Gegevensafbeeldingen op uw shapes toepassen

U kunt informatie weergeven over de gegevens in een shape door gegevensafbeeldingen te gebruiken. In Microsoft Visio 2010 kunt u uw eigen gegevensafbeeldingen maken, waaronder tekst, gegevensbalken, pictogrammen of unieke opvulkleuren.

Notities: 

In dit artikel

Wat is een gegevensafbeelding?

Een gegevensafbeelding maken

Een bestaande gegevensafbeelding op een shape toepassen

Een bestaande gegevensafbeelding wijzigen

Een gegevensafbeelding van een shape verwijderen

Wat is een gegevensafbeelding?

Een gegevensafbeelding is een visuele verfraaiing die u op shapes kunt toepassen zodat de gegevens in de shapes worden weergegeven. Gegevensafbeeldingen geven uw gegevens weer als een combinatie van tekst en visuele elementen, zoals getallen, markeringen en voortgangsbalken.

Stel bijvoorbeeld dat u een shape hebt die een proces weergeeft en die gegevens bevat over kosten, procesnummer, eigenaar, functie, begindatum, einddatum en de status van het proces:

Een processhape zonder gegevensafbeeldingen

1. Een processhape zonder gegevensafbeeldingen

2. Het taakvenster Shapegegevens met de gegevens in de processhape

Stel dat u de gegevens in de shape visueel wilt weergeven:

Een processhape met een gegevensafbeelding

1. De functie van het proces ('Test') wordt weergegeven als unieke opvulkleur.

2. De kosten van het proces ('EUR 50.000,00') worden weergegeven als gegevensbalk.

3. De status van het proces ('Nog niet begonnen') wordt weergegeven als een vraagtekenpictogram.

4. De eigenaar ('Phyllis Harris') en de einddatum ('9-30-2009') van het proces worden weergegeven als tekstbijschriften.

Door een gegevensafbeelding aan de shape toe te voegen kunt u de gegevens in de shape eenvoudig weergeven zonder de shape te hoeven selecteren en het taakvenster Shapegegevens te hoeven weergeven. U kunt ook snel specifieke gegevens van meerdere shapes tegelijk bekijken door de gegevensafbeeldingen van de shapes te bekijken.

Als u een gegevensafbeelding hebt gemaakt, kunt u deze toepassen op andere shapes met dezelfde gegevens. Wanneer u de gegevensafbeelding wijzigt, wordt de wijziging automatisch toegepast op alle shapes waarop de gegevensafbeelding wordt toegepast.

U kunt net zoveel gegevensafbeeldingen maken als u voor uw shapes nodig hebt. U kunt er bijvoorbeeld een maken die gegevens van een proces weergeeft en deze gegevensafbeelding toepassen op al uw shapes voor werknemers. U kunt een tweede gegevensafbeelding maken die gegevens over uw materiaal weergeeft en deze toepassen op alle shapes voor materiaal.

Waar komen de gegevens vandaan?     De gegevens die u kunt weergeven met behulp van gegevensafbeeldingen, worden vermeld in de Shapegegevens van elke shape. U kunt gegevens typen in het taakvenster Shapegegevens van elke afzonderlijke shape, of u kunt de wizard Gegevens aan shapes koppelen gebruiken. Als u uw gegevens importeert met de wizard Gegevens aan shapes koppelen, kunt u kiezen hoe Visio de gegevens moet weergeven. Zie Gegevens importeren vanuit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnen voor meer informatie over de wizard.

Opmerking: Als u het taakvenster Shapegegevens wilt weergeven, schakelt u op het tabblad Gegevens in de groep Weergeven/verbergen het selectievakje Venster Shapegegevens in.

Naar boven

Een gegevensafbeelding maken

U kunt vier typen items aan uw gegevensafbeelding toevoegen: tekst, gegevensbalken, pictogrammen en kleurcodes. In de volgende secties wordt beschreven hoe u elk type element toevoegt.

Opmerking: Deze procedures werken het beste als uw shape al gegevens bevat. Zie Gegevens importeren vanuit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnen voor meer informatie over het toepassen van gegevens op shapes.

