Gegevens verfraaien met gegevensafbeeldingen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Shapes kunnen gegevens bevatten, zoals stappen in een proces, begin- of einddatum, kosten en delen van uitrusting. Met afbeeldingen, zoals nummers, pictogrammen, kleuren, vlaggen en voortgangsbalken, kunnen bepaalde gegevens eenvoudiger snel worden gescand en vergeleken.

Gegevensafbeeldingen

Klik op de shape waarop u de gegevensafbeelding wilt toepassen en klik op Gegevens > Gegevens weergeven > Gegevensafbeeldingen en klik onder Beschikbare gegevensafbeeldingen op het gewenste type gegevensafbeelding.
Tabblad Gegevens, Gegevensafbeeldingen

Als de galerie Beschikbare gegevensafbeeldingen niet het gewenste afbeeldingstype bevat, klikt u op Nieuwe gegevensafbeelding maken voor meer opties.

 1. Klik op de shape waarvoor u een gegevensafbeelding wilt maken en klik op Gegevens > Gegevens weergeven > Gegevensafbeeldingen en klik op Nieuwe gegevensafbeelding maken.

 2. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw item.

  Nieuwe gegevensafbeelding

 3. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw item onder Weergeven in de lijst Gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.
  Nieuw gegevensafbeeldingsitem

 4. Selecteer in de lijst Weergegeven als de weergavevorm: Tekst, Gegevensbalk, Pictogrammenset of Kleuren met waarde.

 5. Voer de details in voor het type afbeelding.

Een bestaande gegevensafbeelding wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de shape met de gegevensafbeelding die u wilt bewerken, wijs Gegevens aan en klik op Gegevensafbeelding bewerken.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken:

  • Als u het gegevensveld wilt wijzigen dat de afbeelding vertegenwoordigt, selecteert u in de kolom Gegevensveld een ander gegevensveld voor dit item.

  • Als u de weergegeven kleur, instellingen, lettertype, opmaak of type afbeelding wilt wijzigen, selecteert u in de kolom Weergegeven als het item dat u wilt wijzigen en klikt u op Item bewerken. Selecteer in het dialoogvenster Item bewerken onder Weergave in de lijst Weergegeven als het gewenste type afbeelding.

  • Als u de positie van het gegevensafbeeldingsitem in relatie tot de shape wilt wijzigen, selecteert u in de kolom Weergegeven als het item dat u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op Item bewerken. Selecteer in het dialoogvenster Item bewerken onder Positie de gewenste positie.

 3. Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle shapes die dezelfde gegevensafbeelding hebben, selecteert u onder Wijzigingen toepassen op de optie Alle shapes met deze gegevensafbeelding.

 4. Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op geselecteerde shapes, selecteert u onder Wijzigingen toepassen op de optie Alleen geselecteerde shapes.

Een gegevensafbeelding van een shape verwijderen

 1. Klik op de shape(s) waaruit u de gegevensafbeelding wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingen en klik op Geen gegevensafbeelding

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×