Gegevenstypen instellen en bewerken in databasemodeldiagrammen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt gegevenstypen beschouwen als regels die het type gegevens beperken dat kan worden ingevoerd in elke kolom van een tabel in een database. Als u er bijvoorbeeld voor wilt zorgen dat niemand een naam invoert in een veld dat alleen datums kan bevatten, stelt u het gegevenstype van het betreffende veld in op een gegevenstype van het type datum. U kunt gegevenstypen voor elke kolom instellen in het venster Database-eigenschappen als u een tabel maakt.

Wat wilt u doen?

Gegevenstypen voor de kolommen in een model database instellen

Kiezen tussen draagbare en fysieke gegevenstypen

Wijzigen welke verzameling fysieke gegevenstypen is beschikbaar

Een gebruiker gedefinieerd gegevenstype maken

Een siteverzameling type voor een kolom instellen

Een samengestelde gegevenstype maken met de shape Type

Een samengesteld gegevenstype toewijzen aan een kolom

Een getypte tabel maken

Gegevenstypen instellen voor de kolommen in een tabel in een databasemodel

 1. Dubbelklik op de shape voor de tabel met de kolommen waarvoor u gegevenstypen wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die u wilt wijzigen.

 4. Klik op de pijl naar beneden naast het huidige gegevenstype en kies een ander gegevenstype in de lijst.

Naar boven

Een keuze maken tussen overdraagbare en fysieke gegevenstypen

Overdraagbare gegevenstypen zijn typen met een generieke definitie die worden toegewezen aan vergelijkbare, compatibele fysieke gegevenstypen in andere databasesystemen. Fysieke gegevenstypen zijn typen die door de doeldatabase worden ondersteund. Als u het stuurprogramma bijvoorbeeld hebt ingesteld op Access, zijn alle gegevenstypen die beschikbaar zijn in Microsoft Office Access als fysiek gegevenstype beschikbaar in het model.

 1. Dubbelklik op de shape voor de tabel met de kolommen waarvoor u gegevenstypen wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik onder de lijst met kolommen op Overdraagbare gegevenstypen of Fysieke gegevenstypen.

  • Overdraagbare gegevenstypen zijn typen met een generieke definitie die worden toegewezen aan vergelijkbare, compatibele fysieke gegevenstypen in andere databasesystemen.

  • Fysieke gegevenstypen zijn afhankelijk van het databasestuurprogramma dat voor het model is ingesteld. Raadpleeg de documentatie voor het databasebeheersysteem (DBMS) dat als doelsysteem fungeert als u meer te weten wilt komen over de gegevenstypen die voor het stuurprogramma beschikbaar zijn.

Naar boven

Wijzigen welke verzameling fysieke gegevenstypen beschikbaar is

Door verschillende databasebeheersystemen worden verschillende fysieke gegevenstypen ondersteund. Als u het stuurprogramma bijvoorbeeld hebt ingesteld op Access, zijn alle gegevenstypen die beschikbaar zijn in Access als fysiek gegevenstype beschikbaar in het model. Als u de verwachte gegevenstypen niet kunt zien, moet u mogelijk het stuurprogramma wijzigen dat u hebt ingesteld in het dialoogvenster Databasestuurprogramma's.

Als u de verzameling gegevenstypen voor het DBMS in uw model wilt gebruiken, moet u de stuurprogramma's instellen op dat systeem in het dialoogvenster Databasestuurprogramma's.

 1. Ga na welk databasestuurprogramma is ingesteld voor het diagram.

  • Dubbelklik op een tabel en klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

  • Kijk onder de lijst met kolommen, naast de opties voor draagbare en fysieke gegevenstypen.

  • Maak een notitie van het databasebeheersysteem dat het doelsysteem is; dit wordt tussen haakjes aangegeven.

 2. Wijzig het stuurprogramma voor de doeldatabase.

  • Wijs in het menu Database de optie Opties aan en klik op Stuurprogramma's.

  • Selecteer op het tabblad Stuurprogramma's het Visio-stuurprogramma voor het databasebeheersysteem dat het doelsysteem is.

  • Klik op Instellen en schakel het selectievakje in voor het toepasselijke ODBC-stuurprogramma.

Naar boven

Een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype maken

Door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen zijn aangepaste gegevenstypen die u kunt maken en opnieuw kunt gebruiken in het databasemodel waarin deze zijn gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als uw tabel een kolom heeft met een numeriek gegevenstype voor het bijhouden van activa. U weet echter dat u het systeem voor het bijhouden van activa wilt wijzigen van een numeriek systeem in een systeem op basis van tekens. Als u een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype gebruikt, kunt u de eigenschappen van het gegevenstype op elk gewenst moment wijzigen van numeriek in op tekens gebaseerd. Deze wijzigingen zijn van invloed op kolommen van het betreffende type, maar zijn niet van invloed op andere kolommen met een numeriek gegevenstype.

 1. Klik in het menu Database op Door de gebruiker gedefinieerde typen.

 2. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Door de gebruiker gedefinieerde typen.

 3. Voer een naam in het dialoogvenster Nieuw door gebruiker gedefinieerd type toevoegen in.

 4. Als u het nieuwe gegevenstype wilt baseren op een bestaand gegevenstype, schakelt u het selectievakje Kopiëren van in en selecteert u vervolgens de naam van een bestaand, door de gebruiker gedefinieerd type.

