Gegevens uitwisselen (kopiëren, importeren, exporteren) tussen Excel en Access

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn verschillende manieren voor het uitwisselen van gegevens tussen Microsoft Office Access en Microsoft Office Excel.

 • U kunt gegevens vanuit Access naar Excel overbrengen door de gegevens in een Access-gegevensblad te kopiëren en deze in een Excel-werkblad te plakken, verbinding te maken met een Access-database vanuit een Excel-werkblad of Access-gegevens naar een Excel-werkblad te exporteren.

 • U kunt gegevens vanuit Excel naar Access overbrengen door de gegevens in een Excel-werkblad te kopiëren en deze in een Access-gegevensblad te plakken, een Excel-werkblad in een Access-tabel te importeren of een koppeling naar een Excel-werkblad in te voegen in een Access-tabel.

  Notities: 

  • Het woord importeren heeft in Excel en in Access verschillende betekenissen. Wanneer u in Excel importeert, brengt u een permanente verbinding tot stand met gegevens die kunnen worden vernieuwd. Wanneer u in Access importeert, brengt u eenmalig gegevens over naar Access, maar zonder een permanente gegevensverbinding.

  • U kunt een Excel-werkmap niet als een Access-database opslaan. Excel noch Access biedt de mogelijkheid om een Access-database te maken op basis van Excel-gegevens.

Wat wilt u doen?

Werken met Access-gegevens in Excel

Werken met Excel-gegevens in Access

Werken met Access-gegevens in Excel

Misschien wilt u in een Excel-werkmap met Access-gegevens kunnen werken om te kunnen gebruikmaken van de functies voor gegevensanalyse en grafieken, de flexibele mogelijkheden voor rangschikking en indeling van gegevens of de vele functies die niet beschikbaar zijn in Access.

Access-gegevens kopiëren naar Excel

U kunt gegevens vanuit Access kopiëren uit een gegevensbladweergave en de gegevens vervolgens in een Excel-werkblad plakken.

 1. Start Access en open vervolgens de tabel, de query of het formulier met de records die u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start op Weergave en klik vervolgens op Gegevensbladweergave.

 3. Selecteer de records die u wilt kopiëren.

  Als u specifieke kolommen wilt selecteren, sleept u over de aangrenzende kolomkoppen.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

  excel-lint

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 5. Start Excel en open vervolgens het werkblad waarin u de gegevens wilt plakken.

 6. Klik in de linkerbovenhoek van het werkbladgebied waar u de eerste veldnaam wilt weergeven.

  Zorg ervoor dat er in het werkblad geen gegevens staan onder of rechts van de cel waarop u klikt, anders worden bestaande records vervangen door de gekopieerde records.

 7. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding .

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+V drukken.

Naar boven

Access-gegevens exporteren naar Excel

Met behulp van de wizard Exporteren in Access kunt u een Access-databaseobject (bijvoorbeeld een tabel, query of formulier, of geselecteerde records in een weergave) exporteren naar een Excel-werkblad. Wanneer u een exportbewerking uitvoert kunt u de instellingen bewaren voor toekomstig gebruik en eventueel plannen dat de exportbewerking automatisch wordt uitgevoerd met de intervallen die u opgeeft.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het exporteren van gegevens vanuit Access naar Excel:

 • De mensen bij u op de afdeling of in de werkgroep gebruiken zowel Access als Excel om met gegevens te werken. U slaat deze gegevens op in Access-databases, maar u gebruikt Excel om de gegevens te analyseren en om de resultaten van de analyses te verspreiden. Uw team exporteert gegevens momenteel naar Excel wanneer dat nodig is, maar u wilt dit proces stroomlijnen.

 • U bent een ervaren Access-gebruiker, maar uw manager bekijkt rapporten liever in Excel. Met regelmatige tussenpozen kopieert u de gegevens dan ook naar Excel, maar u wilt dit proces automatiseren om uzelf tijd te besparen.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het exporteren van gegevens vanuit Access naar Excel.

