Getallen aftrekken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Stel dat u wilt weten hoeveel voorraad artikelen niet rendabel kunnen zijn (laat winstgevende artikelen aftrekken van de totale voor Raad). Het is ook mogelijk dat u wilt weten hoeveel werk nemers leeftijd hebben bereikt (het aantal werk nemers onder 55 aftrekken van de totale werk nemers).

Wat wilt u doen?

Er zijn verschillende manieren om getallen af te trekken, zoals:
 

Getallen in een cel aftrekken

Gebruik de reken kundige operator - (minteken) om eenvoudig af te trekken.

Als u bijvoorbeeld de formule = 10-5 in een cel invoert, wordt in de cel 5 weer gegeven als resultaat.

Getallen in een bereik aftrekken

Het toevoegen van een negatief getal is gelijk aan het aftrekken van het ene getal van de andere. Gebruik de functie som om negatieve getallen in een bereik op te tellen.
 

Opmerking: Er is geen functie AFTREKKEN in Excel. Gebruik de functie SOM en converteer eventuele getallen die u wilt aftrekken naar hun negatieve waarde. Met bijvoorbeeld SOM(100,-32,15,-6) wordt 77 opgehaald.

Voorbeeld

Volg deze stappen om getallen op verschillende manieren af te trekken:

 1. Selecteer alle rijen in de onderstaande tabel en druk op CTRL + C op het toetsen bord.
   

  Gegevens

  15000

  9000

  -8000

  Formule

  =A2-A3

  9000 aftrekken van 15000 (gelijk aan 6000)

  -SOM (A2: A4)

  Telt alle getallen in de lijst op, inclusief negatieve getallen (het resultaat is 16000)

 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk vervolgens op Ctrl+V.

 3. Als u wilt scha kelen tussen het weer geven van de resultaten en het weer geven van de formules, drukt u op CTRL + ' (accent grave) op het toetsen bord. Of klik op de knop formules weer geven (op het tabblad formules ).

Werken met de functie som

Met de functie som worden alle getallen opgeteld die u als argumenten opgeeft. Elk argument kan een bereik, een celverwijzing, een matrix, een constante, een formule of het resultaat van een andere functie zijn. Met som (a1: A5) worden bijvoorbeeld alle getallen in het cellen bereik a1 tot en met A5 opgeteld. Een ander voor beeld is som (a1, a3, A5), waarmee de getallen in de cellen a1, a3 en A5 (a1, a3 en A5 wel argumentenworden toegevoegd).

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×