Cellen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

U kunt gegevensvalidatie gebruiken om het type gegevens of de waarden te beperken die gebruikers in een cel invoeren. Een van de meest voorkomende toepassingen van gegevensvalidatie is het maken van een vervolgkeuzelijst.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Voorbeelden downloaden

Een voorbeeldwerkmap downloaden met alle voorbeelden van gegevensvalidatie in dit artikel

 1. Selecteer de cel of cellen waarvoor u een regel wilt maken.

 2. Selecteer gegevens >gegevensvalidatie.

  Gegevensvalidatie

 3. Selecteer op het tabblad Instellingen, onder Toestaan, een van de volgende opties:

  • Geheel getal : de cel accepteert alleen gehele getallen.

  • Decimaal : u kunt ervoor zorgen dat alleen decimale getallen worden geaccepteerd in de cel.

  • Lijst: gegevens kiezen uit de vervolgkeuzelijst.

  • Datum: de cel accepteert alleen datums.

  • Tijd : de cel accepteert alleen tijden.

  • Lengte tekst: beperken van de tekstlengte.

  • Aangepast: voor aangepaste formules.

 4.  Selecteer een voorwaarde onder Gegevens:

  • tussen

  • niet tussen

  • gelijk aan

  • niet gelijk aan

  • groter dan

  • kleiner dan

  • groter dan of gelijk aan

  • kleiner dan of gelijk aan

 5. Selecteer op het tabblad Instellingen, onder Toestaan, een van de volgende opties:

 6. Stel de andere vereiste waarden in op basis van wat u kiest voor Toestaan en Gegevens. Als u bijvoorbeeld selecteert, selecteert u vervolgens het minimum: en maximum: waarden voor de cel of cellen.

 7. Schakel het selectievakje Lege cellen negeren in als u lege cellen wilt negeren.

 8. Als u een titel en een bericht voor de regel wilt toevoegen, selecteert u het tabblad Invoerbericht en typt u een titel en een invoerbericht.

 9. Schakel het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in om het bericht weer te geven als de gebruiker de geselecteerde cel(len) selecteert of aanwijst.

 10. Selecteer OK.

  Als de gebruiker nu een ongeldige waarde invoert, verschijnt er een pop-upvenster met het bericht: 'Deze waarde voldoet niet aan de beperkingen voor gegevensvalidatie voor deze cel'.

Als u een werkblad maakt waarvoor gebruikersgegevens moeten invoeren, kunt u invoer beperken tot een bepaald bereik van datums of getallen, of ervoor zorgen dat er alleen positieve gehele getallen worden ingevoerd. In Excel kunt u de gegevensinvoer beperken tot bepaalde cellen met behulp van gegevensvalidatie, vragen om gebruikers geldige gegevens in te voeren als een cel is geselecteerd en wordt een foutbericht weergegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert.

Gegevensinvoer beperken

 1. Selecteer de cellen waarin u de gegevensinvoer wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad gegevens op gegevensvalidatie > gegevensvalidatie.

  Opmerking: Als de opdracht validatie niet beschikbaar is, is het blad beveiligd of kan de werkmap worden gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Selecteer in het vak toestaan het type gegevens dat u wilt toestaan, en voer de criteria en waarden in die u beperkt.

  Opmerking: De vakken waarin u beperkingen opgeeft, worden gelabeld op basis van de gegevens die u hebt gekozen en beperken. Als u bijvoorbeeld datum als gegevenstype kiest, kunt u het aantal toegestane waarden opgeven in de vakken minimum en maximumwaarden met de naam begindatum en einddatum.

Gebruikers vragen voor geldige vermeldingen

Wanneer gebruikers in een cel klikken die vereisten voor gegevensinvoer bevat, kunt u een bericht weergeven waarin wordt uitgelegd welke gegevens geldig zijn.

