Gekoppelde records in Excel

Excel heeft een nieuw gegevenstype met de naam gekoppelde record. Een gekoppelde record bestaat niet alleen uit tekst of getallen. Het is een speciaal gegevenstype dat een verbinding met een onlinebron bevat. Via deze verbinding kunt u uitgebreide, interessante gegevens opnemen waarmee u kunt werken en die u kunt vernieuwen in Excel. In het volgende voorbeeld hebben we gekoppelde records gebruikt om informatie op te halen op basis van geografische locaties. Maar u kunt records ook gebruiken om informatie over aandelenprijzen weer te geven.

Kolom A: Frankrijk, Spanje, Zweden, Noorwegen, elk met kaartpictogram. Kolom B: aantal inwoners. Kolom C: Aantal inwoners in steden. Kolom D: gasprijzen. Kolom E: valutacodes

In de voorbeelden hierboven bevatten de cellen met landnamen in kolom A gekoppelde records. U weet dat dit gekoppelde records zijn, omdat u kleine pictogrammen ziet ( Pictogram Gekoppelde record voor Geografie ) in de cellen. Daarnaast bevatten kolom B, C, D en E informatie die is gekoppeld aan de records. Dat wil zeggen dat de bevolking, stedelijke bevolking, gasprijzen en valuta worden opgehaald uit de gekoppelde records in kolom A.

Opmerking: Deze functie wordt op geleidelijke basis, verspreid over enkele dagen of weken, beschikbaar gesteld aan klanten. De functie is het eerst beschikbaar voor deelnemers van Office Insider, en later voor Office 365-abonnees. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

1. Een tabel maken

Tabblad Invoegen, knop Tabel

Hoewel dit niet vereist is, raden we u aan eerst een Excel-tabel te maken. Hierdoor kunt u eenvoudiger informatie uit de records ophalen. Klik op een cel in uw gegevens en klik op Invoegen > Tabel. Als uw gegevens kolommen bevatten, schakelt u het selectievakje Mijn tabel bevat veldnamen in.

2. Cellen selecteren

Vier geselecteerde cellen, elk met een landnaam

Selecteer nu een paar cellen met tekst. Excel bevat momenteel twee typen gekoppelde records: Aandelen en Geografie. In dit voorbeeld willen we geografische gegevens gebruiken, dus selecteren we cellen met landnamen. U kunt echter ook cellen met provincienamen, namen van gebieden, staatnamen, plaatsnamen enzovoort gebruiken. Als u gekoppelde records voor aandelen wilt gebruiken, kunt u cellen met bedrijfsnamen, fondsnamen, tickersymbolen enzovoort selecteren.

3. Op Aandelen of Geografie klikken

Tabblad Gegevens, knoppen Aandelen en Geografie

Klik op het tabblad Gegevens op Aandelen of Geografie.

4. Gekoppelde records verschijnen

Vier cellen, elk met een kaartpictogram en een landnaam

Als in Excel een koppeling wordt gevonden tussen de tekst in de cellen en de onlinebronnen, wordt deze tekst geconverteerd naar gekoppelde records. U weet dat het gekoppelde records zijn als ze dit pictogram hebben voor geografie: Pictogram Gekoppelde record voor Geografie en dit pictogram voor aandelen: Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen .

Opmerking: Als u Vraagtekenpictogram ziet in plaats van een pictogram, kan Excel voor uw tekst geen overeenkomende record in de onlinebronnen vinden. Corrigeer eventuele spelfouten. Wanneer u op Enter drukt, wordt gezocht naar een overeenkomende record. U kunt ook op Vraagtekenpictogram drukken om het deelvenster Recordkiezer weer te geven. Zoek naar een record met een of twee trefwoorden en klik op Selecteren.