 5. Klik op OK. Geef kenmerken voor overdraagbare gegevenstypen op voor het gegevenstype.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een collectietype instellen voor een kolom

Met collectietypen kunt u meerdere waarden opslaan in een veld. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt met informatie over muziek, wilt u misschien over een collectietype voor het genre beschikken, met Klassiek, Pop en Folk. Met behulp van collectietypen kunt u de prestaties van een database optimaliseren doordat gegevens in één entiteit worden opgeslagen in plaats van met behulp van externe sleutels en secundaire tabellen.

 1. Dubbelklik op de tabel met de kolom die u als collectietype wilt aanduiden.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de kolom die u wilt instellen als collectietype, en klik vervolgens op Bewerken.

 4. Klik in het dialoogvenster Kolomeigenschappen op het tabblad Verzameling en selecteer een van de volgende collectietypen.

  • Ongeordende, niet-herhalende groep waarden (Verzameling) Hiermee kunt u toestaan dat exemplaren van een populatie voor een veld in een kolom meerdere waarden bevatten, waarbij elke waarde echter uniek moet zijn. De waarden hebben geen sorteercriteria en zijn derhalve ongeordend.

  • Ongeordende groep waarden (Lijst) Hiermee maakt u een geordende verzameling elementen waarin dubbele elementen zijn toegestaan. Elk element in de verzameling heeft een ordinale positie. Via deze ordinale positie van een waarde kan toegang worden verkregen tot die waarde. Omdat twee waarden aan elkaar gelijk kunnen zijn, kunnen ze van elkaar worden onderscheiden dankzij de ordinale positie.

  • Ongeordende, herhalende groep waarden (MultiVerzameling) Hiermee maakt u een collectie elementen die dubbele waarden kunnen bevatten. De elementen hebben geen ordinale positie.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster Kolomeigenschappen te sluiten.

Naar boven

Een samengesteld gegevenstype maken met de shape Type

De sjabloon Databasemodeldiagram biedt ondersteuning voor relationele en objectrelationele databasemodellen, zodat u met eenvoudige en samengestelde gegevenstypen kunt werken. Eenvoudige gegevenstypen worden zowel door relationele en objectrelationele databases gebruikt en ondersteunen één gegevenswaarde per kolom. Objectrelationele databases ondersteunen ook samengestelde gegevenstypen, waarin een kolom meerdere waarden of velden kan bevatten; elk veld kan over een verschillend gegevenstype beschikken. U kunt een adres bijvoorbeeld als een samengesteld gegevenstype definiëren met een straat, een plaats, een provincie en een postcode.

 1. Sleep een shape Type vanaf het stencil Relatie tussen objecten naar het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de shape Type om het venster Database-eigenschappen te openen en klik onder Categorieën op Velden.

 3. Klik in een lege regel en begin met het typen van een nieuwe fysieke naam die u aan het veld wilt toevoegen.

 4. U geeft een gegevenstype op door het te typen of door het te selecteren in de lijst voor het veld.

 5. Schakel het selectievakje Vereist in de kolom in als u null-waarden wilt voorkomen.

 6. Als u het Type wilt instellen als Benoemd, Afzonderlijk of Domein, klikt u onder Categorieën op Definitie.

 7. Selecteer de gewenste opties:

  • Benoemd rijtype Selecteer deze optie om op te geven dat het type geen alias is van een ander type.

  • Afzonderlijk type Selecteer deze optie om op te geven dat het type is gebaseerd op een ander type en dezelfde representatie heeft als het type waarop het is gebaseerd, maar desondanks een geheel afzonderlijk type is.

   Als u deze optie selecteert, kunt u geen opties selecteren in de categorie Velden.

  • Domein Selecteer deze optie om op te geven dat het type een alias is van een ander type. Het type is een indirecte representatie van hetzelfde type.

   Als u deze optie selecteert, wordt de optie Type aliascollectie ingeschakeld en kunt u geen opties selecteren in de categorie Velden.

  • Type aliascollectie (alleen zichtbaar als Domein is geselecteerd) Selecteer een optie om op te geven of de waarde van een kenmerk een verzameling is van een enkele waarde, een verzameling, een lijst of een multi-verzameling. In relationele databases bestaan alle typen kenmerkenverzamelingen uit enkele waarden. In objectrelationele databases kunt u de extra verzamelingtypen opgeven.

Naar boven

Een samengesteld gegevenstype toewijzen aan een kolom

Als u een samengesteld type maakt met de shape Type, kunt u het toewijzen aan een kolom. Hierbij definieert u de kolom als een kolom die alle kolommen van het type bevat. U kunt bijvoorbeeld een tabel hebben met de kolom-id Naam, Adres, waarbij Adres een type is dat bestaat uit de kolommen Straat, Plaats, Provincie en Postcode.

 1. Dubbelklik op de tabel waarin u het samengestelde gegevenstype wilt gebruiken.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de pijl naar beneden naast het huidige gegevenstype en kies een ander gegevenstype in de lijst.

Naar boven

Een tabel met een type maken

Als u een samengesteld type maakt met de shape Type, kunt u dit toewijzen aan een tabel. Hierbij definieert u alle kolommen in de tabel als kolommen die op dit type gebaseerd zijn. Als u bijvoorbeeld een type hebt met kolom Een, Twee en Drie, kunt u dat type toewijzen aan de tabel, waarna de tabel automatisch deze kolommen bevat.

Opmerking: U kunt dit alleen in een lege tabel uitvoeren.

 1. Sleep een shape van het type Entiteit naar het modeldiagram.

 2. Dubbelklik op de tabel en klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Definitie.

 3. Klik op de pijl naar beneden naast het huidige gegevenstype en kies een ander gegevenstype in de lijst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×