Gegevensbronnen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht van gegevensbronnen

Belangrijkste Gegevensbron

Secundaire gegevensbronnen

De relatie tussen een gegevensbron en een XML-Schema

Overzicht van gegevensbronnen

Alle gegevens die wordt weergegeven in een formulier, of dit gegevens die een gebruiker kunt selecteren in een keuzelijst, vervolgkeuzelijst keuzelijst of keuzelijst met invoervak of de gegevens die een gebruiker aan een formulier toevoegt, wordt opgeslagen in de gegevensbronnen van het formulier. Een gegevensbron bestaat uit de volgende velden en groepen. Op dezelfde manier dat mappen op de harde schijf en ordenen van uw bestanden, velden bevatten de gegevens die gebruikers in formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon invoeren en groepen bevatten en ordenen van deze velden. De gebruiker gegevens toevoegt aan besturingselementen op een formulier en die besturingselementen afhankelijk zijn van deze velden. Stel dat u een formuliersjabloon voor onkostendeclaratie ontwerpt. Wanneer gebruikers een formulier op basis van de formuliersjabloon opent, kunnen ze hun namen voornaam, middelste en de achternaam in drie tekstvakken plaatsen, elk tekstvak is gebonden aan een veld waarin de voornaam, een veld voor de tweede voornaam en een veld waarin de achternaam. Deze naamvelden zijn opgenomen in de groep "naam".

U kunt de velden en groepen in de gegevensbron van de formuliersjabloon zien en ermee werken in het taakvenster Gegevensbron.

Taakvenster Gegevensbron in InfoPath

1. Veld

2. Groep

Hoewel de structuur van de gegevensbron komt niet altijd overeen met de indeling van de formuliersjabloon, zijn er veel overeenkomsten, met name voor groepen en velden die zijn gekoppeld aan herhalende tabellen, secties, herhalende secties en optionele secties. Bijvoorbeeld een tabel of sectie afhankelijk is van een groep in de gegevensbron en alle besturingselementen in de tabel of sectie afhankelijk zijn van velden die deel van die groep uitmaken. In de volgende afbeelding, wordt de gespecificeerde uitgaven herhalende tabel in het rapport voor onkostenrapportage bestaat uit drie kolommen met een datumkiezer Datum, een tekstvak Beschrijving en een tekstvak kosten. Deze besturingselementen zijn gekoppeld aan een date-veld, een beschrijvingsveld en een veld voor een bedrag respectievelijk. De tabel zelf is gekoppeld aan de groep.

Herhalende tabel die is gebonden aan de groep en velden in gegevensbron

Een formuliersjabloon kan twee typen gegevensbronnen hebben: één hoofdgegevensbron, en optioneel een of meer secundaire gegevensbronnen.

Naar boven

Hoofdgegevensbron

De hoofdgegevensbron bevat het volgende:

 • De gegevens die gebruikers toevoegen wanneer ze een formulier invullen dat is gebaseerd op de formuliersjabloon, zoals de gegevens die ze invoeren in een tekstvak. De gebruiker typt bijvoorbeeld zijn of haar voornaam, middelste naam en achternaam in tekstvakken die gebonden zijn aan velden in de hoofdgegevensbron.

 • De gegevens van een gegevensverbinding met een database of een webservice die worden gebruikt om de gegevensbron van de formuliersjabloon te definiëren.

De gegevens in de hoofdgegevensbron zijn de gegevens die gebruikers opslaan of indienen wanneer ze het formulier invullen. Als gebruikers het formulier opslaan om het later te kunnen indienen, slaan ze de gegevens op in de hoofdgegevensbron.

