  Aantal(3) = " Miljoen "

  Aantal(4) = " Miljard "

  Aantal(5) = " Biljoen "

  ' Tekenreeks die bedrag vertegenwoordigt.

  MijnGetal= Trim(Str(MijnGetal))

  ' Positie als er geen decimalen zijn.

  AantalDecimalen = InStr(MyGetal, ",")

  ' Centen converteren en MijnGetal omzetten in een eurobedrag.

  If AantalDecimalen > 0 Then

  Centen = GetTens(Left(Mid(MijnGetal, AantalDecimalen + 1) & _ "00", 2))

  MijnGetal = Trim(Left(MijnGetal, AantalDecimalen - 1))

  End If

  Count = 1

  Do While MijnGetal <> ""

  Temp = GetHundreds(Right(MijnGetal, 3))

  If Temp <> "" Then Euros = Temp & Aantal(Count) & Euros

  If Len(MijnGetal) > 3 Then

  MijnGetal = Left(MijnGetal, Len(MijnGetal) - 3)

  Else

  MijnGetal = ""

  End If

  Count = Count + 1

  Loop

  Select Case Euros

  Case ""

  Euros = "Geen euro’s"

  Case "Een"

  Euros = "Eén euro"

  Case Else

  Euros = Euros & " euro"

  End Select

  Select Case Centen

  Case ""

  Centen = " en nul cent"

  Case "Een"

  Centen = " en één cent"

  Case Else

  Centen = " en " & Centen & " cent"

  End Select

  SchrijfGetal = Euros & Centen

  End Function

  ' Zet een getal van 100-999 om in tekst

  Function GetHundreds(ByVal MijnGetal)

  Dim Result As String

  If Val(MijnGetal) = 0 Then Exit Function

  MijnGetal = Right("000" & MijnGetal, 3)

  ' Het aantal honderdtallen omzetten.

  If Mid(MijnGetal, 1, 1) <> "0" Then

  Result = GetDigit(Mid(MijnGetal, 1, 1)) & " honderd "

  End If

  ' Zet tientallen en eenheden om.

  If Mid(MijnGetal, 2, 1) <> "0" Then

  Result = Result & GetTens(Mid(MijnGetal, 2))

  Else

  Result = Result & GetDigit(Mid(MijnGetal, 3))

  End If

  GetHundreds = Result

  End Function

  ' Zet een getal tussen 10 en 99 om in tekst.

  Function GetTens(TensText)

  Dim Result As String

  Result = "" ' Waarde van de tijdelijke functie omzetten in Null.

  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' Als waarde tussen 10-19...

  Select Case Val(TensText)

  Case 10: Result = "Tien"

  Case 11: Result = "Elf"

  Case 12: Result = "Twaalf"

  Case 13: Result = "Dertien"

  Case 14: Result = "Veertien"

  Case 15: Result = "Vijftien"

  Case 16: Result = "Zestien"

  Case 17: Result = "Zeventien"

  Case 18: Result = "Achttien"

  Case 19: Result = "Negentien"

  Case Else

  End Select

  Else ' Als waarde tussen 20-99...

  Select Case Val(Left(TensText, 1))

  Case 2: Result = "Twintig "

  Case 3: Result = "Dertig "

  Case 4: Result = "Veertig "

  Case 5: Result = "Vijftig "

  Case 6: Result = "Zestig "

  Case 7: Result = "Zeventig "

  Case 8: Result = "Tachtig "

  Case 9: Result = "Negentig "

  Case Else

  End Select

  Result = Result & GetDigit _

  (Right(TensText, 1)) ' Het aantal eenheden ophalen.

  End If

  GetTens = Result

  End Function

  ' Zet een getal tussen 1 en 9 om in tekst.

  Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)

  Case 1: GetDigit = "Een"

  Case 2: GetDigit = "Twee"

  Case 3: GetDigit = "Drie"

  Case 4: GetDigit = "Vier"

  Case 5: GetDigit = "Vijf"

  Case 6: GetDigit = "Zes"

  Case 7: GetDigit = "Zeven"

  Case 8: GetDigit = "Acht"

  Case 9: GetDigit = "Negen"

  Case Else: GetDigit = ""

  End Select

  End Function

 4. Plak de regels code in het vak Module1 (Code).

  Code geplakt in het vak Module1 (Code).
 5. Klik op Bestand en op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel. De functie SchrijfGetal is nu klaar voor gebruik.

  Opmerking: Deze functie werkt alleen voor het huidige Excel-bestand dat u hebt geopend. Als u deze functie wilt gebruiken in een andere Excel-werkmap, moet u de stappen herhalen en de code in dat bestand kopiëren en plakken.

Naar boven

De functie SchrijfGetal gebruiken in afzonderlijke cellen

 1. Typ de formule =SchrijfGetal(waarde) in de cel waarin u een uitgeschreven getal wilt weergeven, waarbij u waarde vervangt door het gewenste getal.

 2. Druk op Enter op het toetsenbord.

  Als u bijvoorbeeld =SchrijfGetal(22,50) typt, staat er in de cel Tweeëntwintig euro en vijftig cent.

  Tip: Als u getallen in een afzonderlijke cel wilt omzetten in tekst, kunt u de numerieke waarde in de formule SchrijfGetal vervangen door een celverwijzing. Typ bijvoorbeeld =SchrijfGetal(A1) als u de uitgeschreven waarde van cel A1 wilt weergeven.

Naar boven

De werkmap met de functie SchrijfGetal opslaan

In Excel kan een werkmap met macrofuncties niet worden opgeslagen in de standaardindeling voor werkmappen zonder macro's. Als u klikt op Bestand > Opslaan, word het dialoogvenster VB-project geopend. Klik op Nee.

Klik op Nee in het dialoogvenster VB-project.

U kunt het bestand opslaan als een Excel-sjabloon met macro’s als u de huidige bestandsindeling van het bestand wilt behouden.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Opslaan als en selecteer Excel Macro-Enabled Template.

  Kies een Excel-sjabloon met macro's
 3. Klik op Opslaan.

Naar boven

Zie ook

TEKST, functie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×