Gegevens verfraaien met gegevensafbeeldingen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt informatie over de gegevens in een vorm met behulp van gegevensafbeeldingen weergeven. U kunt uw eigen gegevensafbeeldingen die tekst, gegevensbalken, pictogrammen of unieke opvulkleuren bevatten maken in Microsoft Visio 2010 .

Notities: 

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In dit artikel

Wat is een gegevensafbeelding?

Een gegevensafbeelding maken

Een bestaande gegevensafbeelding toepassen op een shape

Een bestaande gegevensafbeelding wijzigen

Een gegevensafbeelding van een vorm verwijderen

Wat is een gegevensafbeelding?

Een gegevensafbeelding is een visuele uitbreiding die u op shapes weer te geven toepassen kunt dat de shapes bevatten. Gegevensafbeeldingen weergeven uw gegevens als een combinatie van tekst en visuele elementen, zoals getallen, vlaggen en voortgangsbalken.

Stel dat u hebt een shape van een proces, dat met gegevens over de kosten, Procesnummer, eigenaar, functie, begindatum, einddatum en status van het proces:

Een processhape zonder gegevensafbeeldingen

1. een processhape zonder eventuele gegevensafbeeldingen

2. het taakvenster Shapegegevens met de gegevens in de shape proces

Stel nu dat u wilt de gegevens in de vorm visueel express:

Een processhape met een gegevensafbeelding

1. de functie van het proces ("Test") wordt weergegeven als een unieke opvulkleur.

2. de kosten van het proces ("$50,000.00") wordt weergegeven als een gegevensbalk.

3. de status van het proces ('niet gestart') is weergeven als een vraagteken.

4. de eigenaar ("Phyllis Harris") en de eindtijd verwijderd ("9/30-2009") van het proces worden weergegeven als tekstbijschriften.

Door een gegevensafbeelding toepassen op de vorm, kunt u gemakkelijk de gegevens in de vorm zonder dat u moet de shape selecteren en weergeven van het taakvenster Shapegegevens weergeven. Bovendien kunt u snel specifieke gegevens door meerdere vormen tegelijk worden weergegeven door de naleving van de shapes gegevensafbeeldingen weergeven.

Nadat u een gegevensafbeelding hebt gemaakt, kunt u deze kunt toepassen op andere shapes met dezelfde gegevens. Standaard wanneer u de gegevensafbeelding wijzigt wordt de wijziging automatisch toegepast op alle shapes die de gegevensafbeelding is toegepast op.

U kunt net zoveel gegevensafbeeldingen als u nodig hebt voor uw shapes maken. U kunt bijvoorbeeld een procesgegevens worden weergegeven en toepassen op alle van uw shapes voor werknemers maken. U kunt een tweede gegevensafbeelding apparatuurgegevens weergeven en deze toepassen op al uw shapes van computerapparatuur op te maken.

Waar komt de gegevens vandaan?     De gegevens die u weergeven kunt met behulp van gegevensafbeeldingen wordt weergegeven in van de shape Shapegegevens. U kunt gegevens Typ in het taakvenster Shapegegevens voor elke vorm afzonderlijk of kunt u de koppeling Wizard gegevens aan Shapes. Als u gegevens importeert via de koppeling Wizard gegevens aan Shapes, kunt u kiezen hoe u wilt dat Visio om weer te geven van de gegevens voor u. Zie gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnenvoor meer informatie over de wizard.

Opmerking: Selecteer de Gegevens structureren als taakvenster wilt weergeven, klik op het tabblad gegevens in de groep Weergeven/verbergen het selectievakje Venster Shapegegevens .

Naar boven

Een gegevensafbeelding maken

U kunt vier soorten items toevoegen aan uw gegevensafbeelding: tekst, gegevensbalken, pictogrammen en kleurcodering. De volgende secties wordt beschreven hoe om toe te voegen van elk type element.

Opmerking: Deze procedures werken het best als de shape al gegevens bevat. Zie voor meer informatie over het toepassen van gegevens aan shapes, gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnen.

Een afbeelding van de tekst aan een vorm toevoegen

U kunt kiezen uit tekstbijschriften of koppen met tekst. Tekstbijschriften bevatten beide de naam van de kolom en de bijbehorende waarde. Koppen weergeven alleen de waarde data.

