Gegevens uit meerdere bronnen in één gegevensweergave weergeven

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In de meeste bedrijven worden gegevens op verschillende locaties opgeslagen. Productgegevens worden bijvoorbeeld in een XML-bestand met de naam Producten.xml opgeslagen en gegevens over productcategorieën worden in een ander XML-bestand met de naam Categorieën.xml bewaard. De twee gegevensbronnen zijn via een veld met de naam CategoryID aan elkaar gerelateerd.

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 is het eenvoudig om gegevensbronnen met gerelateerde gegevens te koppelen en vervolgens één gegevensweergave te maken waarin gegevens uit die gekoppelde gegevensbronnen worden getoond. Het is zelfs mogelijk verschillende typen gegevensbronnen te koppelen. U kunt bijvoorbeeld een XML-bestand aan een SQL-database koppelen.

Als u gegevensbronnen koppelt, maakt u één gegevensbron die in combinatie met al uw andere gegevensbronnen in de gegevensbronbibliotheek wordt opgenomen. De manier waarop u een weergave van deze gekoppelde gegevensbron maakt, is vergelijkbaar met die waarop u een andere gegevensweergave maakt. Nadat u een gegevensweergave van een gekoppelde gegevensbron hebt gemaakt, kunt u net als in andere gegevensweergaven de inhoud ervan filteren, sorteren, groeperen en opmaken.

In dit artikel ziet u hoe u twee voorbeeld-XML-bestanden maakt die u als gegevensbron gebruikt. U gaat de twee gegevensbronnen koppelen en vervolgens één gegevensweergave maken waarin u gegevens uit beide gegevensbronnen toont. In dit artikel wordt een XML-bestand als gegevensbron gebruikt, zodat u de gegevensbron probleemloos kunt maken en toepassen. U kunt in de volgende procedure echter een willekeurige gegevensbron gebruiken, waaronder SQL-databases.

Belangrijk : In dit artikel wordt de manier beschreven waarop u gegevensweergaven maakt voor SharePoint-sites op servers waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd. Als uw site zich niet op een server bevindt waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat niet alle functionaliteit beschikbaar is.

Zie meer informatie over gegevensweergaven maken een gegevensweergave.

In dit artikel

Twee XML-bestanden maken als voorbeeldgegevensbronnen

De gegevensbronnen koppelen

Een gegevensweergave maken

Voorgestelde volgende stappen

Twee voorbeeldgegevensbronnen in de vorm van XML-bestanden maken

In het voorbeeldbedrijf Noordenwind wordt de productlijst in een XML-indeling bijgehouden. Daarnaast hanteert men een afzonderlijke lijst met categorieën. De twee lijsten zijn via een veld met de naam CategoryID gekoppeld. Als u beide XML-bestanden koppelt en één gegevensweergave maakt, kunt u in een handomdraai een lijst met producten genereren die op productcategorie zijn gesorteerd.

Producten.xml maken

Als u al producten.XML voor een gegevensweergave maken gemaakt, gaat u verder met het volgende gedeelte.

 1. Klik in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar uw SharePoint-site. Selecteer de site en klik op Openen.

 3. Zodra u daarom wordt gevraagd, typt u in het dialoogvenster Verbinding maken met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op OK.

 4. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 5. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op Tekstbestand.

 6. Kopieer de volgende coderegels door deze te selecteren en op Ctrl+C te drukken.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Plaats de invoegpositie in Office SharePoint Designer 2007 boven aan de pagina. Druk op Ctrl+V om de gekopieerde code in de pagina te plakken.

 8. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 9. Typ in het dialoogvenster OpslaanAls in het vak bestandsnaamproducten.XML.

 10. Klik in de lijst Opslaan als op XML en klik vervolgens op Opslaan.

Categorieën.xml maken

 1. Als u een SharePoint-site hebt geopend, gaat u verder met stap 4. Als dat niet het geval is, klikt u in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar uw SharePoint-site. Selecteer de site en klik op Openen.

 3. Zodra u daarom wordt gevraagd, typt u in het dialoogvenster Verbinding maken met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op OK.

 4. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 5. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op Tekstbestand.

 6. Kopieer de volgende coderegels door deze te selecteren en op Ctrl+C te drukken.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. Plaats de invoegpositie in Office SharePoint Designer 2007 boven aan de pagina. Druk op Ctrl+V om de gekopieerde code in de pagina te plakken.

 8. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 9. Typ in het dialoogvenster OpslaanAls in het vak bestandsnaamcategorieën.XML.

 10. Klik in de lijst Opslaan als op XML en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

De gegevensbronnen koppelen

Voordat u een gegevensweergave voor gegevens uit meerdere bronnen kunt maken, moet u met behulp van de gegevensbronbibliotheek de gegevensbronnen koppelen. U wilt een lijst maken met producten die op productcategorie zijn gesorteerd. U moet daarom een gegevensbron maken waarin het bestand Producten.xml aan het bestand Categorieën.xml wordt gekoppeld.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op het plusteken (+) naast Gekoppelde bronnen. Klik vervolgens op Een nieuwe gekoppelde bron maken.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op Gekoppelde bron configureren.

 4. De wizard Gegevensbronnen koppelen wordt geopend. Klik onder Beschikbare gegevensbronnen op Categorieën.xml en klik vervolgens op Toevoegen. Klik daarna op Producten.xml en klik nogmaals op Toevoegen.

 5. Klik op Volgende.

 6. Ga naar Selecteer het type koppeling waarmee de relatie tussen de geselecteerde bronnen het beste wordt aangeduid en klik op de optie De inhoud van de gegevensbronnen koppelen door de gegevensweergaven en gekoppelde subweergaven in te voegen met behulp van Details van gegevensbron.

