Gegevensweergaven en formulieren aanpassen met SharePoint Designer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een gegevensweergave is een dynamische, aanpasbare weergave van een gegevensbron van een SharePoint-site. SharePoint Designer 2010 haalt gegevens op uit een gegevensbron in de vorm van Extensible Markup Language (XML) en hier of kunt invoer van gegevens met Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). De gegevensweergave kunt gegevens uit een grote verscheidenheid aan bronnen, inclusief SharePoint-lijsten en bibliotheken, databasequery's, XML-documenten, webservices en scripts op de server weergeven. U toevoegen en aanpassen van gegevensweergaven SharePoint Designer 2010gebruiken.

SharePoint Designer 2010 bevat een uitgebreide set hulpmiddelen die u gebruiken kunt om aan te passen lijst en gegevensweergaven, zoals hier wordt getoond.

Site openen in SharePoint Designer 2010

De WYSIWYG-hulpmiddelen in SharePoint Designer 2010 invoegen Extensible Stylesheet Language (XSL) rechtstreeks aan op de pagina zodat u niet hoeft te weten XSL krachtige aangepaste gegevensweergaven maken. Als u nodig hebt om aan te passen van de code, kunt u altijd de XSL rechtstreeks in de weergave van de Code in SharePoint Designer 2010bewerken.

Er zijn een aantal manieren waarop die u weergaven en formulieren in SharePoint Designer 2010 maken kunt. U kunt de weergave van een lijst die is gekoppeld aan een SharePoint-lijst of bibliotheek; maken u kunt een gegevensweergave maken en koppelen aan dezelfde lijst of een andere gegevensbron; u kunt een formulier maken door een gegevensweergave toe te voegen aan uw pagina kan het invoegen van elk veld dat als een formulier. enzovoort. Meer informatie over het maken van weergaven en formulieren in de sectie Zie ook.

Deze resulteren in een combinatie van lijstweergaven (XSLT-webonderdeel Lijstweergave) en gegevensweergaven (webonderdeel Gegevensformulier) op uw pagina's en terwijl er verschillen tussen de twee zijn, u deze op dezelfde manieren aanpassen. U toevoegen en kolommen verwijderen, filters toepassen, sorteren en groeperen van velden, voorwaardelijke opmaak en veel meer met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn in SharePoint Designer 2010toepassen.

In dit artikel worden de meest gebruikte aanpassingen die kunt u ervoor zorgen aan lijst- of gegevensweergaven SharePoint Designer 2010gebruiken.

In dit artikel

Lijst- en gegevensweergaven openen

Kolommen toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken

Sorteren en groeperen

Filter

Voorwaardelijke opmaak

Paginering

Inline bewerken inschakelen

Asynchrone updates inschakelen

Opties aan de werkbalk toevoegen

Weergavestijlen toepassen

Meer aanpassingsopties

Lijst- en gegevensweergaven openen

Lijstweergaven en gegevensweergaven kan worden gemaakt en geopend in een aantal manieren ingedeeld in SharePoint Designer 2010 (zoals in het begin van dit artikel uitgelegd). U kunt bijvoorbeeld een lijstweergave openen vanuit de lijst of bibliotheek die deze momenteel is gekoppeld, of u kunt een gegevensweergave openen vanuit de pagina van de site waar deze zich bevindt. Beide opties worden weergegeven in het navigatiemenu. (Die is gekoppeld aan een lijst of bibliotheek of een willekeurig aantal gegevensbronnen. Gebruik een van de onderstaande methoden om een lijstweergave of de gegevensweergave openen in SharePoint Designer 2010.)

