Gegevensweergaven maken in SharePoint Designer

Met SharePoint Designer 2010 kunt u met gegevensweergaven snel in hoge mate aangepaste interfaces maken voor uw bedrijfsgegevensbronnen. Een gegevensweergave is een live, aanpasbare weergave van een gegevensbron, en kan worden gebruikt om gegevens weer te geven of gegevens terug te schrijven naar een gegevensbron. Gegevensweergaven kunnen worden gebruikt met een databasequery, een XML-document, webservices, scripts op de server, en SharePoint-lijsten en -bibliotheken.

Als uw organisatie informatie opslaat in databases, kunt u die databases verbinden met en gebruiken als een gegevensbron, en kunt u een reeks gegevensweergaven maken voor een pagina om een dashboard te simuleren. U kunt gegevensweergaven ook gebruiken om gegevens van een externe gegevensbron weer te geven, bijvoorbeeld om een feed met de weersverwachting aan uw site toe te voegen.

In dit artikel krijgt u een inleiding in gegevensweergaven en leest u hoe u deze met SharePoint Designer 2010 aan uw site kunt toevoegen.

In dit artikel

Wat is een gegevensweergave?

Een gegevensweergave invoegen vanaf het lint

Een gegevensweergave invoegen met het deelvenster Details van gegevensbron

Gegevensbronnen slepen vanuit het navigatiedeelvenster

Suggesties voor volgende stappen

Wat is een gegevensweergave?

Een gegevensweergave is een dynamische, aanpasbare weergave van een gegevensbron waarbij de mogelijkheden van Microsoft ASP.NET-technologie optimaal worden benut. Met SharePoint Designer 2010 worden gegevens uit een gegevensbron in de vorm van XML (Extensible Markup Language) opgehaald, waarna deze gegevens met behulp van XSLT's (Extensible Stylesheet Language Transformations) worden weergegeven.

Het is mogelijk een gegevensweergave met SharePoint Designer 2010 te wijzigen. Een gegevensweergave biedt lees- en schrijftoegang tot de meest uiteenlopende bronnen, waaronder databasequery's, XML-documenten, lijsten en bibliotheken uit SharePoint, webservices en scripts op een server. Ook kunt u een gegevensweergave met gegevens uit meerdere gegevensbronnen maken.

Nadat u een gegevensweergave hebt ingevoegd in uw pagina, kunt u ook de WYSIWYG-functies in SharePoint Designer 2010 gebruiken om kolommen toe te voegen of te verwijderen, velden te filteren, te sorteren en te groeperen, de lettertypeopmaak en de algemene indeling wijzigen. Wanneer u de gegevensweergave opmaakt met deze WYSIWYG-functies, voegt SharePoint Designer 2010 de benodigde XSL (Extensible Stylesheet Language) rechtstreeks in de pagina in, dus hoeft u niet te weten hoe u XSL schrijft. Als u de XSL rechtstreeks wilt schrijven, kunt u natuurlijk de pagina altijd openen in de weergave Code.

Opmerking :  Als u hoofdzakelijk werkt met lijsten en bibliotheken als gegevensbronnen, kunt u de gegevensweergaven of de lijstweergaven gebruiken om de gegevens te lezen en naar die gegevensbronnen te schrijven. Lijstweergaven lijken op gegevensweergaven, maar hebben als bijkomend voordeel dat ze weergave-aanpassingen in de browser volledig ondersteunen. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over lijstweergaven.

Naar boven

Een gegevensweergave invoegen vanaf het lint

Als u een gegevensweergave wilt maken, moet u eerst een pagina (een ASP.NET-pagina) openen of maken in SharePoint Designer 2010. Vervolgens voegt u de gegevensweergave toe aan de pagina. U kunt de gegevensweergave op een aantal manieren maken. De snelste manier is met de optie Gegevensweergave op het lint; u selecteert uw gegevensbron dan eenvoudig met één klik.

Wanneer u deze optie op het lint gebruikt en als u een lijst of bibliotheek als gegevensbron gebruikt, wordt een lijstweergave (XLV) toegevoegd aan de pagina. Als u een andere gegevensbron dan een lijst of bibliotheek kiest (zoals een XML-bestand, een databaseverbinding, een script op de server of een webserviceverbinding), wordt een gegevensweergave (DFWP) aan de pagina toegevoegd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over de verschillen tussen lijstweergaven en gegevensweergaven.

Als u een gegevensweergave wilt maken met het lint, voert u deze stappen uit:

 1. Open uw site in SharePoint Designer 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's.

 3. Selecteer de sitepagina waaraan u de gegevensweergave wilt toevoegen.

  Opmerking :  Als u nog geen pagina hebt voor de gegevensweergave, moet u er een maken in de vorm van een ASXP-pagina of een webonderdeelpagina. (Raadpleeg SharePoint-pagina's maken in de sectie Zie ook.

