Gestructureerde verwijzingen in combinatie met Excel-tabellen gebruiken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een Excel-tabel maken, Excel Hiermee een naam voor de tabel en elke kolomkop in de tabel. Wanneer u formules aan een Excel-tabel toevoegen, kunnen deze namen automatisch weergegeven als u de formule hebt ingevoerd en selecteer de celverwijzingen in de tabel in plaats van deze handmatig invoeren. Hier volgt een voorbeeld van de werking van Excel:

In plaats van expliciete celverwijzingen te gebruiken

Gebruikt Excel tabel- en kolomnamen

=Som(C2:C7)

= SOM(VerkPerAfd[Verkoopbedrag])

Die combinatie van tabel- en kolomnamen wordt een gestructureerde verwijzing genoemd. De namen in gestructureerde verwijzingen worden aangepast wanneer u gegevens toevoegt aan de tabel of eruit verwijdert.

Gestructureerde verwijzingen worden ook gebruikt wanneer u een formule maakt buiten een Excel-tabel waarin naar tabelgegevens wordt verwezen. De verwijzingen kunnen helpen bij het vinden van tabellen in een grote werkmap.

Als u gestructureerde verwijzingen wilt gebruiken in uw formule, klikt u op de tabelcellen waarnaar u wilt verwijzen in plaats van dat u de verwijzing in de formule typt. In dit voorbeeld gaat u een formule invoeren waarin automatisch gestructureerde verwijzingen worden gebruikt om het bedrag aan verkoopprovisie te berekenen.

Verkoop Persoon

Regio

Verkoopbedrag

Percentage provisie

Provisiebedrag

Arnoud

Noord

260

10%

Robert

Zuid

660

15%

Johanna

Oost

940

15%

Erik

West

410

12%

Diana

Noord

800

15%

Rob

Zuid

900

15%

 1. Kopieer de voorbeeldgegevens in de bovenstaande tabel, inclusief de kolomkoppen, en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad.

 2. Als u wilt de tabel hebt gemaakt, selecteert u een willekeurige cel in het gegevensbereik en druk op Ctrl + T.

 3. Zorg ervoor dat het selectievakje Mijn tabel heeft veldnamen is ingeschakeld en klik op OK.

 4. Typ een gelijkteken (=) in cel E2 en klik in cel C2.

  Op de formulebalk wordt de gestructureerde verwijzing [@[Verkoopbedrag]] weergegeven na het gelijkteken.

 5. Typ een sterretje (*) direct achter de vierkante haak sluiten en klik in cel D2.

  Op de formulebalk wordt de gestructureerde verwijzing [@[Percentage provisie]] weergegeven na het sterretje.

 6. Druk op Enter.

  Er wordt automatisch een berekende kolom gemaakt en Excel kopieert de formule omlaag in de kolom, waarbij de waarde voor elke rij wordt aangepast.

Wat gebeurt er wanneer ik expliciete celverwijzingen gebruik?

Als u in een berekende kolom expliciete celverwijzingen invoert, kan het lastiger zijn om te zien wat er door de formule wordt berekend.

 1. Klik in het voorbeeldwerkblad in cel E2

 2. Voer in de formulebalk = C2 * D2 en druk op Enter.

De formule wel omlaag wordt gekopieerd in de kolom, maar er worden geen gestructureerde verwijzingen gebruikt. Als u nu bijvoorbeeld een kolom invoegt tussen de bestaande kolommen C en D, moet u de formule aanpassen.

Hoe wijzig ik de naam van een tabel?

Wanneer u een Excel-tabel maakt, wordt er automatisch een standaardnaam toegewezen (Tabel1, Tabel2 enzovoort). U kunt de tabelnaam echter wijzigen in een naam met een duidelijkere betekenis.

 1. Selecteer een cel in de tabel naar het tabblad ontwerpen van Hulpmiddelen voor tabellen > weergeven op het lint.

 2. Typ de naam die u wilt dat in het vak Tabelnaam en druk op Enter.

In ons voorbeeld hebben we de naam VerkPerAfd gebruikt.

Hanteer de volgende regels voor tabelnamen:

 • Gebruik geldige tekens  Een naam altijd beginnen met een letter, een onderstrepingsteken (_) of een backslash (\). Gebruik letters, cijfers, punten of onderstrepingstekens voor de rest van de naam. De tekens "C", "c", "R" en "r" kunt u niet gebruiken als naam omdat deze tekens zijn ingesteld als snelkoppelingen voor het selecteren van de kolom of rij voor de actieve cel wanneer u het teken typt in het vak Naam of Ga naar.