Site openen in SharePoint Designer 2010

Een lijstweergave openen die aan een lijst is gekoppeld

 1. Open de site in SharePoint Designer 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Lijsten en bibliotheken.

 3. Open de lijst die uw lijstweergave bevat.

 4. Klik op het tabblad Opties en gebruik de weergavebewerkingsopties om de lijstweergave aan te passen.

  Opmerking: Mogelijk moet u eerste klik in de weergave om de weergave bewerkingsopties in SharePoint Designer 2010 weer te geven

Een gegevens- of lijstweergave openen op een sitepagina

 1. Open de site in SharePoint Designer 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's.

 3. Open de pagina die uw gegevens- of lijstweergave bevat.

 4. Klik op het tabblad Opties en gebruik de weergavebewerkingsopties om de lijst- of gegevensweergave aan te passen.

  Opmerking: Mogelijk moet u eerste klik in de weergave om de weergave bewerkingsopties in SharePoint Designer 2010weer te geven.

Voor de rest van het artikel wordt verondersteld dat u deze stappen of soortgelijke stappen hebt uitgevoerd om uw weergave te openen om deze te bewerken.

Naar boven

Kolommen toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken

Een van de eerste dingen die u meestal met een gegevensweergave doet, is het toevoegen en verwijderen van kolommen. Wanneer u de kolommen in een gegevensweergave wijzigt, voegt u velden toe, verwijdert u deze of rangschikt u deze opnieuw in de gegevensweergave. U kunt het dialoogvenster Kolommen bewerken gebruiken om kolommen toe te voegen, te verwijderen en opnieuw te rangschikken, ongeacht of ze rijen of kolommen weergeven. U kunt ook kolommen wijzigen met de opdrachten voor het bewerken van tabellen op het tabblad Tabel. De tabelindeling wordt verderop in dit artikel besproken.

Opmerking:  De opdracht Kolommen bewerken is alleen beschikbaar wanneer in de gegevensweergave gegevens in een HTML-tabel worden weergegeven.

Voer de volgende stappen uit om kolommen in een lijst- of gegevensweergave toe te voegen, te verwijderen of opnieuw te rangschikken.

 1. Met de weergave in SharePoint Designer 2010openen, klikt u op het tabblad Opties en klik op Kolommen toevoegen/verwijderen Site openen in SharePoint Designer 2010 .

  Opmerking: De opdracht Kolommen bewerken is niet beschikbaar als de gegevensweergave zich in een HTML-tabel bevindt waarvoor de kenmerken rowspan of colspan en een waarde groter dan 1 worden gebruikt.

 2. Het dialoogvenster Kolommen bewerken wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kolom wilt toevoegen, selecteert u het kolomveld onder Beschikbare velden en klikt u op Toevoegen.

  • Als u meerdere velden tegelijkertijd wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste velden.

  • Als u een bestaande kolom wilt verwijderen, selecteert u de kolom onder Weergegeven kolommen en klikt u op Verwijderen.

  • Als u meerdere velden tegelijkertijd wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste velden.

  • Als u kolommen opnieuw wilt rangschikken, selecteert u de kolom onder Weergegeven kolommen en klikt u op Omhoog of Omlaag

 4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen op de weergave.

Opmerking:  In het dialoogvenster Kolommen bewerken worden alleen de velden weergegeven die zijn opgenomen in de gegevensbronquery van de gegevensweergave. De werkelijke gegevensbron bevat mogelijk extra velden. Als u deze velden wilt opnemen, moet u de gegevensbronquery bijwerken.

Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over gegevensweergaven

Naar boven

Sorteren en groeperen

Als u gegevens in een gegevensweergave sorteren, wijzigt u de volgorde waarin de gegevens worden weergegeven zodat u en bezoekers van uw site voor meer informatie over de gegevens gemakkelijker is. Voorbeelden van sorteervolgorde zijn alfabetisch en numerieke volgorde. U kunt extra sorteren maken via het dialoogvenster Geavanceerde sorteeropties in SharePoint Designer 2010orders.