 1. Selecteer de cellen waarin u gebruikers wilt vragen voor geldige gegevensinvoer.

 2. Klik op het tabblad gegevens op gegevensvalidatie > gegevensvalidatie.

  Opmerking: Als de opdracht validatie niet beschikbaar is, is het blad beveiligd of kan de werkmap worden gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Schakel op het tabblad Invoerbericht het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in.

 4. Typ in het vak titel een titel voor het bericht.

 5. Typ in het vak Invoerbericht het bericht dat u wilt weergeven.

Een foutmelding weergeven wanneer ongeldige gegevens worden ingevoerd

Als u gegevensbeperkingen ter plaatse hebt en een gebruiker ongeldige gegevens invoert in een cel, kunt u een bericht weergeven waarin de fout wordt beschreven.

 1. Selecteer de cellen waarin u het foutbericht wilt weergeven.

 2. Klik op het tabblad gegevens op gegevensvalidatie > gegevensvalidatie.

  Opmerking: Als de opdracht validatie niet beschikbaar is, is het blad beveiligd of kan de werkmap worden gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Typ op het tabblad foutmelding in het vak titel een titel voor het bericht.

 4. Typ in het vak foutbericht de tekst die u wilt weergeven als er ongeldige gegevens zijn ingevoerd.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Op de Stijl Selecteer in het snelmenu

  Gebruikers verplichten om de fout te corrigeren voordat ze verdergaan

  Stop

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn en vragen om Ja of Nee te selecteren om aan te geven of ze wilt doorgaan

  Waarschuwing

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn, maar toestaan dat ze doorgaan nadat het waarschuwingsbericht is gemist

  Belangrijk

Gegevensinvoer beperken

 1. Selecteer de cellen waarin u de gegevensinvoer wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad gegevens onder hulpmiddelenop valideren.

  Tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen

  Opmerking: Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Selecteer in het pop-upmenu toestaan het type gegevens dat u wilt toestaan.

 4. Selecteer in het snelmenu gegevens de gewenste beperkings criteria en voer de waarden voor de beperking in.

  Opmerking: De vakken waarin u beperkingen opgeeft, worden gelabeld op basis van de gegevens die u hebt gekozen en beperken. Als u bijvoorbeeld datum als gegevenstype kiest, kunt u het aantal toegestane waarden opgeven in de vakken minimum en maximumwaarden met de naam begindatum en einddatum.

Gebruikers vragen voor geldige vermeldingen

Wanneer gebruikers in een cel klikken die vereisten voor gegevensinvoer bevat, kunt u een bericht weergeven waarin wordt uitgelegd welke gegevens geldig zijn.

 1. Selecteer de cellen waarin u gebruikers wilt vragen voor geldige gegevensinvoer.

 2. Klik op het tabblad gegevens onder hulpmiddelenop valideren.

  Tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen

  Opmerking: Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Schakel op het tabblad Invoerbericht het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in.

 4. Typ in het vak titel een titel voor het bericht.

 5. Typ in het vak Invoerbericht het bericht dat u wilt weergeven.

Een foutmelding weergeven wanneer ongeldige gegevens worden ingevoerd

Als u gegevensbeperkingen ter plaatse hebt en een gebruiker ongeldige gegevens invoert in een cel, kunt u een bericht weergeven waarin de fout wordt beschreven.

 1. Selecteer de cellen waarin u het foutbericht wilt weergeven.

 2. Klik op het tabblad gegevens onder hulpmiddelenop valideren.

  Tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen

  Opmerking: Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Typ op het tabblad foutmelding in het vak titel een titel voor het bericht.

 4. Typ in het vak foutbericht de tekst die u wilt weergeven als er ongeldige gegevens zijn ingevoerd.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Op de Stijl Selecteer in het snelmenu

  Gebruikers verplichten om de fout te corrigeren voordat ze verdergaan

  Stop

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn en vragen om Ja of Nee te selecteren om aan te geven of ze wilt doorgaan

  Waarschuwing

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn, maar toestaan dat ze doorgaan nadat het waarschuwingsbericht is gemist

  Belangrijk

Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik

Opmerking: In de eerste twee stappen in deze sectie vindt u informatie over het toevoegen van een type gegevensvalidatie. De stappen 3-7 zijn specifiek voor het maken van een vervolgkeuzelijst. 