Naar boven

Verbinding maken met Access-gegevens vanuit Excel

Om Access-gegevens die kunnen worden vernieuwd over te brengen naar Excel, kunt u een verbinding maken met de Access-database, een verbinding die vaak wordt opgeslagen in een Office-gegevensverbindingsbestand (.ODC), en alle gegevens uit een tabel of query ophalen. Het belangrijkste voordeel van een verbinding met Access-gegevens ten opzichte van het importeren van gegevens is dat u deze gegevens regelmatig kunt analyseren in Excel zonder telkens weer de gegevens uit Access te hoeven kopiëren of exporteren. Nadat u een verbinding hebt gemaakt met de gegevens kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) op basis van de oorspronkelijke Access-database, telkens als de database wordt bijgewerkt met nieuwe informatie. U kunt bijvoorbeeld een begrotingsoverzichtsrapport dat u maandelijks verspreid in Excel bijwerken zodat het telkens de gegevens van de huidige maand bevat.

 1. Klik op de cel waarin u de gegevens uit de Access-database wilt plaatsen.

 2. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Externe gegevens ophalen op Van Access.

  afbeelding van excel-lint

 3. Zoek in de lijst Zoeken in de Access-database die u wilt importeren en dubbelklik op deze database.

  Klik in het dialoogvenster Tabel selecteren op de tabel of query die u wilt importeren en klik vervolgens op OK.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevens importeren de volgende handeling uit:

  • Voer een van de volgende handelingen uit onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

   • Als u de gegevens wilt weergeven als een tabel, selecteert u Tabel.

   • Als u wilt de gegevens op als een draaitabelrapport weergeven, selecteert u draaitabelrapport.

   • Als u wilt bekijken van de gegevens op als een rapport draaigrafieken en draaitabellen, draaigrafieken en draaitabellen rapportte selecteren.

  • Eventueel kunt u op Eigenschappen klikken en de gewenste opties instellen voor het vernieuwen, opmaken en indelen van de geïmporteerde gegevens. Klik vervolgens op OK.

  • Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

   • Als u de gegevens op de geselecteerde locatie wilt invoegen, klikt u op Bestaand werkblad.

   • Als u de gegevens in de linkerbovenhoek van het nieuwe werkblad wilt plaatsen klikt u op Nieuw werkblad.

 5. Klik op OK.

  Het externe gegevensbereik wordt op de door u opgegeven locatie geplaatst.

Voor meer informatie over het verbinding maken met gegevens Zie verbinding maken met externe gegevens (importeren).

Naar boven

Werken met Excel-gegevens in Access

Misschien wilt u in een Access-database werken met Excel-gegevens om te kunnen gebruikmaken van de functies voor gegevensbeheer, beveiliging en meerdere gebruikers van Access. Access bevat allerlei nuttige functies, maar er zijn er twee die gebruikers in het bijzonder nuttig kunnen vinden voor Excel-gegevens:

 • Rapporten    Als u gewend bent aan het ontwerpen van Access-rapporten en u wilt uw gegevens uit Excel samenvatten en presenteren in een dergelijk rapport, kunt u een Access-rapport maken. U kunt bijvoorbeeld flexibelere rapporten maken, zoals groeps- en overzichtsrapporten, afgedrukte labels en rapporten met grafieken.

 • Formulieren    Als u een formulier wilt gebruiken om gegevens uit Excel te zoeken of weer te geven, kunt u een Access-formulier maken. U kunt bijvoorbeeld een Access-formulier maken waardoor velden in een andere volgorde worden weergegeven dan de volgorde van de kolommen op uw werkblad, of u kunt een lange rij gegevens gemakkelijker op één scherm weergeven.

Zie de Help van Access voor meer informatie over het werken met Access-formulieren en -rapporten.

Naar boven

Excel-gegevens kopiëren naar Access

U kunt in Excel gegevens in een werkbladweergave kopiëren en de gegevens vervolgens in een Access-gegevensblad plakken.

