Gegevensvalidatie toevoegen, wijzigen of verwijderen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gegevensvalidatie houdt in dat gegevens die door de gebruiker in een formulier worden ingevuld, automatisch worden gecontroleerd. Door gegevensvalidatie aan besturingselementen in een formuliersjabloon toe te voegen, zorgt u ervoor dat de verzamelde gegevens correct en consistent zijn en dat ze voldoen aan eventuele standaarden die al in uw bedrijf in gebruik zijn. U kunt gegevensvalidatie bijvoorbeeld gebruiken om gebruikers een waarschuwing te geven wanneer het bedrag dat ze voor een kostenpost invullen hoger is dan toegestaan of wanneer ze per ongeluk hun naam invullen in een vak dat is bedoeld voor het verzamelen van telefoonnummers.

Als een formulier fouten met gegevensvalidatie bevat en deze is verbonden met een database of webservice, kunnen gebruikers het formulier verzenden totdat deze fouten zijn opgelost niet mogelijk. Gebruikers kunnen een lokale kopie van het formulier voor het opslaan en vervolgens corrigeren en de gegevens later verzenden.

In dit artikel

Verschillende manieren om gebruikers te berichten over validatiefouten

Compatibiliteit

Gegevensvalidatie toevoegen

Een voorwaarde voor gegevensvalidatie wijzigen

Gegevensvalidatie verwijderen

Verschillende manieren om gebruikers te informeren over fouten met validatie

Bij een formulier dat in InfoPath moet worden ingevuld, kunt u een bericht over de gegevensvalidatie weergeven als scherminfo. Nadat gebruikers de scherminfo hebben gelezen, kunnen ze indien gewenst ook een gedetailleerd bericht weergeven dat u beschikbaar maakt. U kunt ook instellen dat het gedetailleerde bericht automatisch wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld opgeeft dat er een foutbericht moet worden weergegeven als gebruikers hun naam in een vak typen dat bestemd is voor een telefoonnummer, kunt u het bericht laten weergeven door middel van de Scherminfo 'Typ een telefoonnummer in dit veld'. Als u instelt dat een bericht automatisch moet verschijnen, kunt u standaard een meer gedetailleerd bericht weergeven, zoals: 'In dit veld moet een telefoonnummer worden getypt in de vorm 0255550100'. Als u standaard Scherminfo weergeeft, kunnen de gebruikers het bericht handmatig weergeven door met de rechtermuisknop op het veld in InfoPath te klikken en vervolgens de optie voor het weergeven van het bericht te kiezen.

Manieren waarop fouten met gegevensvalidatie in InfoPath worden weergegeven

1. De aanwijzer verandert in een invoegsymbool wanneer u de aanwijzer boven het veld houdt, en er wordt Scherminfo weergegeven.

2. Wanneer u met de rechtermuisknop op het veld klikt, wordt er een snelmenu weergegeven en wanneer u Volledige foutbeschrijving aanwijst, verandert de aanwijzer in een pijl.

3. Wanneer u op Volledige foutbeschrijving klikt, verschijnt het bericht.

Bij een formulier dat in een webbrowser wordt ingevuld, kunnen berichten niet automatisch worden weergegeven. Gebruikers kunnen het bericht echter weergeven door in het veld op de webpagina te klikken die de Scherminfo bevat en vervolgens te klikken op de koppeling die verschijnt.

manieren waarop fouten met gegevensvalidatie in de webbrowser worden weergegeven

1. De aanwijzer verandert in een invoegsymbool wanneer u de aanwijzer boven het veld houdt, en er wordt Scherminfo weergegeven.

2. De aanwijzer verandert in een handje wanneer u deze op de Scherminfo plaatst.

3. Wanneer u op de koppeling klikt, verschijnt het bericht.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services, en klik vervolgens browsercompatibele, kunnen de formulieren die op basis van de formuliersjabloon worden bekeken in een webbrowser. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde besturingselementen in het taakvenster besturingselementen niet beschikbaar omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser.

