Gegevensnotaties in Access aanpassen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor de gegevens in een database zijn vooraf gedefinieerde notaties beschikbaar. Als u iets anders wilt, kunt u gebruikmaken van aangepaste notaties. Aangepaste notaties zijn alleen van invloed op de manier waarop gegevens worden weergegeven. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken dat er wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop gegevens worden opgeslagen. In dit artikel wordt uitgelegd welke typen tekens beschikbaar zijn en hoe u deze kunt gebruiken.

Opmerking:  Opties voor aangepaste notaties zijn niet beschikbaar voor Access-apps.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over aangepaste notaties

Notaties voor de gegevenstypen Numeriek en Valuta

Notaties voor tekstgegevenstypen

Een notatie opgeven voor het gegevenstype Datum/tijd

Meer informatie over aangepaste notaties

Als u een aangepaste notatie wilt maken, geeft u verschillende tekens op in de eigenschap Notatie van een tabelveld. De tekens kunnen bestaan uit tijdelijke aanduidingen, zoals 0 en #, scheidingstekens, zoals punten en komma's, letterlijke waarden en kleuren, al naar gelang de door u gewenste notatie. Houd in gedachten dat Access alle aangepaste notaties die u in een tabelveld gebruikt, automatisch toepast op een besturingselement in een formulier of rapport dat aan de tabel is gekoppeld.

Het is mogelijk om notaties op te geven voor vier typen numerieke waarden: positief, negatief, nul (0) en null (ongedefinieerd). Als u ervoor kiest om voor elk type waarde een notatie te maken, moet u de notatie voor positieve waarden op de eerste plaats zetten, de notatie voor negatieve waarden op de tweede plaats, de notatie voor nulwaarden op de derde plaats en de notatie voor null-waarden op de laatste plaats. Gebruik een puntkomma als scheidingstekens tussen de notaties.

Voorbeeld van aangepaste notatie: #,###.##;(#,###.##)[rood];0,000.00;"ongedefinieerd"

Wordt weergegeven als: 1,234.568-1.234.568 = 0

Betekenis van de notatie

 • Het teken #is een tijdelijke aanduiding voor cijfers. Als er geen waarden zijn, wordt in Access een lege ruimte weergegeven. Als u nullen wilt weergeven in plaats van lege ruimten,
  bijvoorbeeld als u 1234 wilt weergeven als 1234.00, gebruikt u het cijfer 0 als volgt als tijdelijke aanduiding: ####.00.

 • Positieve waarden met twee decimalen.

 • Negatieve waarden met twee decimalen, tussen haakjes en in het rood.

 • Nulwaarden als het cijfer 0, altijd met twee decimalen.

 • Null-waarden als het woord "Ongedefinieerd".

Voor een tekenreeks zijn maximaal vier secties mogelijk, met een puntkomma (;) als scheidingsteken. Als het tabelveld null-waarden mag bevatten, kunt u de vierde sectie weglaten.

Sectie

Beschrijving van de notatie

Voorbeeld

De eerste sectie bevat #,###.##

Er worden positieve waarden weergegeven.

1234.5678 wordt weergegeven als 1,234.568

Bij deze notatie wordt de komma als scheidingsteken voor duizendtallen gebruikt, en de punt als scheidingsteken voor decimalen. Als de decimale waarden in de record hoger zijn dan het aantal tijdelijke aanduidingen in de aangepaste notatie, worden de waarden door Access afgerond en wordt alleen het aantal waarden weergegeven dat in de notatie is opgegeven. Als het veld bijvoorbeeld 3,456.789 bevat, maar de notatie twee decimalen telt, wordt de decimale waarde afgerond op 0.79.

Tip: Voor een notatie met hogere waarden of meer decimalen, voegt u meer tijdelijke aanduidingen voor de decimalen toe, zoals #,###.###.

De tweede sectie bevat (#,###.##)[rood]

Er worden alleen negatieve waarden weergegeven.
Als er geen negatieve waarden in de gegevens voorkomen, laat Access het veld leeg.

De negatieve waarde staat tussen letterlijke tekens of haakjes. In dit voorbeeld worden negatieve waarden in het rood weergegeven.