 • Gebruik geen celverwijzingen  Namen mogen niet hetzelfde zijn als celverwijzingen, zoals Z$100 of R1C1.

 • Gebruik geen spatie om woorden te scheiden  Spaties kunnen niet worden gebruikt in de naam. U kunt het onderstrepingsteken (_) en een punt (. gebruiken) als scheidingstekens voor word. Bijvoorbeeld VerkPerAfd, Eerste_Kwartaal of tweede.kwartaal.

 • Gebruik niet meer dan 255 tekens Een tabelnaam mag niet meer dan 255 tekens bevatten.

 • Gebruik unieke tabelnamen Dubbele namen zijn niet toegestaan. In Excel wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters in namen dus als u 'Verkoop' typt, maar er al een tabel met de naam 'VERKOOP' aanwezig is in dezelfde werkmap, wordt u gevraagd een unieke naam te kiezen.

 • Een object-id gebruiken  Als u van plan een combinatie van tabellen, draaitabellen en grafieken ondervindt bent, is het een goed idee om de namen van uw aanduiding met het objecttype. Bijvoorbeeld: tbl_Sales voor een tabel sales, pt_Sales voor een draaitabel wordt berekend en chrt_Sales voor een grafiek met verkoopcijfers of ptchrt_Sales voor een verkoop draaigrafiek. Hierdoor blijven al uw namen in een geordende lijst in de Namen beheren.

Syntaxisregels voor gestructureerde verwijzingen

U kunt ook opgeven of wijzigen van gestructureerde verwijzingen handmatig in de formule, maar om dat te doen, helpt dit voor meer informatie over de syntaxis van de gestructureerde verwijzing. Laten we dit eens bekijken aan de hand van de volgende voorbeeldformule:

=SOM(VerkPerAfd[[#Totalen],[Verkoopbedrag]],VerkPerAfd[[#Gegevens],[Provisiebedrag]])

Deze formule bevat de volgende onderdelen van een gestructureerde verwijzing:

 • Tabelnaam:   VerkPerAfd is de naam van een aangepaste tabel. De naam verwijst naar de tabelgegevens, zonder rijen voor koptekst of totaal. U kunt een standaardtabelnaam gebruiken, bijvoorbeeld Tabel1, of deze wijzigen in een aangepaste naam.

 • Kolomaanduiding:   [Verkoopbedrag]en[Provisiebedrag] worden kolomaanduidingen met de namen van de kolommen staan. Ze verwijzen naar de kolomgegevens, zonder eventuele kolomkoppen of totaalrijen. Plaats aanduidingen altijd tussen vierkante haken, zoals in de afbeelding.

 • Itemaanduiding:   [#Totals] en [#Data] zijn speciale itemaanduidingen die naar bepaalde gedeelten van de tabel, zoals de rij Totalen verwijzen.

 • Tabelaanduiding:   [[#Totalen];[Verkoopbedrag]] en [[#Gegevens]; [Provisiebedrag]] zijn tabelaanduidingen die de buitenste gedeelten van de gestructureerde verwijzing voorstellen. OUTER-verwijzingen volgen op de tabelnaam en u plaatst deze onderdelen tussen vierkante haken.

 • Gestructureerde verwijzing:   (VerkPerAfd [[#Totals]; [Verkoopbedrag]] en VerkPerAfd [[#Data]; [provisiebedrag]] zijn gestructureerde verwijzingen, voorgesteld door een tekenreeks die begint met de tabelnaam en eindigt met de kolomaanduiding.

Hanteer deze syntaxisregels als u met de hand gestructureerde verwijzingen gaat maken of bewerken:

 • Gebruik vierkante haken rond aanduidingen    Alle tabel-, kolom- en speciale-itemaanduidingen moeten tussen vierkante haken ([]). Aanduiding van een andere aanduidingen met vereist outer overeenkomende haken wilt insluiten van de binnenste haakjes van de andere aanduidingen overeenkomende. Bijvoorbeeld: = VerkPerAfd [[Verkoper]: [regio]]

 • Alle kolomkoppen zijn tekenreeksen    U hoeft ze echter niet tussen aanhalingstekens te plaatsen wanneer ze worden gebruikt in een gestructureerde verwijzing. Getallen of datums, zoals 2014 of 1/1/2014, worden ook als tekenreeksen gezien. U kunt geen expressies gebruiken met kolomkoppen. De expressie VerkPerAfdBJOverzicht [[2014]:[2012] werkt bijvoorbeeld niet.

