Geplakte tekst naar de volgende pagina of het volgende tekstvak laten overlopen

Wanneer een tekstvak of AutoVormen in uw publicatie meer tekst bevat dan kan worden weergegeven, wordt de extra tekst in Publisher opgeslagen in een overloop. U kunt uw tekst handmatig uit een overloopgebied halen en terug in uw publicatie plaatsen door de tekst naar een ander tekstvak of een andere AutoVorm te verplaatsen. Wanneer u tekst in een tekstvak plakt, kunt u met behulp van automatische overloop de extra tekst automatisch naar de volgende pagina of het volgende tekstvak laten overlopen.

Opmerking: Klik op een koppeling in de sectie Zie ook, die zichtbaar is als u een internetverbinding hebt, voor meer informatie over het handmatig verplaatsen van tekst uit het overloopgebied.

Wanneer u meer tekst in een tekstvak plakt dan het tekstvak kan bevatten (als u bijvoorbeeld tekst plakt die u uit een andere publicatie of een ander programma hebt gekopieerd), wordt u gevraagd of u automatische overloop wilt gebruiken. Deze vraag verschijnt ook wanneer u meer tekst uit een tekstbestand invoegt (Tekstbestand in het menu Invoegen) dan het tekstvak kan bevatten. Bij automatische overloop wordt u geholpen bij het vinden van een leeg tekstvak of het maken van een nieuw tekstvak voor de extra tekst.

Wanneer de vraag over automatische overloop verschijnt, kunt u een van de volgende opties kiezen om te bepalen hoe de tekst in uw publicatie overloopt:

Opmerking: Wanneer u tekst rechtstreeks in een publicatie plakt zonder een tekstvak te gebruiken, wordt één groot tekstvak op de huidige pagina ingevoegd en wordt de geplakte tekst zonder overloop of automatische overloop ingevoegd. Als u tekst naar de volgende pagina of het volgende tekstvak wilt verplaatsen, kunt u in dit geval de grootte van het tekstvak wijzigen (zodat de extra tekst in het overloopgebied komt) en vervolgens zoekt of maakt u een tekstvak voor de extra tekst.

Tips voor het toevoegen van pagina's en tekstvakken

Wanneer u een nieuwe pagina maakt met behulp van automatische overloop, wordt een lege pagina ingevoegd aan het einde van uw publicatie. Als u de lay-out van uw publicatie zelf wilt kunnen bepalen, kunt u pagina's toevoegen voordat u automatische overloop gebruikt, of kunt u zelf tekstvakken maken. U kunt de gewenste opmaak bepalen door als volgt te werk te gaan:

 1. Selecteer in de geopende publicatie de pagina waarvóór of waarna u de pagina's wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Invoegen op Pagina.

 3. Als u meer dan één nieuwe pagina in uw publicatie wilt toevoegen, typt u het aantal pagina's dat u wilt toevoegen in het vak Aantal nieuwe pagina's.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u op elke nieuwe pagina één tekstvak ter grootte van de pagina wilt toevoegen, klikt u op Eén tekstvak invoegen op elke pagina.

  • Als u alle objecten en opmaak van een pagina in de publicatie naar elke nieuwe pagina wilt kopiëren, klikt u op Alle objecten dupliceren op pagina en vervolgens typt u in het vak het nummer van de pagina die u wilt kopiëren.

Automatische overloop gebruiken

Als uw publicatie ten minste één leeg tekstvak bevat en u wilt tekst met behulp van automatische overloop naar dit tekstvak verplaatsen, ga dan als volgt te werk:

 1. Klik op Ja in het venster waarin u wordt gevraagd of u automatische overloop wilt gebruiken.

  Het eerste lege tekstvak in uw publicatie wordt geselecteerd en u wordt gevraagd of u tekst in het geselecteerde tekstvak wilt laten overlopen.

 2. Klik op Ja als u de tekst in het bestaande tekstvak wilt laten overlopen.

  Als meer tekst wordt ingevoegd dan in het bestaande tekstvak past, wordt het volgende lege tekstvak geselecteerd, enzovoort.