Opmerking: Als u gegevens uit meerdere velden in een werkblad in een gegevensblad plakt, moet u ervoor zorgen dat de kolommen in dezelfde volgorde staan als de gegevens die u wilt kopiëren. Als u gegevens uit meerdere velden in een Access-formulier plakt, worden de gegevens in velden geplakt met dezelfde naam als de bronvelden, ongeacht de volgorde op het formulier. Als de gegevens die u kopieert velden bevatten die niet bestaan in het doelformulier, wordt u in Access gevraagd of u alleen de velden met overeenkomende namen wilt plakken. Als er geen overeenkomende veldnamen zijn, worden de velden geplakt volgens de tabvolgorde van het doelformulier, misschien niet de gewenste volgorde. Als de veldnamen in de bron verschillen van de veldnamen in het doelbestand, kan het beter zijn om de gegevens in een gegevensblad te plakken in plaats van in een formulier.

 1. Start Excel en open vervolgens het werkblad dat de gegevens bevat die u wilt kopiëren.

 2. Selecteer de rijen die u wilt kopiëren.

 3. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

  excel-lint

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 4. Start Access en open vervolgens de tabel, de query of het formulier waarin u de rijen wilt plakken.

 5. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Gegevensbladweergave.

  Afbeelding van Access-lint

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt vervangen records, selecteert u deze records en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding .

   Afbeelding van Access-lint

   Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+V drukken.

  • Als u de gegevens wilt toevoegen als nieuwe records gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Klembord op Toevoegen via plakken in het menu Bewerken.

Naar boven

Excel-gegevens importeren in Access

Als u gegevens uit Excel wilt opslaan in een Access-database en de gegevens in het vervolg wilt blijven gebruiken en bijhouden in Access, kunt u de gegevens importeren. Gegevens die u importeert in Access worden opgeslagen in een nieuwe of bestaande tabel zonder dat de gegevens in Excel worden gewijzigd. U kunt slechts één werkblad tegelijk importeren tijdens een importbewerking. Als u gegevens uit meerdere werkbladen wilt importeren herhaalt u de importbewerking voor elk werkblad.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het importeren van Excel-gegevens in Access:

 • U bent een ervaren Excel-gebruiker, maar in het vervolg wilt u Access gebruiken om met deze gegevens te werken. U wilt de gegevens in uw Excel-werkbladen verplaatsen naar een of meer nieuwe Access-databases.

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt Access, maar soms ontvangt u gegevens in Excel-indeling die moet worden samengevoegd met de Access-databases. U wilt deze Excel-werkbladen bij ontvangst in uw database importeren.

 • U gebruikt Access om uw gegevens te beheren, maar de wekelijkse rapporten die u van de rest van het team ontvangt hebben de vorm van Excel-werkmappen. U wilt het importproces stroomlijnen om ervoor te zorgen dat de gegevens elke week op een bepaald tijdstip in de database worden geïmporteerd.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het importeren van gegevens vanuit Excel naar Access.

Naar boven

Een koppeling maken naar Excel-gegevens vanuit Access

U kunt een Excel-bereik in de vorm van een tabel aan een Access-database koppelen. Dat is een handige oplossing als u het bereik wilt blijven bijhouden in Excel, maar de lijst ook beschikbaar wilt maken in Access. U definieert dit type koppeling binnen de Access-database, niet in Excel.

Als u een koppeling naar een Excel-werkblad of een benoemd bereik maakt, wordt in Access een nieuwe tabel gemaakt die is gekoppeld aan de broncellen. Alle wijzigingen die u aanbrengt in de broncellen worden weerspiegeld in de gekoppelde tabel. U kunt echter de inhoud van de betreffende tabel niet in Access bewerken. Als u gegevens wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u die wijzigingen aanbrengen in het bronbestand.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het maken van een koppeling met een Excel-werkblad vanuit Access:

 • U wilt de gegevens in Excel-werkbladen onderhouden, maar gebruik kunnen maken van de krachtige query- en rapportfuncties van Access.

 • Uw afdeling of werkgroep werkt met Access, maar de benodigde gegevens uit externe bronnen worden in Excel aangeleverd. U wilt geen kopieën van externe gegevens onderhouden, maar u wilt wel met deze gegevens kunnen werken in Access.

Zie de Help van Access voor meer informatie over het koppelen van gegevens tussen Access en Excel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×