Sommige gegevensvalidatiefuncties werken in een webbrowser anders dan in InfoPath. Wanneer u bijvoorbeeld gegevensvalidatie voor een besturingselement toevoegt, maakt u een verklarende tekst die wordt weergegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens in het besturingselement invult. U kunt deze uitleg laten verschijnen in de Scherminfo en daarbij (optioneel) gebruikers de mogelijkheid geven om een waarschuwing met aanvullende informatie weer te geven, of deze waarschuwing automatisch laten verschijnen wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert. In een webbrowser kunnen de waarschuwingen kunnen niet automatisch worden weergegeven. Gebruikers kunnen de scherminfo echter wel zien en optioneel een waarschuwing met extra informatie weergeven.

Opmerking : Wanneer gebruikers een formulier invullen in een browser, kan snel een waarschuwing naar aanleiding van gegevensvalidatie worden weergegeven door op CTRL+SHIFT+I te drukken.

Lijst met besturingselementen waarbij u gegevensvalidatie kunt gebruiken

De volgende tabel bevat een overzicht van de Microsoft Office InfoPath 2007-besturingselementen die gegevensvalidatie ondersteunen. Bij elk besturingselement wordt aangegeven of dit beschikbaar is voor browsercompatibele formuliersjablonen.

Besturingselementen die gegevens vali ondersteunen basis

Beschikbaar voor browsercompatibele formuliersjablonen?

Selectievakje

Ja

Datumkiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Keuzelijst

Ja

Keuzerondje

Ja

Tekstvak

Ja

RTF-vak

Ja

Lijst met opsommingstekens, genummerde lijst of gewone lijst

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Naar boven

Gegevensvalidatie toevoegen

 1. Klik op het besturingselement waaraan u gegevensvalidatie wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Gegevensvalidatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op Toevoegen.

 4. Voeg een voorwaarde toe onder Als deze voorwaarde waar is.

  Voorbeeld

  In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u een voorwaarde voor gegevensvalidatie instelt zodat de gegevens die in een tekstvak worden getypt, overeenkomen met een bepaalde waarde, in dit geval het woord Hallo.

  1. Klik in het eerste vak op Veld of groep selecteren en selecteer vervolgens het veld of de groep waarmee het besturingselement is verbonden.

  2. Klik in het tweede vak op is niet gelijk aan.

  3. Klik in het derde vak op Typ tekst en typ vervolgens Hallo.

  Opmerking : Als u het invoeren van gegevens in het veld verplicht wilt stellen, schakelt u in het dialoogvenster Besturingselementeigenschappen het selectievakje Mag niet leeg zijn in.

 5. Als u automatisch een dialoogvensterbericht wilt weergeven wanneer een gebruiker een veld leeg laat, schakelt u het selectievakje Berichten in een dialoogvenster onmiddellijk weergeven wanneer gebruikers ongeldige gegevens invoeren in.

  Opmerking : Aangezien dialoogvensterberichten niet automatisch in een webbrowser kunnen worden weergegeven, ziet een gebruiker die het formulier invult met een webbrowser alleen Scherminfo.

 6. Typ in het vak Scherminfo de tekst die u wilt weergeven als een gebruiker het besturingselement aanwijst of er met de rechtermuisknop op klikt.

 7. Typ in het vak Bericht de tekst die u onmiddellijk in het berichtvenster wilt weergeven of wilt weergeven wanneer de gebruiker meer informatie wil hebben.

  Opmerking : The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Naar boven

Een voorwaarde voor gegevensvalidatie wijzigen

 1. Klik op het besturingselement waarvan u de gegevensvalidatie wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Gegevensvalidatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op de voorwaarde die u wilt wijzigen, klik op Wijzigen en breng de wijzigingen aan.

Naar boven

Gegevensvalidatie verwijderen

 1. Klik op het besturingselement waarvan u de gegevensvalidatie wilt verwijderen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Gegevensvalidatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op de voorwaarde die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×