  Als er in de lege tekstvakken in uw publicatie niet voldoende plaats is voor alle ingevoegde tekst, wordt u gevraagd of u tekstvakken wilt maken.

 3. Klik op Ja als u nieuwe pagina's in uw publicatie wilt toevoegen, één pagina voor elk gekoppeld tekstvak dat nodig is voor alle tekst die u in uw publicatie invoegt.

Als uw publicatie geen lege tekstvakken bevat en u wilt tekst met behulp van automatische overloop naar een nieuw tekstvak verplaatsen, ga dan als volgt te werk:

 1. Klik op Ja in het venster waarin u wordt gevraagd of u automatische overloop wilt gebruiken.

  U wordt gevraagd of u tekstvakken wilt maken.

 2. Klik op Ja als u nieuwe pagina's in uw publicatie wilt toevoegen, één pagina voor elk gekoppeld tekstvak dat nodig is voor alle tekst die u in uw publicatie invoegt.

Een tekstvak voor tekstoverloop zoeken of maken

Als u meer tekst in een tekstvak invoegt dan in dat tekstvak past en u wilt automatische overloop niet gebruiken, dan wordt de tekst in het volgende tekstvak ingevoegd. De tekst die niet past, loopt over. De overloopindicator Uw notitiepagina's afdrukken verschijnt onder aan het tekstvak om aan te geven dat er zich meer tekst in het overloopgebied bevindt en dat deze tekst momenteel niet op het scherm wordt weergegeven.

Connecting text boxes to get text out of overflow in a publication

1. De overloopindicator verschijnt onder een tekstvak dat meer tekst bevat dan kan worden weergegeven.

2. Nadat u een tekstvak hebt gevonden waarin u de extra tekst wilt laten overlopen, klikt u op het nieuwe tekstvak en vervolgens klikt u op Tekstvakkoppeling maken in de werkbalk Tekstvakken koppelen om de extra tekst in het geselecteerde tekstvak naar een leeg tekstvak in uw publicatie te verplaatsen.

3. Wanneer u de aanwijzer boven een leeg tekstvak in de publicatie houdt, verandert de aanwijzer in een schenkende kan.

4. De extra tekst loopt in het lege tekstvak over en de indicator Naar vorig tekstvak verschijnt om aan te geven dat de tekstvakken zijn gekoppeld.

Als u de extra tekst in een nieuw of bestaand tekstvak wilt laten overlopen zodat deze tekst zichtbaar wordt, gaat u als volgt te werk:

 1. Als u geen leeg tekstvak in uw publicatie hebt, maakt u op de gewenste plaats een nieuw tekstvak met de gewenste grootte.

  how

  1. Als u wilt dat het nieuwe tekstvak op een nieuwe pagina in de publicatie verschijnt, klikt u in het menu Invoegen op Pagina, klikt u onder Opties op Lege pagina's invoegen en klikt u vervolgens op OK.

  2. Klik in de werkbalk Objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

  3. Klik in de publicatie op het punt waar u een hoek van het tekstvak wilt plaatsen en sleep diagonaal met de muis tot het vak de gewenste grootte heeft.

 2. Klik op het tekstvak met tekst in het overloopgebied (het tekstvak met meer tekst dan in het vak past).

 3. Klik in de werkbalk Tekstvakken koppelen op Tekstvakkoppeling maken.

  De aanwijzer verandert in een kan Schenkkan voor gekoppelde tekstvakken .

 4. Verplaats de aanwijzer naar het nieuwe tekstvak (de aanwijzer verandert in een schenkende kan Pitcher pouring text into linked text box ) en klik in dit vak.

  De extra tekst van het eerste tekstvak wordt weergegeven in het gekoppelde tekstvak.

 5. Als in het gekoppelde tekstvak de overloopindicator wordt weergegeven Uw notitiepagina's afdrukken , herhaalt u stappen 1 tot en met 4 tot alle tekst wordt weergegeven.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×