 1. Selecteer de shape die u wilt maken van een gegevensafbeelding.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens Maken nieuwe gegevensafbeelding.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw Item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Item , onder weergavein de lijst gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Tekst geselecteerd

 5. Selecteer in de lijst wordt weergegeven alstekst.

 6. Selecteer in de lijst stijl stijl van een afbeelding met tekst die u wilt.

 7. Selecteer onder positiede positie van de afbeelding van de tekst in een van de volgende manieren:

  • Als u wilt gebruiken op de standaardpositie vermeld, selecteert u het selectievakje Standaardpositie gebruiken .

  • Om op te geven van een andere positie, schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken , klikt u op de horizontale of verticaleen selecteer vervolgens de gewenste positie.

 8. Selecteer onder Detailsde opties om te kiezen hoe u het bijschrift of kop om te zoeken.

 9. Wanneer u klaar bent met het maken van uw nieuw gegevensafbeeldingsitem, klikt u op OK.

 10. Herhaal stap 3 tot en met 9 als u wilt meer items toevoegen aan uw gegevensafbeelding.

 11. Wanneer u klaar bent items toe te voegen aan uw gegevensafbeelding in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding , klikt u op toepassenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een gegevensbalk aan een vorm toevoegen

Gegevensbalken wordt de gegevens dynamisch weergeven in miniatuur diagrammen en grafieken, zoals voortgangsbalken, stervormige classificaties thermometers en snelheidsmeters.

 1. Selecteer de shape die u wilt maken van een gegevensafbeelding.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens Maken nieuwe gegevensafbeelding.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw Item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Item , onder weergavein de lijst gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Gegevensbalk geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst wordt weergegeven alsGegevensbalk.

 6. Selecteer in de lijst stijl stijl van de gegevensbalk die u wilt.

 7. Selecteer onder positiede positie voor de gegevensbalk op een van de volgende manieren:

  • Als u wilt gebruiken op de standaardpositie vermeld, selecteert u het selectievakje Standaardpositie gebruiken .

  • Om op te geven van een andere positie, schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken , klikt u op de horizontale of verticaleen selecteer vervolgens de gewenste positie.

 8. Selecteer onder Detailsde opties om te kiezen hoe u wilt dat de gegevensbalk om te zoeken.

 9. Wanneer u klaar bent met het maken van uw nieuw gegevensafbeeldingsitem, klikt u op OK.

 10. Herhaal stap 3 tot en met 9 als u wilt meer items toevoegen aan uw gegevensafbeelding.

 11. Wanneer u klaar bent items toe te voegen aan uw gegevensafbeelding in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding , klikt u op toepassenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een pictogrammenset aan een vorm toevoegen

U kunt uw gegevens weergeven met behulp van pictogrammensets, zoals markeringen, wordt verkeer signalen en trendpijlen. U kunt de pictogrammen moet worden weergegeven op basis van specifieke waarden, datums, expressies of zelfs andere gegevensvelden in dezelfde shape instellen.

U kunt bijvoorbeeld markeringen om aan te geven hoe de huidige omzet in vergelijking met die van het vorige jaar. Zoals u ziet in het volgende voorbeeld, kunt u de markeringswaarden kunt instellen, zodat een blauwe vlag omzet voldoende aanzienlijk, een gele vlag houdt in dat verkoop zijn enigszins betekent omhoog, en die samen een rode vlag betekent dat de omzet omlaag voor het jaar is is.

 1. Selecteer de shape die u wilt maken van een gegevensafbeelding.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens Maken nieuwe gegevensafbeelding.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw Item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Item , onder weergavein de lijst gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Pictogrammenset geselecteerd.

 5. Selecteer Pictogrammensetin de lijst wordt weergegeven als .

 6. Selecteer in de lijst stijl voor de pictogrammenset die u wilt.

 7. Selecteer onder positiede positie van het pictogram in een van de volgende manieren:

  • Schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit als u wilt gebruiken de standaardpositie vermeld, onder positie.

  • Als u een andere positie, schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken , klikt u op de horizontale of verticale en selecteer vervolgens de gewenste positie.

 8. Selecteer onder regels voor het weergeven van elk pictogramde waarden die elk pictogram om aan te geven.

 9. Wanneer u klaar bent met het maken van uw nieuw gegevensafbeeldingsitem, klikt u op OK.

 10. Herhaal stap 3 tot en met 9 als u wilt meer items toevoegen aan uw gegevensafbeelding.

 11. Wanneer u klaar bent items toe te voegen aan uw gegevensafbeelding in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding , klikt u op toepassenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een opvulkleur toepassen op gegevenswaarde

De kleur door de optie waarde gebruikt, kunt u opvulkleur om aan te geven unieke waarden of waardebereiken toepassen.