De hoofdgegevensbron maken

Wanneer u een formuliersjabloon maakt, wordt de belangrijkste gegevensbron door Microsoft Office InfoPath automatisch voor u gemaakt. Alle InfoPath-formuliersjablonen bevatten een eenmalige, belangrijkste gegevensbron. Velden en groepen kunnen worden toegevoegd aan de belangrijkste gegevensbron, afhankelijk van het type van de formuliersjabloon die u maakt:

Een lege formuliersjabloon    U voegt velden en groepen toe aan de hoofdgegevensbron met behulp van het taakvenster Gegevensbron of door een besturingselement te slepen van het taakvenster Besturingselementen naar een weergave in de formuliersjabloon. Als u een besturingselement naar een weergave sleept, worden velden en groepen toegevoegd aan de hoofdgegevensbron volgens het type besturingselement dat u toevoegt. Als u bijvoorbeeld een tekstvakbesturingselement naar de formuliersjabloon sleept, wordt een veld toegevoegd aan de hoofdgegevensbron. Als u een herhalend sectiebesturingselement naar de formuliersjabloon sleept, wordt een groep toegevoegd aan de hoofdgegevensbron. Als u een herhalend tabelbesturingselement naar de formuliersjabloon sleept, worden twee groepen aan de hoofdgegevensbron toegevoegd voor de herhalende tabel en wordt een veld toegevoegd aan de hoofdgegevensbron voor elke kolom in de tabel.

Een formuliersjabloon op basis van een XML-document    Er worden velden en groepen toegevoegd die verwijzen naar de elementen die zijn gedefinieerd in het schema of naar de elementen in het document.

Een formuliersjabloon op basis van een Microsoft Office Access-database of een Microsoft SQL Server-database    Er worden velden en groepen toegevoegd aan de hoofdgegevensbron op basis van de manier waarop in de database gegevens worden opgeslagen.

Een formuliersjabloon op basis van een webservice    Er worden velden en groepen toegevoegd die verwijzen naar het schema dat door de webservice wordt geleverd.

Als de gegevensbron (bijvoorbeeld een webservice of database) zich niet in de formuliersjabloon bevindt, wordt ernaar verwezen als een externe gegevensbron. Er wordt verbinding gemaakt met deze externe gegevensbronnen via een gegevensverbinding.

De hoofdgegevensbron aanpassen

U kunt extra velden en groepen toevoegen aan de hoofdgegevensbron, afhankelijk van de bestaande velden of groepen in de hoofdgegevensbron. In de volgende tabel wordt uiteengezet wat u kunt toevoegen aan bestaande velden of groepen, op basis van de pictogrammen die worden weergegeven in het taakvenster Gegevensbron.

Pictogram

Wat u kunt toevoegen

Groepspictogram

Groepspictogram    U kunt groepen of velden aan deze groep toevoegen. Dit pictogram staat voor een groep die aan de hoofdgegevensbron is toegevoegd met behulp van het taakvenster Gegevensbron, of voor een besturingselement dat aan deze groep is gekoppeld en dat vanuit het taakvenster Besturingselementen naar een weergave in een lege formuliersjabloon is gesleept.

Pictogramafbeelding

Veldpictogram    Aan dit veld kunt u alleen velden toevoegen. Dit pictogram staat voor een veld dat aan de hoofdgegevensbron is toegevoegd met behulp van het taakvenster Gegevensbron, of voor een besturingselement dat aan dit veld is gekoppeld en dat vanuit het taakvenster Besturingselementen naar een weergave in een lege formuliersjabloon is gesleept.

Pictogram voor vergrendelde groep

Pictogram voor vergrendelde groep    Aan deze groep kunt u geen velden of groepen toevoegen. Deze groep is gebaseerd op een gegevensverbinding met een externe gegevensbron.

Pictogram voor vergrendeld veld

Pictogram voor vergrendeld veld    Aan dit veld kunt u geen velden toevoegen. Dit veld is gebaseerd op een gegevensverbinding met een externe gegevensbron.

Als u een besturingselement sleept naar een weergave in een formuliersjabloon, terwijl deze formuliersjabloon velden en groepen bevat die zijn gebaseerd op een gegevensverbinding, moet u dit besturingselement binden aan de bestaande velden en groepen in de hoofdgegevensbron. Velden en groepen worden niet automatisch toegevoegd aan een formuliersjabloon met velden en groepen die zijn gebaseerd op externe gegevensbronnen. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het toevoegen van velden en groepen.

Opmerking: Als gebruikers al formulieren hebben ingevuld op basis van de formuliersjabloon, kunnen de volgende wijzigingen in de hoofdgegevensbron van de formuliersjabloon leiden tot gegevensverlies in deze formulieren:

 • Het verplaatsen, verwijderen of hernoemen van een veld of groep

 • Het wijzigen van een herhalend veld of een herhalende groep in een niet-herhalend veld of een niet-herhalende groep

 • Het wijzigen van gegevenstype RTF in een ander gegevenstype

Voor velden en groepen die u kunt aanpassen, kunt u de volgende eigenschappen wijzigen:

Naam    De naam van het veld of de groep.