Naast sorteren kunt u gegevens groeperen. Wanneer u gegevens groepeert, kunt u een kop- of voettekst weergeven voor een groep velden in de sorteervolgorde en kiezen of de groep standaard is uit-of samengevouwen. U kunt ook aangeven of de groepen bij de paginering van de weergave als geheel wordt gehandhaafd en of er per groep kolomnamen of totalen worden weergegeven.

Kolommen sorteren in een lijst- of gegevensweergave

Open in SharePoint Designer 2010met uw weergave, klikt u op het tabblad Opties en klik op sorteren en groeperen Site openen in SharePoint Designer 2010 .

Het dialoogvenster sorteren en groeperen wordt geopend.
Site openen in SharePoint Designer 2010

 1. Klik onder Beschikbare velden op het veld waarop u wilt sorteren en klik op Toevoegen.

 2. Kies onder Sorteereigenschappen hoe u de velden wilt sorteren door Oplopend (laag naar hoog) of Aflopend (hoog naar laag) te selecteren.

  U kunt ook de oplopende of aflopende volgorde door te dubbelklikken op het veld in de lijst sorteervolgorde wijzigen.

 3. Als u wilt gebruiken voor geavanceerdere sorteren dan oplopende of aflopende volgorde, klikt u op Sorteren-expressie bewerken. Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde sorteeropties waar u de sorteervolgorde wordt bepaald met XPath-expressies kunt aanpassen. Meer informatie in de lijst Geavanceerde en gegevensweergave aanpassen met XPath-expressies.

 4. Als u op meerdere velden wilt sorteren, kiest u meer velden onder Beschikbare velden en voegt u deze toe aan de sorteervolgorde.

  Als u meerdere velden wilt toevoegen aan de sorteervolgorde en het veld wilt wijzigen waarop als eerste wordt gesorteerd, selecteert u het veld in de lijst Sorteervolgorde en klik u op Omhoog of Omlaag.

  Klik op OK om de wijzigingen toe te passen op de weergave.

Kolommen groeperen in een lijst- of gegevensweergave

Open in SharePoint Designer 2010met uw weergave, klikt u op het tabblad Opties en klik op sorteren en groeperen Sorteren en groeperen .

 1. Het dialoogvenster sorteren en groeperen wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 2. Klik in de lijst Sorteervolgorde op het veld waarop u wilt groeperen.
  Houd er rekening mee dat op elk veld in de sorteervolgorde aparte groepseigenschappen kunnen zijn toegepast. Zorg ervoor dat u eerst het gewenste veld selecteert en vervolgens de gewenste groepseigenschappen toepast.

 3. Als u aan het begin van een groep een koptekst wilt weergeven, gaat u naarGroepseigenschappen, schakelt u het selectievakje Groepskoptekst weergeven in en voert u een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de groepen in de weergave standaard wilt uitvouwen, klikt u op Groepen standaard uitvouwen.

  2. Als u groepen in de gegevensweergave standaard wilt samenvouwen, klikt u op Groepen standaard samenvouwen.

 4. De resterende opties zijn alleen van toepassing op gegevensweergaven, niet op lijstweergaven. (Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over de verschillen tussen lijst- en gegevensweergaven.)

 5. Als u aan het einde van een groep een voettekst met het aantal records in de groep wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Groepsvoettekst weergeven in.

 6. Nadat u het selectievakje Groepskoptekst weergeven of Groepsvoettekst weergeven hebt ingeschakeld, is de knop Geavanceerd groeperen beschikbaar.

 7. Klik op Geavanceerd groeperen. (Deze optie is beschikbaar nadat u het selectievakje Groepskoptekst weergeven of Groepsvoettekst weergeven hebt ingeschakeld).

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de afzonderlijke records in de lijst wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Groepsdetails altijd verbergen in.

  • Als u alle items in een bepaalde groep op één pagina wilt weergeven, zelfs als het totale aantal het maximumaantal voor de lijst overschrijdt, schakelt u het selectievakje Groepen behouden tijdens het pagineren in.

