Gereserveerde woorden en symbolen in Access 2007

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

'Gereserveerde woorden' zijn woorden en symbolen die een specifieke betekenis hebben in Microsoft Office Access 2007 of in de Access Database Engine. Als u een gereserveerd woord of symbool gebruikt als naam voor een veld in een tabel, krijgt u foutbericht met de melding dat het woord is gereserveerd en dat er fouten kunnen optreden bij het verwijzen naar het veld.

Er kunnen ook fouten optreden als u een gereserveerd woord gebruikt als naam voor een besturingselement, object of variabele. Uit de foutberichten die u ontvangt, blijkt niet altijd even duidelijk dat de fout is veroorzaakt door een gereserveerd woord. Daardoor kan het lastig zijn te achterhalen wat er precies moet worden gewijzigd. Zo kunt u in Access de volgende foutmelding ontvangen:

De wizard kan geen voorbeeld van uw rapport weergeven omdat mogelijk een tabel die nodig is voor uw rapport exclusief is vergrendeld.

Als een gerese‏rveerd woord al in gebruik is, kunt u foutberichten voorkomen door het woord telkens als het voorkomt tussen vierkante haken ([ ]) te plaatsen. De beste oplossing is echter om de naam te wijzigen in een niet-gereserveerd woord.

Opmerking: Het is niet doenlijk om een lijst van alle gereserveerde woorden te geven, zoals de ingebouwde functienamen en door de gebruiker gedefinieerde namen. Als u een verwijzing instelt naar een typebibliotheek, een objectbibliotheek of een ActiveX-besturingselement, worden de gereserveerde woorden in die bibliotheek ook gereserveerde woorden in de database.

Tip: Vanaf Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten voor uw expressie zijn vereist.

In dit artikel

Gereserveerde woorden in Access

Gereserveerde symbolen in Access

Access database engine gereserveerde woorden

Gereserveerde woorden in Access

-A

ADD

ALL

Alphanumeric

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Avg

-B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

-C

CHAR, CHARACTER

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Container

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Description

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Document

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Else

End

Eqv

Error

EXISTS

Exit

-F

FALSE

Field, Fields

FillCache

FLOAT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Form, Forms

FROM

Full

FUNCTION

-G

GENERAL

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-I

Idle

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, Indexes

INNER

INSERT

InsertText

INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

Level

Like

LOGICAL, LOGICAL1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Macro

Match

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Move

-N

NAME

NewPassword

NO

Not

Note

NULL

NUMBER, NUMERIC

-O

Object

OLEOBJECT

OFF

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientation

Outer

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Partial

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Property

-Q

Queries

Query

Quit

-R

REAL

Recalc

Recordset

REFERENCES

Refresh

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Repaint

RepairDatabase

Report

Reports

Requery

RIGHT

-S

SCREEN

SECTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

STRING

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

TIME, TIMESTAMP

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var, VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Workspace

-X

Xor

-Y

Year

YES

YESNO

Naar boven

Gereserveerde symbolen in Access

De volgende symbolen mogen niet worden gebruikt als onderdeel van een veldnaam of als onderdeel van een objectnaam.

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Naar boven

Gereserveerde woorden in de Access Database Engine

De Access Database Engine wordt uitgevoerd in verschillende modi, afhankelijk van of de Engine wordt aangeroepen vanuit Access, Data Access-objecten, de Microsoft OLE Provider voor de Access Database Engine of het ODBC-stuurprogramma van Microsoft Access. Soms wordt de Engine uitgevoerd in de ANSI-modus, soms in de niet-ANSI-modus (traditionele modus).

Omdat in deze beide modi gebruik wordt gemaakt van een iets andere set gereserveerde woorden, werkt een query die een gereserveerd woord bevat, mogelijk wel in de ene, maar niet in de andere modus.

Hieronder volgt een lijst met gereserveerde woorden die u moet vermijden bij het kiezen van id-namen.

-A

ABSOLUTE

ACTION

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOCATE

ALPHANUMERIC

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BAND

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

CASCADED

CASE

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

CONTINUE

CONVERT

CORRESPONDING

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

CURRENT

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DEFERRABLE

DEFERRED

DELETE

DESC

DESCRIBE

DESCRIPTOR

DIAGNOSTICS

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ELSE

END

END-EXEC

ESCAPE

EXCEPT

EXCEPTION

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNAL

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FOUND

FROM

FULL

-G

GENERAL

GET

GLOBAL

GO

GOTO

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-I

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

IMMEDIATE

ININDEX

INDICATOR

INHERITABLE

INITIALLY

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

INTERSECT

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOCAL

LOGICAL

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINUTE

MODULE

MONEY

MONTH

-N

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NEXT

NO

NOT

NOTE

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

OVERLAPS

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

PRESERVE

PRIMARY

PRIOR

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

READ

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

SCROLL

SECOND

SECTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

WRITE

-X

-Y

YEAR

YESNO

-Z

ZONE

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×