Office
Aanmelden

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek of hieruit verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een gegevensreeks in een grafiek snel wilt identificeren, kunt u gegevenslabels toevoegen aan de gegevenspunten van de grafiek. Standaard zijn de gegevenslabels gekoppeld aan waarden op het werkblad en worden ze automatisch bijgewerkt als er wijzigingen optreden in die waarden.

Gegevenslabels zorgen ervoor dat een grafiek gemakkelijker te begrijpen is doordat ze informatie geven over een gegevensreeks of afzonderlijke gegevenspunten. In het onderstaande cirkeldiagram zou het zonder gegevenslabels bijvoorbeeld moeilijk te zien zijn dat koffie goed is voor 38% van de totale verkoop. Afhankelijk van wat u wilt benadrukken in een grafiek, kunt u labels toevoegen aan één reeks, aan alle reeksen (de hele grafiek) of aan één gegevenspunt.

Cirkeldiagram met gegevensetiketten die zijn opgemaakt als percentages

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

 1. Klik op de gegevensreeks of grafiek. Als u een label wilt toevoegen aan één gegevenspunt, klikt u op dat punt nadat u op de reeks hebt geklikt.

 2. Klik rechtsboven naast de grafiek op Grafiekelement toevoegen de knop grafiekelementen > Gegevenslabels.

  Grafiekelementen > Gegevenslabels > labelkeuzen
 3. Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op de pijl en kiest u een optie.

 4. Als u het gegevenslabel wilt weergeven in een tekstballon, klikt u op Bijschrift bij gegevens.

  Cirkeldiagram met gegevensbijschriften

U kunt ervoor zorgen dat de gegevenslabels gemakkelijker leesbaar zijn door ze binnen de gegevenspunten of zelfs buiten de grafiek te plaatsen. U verplaatst een gegevenslabel door dit naar de gewenste locatie te slepen.

Als de grafiek onoverzichtelijk wordt door de labels, kunt u sommige of alle labels verwijderen door op de labels te klikken en op Del te drukken.

Tip: Als de tekst in de gegevenslabels niet goed leesbaar is, kunt u het formaat van de labels aanpassen door op de labels te klikken en te slepen totdat ze het gewenste formaat hebben.

Het uiterlijk van de gegevenslabels wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensreeks of het gegevenslabel waarvan u meer gegevens wilt weergeven en klik daarna op Gegevenslabels opmaken.

 2. Klik op Labelopties en kies onder Label bevat de gewenste opties.

  Gebied Opties voor label van het deelvenster Gegevenslabel opmaken

Celwaarden gebruiken als gegevenslabels

U kunt celwaarden gebruiken als gegevenslabels voor de grafiek.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensreeks of het gegevenslabel waarvan u meer gegevens wilt weergeven en klik daarna op Gegevenslabels opmaken.

 2. Klik op Labelopties en onder het Label bevat, selecteert u het selectievakje Waarden van cellen .

 3. Wanneer het dialoogvenster Gegevenslabelreeks wordt weergegeven, gaat u terug naar het werkblad en selecteer het bereik waarvan u de weer te geven als gegevenslabels celwaarden wilt. Wanneer u dat doet, wordt het geselecteerde bereik in het dialoogvenster Gegevenslabelreeks weergegeven. Klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster gegevenslabelreeks

  De celwaarden wordt nu weergegeven als gegevenslabels in de grafiek.

De tekst wijzigen die wordt weergegeven in de gegevenslabels

 1. Klik op het gegevenslabel met de tekst die u wilt wijzigen en klik hier nogmaals op, zodat alleen dit gegevenslabel is geselecteerd.

 2. Selecteer de bestaande tekst en typ vervolgens de vervangende tekst.

 3. Klik ergens buiten het gegevenslabel.

Tip: Als u een opmerking over de grafiek wilt toevoegen of als u slechts één gegevenslabel hebt, kunt u een tekstvak gebruiken.

Gegevenslabels verwijderen uit een grafiek

 1. Klik op de grafiek waaruit u gegevenslabels wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad ontwerp in de groep Grafiekindelingen op Grafiekelement toevoegen, kiest u Gegevenslabelsen klik vervolgens op geen.

  • Klik één keer op een gegevenslabel om alle gegevenslabels in een gegevensreeks te selecteren of klik twee keer om slechts één gegevenslabel dat u wilt verwijderen, te selecteren en druk vervolgens op Delete.

  • Klik met de rechtermuisknop op een gegevenslabel en klik vervolgens op Verwijderen.

   Opmerking: Hiermee verwijdert u alle gegevenslabels in een gegevensreeks.

 3. U kunt gegevenslabels ook verwijderen direct nadat u deze hebt toegevoegd door op Ongedaan maken knopafbeelding te klikken op de werkbalk Snelle toegang of door op Ctrl+Z te drukken.

In dit cirkeldiagram worden percentages in gegevenslabels weergegeven.

