Gegevensgestuurde webtekeningen toevoegen aan uw dashboard met Visio Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk    Wij adviseren niet langer Visio Services en het webonderdeel Visio Web Access te gebruiken op SharePoint Online. Gebruik vanaf nu Visio Online om Visio-diagrammen weer te geven en Visio-mashupoplossingen te maken op het web. Zie voor meer informatie Visio Services in SharePoint Online roadmap (Engelstalig). In SharePoint Server blijven deze functies ondersteund worden volgens het Levenscyclusbeleid van Microsoft.

Shapes in Visio-diagrammen kunnen worden gekoppeld aan gegevens en visueel veranderen wanneer de onderliggende gegevens veranderen. Een shape kan bijvoorbeeld het aantal eenheden aanduiden dat zich momenteel in een bepaald stadium van een proces bevindt, of de shape kan van kleur veranderen wanneer een aantal boven of onder een opgegeven drempelwaarde komt. Dit type visuele gegevensweergave kan ervoor zorgen dat een statusrapport in een dashboard in een oogwenk kan worden gecontroleerd.

Als u een diagram als een webtekening is gepubliceerd, kunt u een Visio Web Access-webonderdeel waarin u het diagram aan een dashboard toevoegen. Zie voor informatie over het publiceren van een diagram naar SharePoint als een Webdiagram, publiceren Visio-diagrammen naar een SharePoint-bibliotheek.

Een gegevensgebonden webdiagram maken

U moet Visio 2010 Professional of Premium gebruiken om te maken van het diagram en dit koppelen aan gegevens en sla deze als webtekening. Zie gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnenvoor informatie over het koppelen van een diagram met gegevens.

Het grootste deel van het proces waarbij een diagram wordt gemaakt en wordt verbonden aan externe gegevensbronnen, is voor webdiagrammen hetzelfde als voor standaarddiagrammen. Er zijn echter enkele uitzonderingen voor de ondersteunde gegevensbronnen en diagramtypen.

Ondersteunde gegevensbronnen

De volgende gegevensbronnen kunnen standaard worden gebruikt:

  • Excel-werkmappen die op de SharePoint-site staan

  • SQL Server-tabellen en -weergaven (SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • SharePoint-lijsten

  • Gegevensbronnen met OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Microsoft Access-gegevensbronverbindingen blijven niet gehandhaafd wanneer een diagram wordt gepubliceerd als webdiagram.

Microsoft Excel

Excel-werkmappen worden ondersteund als gegevensbronnen, maar u moet de werkmap op de SharePoint-site met het webdiagram zetten.

Draaidiagrammen en tijdlijndiagrammen

U kunt draaidiagrammen of tijdlijndiagrammen publiceren als webtekeningen, maar deze hebben geen verbinding met de gegevensbronnen en kunnen dus niet worden vernieuwd.

Problemen oplossen

U moet ervoor zorgen dat iedereen die het diagram gebruikt, beschikt over de vereiste toegangsmachtigingen voor de gegevensbron. Als in een diagram bijvoorbeeld een SharePoint-lijst als gegevensbron wordt gebruikt, moet iedereen die het diagram kan bekijken, gemachtigd zijn om de gegevenslijst weer te geven. Als dit niet het geval is, worden de gegevens niet weergegeven.

Als het gegevensgebonden diagram niet naar behoren werkt, moet de SharePoint-beheerder mogelijk de configuratie wijzigen. De beheerder kan hierover informatie vinden op Microsoft TechNet.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×