Vereisten voor de naam

 • Elke naam in de hoofdgegevensbron moet uniek zijn. Als u dezelfde naam moet gebruiken voor meer dan één veld of groep, maakt u in plaats daarvan een verwijzing naar dit veld of deze groep. Als u een verwijzing maakt naar een veld of een groep, wordt een nieuw, identiek veld of een nieuwe, identieke groep gemaakt waarvan de eigenschappen zijn gekoppeld aan de eigenschappen van het eerste veld of de eerste groep. Door wijzigingen in een veld of groep worden het andere veld of de andere groep waarnaar wordt verwezen, automatisch bijgewerkt. Verwijzingsgroepen bevatten, net als verwijzingsvelden, dezelfde velden en groepen en delen dezelfde eigenschappen.

 • De naam mag geen spaties bevatten.

 • Namen moeten beginnen met een letter of onderstrepingteken (_) en mogen alleen alfanumerieke tekens, onderstrepingtekens, afbreekstreepjes (-) en punten (.) bevatten.

Naast deze vereisten is het verstandig een naam te gebruiken die de inhoud van het veld of de groep weergeeft. Als u bijvoorbeeld een groep hebt met de gespecificeerde onkosten, kunt u de groep bijvoorbeeld Onkostenspecificatie noemen. Een veld in een groep dat de totale kosten bevat, kunt u bijvoorbeeld kosten noemen.

Type    Hiermee wordt bepaald of een item in de hoofdgegevensbron een veld of een groep is. Een veld heeft een unieke waarde, en een groep bevat andere velden.

Typen velden en groepen

Type

Wanneer gebruiken

Veld (kenmerk)

Gebruik dit type voor een veld in een of meer van de volgende gevallen:

 • Het veld kan geen andere groepen velden bevatten.

 • Het veld moet zich in een elementveld bevinden.

 • Het veld wordt niet herhaald.

 • Het veld moet altijd een waarde bevatten.

 • Het veld is een ander gegevenstype dan RTF (XHTML).

 • De database of de webservice vereist een kenmerkveld.

Veld (element)

Gebruik dit type voor een veld in een of meer van de volgende gevallen:

 • Het veld kan andere kenmerkvelden bevatten.

 • Het veld maakt deel uit van een groep.

 • Het veld wordt herhaald in een groep.

 • De database of de webservice vereist een elementveld.

Elementvelden kunnen elk gegevenstype zijn en al of geen standaardwaarde hebben.

Groep

Gebruik dit type voor een groep die andere velden of groepen kan bevatten.

Groep (keuze)

Gebruik dit type als de groep slechts een van verschillende veldtypen of groepen velden kan bevatten.

Stel bijvoorbeeld dat u een formuliersjabloon ontwerpt die gaat worden gebruikt door leveranciers in de Verenigde Staten en in landen en regio's in de Europese Unie, en dat de formuliersjabloon een adreskeuzegroep bevat. De adreskeuzegroep bevat een groep met velden voor een adres in de Verenigde Staten of een groep met velden voor een adres in een land of regio in de Europese Unie. Als de gebruiker het formulier opent dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, kan de gebruiker ervoor kiezen een adres in de Verenigde Staten of een adres in een ander land of regio in te voeren. De besturingselementen die zijn gebonden aan de velden in de betreffende groep, worden weergegeven op het formulier.

Volledig XML-schema of XML-document

Gebruik dit elementtype als u een extra XML-schema of XML-document wilt toevoegen aan een opgegeven locatie in de gegevensbron.

Gegevenstype    Hiermee wordt bepaald welke soort gegevens kunnen worden opgeslagen in een veld.

Lijst met beschikbare gegevenstypen

Gegevenstype

Wanneer gebruiken

Tekst

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met onopgemaakte tekst.

Rich Text

Voor een elementveld dat opgemaakte tekst bevat. U kunt dit gegevenstype niet gebruiken voor kenmerkvelden.