  • Als u in elke groep een rij met de kolomnamen wilt invoegen, schakelt u het selectievakje Kolomnamen per groep weergeven in.

  • Als u in elke groep een rij met het totale aantal records in de bewuste groep wilt invoegen, schakelt u het selectievakje Kolomtotalen per groep weergeven in.

Als u sitegebruikers wilt toestaan gegevens via de browser te sorteren of te groeperen, kunt u een werkbalk toevoegen aan de werkbalk. Dit wordt verderop in dit artikel beschreven.

Naar boven

Filteren

U kunt een filter toepassen op uw weergave zodat alleen de gegevens die aan bepaalde criteria voldoen, in de lijst- of gegevensweergave worden weergegeven. Dit komt goed van pas wanneer u een weergave hebt die honderdduizenden records bevat en u de gegevens beter leesbaar wilt maken. Als u een filter maakt, stelt u één of meer expressies samen die u op de gegevens toepast. Er zijn drie basisonderdelen: de veldnaam (de naam van het veld waarop u wilt filteren), de operator (de regel die u op de waarde wilt toepassen) en de waarde (de gewenste gegevens).

Voer de volgende stappen uit om een lijst- of gegevensweergave te filteren.

 1. Open in SharePoint Designer 2010met uw weergave, klikt u op het tabblad Opties en klik op Filter Site openen in SharePoint Designer 2010 .

 2. Het dialoogvenster Filtercriteria wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 3. Klik onder Veldnaam op het veld met de gewenste waarden.

 4. Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

 5. Klik in het vak Waarde en selecteer of typ de gewenste criteria.

 6. Als u nog een voorwaarde aan het filter wilt toevoegen, klikt u aan het einde van de bestaande voorwaarde op het vak en/of en:

  1. Klik op En als u een filter wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in beide componenten moeten voldoen.

  2. Klik op Of als u een filter wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in slechts een van de componenten moeten voldoen.

 7. Klik op het bericht Klik hier om een nieuwe component toe te voegen.

 8. Herhaal stap 3 tot en met 6 om een extra component voor dit filter toe te voegen.

 9. Als u gegevensweergaven aan het werk bent en u wilt meer geavanceerde voorwaarden gebruiken, schakel het selectievakje XSLT-Filtering toevoegen en klik vervolgens op bewerken.
  Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde voorwaarde waar u de sorteervolgorde wordt bepaald met XPath-expressies kunt aanpassen.

 10. Klik op OK.

Als u sitebezoekers wilt toestaan gegevens via de browser te sorteren en te groeperen, kunt u een werkbalk toevoegen aan de werkbalk. Dit wordt verderop in dit artikel beschreven. Onthoud dat filters in de browser alleen van invloed zijn op de presentatie van de gegevens en niet de hoeveelheid gegevens beperken die in de weergave beschikbaar zijn.

Opmerking:  Het filteren van een gegevensweergave kan gevolgen hebben voor de prestaties. Het is belangrijk dat u een beheerbare set gegevens filtert. Wanneer u basisfilters toepast in het dialoogvenster Filtercriteria, wordt het filter toegepast voordat de gegevens worden geretourneerd. Als u echter de optie Geavanceerd filter gebruikt (die beschikbaar is in gegevensweergaven), worden de filters toegepast in de XSLT-presentatie, nadat de gegeven worden geretourneerd.

Naar boven

Voorwaardelijke opmaak

Met voorwaardelijke opmaak kunt u opgemaakte tekst, achtergrondkleuren, aangepaste pictogrammen en meer toepassen op een geselecteerde HTML-tag of een gegevenswaarde als de gegevens aan bepaalde criteria voldoen. U kunt ook voorwaarden instellen om te bepalen of een HTML-label of een gegevenswaarde moet worden weergegeven of verborgen. Voorwaardelijke opmaak is een effectief middel om in een gegevensweergave items te markeren waarvoor de gebruiker actie moet ondernemen. U kunt bijvoorbeeld taken die achterstallig zijn, projecten die het budget overschrijden of kantoorartikelen die bijna op zijn markeren.

