Office
Aanmelden

Gegevensinvoer of ontwerpwijzigingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u verschillende typen acties in Microsoft Office Access voltooien en vervolgens besluit dat u niet wilt dat deze wijzigingen, kunt u de wijzigingen ongedaan maken. Als u besluit dat u wilt de tekst herstellen nadat u een Access actie ongedaan maken, kunt u de optie typen opnieuw. U kunt ongedaan maken en opnieuw maximaal 20 van de laatste typen acties. De functies ongedaan maken en opnieuw kunnen u verwijderen of herhalen één of meerdere typen acties.

Daarnaast kunt u de meeste ontwerpwijzigingen die u in de databaseobjecten aanbrengt, zoals een besturingselement toevoegen aan een rapport of een sorteervolgorde toevoegen aan een queryveld ongedaan maken.

Wat wilt u doen?

Gegevensinvoer ongedaan maken

Ontwerpwijzigingen ongedaan maken

Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren

Andere opties

Gegevensinvoer ongedaan maken

 • U maakt de laatste gegevensinvoer ongedaan door op CTRL+Z te drukken.

 • Als u meerdere bewerkingen ongedaan wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Invoer ongedaan maken Knop Ongedaan maken en selecteer vervolgens de bewerkingen die u ongedaan wilt maken.

   Ongedaan te maken acties selecteren in de lijst

   Alle geselecteerde invoerbewerkingen worden teruggedraaid. De bewerkingen die u ongedaan kunt maken, beginnen echter met de meest recente bewerking en u kunt de bewerkingen alleen ongedaan maken in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede wijziging die u hebt aangebracht, ongedaan maken. Als u deze wijziging ongedaan wilt maken, moet u ook de bewerking die er aan voorafging ongedaan maken.

  • Als u geen toegang tot de werkbalk Snelle toegang hebt (bijvoorbeeld omdat u met een modaal formulier werkt), drukt u meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

Belangrijk: Bepaalde acties kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zoals te klikken op een opdracht op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop of een bestand op te slaan. Wanneer een actie kan niet ongedaan worden gemaakt, verandert de opdracht Ongedaan maken te typenOngedaan kan maken.

Naar boven

Ontwerpwijzigingen ongedaan maken

U kunt ontwerpwijzigingen aan databaseobjecten op dezelfde manier ongedaan maken als gegevensinvoer.

 • U maakt de laatste ontwerpwijziging ongedaan door op CTRL+Z te drukken.

 • Als u meerdere bewerkingen ongedaan wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Druk meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Ongedaan maken Knop Ongedaan maken en selecteer vervolgens de bewerkingen die u ongedaan wilt maken.

   Ongedaan te maken acties selecteren in de lijst

   Alle geselecteerde bewerkingen worden teruggedraaid. De bewerkingen die u ongedaan kunt maken, beginnen echter met de meest recente bewerking en u kunt de bewerkingen alleen ongedaan maken in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede wijziging die u hebt aangebracht, ongedaan maken. Als u deze wijziging ongedaan wilt maken, moet u ook de bewerking die er aan voorafging ongedaan maken.

Belangrijk: Bepaalde acties kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zoals te klikken op een opdracht op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop of een bestand op te slaan. Wanneer een actie kan niet ongedaan worden gemaakt, verandert de opdracht Ongedaan maken te typenOngedaan kan maken.

Naar boven

Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren

 • Als u de bewerking die u het laatst ongedaan hebt gemaakt opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op CTRL+Y.

 • Als u meerdere bewerkingen opnieuw wilt uitvoeren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk meerdere keren op CTRL+Y tot de bewerkingen opnieuw zijn uitgevoerd.

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Opnieuw uitvoeren Bijschrift 4 en klik vervolgens op de bewerkingen die u opnieuw wilt uitvoeren.

   Opnieuw uit te voeren acties selecteren in de lijst

   De bewerkingen worden opnieuw uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden vermeld. U kunt de bewerkingen alleen opnieuw uitvoeren in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede bewerking die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren. Als u de tweede bewerking opnieuw wilt uitvoeren, moet u ook de bewerking die eraan voorafging opnieuw uitvoeren.

Belangrijk: Wanneer de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren niet beschikbaar zijn, kunnen de eerdere bewerkingen niet worden herhaald.

Naar boven

Andere opties

Naast ongedaan maken kunt u het verlies van werk vanwege fouten te voorkomen met behulp van back-up en herstellen, en met behulp van toepassingsonderdelen (een soort sjabloon).

Back-up maken en terugzetten

Maak voordat u aan een belangrijke ontwerpwijziging begint, een back-up van de database. Als u vervolgens een reeks ontwerpwijzigingen aanbrengt en u ze niet allemaal ongedaan kunt maken, kunt u met behulp van de back-up zoveel herstellen als nodig is. Zie het artikel Uw gegevens beschermen via back-ups die u kunt terugzetten voor meer informatie.

Toepassingsonderdelen

Als er standaardonderdelen zijn die u in het merendeel van uw databases gebruikt, kunt u een toepassingsonderdeel maken. Een toepassingsonderdeel is een soort sjabloon die u aan een bestaande database kunt toevoegen en die uit een of meer databaseobjecten (met of zonder gegevens) kan bestaan.

Nadat u een toepassingsonderdeel hebt toegevoegd, kunt u het naar behoefte wijzigen. Als u ontwerpfouten maakt of gewoon besluit dat u de wijzigingen niet wilt, kunt u de gereviseerde objecten verwijderen en dat toepassingsonderdeel opnieuw toevoegen. Zie het artikel Databaseontwerpelementen opslaan en opnieuw gebruiken voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×