Whole Number

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met getallen zonder decimalen.

Decimaal

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met valutawaarden of getallen met decimalen.

Waar/onwaar

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met gegevens die slechts een van twee waarden kan zijn.

Hyperlink

Voor een element- of kenmerkveld dat een URI (Uniform Resource Identifier) bevat, bijvoorbeeld een hyperlink of een naamruimte.

Date

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met een datum.

Tijd

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met een tijd.

Datum en tijd

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met zowel een datum als een tijd.

Afbeelding of bestandsbijlage

Gebruik dit gegevenstype voor een element- of kenmerkveld met binaire gegevens, zoals een afbeelding of een foto.

Custom

Voor een element- of kenmerkveld met gegevenstypen die worden bepaald door een naamruimte. Dit gegevenstype wordt doorgaans gebruikt voor een veld of groep die is gebonden aan een aangepast besturingselement. Het vak Gegevensnaamruimte is ingeschakeld als u dit gegevenstype kiest.

Opmerking: In deze tabel staan alleen de meest gebruikte XML-gegevenstypen die in een formuliersjabloon worden gebruikt. In InfoPath kunt u elk gegevenstype van XML 1.0 (volgens de aanbevelingen van het W3C-consortium [World Wide Web Consortium]) gebruiken. Als u een gegevenstype wilt gebruiken dat niet in de lijst staat, moet u de formulierbestanden van een formuliersjabloon uitpakken en het schemabestand (.XSD) bewerken. Koppelingen naar meer informatie over het uitpakken van formulierbestanden van een formuliersjabloon zijn te vinden in de sectie Zie ook.

Gegevens Namespace    Hiermee definieert u de id URI (Uniform Resource) als u wilt toevoegen van een naamruimte voor een aangepast gegevenstype. Deze eigenschap is beschikbaar voor element of kenmerk velden met een aangepaste gegevenstype-eigenschap. Wanneer u een aangepast besturingselement aan een formuliersjabloon toevoegt, bevat deze eigenschap gewoonlijk een waarde die is gedefinieerd door de auteur van het aangepaste besturingselement dat is gekoppeld aan het veld.

Standaardwaarde    Hiermee definieert u de eerste waarde van een element of kenmerk veld wanneer het formulier voor het eerst wordt geopend door een gebruiker. U kunt ook formules toevoegen aan standaardwaarden, zoals de huidige datum, een wiskundige berekening of een verwijzing naar een ander veld.

Herhalende    Hiermee definieert u of het elementveld, kenmerkveld of groep meermaals in een formulier voorkomen kan. Lijst met besturingselementen, herhalende secties, herhalende tabellen en besturingselementen die deel uitmaken van een herhalende sectie of een herhalende tabel zijn gekoppeld aan herhalende velden en herhalende groepen.

Mag niet leeg zijn    Hiermee wordt bepaald of het element- of kenmerkveld een waarde moet bevatten. Als het veld geen waarde heeft, is het besturingselement dat een binding heeft met dit veld, gemarkeerd met een rood sterretje of, bij sommige typen besturingselementen, een onderbroken rode rand. Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor velden, niet voor groepen.

Naar boven

Secundaire gegevensbronnen

Secundaire gegevensbronnen zijn gegevensbronnen in het formulier met gegevens die worden geleverd door andere gegevensverbindingen met externe gegevensbronnen. Stel dat u een formuliersjabloon maakt voor een onkostendeclaratie, en u wilt dat formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, onkosten in andere valuta's accepteren. De valutagegevens zijn echter opgeslagen in een database. U kunt de valutagegevens dan weergeven door een gegevensverbinding met deze database toe te voegen. De valutagegevens worden vervolgens opgeslagen in een secundaire gegevensbron en weergegeven in een keuzelijstbesturingselement op de formulierensjabloon.

De gegevens van extra gegevensverbindingen zijn opgeslagen in secundaire gegevensbronnen en worden vervolgens weergeven als keuzemogelijkheden in besturingselementen zoals een keuzelijst, een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst, waarmee de gebruiker bij het invullen van een formulier een item kan selecteren. Als de gebruiker een item in een secundaire gegevensbron selecteert, wordt de selectie gekopieerd naar een veld in de hoofdgegevensbron.