De derde sectie bevat 0,000.00

Dit is de notatie voor waarden met nullen (0).

Als het veld de waarde nul bevat, wordt 0,000.00 weergegeven. Als u geen getallen maar tekst wilt weergeven, gebruikt u "Nul" (tussen dubbele aanhalingstekens).

De vierde sectie bevat "Ongedefinieerd"

Hiermee wordt gedefinieerd wat gebruikers zien als een record een null-waarde bevat. In dit geval zien gebruikers het woord "Ongedefinieerd."

U kunt ook andere tekst gebruiken, zoals "Null" of "****". Omringende tekens met dubbele aanhalingstekens worden als letterlijke waarden behandeld en de weergave ervan is precies zoals ze zijn ingevoerd.

Naar boven

Notaties voor de gegevenstypen Numeriek en Valuta

Gebruik de opmaaktekens uit de volgende tabel als u een aangepast notatie wilt maken.

Teken

Beschrijving

#

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elke instance van het teken staat voor een positie voor één cijfer. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een lege ruimte weergegeven. Dit teken kan ook als tijdelijke aanduiding worden gebruikt.

45 wordt bijvoorbeeld weergegeven als u de opmaak ### toepassen en voer een waarde van 45 in het veld. Als u 12.145 in een veld, wordt 12.145 weergegeven invoert, zelfs als u slechts één tijdelijke aanduiding aan de linkerkant van het duizendtal gedefinieerd scheidingsteken.

0

Wordt gebruikt om een cijfer weer te geven. Elke instance van het teken staat voor een positie voor één cijfer. Als een positie geen waarde bevat, wordt in Access een nul (0) weergegeven.

Scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen

Wordt gebruikt om de plaats van scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen aan te geven.

Lege ruimten, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -) en financiële symbolen (¥ £ $) op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt deze op elke willekeurige plaats opnemen.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

!

Wordt gebruikt om af te dwingen dat alle waarden links worden uitgelijnd. Als u links uitlijnen afdwingt, kunt u de tijdelijke aanduidingen # en 0 voor cijfers niet gebruiken, maar kunt u wel tijdelijke aanduidingen voor teksttekens gebruiken.

*

Wordt gebruikt om af te dwingen dat het eerstvolgende teken na het sterretje een opvulteken wordt, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access worden numerieke gegevens doorgaans rechts uitgelijnd, waarbij het gebied links van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen, en in dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

Met de notatie £##*~.00 wordt bijvoorbeeld een valutabedrag als £45~~~~~.15 weergegeven. Het aantal tildes (~) dat in het veld wordt weergegeven, is afhankelijk van het aantal lege ruimten in het tabelveld.

%

Wordt gebruikt als laatste teken in een notatietekenreeks. De waarde wordt met 100 vermenigvuldigd en achter het resultaat wordt een procentteken weergegeven.

E+, E-

– of –

e+, e-

Wordt gebruikt om waarden in een wetenschappelijke (exponentiële) notatie weer te geven.

Gebruik deze optie als de vooraf gedefinieerde wetenschappelijke notatie onvoldoende plaats biedt aan de waarden. Met E+ of e+ worden waarden als positieve exponenten weergegeven, met E- of e- als negatieve exponenten. U moet deze tijdelijke aanduidingen gebruiken in combinatie met andere tekens.

Stel dat u de notatie 0.000E+00 op een numeriek veld toepast en vervolgens 612345 invoert. In Access wordt 6.123E+05 weergegeven. Eerst wordt het aantal decimalen afgerond op drie (het aantal nullen rechts of links van het decimale scheidingsteken). Vervolgens wordt de exponentwaarde berekend uit het aantal cijfers rechts (of links, afhankelijk van uw taalinstellingen) van het decimale scheidingsteken in de oorspronkelijke waarde. In dit geval zou de oorspronkelijke waarde resulteren in "612345" (vijf cijfers) rechts van de decimale punt. Daarom geeft Access 6.123E+05 weer, en is de resulterende waarde het equivalent van 6.123 x 105.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam van de kleur tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Een aangepaste notatie toepassen op de gegevenstypen Numeriek en Valuta

 1. Open de tabel in de Ontwerpweergave en selecteer het veld dat u opmaken wilt,

 2. Ga naar het tabblad Algemeen, klik op de cel naast het vak Opmaak en geef de specifieke tekens voor de door u gewenste notatie op.