Geformatteerd cirkeldiagram

U kunt ook reeksnamen, categorienamen of aangepaste tekst weergeven in gegevenslabels. Voor bellendiagrammen kunt u zelfs de grootte van de bellen weergeven. Voor optimale details kunt u meerdere gegevenslabelitems weergeven in elk gegevenslabel, gescheiden door een komma of een ander scheidingsteken dat u opgeeft.

U kunt de positie van gegevenslabels in de grafiek aanpassen om te voorkomen dat deze elkaar overlappen en te zorgen dat ze beter leesbaar zijn. U kunt gegevenslabels verwijderen als u deze niet meer wilt weergeven.

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

 1. Voer in een grafiek een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een gegevenslabel wilt toevoegen aan alle gegevenspunten van alle gegevensreeksen, klikt u op het grafiekgebied.

  • Als u een gegevenslabel wilt toevoegen aan alle gegevenspunten van een gegevensreeks, klikt u één keer om de gegevensreeks die u van een label wilt voorzien, te selecteren.

  • Als u een gegevenslabel wilt toevoegen aan één gegevenspunt in een gegevensreeks, klikt u op de gegevensreeks met het gegevenspunt dat u van een label wilt voorzien en klikt u nogmaals op het desbetreffende gegevenspunt.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Gegevenslabels en vervolgens op de gewenste weergaveoptie.

  Afbeelding van Excel-lint

  Afhankelijk van het gebruikte grafiektype krijgt u verschillende opties voor gegevenslabels te zien.

De weergegeven gegevenslabelitems wijzigen

Standaard worden met labelitems waarden weergegeven wanneer u gegevenslabels toevoegt. U kunt dit vooraf gedefinieerde labelitem wijzigen om reeksnamen, categorienamen of een combinatie van vooraf gedefinieerde gegevenslabelitems (reeksnamen, categorienamen en waarden) weer te geven. Voor een aangepast labelitem kunt u de gegevenslabelitems handmatig wijzigen.

Een ander vooraf gedefinieerd labelitem toepassen

 1. Voer in een grafiek een van de volgende handelingen uit:

  • Als u extra labelitems wilt weergeven voor alle gegevenspunten van een reeks, klikt u één keer op een gegevenslabel om alle gegevenslabels van de gegevensreeks te selecteren.

  • Als u extra labelitems wilt weergeven voor één gegevenspunt, klikt u op het gegevenslabel in het gegevenspunt dat u wilt wijzigen en klikt u nogmaals op het gegevenslabel.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Indelingskeuze.

  afbeelding van excel-lint

  U kunt ook met de rechtermuisknop op het geselecteerde label of de geselecteerde labels in de grafiek klikken en op Gegevenslabel opmaken of Gegevenslabels opmaken klikken.

 3. Klik op Labelopties als deze optie nog niet is geselecteerd en schakel vervolgens onder Label bevat het selectievakje in voor de labelitems die u wilt toevoegen.

  De beschikbare labelopties zijn afhankelijk van het type grafiek. In een cirkeldiagram kunnen gegevenslabels bijvoorbeeld percentages en toelichtingslijnen bevatten.

 4. Als u het scheidingsteken tussen de gegevenslabelitems wilt wijzigen, selecteert u het scheidingsteken dat u wilt gebruiken of typt u een aangepast scheidingsteken in het vak Scheidingsteken.

 5. Als u de labelpositie wilt aanpassen om de extra tekst beter weer te geven, selecteert u de gewenste optie onder Labelpositie.

Als u aangepaste labeltekst hebt getypt, maar toch weer de gegevenslabelitems wilt weergeven die aan waarden in het werkblad zijn gekoppeld, klikt u op Labeltekst opnieuw instellen.

Een aangepast labelitem maken

 1. Klik in een grafiek op het gegevenslabel in het gegevenspunt dat u wilt wijzigen en klik nogmaals op het gegevenslabel om alleen dit label te selecteren.

 2. Klik in het gegevenslabelvak om de bewerkingsmodus te starten.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u nieuwe tekst wilt typen, sleept u om de te wijzigen tekst te selecteren en typt u de gewenste tekst.

  • Als u een gegevenslabel aan tekst of waarden in het werkblad wilt koppelen, sleept u om de te wijzigen tekst te selecteren en voert u de volgende handelingen uit:

   1. Klik in het werkblad op de formulebalk en typ vervolgens het gelijkteken (=).

   2. Selecteer de werkbladcel met de gegevens of tekst die u wilt weergeven in de grafiek.

    U kunt de verwijzing naar de werkbladcel ook in de formulebalk typen. Neem in deze verwijzing een gelijkteken op en de bladnaam, gevolgd door een uitroepteken, bijvoorbeeld: =Blad1!F2.

   3. Druk op Enter.

    Tip: U kunt een methode gebruiken om in te voeren percentages, handmatig als u weet wat ze zijn, of door te koppelen aan percentages in het werkblad. Percentages niet in de grafiek worden berekend, maar u kunt percentages in het werkblad berekenen met behulp van de vergelijking verschuldigde / totale percentage =. Als u berekenen bijvoorbeeld 10 / 100 = 0,1, en maak vervolgens 0,1 als een percentage, het getal correct worden weergegeven als 10%. Zie voor meer informatie over het berekenen van percentages percentages berekenen.