Een tekstafbeelding aan een shape toevoegen

U kunt kiezen tussen tekstbijschriften of tekstkoppen. Tekstbijschriften bevatten de naam en de waarde van de kolom. Koppen laten alleen de gegevenswaarde zien.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevensgrafiek wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer Nieuwe gegevensafbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw item onder Weergeven in de lijst Gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Tekst geselecteerd

 5. Selecteer in de lijst Weergegeven als de optie Tekst.

 6. Selecteer in de lijst Stijl de gewenste stijl voor de tekstafbeelding.

 7. Selecteer onder Positie de positie voor de tekstafbeelding op een van de volgende manieren:

  • Als u de vermelde standaardpositie wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Standaardpositie gebruiken in.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klikt u op Horizontaal of Verticaal en selecteert u de gewenste posities.

 8. Selecteer onder Details de opties voor het uiterlijk van het bijschrift of de kop.

 9. Als u gereed bent met het maken van uw nieuwe gegevensafbeelding, klikt u op OK.

 10. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 om meer items aan de gegevensafbeelding toe te voegen.

 11. Als u gereed bent met het toevoegen van items aan uw gegevensafbeelding, klikt u in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Toepassen en vervolgens op OK.

Naar boven

Een gegevensbalk aan een shape toevoegen

Gegevensbalken tonen uw gegevens dynamisch in de vorm van minigrafieken en -diagrammen, zoals voortgangsbalken, sterwaarderingen, thermometers en snelheidsmeters.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevensgrafiek wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer Nieuwe gegevensafbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw item onder Weergeven in de lijst Gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Gegevensbalk geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst Weergegeven als de optie Gegevensbalk.

 6. Selecteer in de lijst Stijl de gewenste gegevensbalkstijl.

 7. Selecteer onder Positie de positie voor de gegevensbalk op een van de volgende manieren:

  • Als u de vermelde standaardpositie wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Standaardpositie gebruiken in.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klikt u op Horizontaal of Verticaal en selecteert u de gewenste posities.

 8. Selecteer onder Details de opties voor het uiterlijk van de gegevensbalk.

 9. Als u gereed bent met het maken van uw nieuwe gegevensafbeelding, klikt u op OK.

 10. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 om meer items aan de gegevensafbeelding toe te voegen.

 11. Als u gereed bent met het toevoegen van items aan uw gegevensafbeelding, klikt u in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Toepassen en vervolgens op OK.

Naar boven

Een pictogrammenset aan een shape toevoegen

U kunt uw gegevens weergeven met behulp van pictogrammensets, zoals markeringen, verkeerstekens en trendpijlen. U kunt instellen welke pictogrammen moeten worden weergegeven op basis van specifieke waarden, datums, uitdrukkingen of zelfs andere gegevensvelden in dezelfde shape.

U kunt bijvoorbeeld markeringen gebruiken om aan te geven hoe de huidige omzet verschilt van die van het vorige jaar. In het volgende voorbeeld betekent de blauwe markering dat de omzet aanzienlijk is gestegen, een gele markering dat de omzet voldoende is gestegen en een rode markering dat de omzet is gedaald.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevensgrafiek wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer Nieuwe gegevensafbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw item onder Weergeven in de lijst Gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Pictogrammenset geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst Weergegeven als de optie Pictogrammenset.

 6. Selecteer in de lijst Stijl de gewenste pictogrammenset.

 7. Selecteer onder Positie de positie van het pictogram op een van de volgende manieren:

  • Schakel onder Positie het selectievakje Standaardpositie gebruiken in om de standaardpositie die wordt weergegeven te gebruiken.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klikt u op Horizontaal of Verticaal en selecteert u de gewenste positie.

 8. Selecteer onder De regels voor het weergeven van elk pictogram de waarden die elk pictogram moet vertegenwoordigen.

 9. Als u gereed bent met het maken van uw nieuwe gegevensafbeelding, klikt u op OK.

 10. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 om meer items aan de gegevensafbeelding toe te voegen.

 11. Als u gereed bent met het toevoegen van items aan uw gegevensafbeelding, klikt u in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Toepassen en vervolgens op OK.