 3. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Notaties voor de gegevenstypen Tekst en Memo

De gegevenstypen tekst en Memo vooraf gedefinieerde notaties niet accepteren, maar u kunt aangepaste opmaak om de tabelgegevens gemakkelijker te lezen toepassen. Bijvoorbeeld als u een webformulier gebruiken voor het verzamelen van creditcardnummers en u deze nummers zonder spaties opslaat, kunt u een aangepaste opmaak om toe te voegen van de juiste vakken om de creditcardnummers gemakkelijker te lezen. De gegevenstypen tekst en Memo toestaan twee secties opmaken in een tekenreeks. Het eerste gedeelte van de tekenreeks bepaalt hoe de tekst wordt weergegeven, en de tweede sectie bepaalt hoe lege waarden of tekenreeksen met lengte nul worden weergegeven. Als u niet een notatie opgeeft, worden alle tekst in gegevensbladen door Access links uitgelijnd.

De volgende tabel geeft een overzicht van de aangepaste notaties die u op de gegevenstypen Tekst en Memo kunt toepassen, met een toelichting van elke notatie.

Teken

Beschrijving

@

Wordt gebruikt om alle beschikbare tekens voor de positie in de notatietekenreeks weer te geven. Als door Access alle tekens in de onderliggende gegevens worden opgenomen, worden eventuele resterende tijdelijke aanduidingen als lege ruimten weergegeven.

Als de notatiereeks bijvoorbeeld @@@@@ is en de onderliggende tekst is ABC, wordt de tekst links uitgelijnd met twee voorloopspaties.

&

Wordt gebruikt om alle beschikbare tekens voor de positie in de notatietekenreeks weer te geven. Als door Access alle tekens in de onderliggende gegevens worden opgenomen, wordt in eventuele resterende tijdelijke aanduidingen niets weergegeven.

Als de notatietekenreeks bijvoorbeeld &&&&& is en de tekst is ABC, wordt alleen de links uitgelijnde tekst weergegeven.

!

Wordt gebruikt om af te dwingen dat tekens voor tijdelijke aanduidingen van links naar rechts worden gevuld en niet van rechts naar links. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken.

<

Wordt gebruikt om af te dwingen dat alle tekst in kleine letters wordt weergegeven. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken, maar u kunt het laten voorafgaan door een uitroepteken (!).

>

Wordt gebruikt om af te dwingen dat alle tekst in hoofdletters wordt weergegeven. U moet dit teken aan het begin van een notatietekenreeks gebruiken, maar u kunt het laten voorafgaan door een uitroepteken (!).

*

Bij gebruik van dit teken wordt het eerstvolgende teken na het sterretje (*) een opvulteken, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access wordt tekst doorgaans links uitgelijnd, waarbij het gebied rechts van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen. In dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

Lege ruimte, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -), financiële symbolen (¥ £ $) en haakjes op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens. U kunt deze tekens op elke willekeurige plaats in de notatietekenreeks opnemen.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Opmerking: Als u een notatie opgeeft, worden de tekens voor de tijdelijke aanduidingen door Access gevuld met gegevens uit het onderliggende veld.

Aangepaste notatie op tekstvelden toepassen

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld waarvoor u een notatie wilt opgeven, ga naar het tabblad Algemeen en klik op de cel naast het vak Opmaak.

 3. Geef de notatie op. Welk type aangepaste notatie u kunt opgeven, is afhankelijk van het gegevenstype dat u voor het veld selecteert.

 4. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Notaties voor het gegevenstype Datum/tijd

Als u geen vooraf gedefinieerde of aangepaste notatie voor het gegevenstype Datum/tijd opgeeft, wordt in Access automatisch de notatie voor datum toegepast (dd/m/yyyy h:nn:ss AM/PM). Aangepaste notaties voor velden voor datum/tijd kunnen uit twee secties bestaan: één voor de datum en een andere voor de tijd. Tussen de secties gebruikt u een puntkomma als scheidingsteken. Zo kunt u de notatie Standaarddatum als volgt opnieuw maken: dd/m/yyyy;h:nn:ss.