De grootte van het gegevenslabelvak wordt aangepast aan de grootte van de tekst. U kunt de grootte van het gegevenslabelvak niet wijzigen en de tekst wordt mogelijk afgekapt als deze niet binnen de maximale grootte past. Als u meer tekst wilt plaatsen, kunt u in plaats van een gegevenslabelvak beter een tekstvak gebruiken. Zie Een tekstvak toevoegen aan een diagram voor meer informatie.

De positie van gegevenslabels wijzigen

U kunt de positie van één gegevenslabel wijzigen door dit te verslepen. U kunt gegevenslabels ook op een standaardpositie ten opzichte van hun gegevensmarkeringen plaatsen. U kunt kiezen uit diverse plaatsingsopties, afhankelijk van het type grafiek.

 1. Voer in een grafiek een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle gegevenslabels voor een hele gegevensreeks wilt verplaatsen, klikt u één keer op een gegevenslabel om de gegevensreeks te selecteren.

  • Als u een specifiek gegevenslabel wilt verplaatsen, klikt u twee keer op dit gegevenslabel om het te selecteren.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Gegevenslabels en klik op de gewenste optie.

  Afbeelding van Excel-lint

  Klik voor extra opties voor gegevenslabels op Meer opties voor gegevenslabels, klik op Labelopties als deze optie nog niet is geselecteerd en selecteer de gewenste opties.

Gegevenslabels verwijderen uit een grafiek

 1. Klik op de grafiek waaruit u gegevenslabels wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Gegevenslabels en klik vervolgens op Geen.

   Afbeelding van Excel-lint

  • Klik één keer op een gegevenslabel om alle gegevenslabels in een gegevensreeks te selecteren of klik twee keer om slechts één gegevenslabel dat u wilt verwijderen, te selecteren en druk vervolgens op Delete.

  • Klik met de rechtermuisknop op een gegevenslabel en klik vervolgens op Verwijderen.

   Opmerking: Hiermee verwijdert u alle gegevenslabels in een gegevensreeks.

 3. U kunt gegevenslabels ook verwijderen direct nadat u deze hebt toegevoegd door op Ongedaan maken knopafbeelding te klikken op de werkbalk Snelle toegang of door op Ctrl+Z te drukken.

Gegevenslabels zorgen ervoor dat een grafiek gemakkelijker te begrijpen is doordat ze informatie geven over een gegevensreeks of afzonderlijke gegevenspunten. In het onderstaande cirkeldiagram zou het zonder gegevenslabels bijvoorbeeld moeilijk te zien zijn dat koffie goed is voor 38% van de totale verkoop. Afhankelijk van wat u wilt benadrukken in een grafiek, kunt u labels toevoegen aan één reeks, aan alle reeksen (de hele grafiek) of aan één gegevenspunt.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Deze stap is alleen van toepassing op Word 2016 voor Mac: Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen en selecteer een locatie voor de optie gegevenslabel gegevenslabels.

  Opmerking: De opties al naargelang het grafiektype.

 4. Als u het gegevenslabel wilt weergeven in een tekstballon, klikt u op Bijschrift bij gegevens.

  Cirkeldiagram met gegevensbijschriften

  U kunt ervoor zorgen dat de gegevenslabels gemakkelijker leesbaar zijn door ze binnen de gegevenspunten of zelfs buiten de grafiek te plaatsen. U verplaatst een gegevenslabel door dit naar de gewenste locatie te slepen.

  Opmerking: Als de tekst in de gegevenslabels niet goed leesbaar is, kunt u het formaat van de labels aanpassen door op de labels te klikken en te slepen totdat ze het gewenste formaat hebben.

Klik op Meer opties voor gegevenslabels om het uiterlijk van de gegevenslabels wijzigen.

 1. Met de rechtermuisknop op een gegevenslabel en selecteer Gegevenslabels opmaken.

 2. Klik op Labelopties en kies de gewenste opties onder Label bevat.

 1. Klik op het gegevenslabel met de tekst die u wilt wijzigen en klik hier nogmaals op, zodat alleen dit gegevenslabel is geselecteerd.

 2. Selecteer de bestaande tekst en typ vervolgens de vervangende tekst.

 3. Klik ergens buiten het gegevenslabel.

Tip: Als u wilt een opmerking over de grafiek toevoegen of slechts één gegevenslabel hebt, kunt u een tekstvakgebruiken.

Als u dat de etiketten maken uw grafiek onoverzichtelijk, kunt u een of meer van deze verwijderen door de labels te klikken en vervolgens op verwijderen.

Opmerking: Hiermee verwijdert u alle gegevenslabels in een gegevensreeks.

Gegevenslabels (Office voor Mac 2011) toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Deze stap is alleen van toepassing op Word voor Mac 2011: Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×