 1. Selecteer een of meer cellen om te valideren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Gegevensvalidatie.

 3. Selecteer op het tabblad Instellingen in het vak Toestaan de optie Lijst.

 4. Typ in het vak Bron de lijstwaarden, gescheiden door puntkomma's. Typ bijvoorbeeld slecht, Average, High.

 5. Zorg dat het selectievakje Vervolgkeuzelijst in cel is ingeschakeld. Anders kunt u de pijl van de vervolgkeuzelijst naast de cel niet zien.

 6. Als u wilt opgeven hoe lege cellen (null-waarden) worden verwerkt, schakelt u het selectievakje Lege cellen negeren in of uit.

 7. Test de gegevensvalidatie om te controleren of deze goed werkt. Voer zowel geldige als ongeldige gegevens in de cellen in om te controleren of de instellingen naar behoren werken en uw berichten op de juiste momenten worden weergegeven.

Notities: 

 • Nadat u de vervolgkeuzelijst hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat deze naar wenst functioneert. Stel dat u wilt controleren of de cel breed genoeg is om al uw gegevens weer te geven.

 • Gegevensvalidatie verwijderen : Selecteer de cel of de cellen met de validatie die u wilt verwijderen, ga vervolgens naar gegevens > gegevensvalidatie en klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op de knop Alles wissen en klik vervolgens op OK.

In de volgende tabel worden andere typen gegevensvalidatie beschreven en wordt aangegeven hoe u deze toevoegt aan uw werkbladen.

U wilt het volgende:

Voer de volgende stappen uit:

Gegevensinvoer beperken tot gehele getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer Geheel getal in de lijst Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Geef de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde op.

  U kunt ook een formule invoeren waarmee een getal wordt opgehaald.

  Stel dat u gegevens in cel F1 wilt valideren. Als u een minimumgrens voor belastingaftrek wilt instellen van twee keer het aantal kinderen in cel F1, selecteert u groter dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =2*F1 in het vak Minimum.

Gegevensinvoer beperken tot een decimaal getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer Decimaal in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Geef de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde op.

  U kunt ook een formule invoeren waarmee een getal wordt opgehaald. Als u bijvoorbeeld een maximumgrens voor provisie en bonus wilt instellen van 6% van het salaris van een verkoper in cel E1, selecteert u minder dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =E1*6% in het vak Maximum.

  Opmerking: Als u wilt dat een gebruiker percentages invoert, bijvoorbeeld 20%, selecteert u decimaal in het vak toestaan , selecteert u het gewenste type beperking in het vak gegevens , typt u het minimum, maximum of opgegeven getal als decimaalteken, bijvoorbeeld 2. de cel voor gegevensvalidatie weergeven als een percentage door de cel te selecteren en te klikken op procent stijl Knopafbeelding in de groep getal op het tabblad Start .

Gegevensinvoer beperken tot een datum in een datumbereik.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer Datum in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld datums wilt toestaan na een bepaalde dag, selecteert u groter dan.

 4. Voer een begin- of einddatum of een specifieke datum in die u wilt toestaan.

  U kunt ook een formule invoeren die een datum retourneert. Als u bijvoorbeeld een tijdsbestek wilt instellen tussen vandaag en drie dagen later, selecteert u tussen in het vak Gegevens, typt u =VANDAAG() in het vak Begindatum en typt u =VANDAAG()+3 in het vak Einddatum.

Gegevensinvoer beperken tot een tijd in een bepaald tijdsbestek.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer Tijd in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld tijden wilt toestaan vóór een bepaalde tijd van de dag, selecteert u kleiner dan.