Gebruik vierkante haken rond kolomkoppen met speciale tekens    Als er speciale tekens, moet de hele kolomkop worden tussen haakjes, wat betekent dat er een nodig zijn voor dubbele vierkante haken in de kolomaanduiding van een. Bijvoorbeeld: = VerkPerAfdBJOverzicht [[totale $ bedrag]]

Hier is de lijst met speciale tekens die extra vierkante haken in de formule nodig hebben:

 • Tab

 • Nieuwe regel

 • Enter-teken

 • Komma (,)

 • Dubbele punt (:)

 • Punt (.)

 • Vierkante haak openen ([)

 • Vierkante haak sluiten (])

 • Hekje (#)

 • Enkel aanhalingsteken (')

 • Dubbel aanhalingsteken (")

 • Accolade openen ({)

 • Accolade sluiten (})

 • Dollarteken ($)

 • Accent circonflexe (^)

 • En-teken (&)

 • Sterretje (*)

 • Plusteken (+)

 • Gelijkteken (=)

 • Minteken (-)

 • Groter dan (>)

 • Kleiner dan (<)

 • Deelteken (/)

 • Gebruik een escape-teken voor bepaalde speciale tekens in kolomkoppen    Sommige tekens hebben een speciale betekenis en moeten daarom samen met een escape-teken in de vorm van een enkel aanhalingsteken (') worden gebruikt. Bijvoorbeeld: =VerkPerAfdBJOverzicht['#Artikelen]

Dit zijn de speciale tekens die een escape-teken (') nodig hebben in de formule:

 • Vierkante haak openen ([)

 • Vierkante haak sluiten (])

 • Hekje (#)

 • Enkel aanhalingsteken (')

Gebruik een spatie om de leesbaarheid van een gestructureerde verwijzing te verbeteren    Met behulp van spaties kunt u de leesbaarheid van een gestructureerde verwijzing verbeteren. Bijvoorbeeld: =VerkPerAfd[ [Verkoper]:[Regio] ] of =VerkPerAfd[[#Koppen]; [#Gegevens]; [Percentage provisie]]

Het is raadzaam in de volgende gevallen een spatie te gebruiken:

 • Na de eerste vierkante haak openen ([)

 • Vóór de laatste vierkant haak sluiten (])

 • Na een komma

Verwijzingsoperatoren

Als u een bereik van cellen opgeeft, kunt u voor meer flexibiliteit de volgende verwijzingsoperatoren gebruiken om kolomaanduidingen te combineren.

Deze gestructureerde verwijzing:

Verwijst naar:

Met behulp van:

Wat overeenkomt met celbereik:

= VerkPerAfd[[Verkoper]:[Regio]]

Alle cellen in twee of meer aangrenzende kolommen

: (dubbelepunt) de bereikoperator

A2:B7

=VerkPerAfd[Verkoopbedrag];VerkPerAfd[Provisiebedrag]

Een combinatie van twee of meer kolommen

; (puntkomma) de verenigingsoperator

C2:C7, E2:E7

=VerkPerAfd[[Verkoper]:[Verkoopbedrag]]VerkPerAfd[[Regio]:[Percentage provisie]]

De intersectie van twee of meer kolommen

  (spatie) de intersectieoperator

B2:C7

Aanduidingen van speciale items

Als u wilt verwijzen naar bepaalde gedeelten van een tabel, zoals de rij met totalen, kunt u een van de volgende aanduidingen van speciale items gebruiken in uw gestructureerde verwijzingen.

Deze aanduiding van een speciaal item:

Verwijst naar:

#Alles

De volledige tabel, inclusief kolomkoppen, gegevens en totalen (indien van toepassing).

#Gegevens

Uitsluitend de gegevensrijen.

#Koppen

Uitsluitend de veldnamenrij.

#Totalen

Uitsluitend de rij met totalen. Als er geen rij met totalen is, is het resultaat leeg.

#Deze rij

of

@

of

@[Kolomnaam]

Alleen de cellen in dezelfde rij als de formule. U kunt deze aanduidingen niet combineren met andere aanduidingen van speciale items. Gebruik ze om impliciet snijpuntgedrag voor de verwijzing af te dwingen of om impliciet snijpuntgedrag te vervangen en naar afzonderlijke waarden in een kolom te verwijzen.

