Getallen converteren naar woorden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Excel geen een standaardfunctie die weergegeven als Engelse woorden in een werkblad worden, maar u kunt deze mogelijkheid toevoegen door de volgende SpellNumber functie-code plakken in een VBA (Visual Basic for Applications)-module. Deze functie kunt u euro en centraal bedragen converteren naar woorden met een formule, zodat 22,50 als 22 euro en twaalf cent lezen wilt. Dit is bijzonder nuttig zijn als u Excel als een sjabloon gebruikt om af te drukken controles.

Als u omzetten in numerieke waarden tekstopmaak wilt zonder dat ze als woorden, kunt u de functie tekst gebruiken.

Opmerking: Microsoft verstrekt programming voorbeelden uitsluitend ter illustratie impliciete of. Dit omvat, maar het is niet beperkt tot, het impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal VBA, en met de hulpmiddelen die worden gebruikt om te maken en bent voor foutopsporing procedures. Microsoft-ondersteuningsmedewerkers kunnen uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Ze worden echter niet in deze voorbeelden om te bieden extra functionaliteit of uw specifieke vereisten desgewenst wijzigen.

De functie SchrijfGetal maken om getallen om te zetten in woorden

 1. Gebruik de sneltoets Alt + F11 om de Visual Basic Editor (VBE) te openen.

  Opmerking: U kunt Visual Basic Editor ook openen door het tabblad Ontwikkelaars weer te geven op het lint.

 2. Klik op het tabblad Invoegen en klik op Module.

  Klik op Module in het menu Invoegen.
 3. Kopieer de volgende regels code.

  Opmerking: Deze code bekend als een Gebruiker gedefinieerde functie (UDF), kunt u de taak van getallen converteren naar tekst in uw werkblad automatiseren.

  Option Explicit
  
  'Main Function
  
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
  
  Dim Dollars, Cents, Temp
  
  Dim DecimalPlace, Count
  
  ReDim Place(9) As String
  
  Place(2) = " Thousand "
  
  Place(3) = " Million "
  
  Place(4) = " Billion "
  
  Place(5) = " Trillion "
  
  ' String representation of amount.
  
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  
  ' Position of decimal place 0 if none.
  
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  
  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
  
  If DecimalPlace > 0 Then
  
  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))
  
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  
  End If
  
  Count = 1
  
  Do While MyNumber <> ""
  
  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
  
  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  
  Else
  
  MyNumber = ""
  
  End If
  
  Count = Count + 1
  
  Loop
  
  Select Case Dollars
  
  Case ""
  
  Dollars = "No Dollars"
  
  Case "One"
  
  Dollars = "One Dollar"
  
  Case Else
  
  Dollars = Dollars & " Dollars"
  
  End Select
  
  Select Case Cents
  
  Case ""
  
  Cents = " and No Cents"
  
  Case "One"
  
  Cents = " and One Cent"
  
  Case Else
  
  Cents = " and " & Cents & " Cents"
  
  End Select
  
  SpellNumber = Dollars & Cents
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 100-999 into text
  
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  
  Dim Result As String
  
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  
  ' Convert the hundreds place.
  
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
  
  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
  
  End If
  
  ' Convert the tens and ones place.
  
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  
  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  
  Else
  
  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  
  End If
  
  GetHundreds = Result
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 10 to 99 into text.
  
  
  Function GetTens(TensText)
  
  Dim Result As String
  
  Result = "" ' Null out the temporary function value.
  
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...
  
  Select Case Val(TensText)
  
  Case 10: Result = "Ten"
  
  Case 11: Result = "Eleven"
  
  Case 12: Result = "Twelve"
  
  Case 13: Result = "Thirteen"
  
  Case 14: Result = "Fourteen"
  
  Case 15: Result = "Fifteen"
  
  Case 16: Result = "Sixteen"
  
  Case 17: Result = "Seventeen"
  
  Case 18: Result = "Eighteen"
  
  Case 19: Result = "Nineteen"
  
  Case Else
  
  End Select
  
  Else ' If value between 20-99...
  
  Select Case Val(Left(TensText, 1))
  
  Case 2: Result = "Twenty "
  
  Case 3: Result = "Thirty "
  
  Case 4: Result = "Forty "
  
  Case 5: Result = "Fifty "
  
  Case 6: Result = "Sixty "
  
  Case 7: Result = "Seventy "
  
  Case 8: Result = "Eighty "
  
  Case 9: Result = "Ninety "
  
  Case Else
  
  End Select
  
  Result = Result & GetDigit _
  
  (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
  
  End If
  
  GetTens = Result
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 1 to 9 into text.
  
  Function GetDigit(Digit)
  
  Select Case Val(Digit)
  
  Case 1: GetDigit = "One"
  
  Case 2: GetDigit = "Two"
  
  Case 3: GetDigit = "Three"
  
  Case 4: GetDigit = "Four"
  
  Case 5: GetDigit = "Five"
  
  Case 6: GetDigit = "Six"
  
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  
  Case Else: GetDigit = ""
  
  End Select
  
  End Function
 4. Plak de regels code in het vak Module1 (Code).

  Code geplakt in het vak Module1 (Code).
 5. Druk op Alt + Q om terug te keren naar Excel. De functie SpellNumber is nu klaar voor gebruik.

  Opmerking: Deze functie werkt alleen voor de huidige werkmap. Als u wilt deze functie gebruiken in een andere werkmap, moet u de stappen om te kopiëren en plak de code in die werkmap herhalen.

Naar boven

De functie SchrijfGetal gebruiken in afzonderlijke cellen

 1. Typ de formule = SpellNumber(A1) in de cel waar u wilt weergeven van een getal is geschreven, waarbij A1 de cel met het nummer u wilt converteren. U kunt ook handmatig de waarde typen zoals = SpellNumber(22.50).

 2. Druk op Enter om te bevestigen van de formule.

Naar boven

De werkmap met de functie SchrijfGetal opslaan

Een werkmap kan niet worden opgeslagen met de macrofuncties in de standaard werkmap zonder macro's-indeling (.xlsx). Als u op bestand > Opslaan. Dialoogvenster een VB-project wordt geopend. Klik op Nee.

Klik op Nee in het dialoogvenster VB-project.

U kunt een bestand opslaan als een Excel-werkmap (.xlsm) naar het bestand in de huidige bestandsindeling te houden.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Opslaan als en selecteer Excel-werkmap.

 3. Klik op Opslaan.

Naar boven

Zie ook

TEKST, functie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×