Gekoppelde tabellen beheren

Het koppelen van een externe gegevensbron en het maken van oplossingen op basis van verschillende gegevenssets is de kracht van Office Access. Gekoppelde tabel beheer is een centrale locatie voor het weergeven en beheren van alle gegevensbronnen en gekoppelde tabellen in een Access-database. Van tijd tot tijd moet u mogelijk gekoppelde tabellen vernieuwen, opnieuw koppelen, zoeken, bewerken of verwijderen vanwege wijzigingen in de gegevensbronlocatie, tabelnaam of tabelschema. U activeert bijvoorbeeld van een test naar een productieomgeving, dus u moet de locatie van de gegevensbron wijzigen. Als de vereisten voor de oplossing zijn gewijzigd, kunt u ook gekoppelde tabellen toevoegen of verwijderen.

Opmerking    Afhankelijk van de versie van Access die u hebt, werkt het dialoogvenster gekoppelde tabel beheer anders. In Office 365 kunt u dit dialoogvenster gebruiken om gekoppelde tabellen te vernieuwen, opnieuw te koppelen, toe te voegen, te bewerken, te zoeken en te verwijderen, maar u kunt geen gegevens exporteren naar Excel. In Access 2016 en hoger is het dialoogvenster veel eenvoudiger, maar u kunt gegevens exporteren naar Excel.

Het dialoogvenster gekoppelde tabel beheer

Alle gegevensbronnen en de gekoppelde tabellen onderhouden met behulp van Koppelingsbeheer

Wat wilt u doen?
Voordat u begint
Een gegevensbron en de gekoppelde tabellen vernieuwen

Een gegevensbron of gekoppelde tabel opnieuw koppelenEen gekoppelde tabel zoeken
Een gegevensbron bewerken
Een gegevensbron en gekoppelde tabellen toevoegen
Een gegevensbron of een gekoppelde tabel verwijderen

Voordat u begint

U kunt ook de volgende stappen uitvoeren om gekoppelde tabel beheer te gebruiken, maar het is een goed idee om de volgende stappen uit te voeren:

 1. Vernieuw de gegevensbron om te controleren op koppelingen naar succes en om problemen te identificeren.

 2. Als er een probleem met de gegevensbron is, voert u de juiste locatie in wanneer u hierom wordt gevraagd of bewerkt u de gegevensbron om problemen op te lossen.

 3. Koppel afzonderlijke tabellen met de status mislukt . De status wordt automatisch vernieuwd om het succes of de mislukking aan te geven.

 4. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 totdat alle problemen zijn opgelost.

Naar boven

Een gegevensbron en de gekoppelde tabellen vernieuwen

Vernieuw een gegevensbron en de gekoppelde tabellen om ervoor te zorgen dat de gegevensbron toegankelijk is en de gekoppelde tabellen correct werken.

 1. Selecteer externe gegevens > gekoppelde tabel beheer.

  Tip    Als u een bepaalde gekoppelde tabel wilt vernieuwen in het navigatiedeelvenster, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel en selecteert u vervolgens koppeling vernieuwen. U kunt ook de muisaanwijzer op de naam van de gekoppelde tabel plaatsen om de verbindingsreeks en andere informatie weer te geven.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Koppelingsbeheer een gegevensbron of afzonderlijke gekoppelde tabellen.

  Als u een gegevensbron selecteert, worden alle gekoppelde tabellen geselecteerd. Uitvouwen (+) in de gegevensbron om afzonderlijke gekoppelde tabellen te selecteren.

 3. Selecteer vernieuwen.

 4. Als u een probleem hebt met de locatie van de gegevensbron, voert u de juiste locatie in wanneer u hierom wordt gevraagd of bewerkt u de gegevensbron.

 5. Zorg ervoor dat de kolom status zichtbaar is (u moet mogelijk zijwaarts schuiven) en controleer vervolgens of de resultaten worden weergegeven:

  • Bevestiging     De gekoppelde tabellen zijn met succesvol vernieuwd.

  • Mislukt     Er is een probleem met een of meer gekoppelde tabellen. De meest voorkomende oorzaken van een mislukte status zijn: nieuwe referenties of een wijziging van de naam van de tabel. U kunt het probleem oplossen door de gegevensbron of de gekoppelde tabel opnieuw te koppelen.

 6. Selecteer opnieuw vernieuwen totdat u elke mislukte gekoppelde tabel hebt gecorrigeerd en de kolom status wordt weergegeven.

Naar boven

Een gegevensbron of gekoppelde tabel opnieuw koppelen

Koppel een gegevensbron opnieuw om de naam van de gegevensbron te wijzigen en een gekoppelde tabel te wijzigen.

 1. Selecteer externe gegevens > gekoppelde tabel beheer.

  Tip    Op de navigatiebalk kunt u de muisaanwijzer boven de naam van de gekoppelde tabel houden om de verbindingsreeks en andere informatie weer te geven.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Koppelingsbeheer een gegevensbron of afzonderlijke gekoppelde tabellen.

  Mogelijk moet u (+) items uit de gegevensbron kolom uitvouwen.