In Excel wordt in tabellen met meerdere rijen met gegevens de aanduiding #Deze rij automatisch gewijzigd in de kortere @-aanduiding Als de tabel echter maar één rij bevat, wordt in Excel de aanduiding #Deze rij niet vervangen. Dit kan leiden tot onverwachte resultaten als u meer rijen toevoegt. Om berekeningsproblemen te voorkomen, moet u meerdere rijen in de tabel invoeren voordat u de formules met gestructureerde verwijzingen invoert.

Gestructureerde verwijzingen in berekende kolommen kwalificeren

Als u een berekende kolom maakt, zult u vaak een gestructureerde verwijzing gebruiken in de formule. Het betreft hier een niet-gekwalificeerde of volledig gekwalificeerde gestructureerde verwijzing. Als u bijvoorbeeld de berekende kolom Provisiebedrag maakt waarmee het provisiebedrag in euro wordt berekend, kunt u de volgende formules gebruiken:

Type gestructureerde verwijzing

Voorbeeld

Opmerking

Niet-gekwalificeerd

=[Verkoopbedrag]*[Percentage provisie]

Hiermee worden de betreffende waarden uit de huidige rij vermenigvuldigd.

Volledig gekwalificeerd

=VerkPerAfd[Verkoopbedrag]*VerkPerAfd[Percentage provisie]

Hiermee worden de betreffende waarden per rij voor beide kolommen vermenigvuldigd.

Houd de volgende algemene regel aan. Als u binnen een tabel gestructureerde verwijzingen gebruikt en u bijvoorbeeld een berekende kolom maakt, kunt u niet-gekwalificeerde verwijzingen gebruiken. Als u echter buiten een tabel gestructureerde verwijzingen gebruikt, moeten dit volledig gekwalificeerde verwijzingen zijn.

Voorbeelden van het gebruik van gestructureerde verwijzingen

Hier volgen enkele manieren om gestructureerde verwijzingen te gebruiken.

Deze gestructureerde verwijzing:

Verwijst naar:

Wat overeenkomt met celbereik:

=VerkPerAfd[[#Alles];[Verkoopbedrag]]

Alle cellen in de kolom Verkoopbedrag.

C1:C8

=VerkPerAfd[[#Koppen];[Percentage provisie]]

De kop van de kolom Percentage provisie.

D1

=VerkPerAfd[[#Totalen];[Regio]]

Het totaal van de kolom Regio. Als er geen rij Totalen is, is het resultaat leeg.

B8

=VerkPerAfd[[#Alles];[Verkoopbedrag]:[Percentage provisie]]

Alle cellen in Verkoopbedrag en Percentage provisie.

C1:D8

=VerkPerAfd[[#Gegevens];[Percentage provisie]:[Provisiebedrag]]

Uitsluitend de gegevens van de kolommen Percentage commissie en Commissiebedrag.

D2:E7

=VerkPerAfd[[#Koppen];[Regio]:[Provisiebedrag]]

Uitsluitend de koppen van de kolommen tussen Regio en Provisiebedrag.

B1:E1

=VerkPerAfd[[#Totalen];[Verkoopbedrag]:[Provisiebedrag]]

De totalen van de kolommen Verkoopbedrag tot en met Provisiebedrag. Als er geen rij Totalen is, is het resultaat leeg.

C8:E8

=VerkPerAfd[[#Koppen];[#Gegevens];[Percentage provisie]]

Uitsluitend de kop en de gegevens uit Percentage provisie.

D1:D7

=VerkPerAfd[[#Deze rij];[Commissiebedrag]]

of

=VerkPerAfd[@Provisiebedrag]

De cel op het snijpunt van de huidige rij en de kolom provisiebedrag. Als gebruikt in dezelfde rij als een kop- of rij met totalen, het resultaat is een #VALUE! fout.

Als u de langere vorm van deze gestructureerde verwijzing typt (#Deze rij) in een tabel met meerdere rijen met gegevens, wordt deze automatisch vervangen door de kortere vorm (@). Beide werken op dezelfde manier.

E5 (als de huidige rij 5 is)

Strategieën voor het werken met gestructureerde verwijzingen

Als u met gestructureerde verwijzingen werkt, moet u rekening houden met het volgende.

 • De functie Formule automatisch aanvullen gebruiken    Formule automatisch aanvullen kan bijzonder nuttig zijn bij het invoeren van gestructureerde verwijzingen en het gebruik van een juiste syntaxis. Zie De functie Formule automatisch aanvullen gebruiken voor meer informatie.

