Gegevens zoeken in een Access-app

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

Gegevens zijn nutteloos als u ze niet kunt vinden wanneer u ze nodig hebt, daarom bieden Access-apps bieden verschillende manieren om in te zoomen op de gegevens die u nodig hebt. Deze zoek- en filterhulpmiddelen worden automatisch opgenomen wanneer u een Access-app maakt.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases. Zie Een Access-formulier maken voor meer informatie over het maken van formulieren in bureaubladdatabases.

Gegevens zoeken in een lijstweergave

Er wordt automatisch een lijstweergave gemaakt wanneer u een tabel aan een app toevoegt. U opent de weergave door in uw browser naar de app te gaan en op Lijst te klikken in de weergaveselectie (tenzij u het bijschrift van de weergave hebt gewijzigd). Zie Een Access-app maken voor meer informatie over het toevoegen van tabellen aan apps. Als u meer wilt weten over het werken met lijstweergaven, raadpleegt u Een lijstweergave gebruiken in een Access-app.

In een lijstweergave met een groot aantal records kan het lastig zijn om een bepaalde record te vinden. U kunt daarom via het zoekvak de weergave beperken. Elke lijstweergave bevat standaard een zoekvak, zoals hier wordt getoond:

Het standaardzoekvak op een formulier Lijstdetails.

Typ een paar tekens in dit vak en druk op Enter om in de lijst alleen items weer te geven die deze tekens bevatten.

Een voorbeeldzoekopdracht op de tekens "ad"

In dit voorbeeld vindt u 'Adina', 'Traders' en 'Mahadevan' als u de tekens 'ad' invoert. De zoekopdracht wordt op meerdere velden toegepast. In dit voorbeeld is de zoekwaarde gevonden in de velden Voornaam, Bedrijf en Achternaam van drie verschillende items.

Als u terug wilt gaan naar de ongefilterde weergave, klikt u op de x in het zoekvak. Als u records bekijkt in een lijstweergave, typt u een schuine streep / om de focus te verplaatsen naar het zoekvak.

Opmerking: Als de lijstweergave opzoekvelden bevat voor het zoeken van waarden in andere tabellen, doorzoekt Access de weergegeven waarden van de opzoekvelden in plaats van de opgeslagen, gerelateerde id-waarden wanneer u het zoekvak gebruikt.

Tip: Als bepaalde besturingselementen afhankelijk zijn van velden in de lijstweergave en de eigenschap Zichtbaar van die besturingselementen is ingesteld op Verborgen, worden de waarden in die besturingselementen niet doorzocht. Access zoekt alleen in waarden die worden weergegeven in het lijstbesturingselement en in zichtbare besturingselementen binnen de weergave. Als u velden wilt uitsluiten van de zoekopdracht, verbergt u deze besturingselementen via de eigenschap Zichtbaar.

Standaard wordt er gezocht in alle velden die zichtbaar zijn in de lijstweergave wanneer u een zoekcriterium invoert in het zoekvak. U kunt de zoekopdracht vanuit het zoekvak verfijnen door in één veld te zoeken en niet in alle zichtbare velden. Dit doet u door de naam van het veld in te voeren gevolgd door een dubbele punt en vervolgens uw zoekcriteria. Als u bijvoorbeeld in het vorige voorbeeld alleen in het veld Bedrijf wilt zoeken naar de tekens "ad", typt u Bedrijf:ad in het zoekvak en drukt u op Enter. Er wordt dan alleen gezocht in het veld Bedrijf. Het zoekresultaat bestaat uit één record waarvan de bedrijfsnaam voldoet aan de zoekopdracht, namelijk de record van Northwind Traders.

Tip: Als de veldnaam spaties bevat, plaatst u in het zoekvak aanhalingstekens rond de veldnaam. Als de naam van het veld bijvoorbeeld Naam van bedrijf is, typt u "Naam van bedrijf":northwind in het zoekvak om alleen in dat veld te zoeken.

Het zoekvak wordt niet weergegeven in het ontwerpraster als u de lijstweergave gaat ontwerpen. U ziet het zoekvak alleen als de app wordt uitgevoerd in uw browser. U kunt het zoekvak niet verwijderen of verbergen aangezien het een onderdeel is van het lijstbesturingselement in de lijstweergave en overzichtsweergave. Het zoekvak is altijd even breed als het lijstbesturingselement. Als u het lijstbesturingselement dus smaller of breder maakt in de weergave, wordt het formaat van het zoekvak automatisch aangepast.

Gegevens zoeken in een Overzichtsweergave

Een Overzichtsweergave groepeert items op een waarde, zoals taakstatus:

Een zoekvak op een overzichtsweergave.

Een overzichtsweergave bevat hetzelfde type zoekvak als de lijstweergave, maar de filteropties kunnen alleen worden toegepast op de lijst er meteen onder en niet op de detailgegevens aan de rechterkant. Toch is het een geweldige manier om de gewenste groep te vinden als de overzichtsweergave heel veel groepen bevat.

Gegevens zoeken in een Gegevensbladweergave

Net als in de lijstweergave wordt er automatisch een gegevensbladweergave gemaakt voor iedere tabel die u toevoegt aan een app. U opent de gegevensbladweergave door te klikken op Gegevensblad in de weergaveselectie (tenzij u het bijschrift van de weergave hebt gewijzigd in uw browser). Een gegevensbladweergave bevat geen zoekvak zoals in de weergaven hierboven, maar wel filteropties zoals de opties die beschikbaar zijn in een spreadsheetprogramma of een formulier in een bureaubladdatabase. Zie Een webgegevensbladweergave maken in een Access-app voor meer informatie over gegevensbladweergaven in Access-apps.

Zweef boven over een kolomkop, klik op de vervolgkeuzepijl en klik op een optie om de lijst te sorteren of te filteren

Een filter toepassen op het veld Vervaldatum van een gegevensblad.

Selecteer meer opties in de lijst om meer waarden toe te voegen aan de filter van een kolom. Er verschijnen vinkjes naast de waarden die u hebt geselecteerd.

Filtervervolgkeuze in een gegevensblad waarin meerdere waarden zijn geselecteerd.

U verwijdert een filter voor een kolom door op Filter wissen te klikken in de lijst met opties.

Tip:  Gebruik het onderdeel 'zoeken op pagina' van uw browser om snel gegevens te vinden in een gegevensbladweergave, In Internet Explorer drukt u bijvoorbeeld op Ctrl+F, u voert de tekst of het getal in dat u zoekt en vervolgens klikt u op Vorige of Volgende om door de gevonden waarden te gaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×