 4. Voer de toegestane begintijd, eindtijd of een specifieke tijd in. Als u een specifieke tijd wilt invoeren, gebruikt u de notatie uu:mm.

  Stel u hebt in cel E2 een begintijd (08:00) ingevoerd en in cel F2 een eindtijd (17:00) en u wilt niet dat vergadertijden buiten deze tijden vallen. U selecteert dan tussen in het vak Gegevens, voert =E2 in het vak Begintijd in en voert vervolgens =F2 in het vak Eindtijd in.

Gegevensinvoer beperken tot tekst van een bepaalde lengte.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer Lengte tekst in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld een bepaald maximumaantal tekens toestaat, selecteert u kleiner dan of gelijk aan.

 4. In dit geval willen we de invoer beperken tot 25 tekens, dus Selecteer kleiner dan of gelijk aan in het vak gegevens en voer 25 in het vak maximum in.

Berekenen welke invoer is toegestaan op basis van de inhoud van een andere cel.

 1. Voer stap 1-2 hierboven uit.

 2. Selecteer in het vak Toestaan het type gegevens dat u wilt hebben.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen.

 4. Klik op de cel die u wilt gebruiken om aan te geven wat er is toegestaan in het vak of de vakken onder het vak Gegevens.

  Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor een rekening wilt toestaan als het resultaat het budget in cel E1 niet overschrijdt, selecteert u Toestaan >Geheel getal, Gegevens, kleiner dan of gelijk aan en Maximum >= =E1.

Notities: 

 • In de volgende voorbeelden wordt de optie Aangepast gebruikt bij het schrijven van formules voor het instellen van uw voorwaarden. U hoeft u geen zorgen te maken over wat er in het vak Gegevens verschijnt, omdat dit wordt uitgeschakeld wanneer u de optie Aangepast gebruikt.

 • De schermopnamen in dit artikel zijn in Excel 2016 opgenomen; de functionaliteit is in Excel voor het web hetzelfde.

Als u het volgende wilt doen

Typt u deze formule

De cel die een product-id bevat (C2), moet altijd beginnen met het standaard voorvoegsel ID- en moet ten minste tien tekens (meer dan negen) lang zijn.

= EN (LINKS (C2; 3) = "ID-", LENGTE (C2) >9)

Voorbeeld 6: Formules in gegevensvalidatie

De cel die een productnaam bevat (D2), mag alleen tekst bevatten.

=ISTEKST(D2)

Voorbeeld 2: Formules in gegevensvalidatie

De cel die iemands verjaardag bevat (B6), moet groter zijn dan het aantal jaren dat is ingesteld in cel B4.

=ALS(B6<=(VANDAAG()-(365*B4)),WAAR,ONWAAR)

Voorbeeld van gegevensvalidatie om invoer tot een minimumleeftijd te beperken

Alle gegevens in het cellenbereik A2:A10 moeten unieke waarden bevatten.

=AANTALALS($A$2:$A$10;A2)=1

Voorbeeld 4: Formules in gegevensvalidatie

Opmerking: U moet eerst de gegevensvalidatieformule voor cel A2 invoeren en vervolgens A2 kopiëren naar A3:A10, zodat het tweede argument voor de functie AANTALALS overeenkomt met de huidige cel. Dat wil zeggen dat het gedeelte A2)=1 wordt gewijzigd in A3)=1;A4)=1 enzovoort.

Voor meer informatie

Zorg ervoor dat de vermelding van het e-mailadres in cel B4 het symbool @ bevat.

= ISGETAL (VIND. ALLES ("@"; B4))

Voorbeeld van gegevensvalidatie om ervoor zorgen dat een e-mailadres het @-symbool bevat

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Meer over gegevensvalidatie

Items toevoegen aan of verwijderen uit een vervolgkeuzelijst

Een vervolgkeuzelijst verwijderen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×