Opmerking: Als u meer dan één kleur door de waarde data grafische items maken en beide voor een afzonderlijke vorm waar zijn, wordt de afbeelding opvulling gegevens aan die shape die eerst wordt weergegeven in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken .

 1. Selecteer de shape die u wilt maken van een gegevensafbeelding.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens Maken nieuwe gegevensafbeelding.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding op Nieuw Item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Item , onder weergavein de lijst gegevensveld het gegevensveld dat u wilt weergeven met een gegevensafbeelding.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Kleuren op waarde geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst wordt weergegeven alskleuren op waarde.

 6. Selecteer de manier waarop Visio een opvulling toepast op de shape op basis van dat gegevensveld in de lijst kleur geeft methode :

  • Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde      U kunt dezelfde kleur toepassen op alle shapes die dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: u kunt kleuren alle shapes voor werknemers in de gele afdeling verkoop en alle shapes voor werknemers van de afdeling boekhouding rood.

  • Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden      U kunt een bereik van kleuren, uit helder naar gedempt, om aan te geven van een bereik van waarden. U kunt bijvoorbeeld een bereik van de kleuren van rood tot roze overeenkomen met gebieden met hoog, gemiddeld en laag stijging van de omzet.

 7. Typ onder toewijzingen van de kleur, de waarden van de velden toepassen voor elk van de kleuren voor opvulling en klik op de kleuren voor opvulling en tekst om toe te passen.

 8. Als u meer mogelijke opvulkleuren maken wilt, klikt u op Invoegen.

 9. Wanneer u klaar bent met het maken van uw nieuw gegevensafbeeldingsitem, klikt u op OK.

 10. Herhaal stap 3 tot en met 9 als u wilt meer items toevoegen aan uw gegevensafbeelding.

 11. Wanneer u klaar bent items toe te voegen aan uw gegevensafbeelding in het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding , klikt u op toepassenen klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een bestaande gegevensafbeelding toepassen op een shape

Opmerking: De vorm waaraan u de bestaande gegevensafbeelding op de velden die in de gegevensafbeelding verwijst toepassen naar bevatten.

 1. Selecteer de shape die u wilt de gegevensafbeelding toepassen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens onder Beschikbare gegevensafbeeldingende gegevensafbeelding die u wilt.

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Opmerking: U kunt de aanwijzer op een afbeelding om een voorbeeld van de shape met de gegevensafbeelding is toegepast.

Naar boven

Een bestaande gegevensafbeelding wijzigen

 1. Selecteer een shape met de gegevensafbeelding die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer Gegevensafbeelding bewerken.

  Het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken.

 3. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken :

  1. Selecteer een ander gegevensveld voor dat item als het gegevensveld dat de afbeelding, in de kolom Gegevensveld vertegenwoordigt wilt wijzigen.

  2. Selecteer het item dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Item bewerkenals u wilt wijzigen, de kleur, instellingen, lettertype, opmaak of afbeelding die wordt weergegeven, klikt u in de kolom weergegeven als type. Selecteer in het Item bewerken dialoogvenster onder weergavein de lijst wordt weergegeven als het type afbeelding van het type die u wilt.

  3. U wijzigt de positie van de gegevensafbeeldingsitem ten opzichte van de vorm in de kolom weergegeven als het item dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Item bewerkente selecteren. Selecteer in het dialoogvenster Item bewerken onder positiede gewenste positie.

 4. Als u wilt de wijzigingen toepassen op alle shapes die dezelfde gegevensafbeelding hebben klikt u onder wijzigingen toepassen, selecteer de optie alle shapes met deze gegevensafbeelding .

 5. Als u alleen de wijzigingen toepassen op geselecteerde shapes, klikt u onder wijzigingen toepassen, selecteer de optie alleen geselecteerde shapes .

Naar boven

Een gegevensafbeelding van een vorm verwijderen

 1. Selecteer de shape (s) die u wilt verwijderen van de gegevensafbeelding.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep Gegevens weergeven op Gegevensafbeeldingenen selecteer vervolgens onder Geen gegevensafbeeldingGeen gegevensafbeelding.

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×