U kunt nog veel meer doen

Cel met een gekoppelde record voor Frankrijk; cursor die op het pictogramklikt; weergegeven kaart

Wanneer u tekst hebt geconverteerd naar een gekoppelde record, wordt een pictogram weergegeven in de cel. Klik op het pictogram om de kaart te bekijken. Op de kaart ziet u een aantal velden en de bijbehorende waarden. Afhankelijk van de record kunnen er veel verschillende veld-/waardeparen zijn die u kunt bekijken en waarmee u kunt werken.

In deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld de kaart voor de gekoppelde record, Frankrijk. Hoofdstad is een van de beschikbare velden voor de record. En Parijs is de waarde voor dit veld. Leider(s) is nog een veld en de namen van de leiders zijn de waarden.

Als u meer veld-/waardeparen wilt zien, schuift u omlaag in de kaart. Als u wilt weten waar de velden en waarden vandaan komen, schuift u helemaal omlaag op de kaart en klikt u op de bronkoppelingen.

Als uw gegevens meteen al bestaan uit een Excel-tabel, kunt u meer informatie ophalen uit een gekoppelde record door kolommen toe te voegen op basis van de gekoppelde record.

1. Selecteer een cel in een tabel

Geselecteerde cel met een gekoppelde record in een tabel

Controleer eerst of de records zijn opgenomen in een Excel-tabel. Selecteer vervolgens een cel in de tabel.

2. Klik op de knop Kolom toevoegen

Cursor die klikt op de knop Kolom toevoegen

Klik op de knop Kolom toevoegen rechtsboven in de tabel.

3. Selecteer een veld in het menu

Veld Bevolking is geselecteerd in het menu

Een menu wordt weergegeven met een lijst met de beschikbare velden voor deze records. Selecteer een veld waarin u geïnteresseerd bent.

4. Een nieuwe kolom wordt gemaakt

Nieuwe kolom toegevoegd, waarden komen uit de gekoppelde record

Er wordt een nieuwe kolom gemaakt, waarin de waarden voor dit veld worden weergegeven.

5. Doe dit nogmaals

Tweede kolom met toegevoegde gegevens

Herhaal deze procedure om nog meer gegevens op te halen.

6. Nog een nieuwe kolom

Nog een nieuwe kolom is toegevoegd aan de tabel

Er wordt nog een nieuwe kolom toegevoegd, waarin de waarden worden weergegeven voor het veld dat u hebt gekozen.

Tip: Wanneer uw gegevens zich in een Excel-tabel bevinden, hoeft u de knop Kolom toevoegen niet te gebruiken. In plaats daarvan begint u de naam van een nieuwe kolom te typen. Als u bijvoorbeeld Bevolking hebt getypt in de tabel, wordt in Excel automatisch het veld Bevolking voor de records opgehaald. Dit werkt ook voor rijen: Typ een nieuwe rij. Als er online een gekoppelde record wordt gevonden, wordt hiermee verbinding gemaakt en worden velden voor deze record geretourneerd.

Cel A2 bevat 'Frankrijk'. Cel B2 bevat =A2. en het menu voor het automatisch aanvullen van formules wordt weergegeven met velden uit de gekoppelde record

U kunt ook formules schrijven waarin de waarden uit de recordvelden worden gebruikt. U kunt de puntoperator (.) gebruiken om voor Excel aan te geven dat het veld van een record moet worden gebruikt als parameter. In dit voorbeeld hebben we =A2. getypt, waarna het Excel-menu voor automatisch aanvullen werd weergegeven met de beschikbare velden voor de gekoppelde record 'Frankrijk'. Zie FIELDVALUE, functie voor meer informatie.

Tips en trucs

Druk op Ctrl+Shift+F2.

Gekoppelde records verwijzen naar gegevens die online staan. Wanneer u een gekoppelde record invoegt, wordt een externe gegevensverbinding tot stand gebracht in de werkmap. Op deze manier kunt u gegevens die online worden gewijzigd, bijwerken door deze te vernieuwen in Excel. Als u een gekoppelde record en de bijbehorende gegevens wilt vernieuwen, klik u met de rechtermuisknop op de record en klikt u op Vernieuwen. Hiermee wordt de geselecteerde gekoppelde record die u hebt geselecteerd vernieuwd, plus alle aangrenzende records.