 4. Klik op het tabblad Pagina in de groep Bewerken op Bestand bewerken.

 5. Klik binnen in het div- of form-vak dat wordt weergegeven.
  Op een webonderdeelpagina ziet het div label-vak er als volgt uit:
  Site openen in SharePoint Designer 2010
  Op een ASPX-pagina ziet het form-vak er als volgt uit:
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 6. Klik op het tabblad Invoegen in de groepGegevensweergaven en formulieren op Gegevensweergave. Selecteer vervolgens de gegevensbron.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 7. De gegevensweergave wordt op de pagina gemaakt en ziet er ongeveer als volgt uit.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

Naar boven

Een gegevensweergave invoegen met het deelvenster Details van gegevensbron

Naast de optie Gegevensweergave op het lint waarmee u uw gegevensbron kunt selecteren, kunt u met het lint een lege gegevensweergave invoegen. Wanneer u een lege gegevensweergave invoegt, selecteert u de gegevensbron en geeft u vervolgens in het taakvenster Details van gegevensbron de velden op die u wilt toevoegen aan de pagina. U kunt bijvoorbeeld de velden toevoegen als een weergave met één item of een weergave met meerdere items.

Wanneer u deze methode gebruikt om een gegevensweergave in te voegen, kunt u een aantal gegevensbronnen selecteren, zoals XML-bestanden, databaseverbindingen, scripts op de server, webserviceverbindingen, en SharePoint-lijsten en -bibliotheken. In tegenstelling tot de vorige reeks stappen voegt u een gegevensweergave (DFWP) in op de pagina, ongeacht de gebruikte gegevensbron. Dit betekent dat u een gegevensweergave (DFWP), dus geen lijstweergave (XLV) maakt voor een SharePoint-lijst of -bibliotheek. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over de verschillen tussen lijstweergaven en gegevensweergaven.

Als u in het taakvenster Details van gegevensbron een gegevensweergave wilt maken, voert u deze stappen uit:

 1. Open uw site in SharePoint Designer 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's.

 3. Selecteer de sitepagina waaraan u de gegevensweergave wilt toevoegen.

  Opmerking :  Als u nog geen pagina hebt voor de gegevensweergave, moet u er een maken in de vorm van een ASXP-pagina of een webonderdeelpagina. (Raadpleeg SharePoint-pagina's maken in de sectie Zie ook.

 4. Klik op het tabblad Pagina in de groep Bewerken op Bestand bewerken.

 5. Klik binnen in het div- of form-vak dat wordt weergegeven.
  Op een webonderdeelpagina ziet het div label-vak er als volgt uit:
  Site openen in SharePoint Designer 2010
  Op een ASPX-pagina ziet het form-vak er als volgt uit:
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 6. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Gegevensweergaven en formulieren op Gegevensweergave en kies Lege gegevensweergave.

 7. Klik in de lege, tijdelijke plaatsaanduiding voor de gegevensweergave op Klik hier om een gegevensbron te selecteren.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 8. Kies in het dialoogvenster Selectiefunctie voor gegevensbronnen uw gegevensbron en klik op OK.

 9. Het taakdeelvenster Details van gegevensbron wordt weergegeven. Site openen in SharePoint Designer 2010

 10. Selecteer in het taakvenster de velden die u in de gegevensweergave wilt weergeven.
  Tip Als u meerdere velden wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste velden.

 11. Klik op Geselecteerde velden invoegen als en kies een van de volgende opties:

  • Eén item weergeven om een record weer te geven in een gegevensweergave.

  • Meerdere itemweergave om meerdere records weer te geven met de velden in kolommen met koppen voor elke kolom.

 12. U kunt in plaats hiervan ook de geselecteerde velden van het taakvenster rechtstreeks naar de lege, tijdelijke plaatsaanduiding van de gegevensweergave op de pagina slepen. (De velden worden toegevoegd aan de pagina als een weergave met meerdere items waarbij de eerste vijf velden in de tabel worden weergegeven.)

 13. De gegevensweergave wordt op de pagina gemaakt en ziet er ongeveer als volgt uit.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

Naar boven

Gegevensbronnen slepen vanuit het navigatiedeelvenster

Een andere manier waarop u een gegevensweergave kunt maken, is het slepen en neerzetten van een gegevensbron vanuit het navigatiedeelvenster. Open uw ASPX-pagina of een webonderdeelpagina in SharePoint Designer 2010 en klik op de punaiseknop Site openen in SharePoint Designer 2010 naast Gegevensbronnen of Alle bestanden. Hiermee geeft u de bestanden en de beschikbare gegevensbronnen weer aan de onderkant van het navigatiedeelvenster. In dit venster klikt u op de gegevensbron en sleept u deze naar de pagina.

Net als wanneer u de optie Gegevensbron in het lint gebruikt, wordt door toevoeging van een SharePoint-lijst of -bibliotheek een lijstweergave (XLV) op de pagina gemaakt. Wanneer u een andere gegevensbron toevoegt, wordt een gegevensweergave (DFWP) gemaakt.

Naar boven

Suggesties voor volgende stappen

Nadat u een gegevensweergave hebt gemaakt, kunt u deze gaan aanpassen met de functies voor gegevensweergave in SharePoint Designer 2010. U kunt kolommen toevoegen en verwijderen, gegevens filteren, voorwaardelijke opmaak toepassen, de algemene indeling wijzigen, en veel meer. Raadpleeg Lijst- en gegevensweergaven aanpassen in de sectie Zie ook.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×