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Wordt gebruikt om te bepalen waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst.

c

Wordt gebruikt voor weergave van de algemene datumnotatie.

d of dd

Wordt gebruikt voor weergave van de dag van de maand als een getal met een of met twee cijfers. Bij één cijfer gebruikt u één tijdelijke aanduiding. Bij twee cijfers gebruikt u twee tijdelijke aanduidingen.

ddd

Wordt gebruikt om de dag van de week af te korten tot drie letters.

Maandag wordt bijvoorbeeld weergegeven als Maa.

dddd

Wordt gebruikt voor volledig weergave van alle dagen van de week.

ddddd

Wordt gebruikt voor weergave van de korte datumnotatie.

dddddd

Wordt gebruikt voor weergave van de lange datumnotatie.

w

Wordt gebruikt voor weergave van het nummer van de dag van de week.

Maandag wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2.

m of mm

Wordt gebruikt voor weergave van de maand als een getal met een of met twee cijfers.

mmm

Wordt gebruikt om de naam van de maand af te korten tot drie letters.

Oktober wordt bijvoorbeeld weergegeven als okt.

mmmm

Wordt gebruikt voor volledige weergave van alle maandnamen.

q

Wordt gebruikt voor weergave van het nummer van het huidige kalenderkwartaal (1-4).

Voor een datum in mei wordt bijvoorbeeld 2 weergegeven als waarde voor het kwartaal.

y

Wordt gebruikt voor weergave van de dag van het jaar (1-366).

yy

Wordt gebruikt voor weergave van de laatste twee cijfers van het jaar.

Opmerking: Wij raden u aan om alle vier de cijfers van een bepaald jaar in te voeren en weer te geven.

yyyy

Wordt gebruikt voor weergave van alle cijfers in een jaar in het bereik 0100-9999.

Tijdscheidingsteken

Wordt gebruikt om te bepalen waar het scheidingsteken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst.

h of hh

Wordt gebruikt voor weergave van het uur als een getal met een of met twee cijfers.

n of nn

Wordt gebruikt voor weergave van minuten als een getal met een of met twee cijfers.

s of ss

Wordt gebruikt voor weergave van seconden als een getal met een of met twee cijfers.

ttttt

Wordt gebruikt voor weergave van de lange tijdnotatie.

AM/PM

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok, gevolgd door AM of PM. Deze waarde in Access wordt ingesteld op basis van de systeemklok van de computer.

A/P of a/p

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok, gevolgd door A, P, a of p. Deze waarde in Access wordt ingesteld op basis van de systeemklok van de computer.

AMPM

Wordt gebruikt voor weergave van de waarden van de 12-uurs klok. In Access wordt de aanduiding voor voormiddag of namiddag gebruikt die in de landinstellingen van Windows is gedefinieerd.

Lege ruimte, + - $ ()

Wordt gebruikt voor het invoegen van lege ruimten, wiskundige tekens (+ -), financiële symbolen (¥ £ $) en haakjes op elke plaats in de notatietekenreeks waar deze zijn vereist. Als u gebruik wilt maken van andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of /) en sterretje (*), plaatst u deze tussen dubbele aanhalingstekens.U kunt deze tekens op elke willekeurige plaats opnemen.

\

Wordt gebruikt om de weergave van het eerstvolgende teken af te dwingen. Dit komt overeen met het plaatsen van een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

*

Wordt gebruikt om af te dwingen dat het eerstvolgende teken na het sterretje een opvulteken wordt, dat wil zeggen een teken waarmee lege ruimten worden gevuld. In Access wordt tekst doorgaans links uitgelijnd, waarbij het gebied rechts van de waarde wordt opgevuld met lege ruimten. Opvultekens kunt u op elke willekeurige plaats in een notatietekenreeks toevoegen. In dat geval worden lege ruimten opgevuld met het opgegeven teken.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Wordt gebruikt om kleur toe te passen op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam tussen haakjes plaatsen en vervolgens een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Zie De notatie van datums en tijden voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×