Als u alle gekoppelde records en alle externe gegevensverbindingen in de werkmap (inclusief query's, andere gegevensverbindingen en draaitabellen) wilt vernieuwen, klikt u op Gegevens > Alles vernieuwen of Druk op Ctrl+Alt+F5.

U kunt records wisselen of een record veranderen in een andere. Klik met de rechtermuisknop op de cel met de record en klik op Record > Record wijzigen. Aan de rechterkant wordt een deelvenster weergegeven. Zoek naar de gewenste record en klik op Selecteren om de oorspronkelijke record te vervangen door deze record.

Als u de gekoppelde record in een cel niet meer wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u op Record > Converteren naar tekst. De record wordt nu verwijderd, er is geen onlineverbinding meer en de waarde in de cel wordt geconverteerd naar tekst.

U kunt altijd gegevens sorteren en filteren in Excel met de filterknoppen op de kolomkoppen. (Schakel filterknoppen in door op Gegevens > Filter te klikken.) Hier is een tip voor gekoppelde records: Klik op de filterknop boven de gekoppelde records. Bepaal hoe u wilt sorteren of filteren. Als u dit wilt doen met de weergegeven naam van de record, zorgt u dat Waarde weergeven is geselecteerd onder Veld selecteren. Als u wilt sorteren of filteren op een ander veld (dat al dan niet wordt weergegeven in Excel), selecteert u een ander veld onder Veld selecteren.

Veelgestelde vragen

Momenteel zijn er alleen gekoppelde records voor Aandelen en Geografie. Naarmate de functie wordt verbeterd, hopen we dat er meer typen records beschikbaar worden in de toekomst.

Ja, maar ze moeten zijn geabonneerd op Office 365 en de nieuwste versie van Excel voor Office 365 hebben geïnstalleerd.

Opmerking: Deze functie wordt op geleidelijke basis, verspreid over enkele dagen of weken, beschikbaar gesteld aan klanten. De functie is het eerst beschikbaar voor deelnemers van Office Insider, en later voor Office 365-abonnees. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Op dit moment worden gekoppelde records alleen ondersteund in Excel 2016 voor Office 365-abonnees. Gekoppelde records worden mogelijk later ook ondersteund in andere versies van Excel, omdat we voortdurend werken aan de verbetering van Excel. Als u een bestand met een gekoppelde record opent in een versie van Excel die geen gekoppelde records ondersteunt, wordt #WAARDE! weergegeven in plaats van de gekoppelde records en wordt #NAAM? weergegeven in plaats van formules die verwijzen naar gekoppelde records.

Nee, momenteel kunt u geen cel selecteren met een gekoppelde record en de vulgreep niet omlaag slepen om nieuwe records te maken. Dit geldt ook voor Opmaak kopiëren/plakken. Naarmate de functie verder wordt verbeterd, hopen we ondersteuning voor andere functies te kunnen toevoegen.

Gekoppelde records zijn zeer nieuw en daarom werken bepaalde traditionele Excel-functies mogelijk niet goed hiermee. Als u bijvoorbeeld een draaitabel wilt maken op basis van een tabel met gekoppelde records, wordt de fout #WAARDE! weergegeven. En als u gekoppelde records gebruikt met Power Pivot, Power Query of zelfs in bepaalde grafieken, werkt dit mogelijk niet zoals verwacht. Naarmate gekoppelde records verder worden verbeterd, hopen we ook deze andere functies te kunnen verbeteren, zodat deze hier goed mee samenwerken.

Gekoppelde records zijn op dit moment alleen beschikbaar als de taal van uw besturingssysteem is ingesteld op Engels. Naarmate de functie verder wordt verbeterd, hopen we dat deze in de toekomst beschikbaar wordt voor meer talen.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×