Voer de volgende stappen uit om voorwaardelijke opmaak toe te passen op een lijst- of gegevensweergave.

Met de weergave geopend in SharePoint Designer 2010, klikt u in de rij of kolom waarin u wilt toepassen van voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik op het tabblad Opties , klikt u op Filter Site openen in SharePoint Designer 2010 en kies een van de volgende opties:

 2. Inhoud weergeven om gegevens die aan de opgegeven criteria voldoen in de weergave weer te geven.

 3. Inhoud verbergen om gegevens die aan de opgegeven criteria voldoen in de weergave te verbergen.

 4. Rij opmaken om opmaak toe te passen op een rij die aan de opgegeven criteria voldoet.

 5. Kolom opmaken om opmaak toe te passen op een kolom die aan de opgegeven criteria voldoet.

 6. Selectie opmaken om opmaak toe te passen op een selectie die aan de opgegeven criteria voldoet. (U moet eerst een deel van de gegevensweergave markeren voordat u deze optie gebruikt.)

  Met de opties Inhoud weergeven en Inhoud verbergen wijzigt u de zichtbaarheid van de geselecteerde HTML-tags of gegevenswaarden. Met de opmaakopties past u een stijl toe op de geselecteerde HTML-tags of gegevenswaarden.

 7. Het dialoogvenster Voorwaarde Criteria wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 8. Klik onder Veldnaam op het veld met de gewenste waarden.

 9. Klik in het vak Vergelijking en klik op de gewenste operator.

 10. Klik in het vak Waarde en selecteer of typ de gewenste criteria.

 11. Als u wilt meer geavanceerde voorwaarden gebruiken in de weergave, klikt u op Geavanceerd.
  Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde voorwaarde waar u de sorteervolgorde wordt bepaald met XPath-expressies kunt aanpassen.

 12. Als u nog een component aan de voorwaardencriteria wilt toevoegen, klikt u aan het einde van de bestaande voorwaarde op het vak en/of en:

  • Klik op En als u een voorwaardencriterium wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in beide componenten moeten voldoen.

  • Klik op Of als u een voorwaardencriterium wilt maken waarbij de gegevens aan de criteria in slechts een van de componenten moeten voldoen.

 13. Klik onder de bestaande component op het bericht Klik hier om een nieuwe component toe te voegen.

 14. Herhaal stap 4 tot en met 7 om een extra component voor de voorwaardencriteria toe te voegen.

 15. Als u gegevens met de voorwaarde weergeeft of verbergt, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten. Als u speciale opmaak op de voorwaarde wilt toepassen, klikt u op Stijl instellen.

 16. Het dialoogvenster Stijl wijzigen wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 17. Kies de opmaakopties die u op de gegevensweergave wilt toepassen.
  Als u bijvoorbeeld de tekst vetgedrukt met een gele achtergrond wilt maken, kiest u bold in het menu font-weight. Klik vervolgens op de categorie Achtergrond en typ yellow in het menu background-color of kies een geelschakering.

 18. Klik op OK.

Aangezien in lijst- en gegevensweergaven livegegevens worden weergegeven, ziet u de voorwaardelijke opmaak onmiddellijk in de ontwerpweergave.

Naar boven

Paginering

Met Paginering kunt u het aantal records wijzigen dat wordt weergegeven op pagina's van een lijst- of gegevensweergave. U kunt de weergave zo instellen dat items in series van 5, 10 of een specifieke waarde worden weergegeven. Sitebezoekers zien daarom de koppelingen Vorige en Volgende in de browser, die zij kunnen gebruiken om door de weergave te navigeren. In plaats hiervan kunt u ook een limiet instellen voor het maximumaantal items dat in de weergave moet worden weergegeven, dat ook in dit geval 5, 10 of een specifieke waarde kan zijn.