  U hebt de keus uit samenvoegen en koppelen. U voegt gegevens samen als u verschillende gegevensbronnen met dezelfde velden in één gegevensbron wilt samenvoegen. U koppelt gegevens als u twee verschillende gegevensbronnen gebruikt met een gemeenschappelijk veld waarmee de ene gegevensbron aan de andere gegevensbron wordt gekoppeld. Producten.xml en Categorieën.xml zijn twee verschillende gegevensbronnen met CategoryID als gemeenschappelijk veld. U gaat deze gegevensbronnen dus koppelen.

 7. Klik op Voltooien.

 8. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensweergave op het tabblad Algemeen.

 9. Typ in het vak naamcategorieën en producten.

 10. Klik op OK.

  Gedeelte Gekoppelde bronnen in de gegevensbronbibliotheek met de nieuwe gegevensbron Categorieën en producten

  In de gegevensbronbibliotheek ziet u onder Gekoppelde bronnen de nieuwe gekoppelde gegevensbron.

Naar boven

Een gegevensweergave maken

Nadat u de gegevensbronnen hebt gekoppeld, kunt u in het taakvenster Details van gegevensbron een gegevensweergave maken met de gegevens uit de gekoppelde gegevensbron.

U wilt een gegevensweergave maken waarin de producten uit de productlijst op productcategorie zijn gesorteerd. Het is mogelijk elk product uit Producten.xml in een categorie uit Categorieën.xml weer te geven.

U wilt een gegevensweergave maken waarin elk product op categorie is gesorteerd. Daarom maakt u eerst een weergave van Categorieën.xml.

Gegevensweergaven zijn gebaseerd op de Microsoft ASP.NET 2.0-technologie. Als u een gegevensweergave wilt maken, hebt u eerst een ASP.NET-pagina (ASPX-bestand) nodig. In dit voorbeeld maakt u een nieuwe ASP.NET-pagina en voegt u vervolgens een gegevensweergave in de pagina in.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op ASPX.

  Er wordt een nieuwe pagina met een formuliercode geopend.

  ASP.NET-formuliercode

 3. Klik in het menu Gegevensweergave op Gegevensweergave invoegen.

  U ziet een lege gegevensweergave op de pagina. Het taakvenster Gegevensbronbibliotheek wordt geopend.

  een leeg webonderdeel voor een gegevensweergave

  Nadat u de gegevensweergave hebt ingevoegd, kunt u de gegevens toevoegen.

 4. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op het plusteken (+) naast Gekoppelde bronnen. Klik op Categorieën en producten en klik vervolgens op Gegevens weergeven.

  U gaat eerst een gegevensweergave van Categorieën.xml maken.

 5. Ga in het taakvenster Details van gegevensbron naar de map Categories. Klik in deze map op CategoryName. Houd Ctrl ingedrukt en klik op Description.

  twee geselecteerde velden in de map categories in het taakvenster details van gegevensbron

 6. Klik op Geselecteerde velden invoegen als en klik vervolgens op Meerdere itemweergave om de geselecteerde gegevens in de gegevensweergave in te voegen.

  Opmerking : Met Eén item weergeven wordt één record in een gegevensweergave getoond. Met Meerdere itemweergave worden meerdere records getoond. De velden zijn daarbij in kolommen opgenomen en elke kolom heeft een kolomkop.

  De velden die u in het taakvenster Details van gegevensbron hebt geselecteerd, worden in de gegevensweergave weergegeven.

  Gegevensweergave met records uit Categorieën.xml

  In de volgende stap maakt u een nieuwe kolom met een subweergave van de gegevens uit Producten.xml. Een subweergave is een gegevensweergave in een cel van een andere gegevensweergave.

 7. Klik in de gegevensweergave met de rechtermuisknop op de kolom Description. Klik op Invoegen in het snelmenu en klik vervolgens op Kolom rechts.

 8. Plaats de invoegpositie in een cel van de nieuwe kolom.

 9. Ga in het taakvenster Details van gegevensbron naar de map Products. Klik in deze map op ProductName. Houd Ctrl ingedrukt en klik achtereenvolgens op UnitsInStock, UnitsOnOrder en ReorderLevel.

  Map Products in taakvenster Details van gegevensbron

 10. Klik op Geselecteerde velden invoegen als en klik vervolgens op Verbonden subweergave.

  Een verbonden subweergave is een subweergave van een gegevensbron die via een gemeenschappelijk veld aan een andere gegevensbron is gekoppeld. In de volgende stap koppelt u het veld CategoryID in Categorieën.xml aan het veld CategoryID in Producten.xml.

 11. Klik in het dialoogvenster Subweergave samenvoegen onder Categories op CategoryID. Klik onder Products op CategoryID en klik vervolgens op OK.

  dialoogvenster subweergave samenvoegen

  De velden die u in het taakvenster Details van gegevensbron hebt geselecteerd, worden in de nieuwe kolom weergegeven. Omdat de velden CategoryID uit de beide bronnen gekoppeld zijn, ziet u in de lijst met dranken uitsluitend dranken, bevat de lijst met kruiden alleen kruiden, enzovoort.

  Gegevensweergave met subweergave van producten per categorie

Naar boven

Suggesties voor volgende stappen

Gegevensweergaven zijn krachtige weergaven van dynamische-gegevensbronnen die u volledig kunt aanpassen. Nadat u een gegevensweergave met een gekoppelde gegevensbron hebt gemaakt, kunt u deze gegevensweergave net als andere gegevensweergaven aanpassen. U hebt geleerd hoe u één gegevensweergave met gegevens uit meerdere bronnen maakt. Wellicht wilt u nu het volgende leren:

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×