 • Beslissen of u met semiselectie gestructureerde verwijzingen voor tabellen puntkomma back-up wilt maken    De standaardinstelling bij het maken van een formule, te klikken op een cel cellenbereik in een tabel semiselectie geselecteerd de cellen en automatisch een gestructureerde verwijzing in plaats van het celbereik in de formule. Hierdoor semiselectie makkelijker veel om in te voeren van een gestructureerde verwijzing. U kunt dit probleem in- of uitschakelen Schakel door of het selectievakje Tabelnamen gebruiken in formules in het bestand > > formules > werken met formules in dialoogvenster Opties uit te schakelen.

 • Werkmappen gebruiken met externe koppelingen naar Excel-tabellen in andere werkmappen    Als een werkmap een externe koppeling naar een Excel-tabel in een andere werkmap bevat, die gekoppelde bronwerkmap is geopend in Excel om te voorkomen dat #REF! fouten in de doelwerkmap die de koppelingen bevat. Als u eerst de doelwerkmap openen en #REF! fouten worden weergegeven, zij zijn opgelost als u de bronwerkmap vervolgens openen. Als u de bronwerkmap eerst opent, ziet u geen foutcodes.

 • Een bereik naar een tabel en een tabel naar een bereik converteren    Als u een tabel naar een bereik converteert, worden alle celverwijzingen in de bijbehorende absolute A1-verwijzingen gewijzigd. Als u een bereik naar een tabel converteert, worden eventuele celverwijzingen naar dit bereik door Excel niet automatisch gewijzigd in de bijbehorende gestructureerde verwijzingen.

 • Kolomkoppen uitschakelen    U kunt tabelkolomkoppen in- of uitschakelen van de tabel ontwerpen tabblad > Veldnamenrijin-of uitschakelen. Als u kolomkoppen in tabellen uitschakelt, gestructureerde verwijzingen die gebruikmaken van kolomnamen hebben geen invloed en u ze nog steeds kunt gebruiken in formules. Gestructureerde verwijzingen die rechtstreeks aan de tabelkoppen verwijzen (bijvoorbeeld = VerkPerAfd [[#Headers]; [percentage provisie]]) #REFer treden.

 • Kolommen en rijen aan de tabel toevoegen of eruit verwijderen    Omdat tabelgegevensbereiken vaak wijzigt, worden celverwijzingen voor gestructureerde verwijzingen automatisch aangepast. Als u bijvoorbeeld in een formule een tabelnaam gebruikt om alle gegevenscellen in een tabel te tellen en u vervolgens een rij met gegevens toevoegt, wordt de celverwijzing automatisch aangepast.

 • De naam van een tabel of kolom wijzigen    Als u de naam van een kolom of tabel wijzigt, wordt deze naam door Excel automatisch gewijzigd in alle gestructureerde verwijzingen die in de werkmap worden gebruikt.

 • Gestructureerde verwijzingen verplaatsen, kopiëren en omlaag doorvoeren    Als u een formule kopieert of verplaatst waarin een gestructureerde verwijzing wordt gebruikt, wordt deze gestructureerde verwijzing ongewijzigd gehandhaafd.

  Opmerking: Kopiëren van een gestructureerde verwijzing en een opvulling van een gestructureerde verwijzing manieren zijn niet hetzelfde. Wanneer u kopieert, wordt de gestructureerde verwijzingen blijven hetzelfde, terwijl het wanneer u een formule doorvoeren, wordt volledig gekwalificeerde gestructureerde verwijzingen aanpassen de kolomaanduidingen als een reeks zoals in de volgende tabel is samengevat.

U voert een formule in deze richting door:

Tijdens het doorvoeren drukt u op:

Vervolgens:

Omhoog of omlaag

Niets

Er wordt geen kolomaanduiding aangepast.

Omhoog of omlaag

Ctrl

De kolomaanduidingen worden als reeks aangepast.

Rechts of links

Geen

De kolomaanduidingen worden als reeks aangepast.

Omhoog, omlaag, rechts of links

Shift

Waarden in huidige cellen worden niet overschreven, maar huidige celwaarden worden verplaatst en er worden kolomaanduidingen ingevoegd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

Overzicht van Excel-tabellen
Video: een Excel-tabel maken en opmaken
Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel
een Excel-tabel opmaken
grootte van een tabel door toe te voegen of te verwijderen rijen en kolommen
Gegevens filteren in een bereik of tabel
een tabel naar een bereik converteren
compatibiliteitsproblemen voor Excel-tabel
exporteren van een Excel-tabel naar SharePoint
overzichten van formules in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×