Naar boven

Een opvulkleur toepassen volgens gegevenswaarden

Met de optie Kleuren op waarde kunt u opvulkleuren toepassen om unieke waarden of bereiken aan te geven.

Opmerking: Als u meerdere gegevensafbeeldingen met kleuren op waarde maakt en beide gelden voor één shape, wordt in Visio de opvulling van de gegevensafbeelding toegepast die het eerste wordt vermeld in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevensgrafiek wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer Nieuwe gegevensafbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw item onder Weergeven in de lijst Gegevensveld het gegevensveld dat u met een gegevensafbeelding wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Kleuren op waarde geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst Weergegeven als de optie Kleuren op waarde.

 6. Selecteer in de lijst Kleurmethode hoe Visio een opvulling toepast op de shape die op dit gegevensveld is gebaseerd:

  • Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde      U kunt dezelfde kleur toepassen op alle shapes die dezelfde waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld alle shapes voor werknemers in de verkoopafdeling geel kleuren en alle shapes voor werknemers in de boekhoudafdeling rood.

  • Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden      U kunt een bereik van kleuren gebruiken, van felle tot zachte tinten, om een bereik van waarden aan te duiden. U kunt een bereik van kleuren, bijvoorbeeld van rood tot roze, doen overeenkomen met gebieden met grote, gemiddelde en lage stijgingen van de omzet.

 7. Typ onder Kleurtoewijzingen de gegevensveldwaarden die moeten worden toegepast voor elke opvulkleur, en selecteer de opvul- en tekstkleuren die moeten worden toegepast.

 8. Als u meer mogelijke opvulkleuren wilt maken, klikt u op Invoegen.

 9. Als u gereed bent met het maken van uw nieuwe gegevensafbeelding, klikt u op OK.

 10. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 om meer items aan de gegevensafbeelding toe te voegen.

 11. Als u gereed bent met het toevoegen van items aan uw gegevensafbeelding, klikt u in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Toepassen en vervolgens op OK.

Naar boven

Een bestaande gegevensafbeelding op een shape toepassen

Opmerking: De shape waarop u de bestaande gegevensafbeelding toepast, moet de gegevensvelden bevatten waar de gegevensafbeelding naar verwijst.

 1. Selecteer de shape waarop u de gegevensafbeelding wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer vervolgens onder Beschikbare gegevensafbeeldingen de gewenste gegevensgrafiek.

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Opmerking: U kunt de aanwijzer boven een afbeelding houden om een voorbeeld te bekijken van de shape waarop de gegevensafbeelding is toegepast.

Naar boven

Een bestaande gegevensafbeelding wijzigen

 1. Selecteer een shape met de gegevensafbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer Gegevensafbeelding bewerken.

  Het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken :

  1. Als u het gegevensveld wilt wijzigen dat de afbeelding vertegenwoordigt, selecteert u in de kolom Gegevensveld een ander gegevensveld voor dit item.

  2. Als u de weergegeven kleur, instellingen, lettertype, opmaak of type afbeelding wilt wijzigen, selecteert u in de kolom Weergegeven als het item dat u wilt wijzigen en klikt u op Item bewerken. Selecteer in het dialoogvenster Item bewerken onder Weergave in de lijst Weergegeven als het gewenste type afbeelding.

  3. Als u de positie van het gegevensafbeeldingitem in relatie tot de shape wilt wijzigen, selecteert u in de kolom Weergegeven als het item dat u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op Item bewerken. Selecteer in het dialoogvenster Item bewerken onder Positie de gewenste positie.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle shapes die dezelfde gegevensafbeelding hebben, selecteert u onder Wijzigingen toepassen op de optie Alle shapes met deze gegevensafbeelding.

 5. Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op geselecteerde shapes, selecteert u onder Wijzigingen toepassen op de optie Alleen geselecteerde shapes.

Naar boven

Een gegevensafbeelding van een shape verwijderen

 1. Selecteer de shape(s) waarvan u de gegevensafbeelding wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en selecteer vervolgens onder Geen gegevensafb. de optie Geen gegevensafb..

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×