Getal1-40 onderneming (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Getal1 onderneming tot en met Getal40 onderneming kunt u aangepaste getalsgegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen die door de projectbeheerder of een andere gebruiker met beheerdersrechten zijn gedefinieerd. Deze velden worden vervolgens beschikbaar gesteld aan alle gebruikers in de hele onderneming.

De velden Getal1-40 onderneming zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Getal

Getal1-40 onderneming (taakvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingsgetallen zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingsgetallen toevoegen aan een taakweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingstaakvelden weergeven in het dialoogvenster Taakgegevens.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor een aangepast getalsveld waarin de verantwoordelijke afdelingen voor taken worden weergegeven. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Getal1 onderneming voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw veld voor ondernemingsgetallen beschikbaar is: het veld Getal1 onderneming is gedefinieerd als Afdelingscode. U voegt dit veld aan de weergave Taakblad toe en gebruikt het veld om aan te geven welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor elke taak. Vervolgens sorteert of groepeert u de taken op dit veld om de verantwoordelijkheden van elke afdeling te bekijken.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de onderneming kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Getal1-40 onderneming (resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingsgetallen zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingsgetallen toevoegen aan een resourceweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingsresourcevelden weergeven in het dialoogvenster Resourcegegevens.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor een aangepast getalsveld met de afdelingscodes van resources waaruit kan worden afgelezen welke afdelingen resources voor het project leveren. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Getal1 onderneming voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw veld voor ondernemingsgetallen beschikbaar is: het veld Getal1 onderneming is gedefinieerd als Afdelingscode. U voegt dit veld aan de weergave Resourceblad toe, zodat u kunt bijhouden welke afdelingen resources voor het project leveren.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Getal1-40 onderneming (toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingsgetallen zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingsgetallen toevoegen aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor een aangepast getalsveld met de afdelingscodes van toewijzingen waaruit kan worden afgelezen welke afdeling verantwoordelijk is voor elke toewijzing. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Getal1 onderneming voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw veld voor ondernemingsgetallen beschikbaar is: het veld Getal1 onderneming is gedefinieerd als Afdelingscode. U voegt dit veld aan de weergave Taakgebruik toe, zodat u kunt bijhouden welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor toewijzingen.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×