Voer de volgende stappen uit om een pagineringwaarde toe te passen op een lijst- of gegevensweergave.

Met de weergave in SharePoint Designer 2010openen, klikt u op het tabblad Opties en klik op pagineren Site openen in SharePoint Designer 2010 .

 1. Kies een van de volgende opties voor paginering:

  1. Items weergeven in sets: kies of items worden weergegeven in series van 1, 5, 10 of 30.

   Wanneer u deze optie kiest, worden navigatiekoppelingen weergegeven in de weergaven wanneer het totale aantal records het aantal dat u met deze optie hebt opgegeven overschrijdt.

  2. Beperken tot items: kies een maximumaantal items dat u in de weergave wilt weergeven: 1, 5, 10 of 30.

 2. Kies Meer opties voor paginering om een aangepaste waarde op te geven voor de paginering van de gegevensweergave.

 3. Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensweergave wordt geopend.
  Site openen in SharePoint Designer 2010

 4. Selecteer een van de volgende opties op het tabblad Paginering:

  • Kies Items weergeven in sets van deze grootte en geef vervolgens het aantal op in het daartoe bestemde vak.
   De standaardwaarde van deze optie is 10 als er meer dan 25 records in de weergave zijn en 6 als de weergave minder dan 25 records heeft.

  • Kies Het totale aantal weergegeven items beperken tot en geef vervolgens het aantal op in het daartoe bestemde vak.
   De standaardwaarde in dit veld is ingesteld op 100.

 5. Klik op OK.

Naast het nummer van de records die worden weergegeven voor de weergave op een webpagina wijzigen, kunt u het aantal records dat wordt weergegeven in de ontwerpweergave van SharePoint Designer 2010wijzigen. U kunt dit doen als u wilt zien hoe een weergave met een bepaald aantal records worden weergegeven. Als u wilt wijzigen van het aantal records in de ontwerpweergave, klikt u op het tabblad ontwerpen en kies een van de beschikbare opties voor voorbeeld van gegevens weergeven in de groep voorbeeld .

Naar boven

Inline bewerken inschakelen

Wanneer inline bewerken is ingeschakeld, kunnen sitebezoekers gemakkelijk records bewerken in de context van de weergave zonder dat zij de pagina hoeven te verlaten of een nieuw venster hoeven te openen. De gebruikers klikken op een bewerkingsknop naast de kolom of de rij in de gegevensweergave, waarna een veld kan worden bewerkt. Voor elke record zijn tekstvakken, menu's en veldbesturingselementen beschikbaar op dezelfde manier waarop deze beschikbaar zijn in nieuwe formulieren en formulieren voor het bewerken van items. Met Inline bewerken kan een formulier op een plaats worden weergegeven en bewerkt.

Voer de volgende stappen uit om inline bewerken in te schakelen voor een lijst- of gegevensweergave.

Open in SharePoint Designer 2010met uw weergave, klikt u op het tabblad Opties en klik op Inline bewerken Site openen in SharePoint Designer 2010 .
Voor lijstweergaven, dit kunt nieuwe en de koppelingen bewerken, die bezoekers van de site gebruiken om te maken en bewerken van records.

 1. Kies voor gegevensweergaven een van de volgende opties voor inline bewerken of kies alle opties:

  1. Koppelingen naar bewerkitem weergeven: activeert een bewerkingskoppeling waarop gebruikers klikken om de record inline te bewerken.

  2. Koppelingen naar invoegitems weergeven: activeert een invoegkoppeling waarop gebruikers klikken om nieuwe records inline te maken.

  3. Koppelingen naar verwijderitem weergeven: activeert een verwijderkoppeling waarop gebruikers klikken om records inline te verwijderen.

 2. Sla de wijzigingen op in uw lijst- of gegevensweergave.

Lijstweergaven ziet de volgende keer dat u de weergave in een browser en plaats de muisaanwijzer boven een rij of kolom openen, u een knop Site openen in SharePoint Designer 2010 bewerken. Gegevensweergaven ziet u een koppeling bewerken naast elke rij of kolom.