Secundaire gegevensbronnen verschillen van de hoofdgegevensbron op de volgende manieren:

 • Secundaire gegevensbronnen zijn optioneel in een formuliersjabloon. Alle formuliersjablonen moeten een hoofdgegevensbron hebben.

 • Een formuliersjabloon kan een of meer secundaire gegevensbronnen hebben, maar slechts één hoofdgegevensbron.

 • Velden en groepen in een secundaire gegevensbron zijn gebaseerd op de manier waarop gegevens zijn opgeslagen in de externe gegevensbron, die is verbonden met het formulier door een gegevensverbinding te gebruiken. Deze velden en groepen kunnen niet worden aangepast met behulp van InfoPath.

 • In tegenstelling tot de hoofdgegevensbron worden secundaire gegevensbronnen niet met het formulier opgeslagen.

 • Gegevens in secundaire gegevensbronnen worden gewoonlijk niet verzonden als de gebruiker een ingevuld formulier indient. U kunt de formuliersjabloon echter zodanig configureren dat de gegevens in de secundaire gegevensbron door middel van regels worden verzonden naar een webservice of door middel van aangepaste code naar een e-mailgeadresseerde.

Secundaire gegevensbronnen maken

Als u een gegevensverbinding toevoegt aan een externe gegevensbron die gegevens naar het formulier retourneert, wordt automatisch een secundaire gegevensbron gemaakt. Voor elke gegevensverbinding die u aan de formuliersjabloon toevoegt, wordt een overeenkomstige gegevensbron gemaakt. Op dezelfde manier waarop velden en groepen worden toegevoegd aan de hoofdgegevensbron, worden velden en groepen toegevoegd aan de secundaire gegevensbron. De velden en groepen worden zodanig toegevoegd aan de secundaire gegevensbron dat ze verwijzen naar de manier waarop de gegevens in de externe gegevensbron worden opgeslagen. U kunt een secundaire gegevensverbinding maken met de volgende items:

 • Webservice

 • XML-bestand

 • Microsoft Office Access-database of Microsoft SQL Server-database

 • Lijst op een site waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd

Als u een gegevensverbinding toevoegt aan de formuliersjabloon en een secundaire gegevensbron maakt, kunt u de velden en groepen in de secundaire gegevensbron bekijken in het taakvenster Gegevensbron. Elke secundaire gegevensbron wordt weergegeven in dit taakvenster met de naam van de gegevensverbinding, gevolgd door secundair tussen haakjes.

Secundaire gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron

Secundaire gegevensbronnen aanpassen

Omdat de velden en groepen in secundaire gegevensbronnen zijn gebaseerd op gegevensverbindingen met externe gegevensbronnen, kunt u de velden en groepen in een secundaire gegevensbron niet wijzigen. Wanneer u een secundaire gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron bekijkt, de velden de vergrendeld veld pictogram Pictogram voor vergrendeld veld hebben en de vergrendelde groep pictogram Pictogram voor vergrendelde groep om aan te geven die op de groepen zijn, kunt u deze niet wijzigen.

Naar boven

Relatie tussen de gegevensbron en een XML-schema

Als een gebruiker een formulier invult dat is gebaseerd op een formuliersjabloon, worden de hoofd- en secundaire gegevensbronnen opgeslagen als XML-documenten op de computer van de gebruiker. De structuur van het XML-document wordt gedefinieerd door een XML-schema. Een XML-schema is een XML-bestand dat de structuur en de elementen definieert van het XML-document, in dit geval het formulier, en van de gegevens die de elementen kunnen bevatten.

Als u een formuliersjabloon maakt, wordt automatisch het XML-schema gemaakt dat wordt gebruikt om de structuur te definiëren van de formulieren die de gebruikers invullen. Elk veld of elke groep in de gegevensbron komt overeen met een element in het XML-schema. De eigenschappen van elk veld en elke groep in de gegevensbron definiëren de structuur van de overeenkomende elementen en de gegevens die elk element kan bevatten in het resulterende XML-document. U kunt meer schemadetails bekijken op het tabblad Details in het dialoogvenster Eigenschappen van veld of groep, dat u kunt openen door te dubbelklikken op een veld of groep in het taakvenster Gegevensbron.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×