 3. Selecteer opnieuw koppelen.

 4. Of de gegevensbron door Access wordt gevonden, wordt u gevraagd om een nieuwe locatie van de gegevensbron te openen. Wanneer u de juiste locatie hebt ingevoerd, kunt u ervoor kiezen de bestaande namen van gekoppelde tabellen ongewijzigd te laten of nieuwe tabelnamen te kiezen.

 5. Zorg ervoor dat de kolom status zichtbaar is (u moet mogelijk zijwaarts schuiven) en controleer vervolgens of de resultaten worden weergegeven:

  • Bevestiging     De gekoppelde tabellen zijn opnieuw gekoppeld.

  • Mislukt     Er is een probleem met een of meer gekoppelde tabellen.

 6. U wordt gevraagd om de naam van een nieuwe tabel. In sommige gevallen moet u een nieuwe tabel kiezen uit een lijst met tabellen. Als u wordt gevraagd naar een verbindingsreeks, typt u de tekenreeks in het vak verbindingsreeks . De status wordt automatisch vernieuwd om het succes of de mislukking aan te geven.

 7. Selecteer opnieuw koppelen totdat u elke mislukte gekoppelde tabel hebt hersteld en de kolom status wordt weergegeven.

Naar boven

Een gekoppelde tabel zoeken

Als u veel gekoppelde tabellen hebt, gebruikt u het vak zoeken boven in het dialoogvenster Koppelingsbeheer om de gewenste informatie te vinden.

 1. Voer tekst in in het vel Zoeken .

  In Access wordt de naam van de gegevensbron en de gegevensbroninformatie gezocht om een treffer te zoeken.

  Zoeken is niet hoofdlettergevoelig en gebruikt type-Ahead voor een dynamische lijst met koppelingen voor tabelnamen.

 2. Als u de weergave wilt herstellen, wist u het zoekvak .

Naar boven

Een gegevensbron bewerken

Afhankelijk van de gegevensbron, kunt u de weergavenaam, het pad naar de gegevensbron, de bestandsnaam, het wachtwoord of de verbindingsreeks wijzigen.

 1. Selecteer externe gegevens > gekoppelde tabel beheer.

  Tip    Op de navigatiebalk kunt u de muisaanwijzer boven de naam van de gekoppelde tabel houden om de verbindingsreeks en andere informatie weer te geven.

 2. Selecteer in het dialoogvenster gekoppelde tabel beheer de gegevensbron, plaats de muisaanwijzer op de gegevensbron en selecteer vervolgens bewerken.

 3. De gegevens in het dialoogvenster koppeling bewerken wijzigen.

  Het dialoogvenster Koppeling bewerken voor een Excel-gegevensbron

  Informatie over een Excel-gegevensbron bewerken

 4. Selecteer Voltooien.

Naar boven

Een gegevensbron en gekoppelde tabellen toevoegen

U kunt de volgende typen gegevensbronnen toevoegen: Access, SQL (server en Azure), Excel of Custom (tekst, Microsoft Dynamics, ShaePoint List, ODBC).

Tip    Voor Access-ontwikkelaars die verbindingsreeksen in VBA-code invoeren, kunt u de verbindingsreeks in het dialoogvenster Koppelingsbeheer toevoegen en bewerken in plaats van de code direct te wijzigen of om complexe code te schrijven waarmee automatisch verbindingsreeksen worden gewijzigd.

 1. Selecteer externe gegevens > gekoppelde tabel beheer.

 2. Selecteer in het dialoogvenster gekoppelde tabel beheer de optie toevoegen.

 3. Voer een naam in in het vak weergavenaam om de detectie en de betekenis ervan te verbeteren. De standaardweergavenaam is het type gegevensbron.

  Deze naam wordt weergegeven in de kolom gegevensbron en u kunt deze kolom sorteren, en u kunt de naam gebruiken om gegevensbronnen in te delen, wat handig is wanneer u veel gegevensbronnen hebt.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 5. Selecteer Sluiten.

Naar boven

Een gegevensbron of gekoppelde tabel verwijderen

U kunt een gegevensbron of een gekoppelde tabel verwijderen omdat deze niet meer nodig zijn en het dialoogvenster Koppelingsbeheer opruimen.

 1. Selecteer externe gegevens > gekoppelde tabel beheer.

 2. Selecteer in het dialoogvenster gekoppelde tabel beheer een of meer gegevensbronnen of gekoppelde tabellen.

  Mogelijk moet u (+) items uit de gegevensbron kolom uitvouwen.

 3. Selecteer Verwijderen.

 4. Wanneer u wordt gevraagd om dit te bevestigen, selecteert u Ja.

  Wanneer u een gekoppelde tabel verwijdert, wordt alleen de gegevens verwijderd die worden gebruikt voor het openen van de tabel in de gegevensbron en niet in de tabel zelf.

Naar boven

Zie ook

Gekoppelde gegevensbroninformatie exporteren naar Excel

Introductie tot het importeren, koppelen en exporteren van gegevens in Access

ODBC-gegevensbronnen beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×