Klik op de koppeling om te beginnen met het inline bewerken van de rij- of kolomrecords, zoals hieronder wordt afgebeeld.

Site openen in SharePoint Designer 2010

Naar boven

Asynchrone updates inschakelen

Asynchrone updates zijn een kernonderdeel van het ASP.NET AJAX-platform. U kunt deze updates inschakelen voor lijst- en gegevensweergaven op uw site. Wanneer u asynchrone updates inschakelt, haalt de lijst- of gegevensweergave in realtime gegevens op van de server en worden de gegevens in een browser gerenderd zonder dat de gebruiker de pagina hoeft te vernieuwen. Lijst- en gegevensweergaven met asynchrone updates zijn uitermate geschikt voor rijke, dynamische webpagina's en dashboards.

Opmerking:  Asynchrone updates kunnen worden uitgeschakeld in Centraal beheer, dus als deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met de serverbeheerder

.

Voer de volgende stappen uit om asynchrone updates in te schakelen voor een lijst- of gegevensweergave.

Met de weergave in SharePoint Designer 2010openen, klikt u op het tabblad Opties en schakel vervolgens het selectievakje Asynchroon bijwerken .
Site openen in SharePoint Designer 2010

 1. Als u wilt een knop Vernieuwen toevoegen aan de pagina, het selectievakje Knop Vernieuwen .
  Hiermee kan bezoekers klikt u op een vernieuwen knop Site openen in SharePoint Designer 2010 handmatig vernieuwen van de pagina.

 2. Kies een vernieuwingsinterval: 15 seconden, 30 seconden, of de 60 seconden.

 3. Sla de wijzigingen op in uw lijst- of gegevensweergave.

Naar boven

Opties aan de werkbalk toevoegen

Als de weergave van uw gegevensbron een lijst of bibliotheek is, kunt u de SharePoint-lijstwerkbalk toevoegen aan de weergave, zodat u beter kunt werken met de onderliggende lijst of bibliotheek. De SharePoint-lijstwerkbalk is de menubalk boven aan een lijst of bibliotheek, die verschillende opties bevat voor de lijst of bibliotheek. U kunt twee soorten werkbalken toevoegen:

 • De SharePoint-werkbalk bevat bewerkingsopties, zoals voor het toevoegen van nieuwe items, het maken van weergaven en kolommen, en het bewerken van eigenschappen van de lijst.

 • De Werkbalk Groeperen bevat opties voor het weergeven van lijsten, zoals voor het wijzigen van filters, sorteren en groeperen.

Voer de volgende stappen uit om werkbalk toe te voegen aan een lijst- of gegevensweergave.

Met de weergave in SharePoint Designer 2010openen, klikt u op het tabblad ontwerp en klik op Opties Site openen in SharePoint Designer 2010 .

 1. Als u een volledige werkbalk met opties voor het bewerken van lijsten wilt toevoegen, klikt u op SharePoint-werkbalk.

 2. Als u een werkbalk wilt toevoegen met opties voor het weergeven van lijsten, klikt u op Werkbalk Groeperen.

  Opmerking:  Met deze werkbalk worden filters toegepast in de presentatie van de weergave, niet op queryniveau. U moet dus hierop steunen als uw primaire middel voor het filteren van de weergave. U moet daarom de filters gebruiken die eerder in dit artikel zijn beschreven.

 3. Als u de werkbalk wilt verwijderen, klikt u op Geen.

 4. Sla de wijzigingen op in uw lijst- of gegevensweergave.

Wanneer u de weergave in de browser opent, ziet u de werkbalk boven aan de pagina. Als u de SharePoint-werkbalk als zowel de werkbalk Groeperen inschakelt, ziet u deze opties boven in de weergave.

Site openen in SharePoint Designer 2010

Naar boven

Weergavestijlen toepassen

Wanneer u een lijst- of gegevensweergave maakt, worden de gegevens meestal weergegeven in de basistabelindeling. U kunt de indeling van de weergave snel en gemakkelijk wijzigen door een andere weergavestijl toe te passen. U kunt bijvoorbeeld de basistabelindeling van uw weergave wijzigen in een indeling die gepresenteerd wordt met randen, kolommen of lijsten met opsommingstekens.

Voordat u een weergavestijl toepast op een lijst- of gegevensweergave, moet u weten dat eerdere aanpassingen en verbindingen met webonderdelen worden verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om een weergavestijl toe te passen op een lijst- of gegevensweergave.

Met de weergave in SharePoint Designer 2010is geopend, klikt u op het tabblad ontwerp en klik op een van de weergavestijlen op basis van de beschrijving van de tekst preview en hover.

Site openen in SharePoint Designer 2010

Opmerking:  U ziet verschillende beschikbare stijlen naar gelang u deze toepast op een lijstweergave of op een gegevensweergave. Daarnaast hangt het aantal stijlen af van datgene wat is geüpload naar de galerie Stijlen in de siteverzameling.

 1. Als u wilt meer stijl ziet, klikt u op meer Site openen in SharePoint Designer 2010 in de rechterbenedenhoek van de groep Stijlen voor weergave .

 2. Er wordt een bericht weergegeven met de waarschuwing dat aangepaste opmaak en verbindingen met webonderdelen worden verwijderd als u de weergavestijl wijzigt. Klik op Ja om door te gaan.

  Opmerking:  Als u een stijl kiest waarmee minder velden worden weergegeven dan in uw oorspronkelijke weergave, worden die velden uit de weergave verwijderd.

 3. Sla de wijzigingen op in uw lijst- of gegevensweergave.

Naar boven

Meer aanpassingsopties

Naast de bovenstaande aanpassingen kunt u een lijst- of gegevensweergave op de volgende manieren aanpassen:

 • Een formulekolom maken     waarin het resultaat van een berekening van de andere kolommen worden weergegeven in de weergave. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop die u formules in een spreadsheetprogramma gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de prijs per eenheid van een product door het aantal eenheden in voorraad om weer te geven van de totale waarde van items in een aparte kolom vermenigvuldigen.

 • Gegevens uit meerdere bronnen weergeven     in één weergave. Dit is een krachtige naar gegevensbronnen op één plaats combineren. U mogelijk, bijvoorbeeld productcategorieën uit één lijst en de productcode gegevens uit een andere lijst weergeven in dezelfde weergave.

 • Parameters toevoegen     aan een lijst of de gegevensweergave. U wilt mogelijk, bijvoorbeeld doorgeven als een parameter in het menu ander naar de gegevensweergave en de filtergegevens die parameterwaarde op te geven.

 • Serverbesturingselementen toevoegen     aan de lijst of de gegevensweergave. U kunt SharePoint-besturingselementen, ASP.NET-besturingselementen en meer tot een gegevensbron binden en deze toevoegen aan een weergave maken via interfaces zoals volwaardige, interactieve gegevens voor uw gebruikers.

 • Lettertype wijzigen en de opmaak     voor de lijst of de gegevensweergave. U kunt de tekengrootte, tekstkleur, lettertypefamilie en meer van de velden en de kolomkoppen wijzigen. U kunt als volgt handmatig met behulp van de WYSIWYG-hulpmiddelen in SharePoint Designer 2010 of CSS-stijlen toepassen op deze elementen op de pagina.

 • De tabelindeling aanpassen     van de lijst of de gegevensweergave. U kunt toevoegen en verwijderen van cellen in de tabel, de hoogte of breedte van een rij of kolom wijzigen, weergeven of verbergen de randen of arcering en veel meer gebruik van de opties voor het bewerken van tabel in SharePoint Designer 2010.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×