Gegevens uit externe gegevensbronnen importeren (Power Query)

Gegevens uit externe gegevensbronnen importeren (Power Query)

Gebruik de functie & transformeren (Power query) van Excel om gegevens in Excel te importeren vanuit diverse gegevensbronnen. U kunt vervolgens de query-editor gebruiken om query stappen te bewerken voor het vormen of transformeren van gegevens. Zie Gegevens structureren voor meer informatie.

Gegevens > Ophalen en transformeren > Opties voor Gegevens ophalen

Opmerking: U kunt nog steeds oudere wizards gebruiken als deze zijn ingeschakeld in de Excel-opties (in de sectie gegevens). Zie het tabblad Office 2007 van dit artikel voor stapsgewijze instructies.

Verbinding met een gegevensbron maken

Vanaf Excel 2016 gebruikt u & Transform om verbinding te maken met externe gegevens en geavanceerde query's uit te voeren. Het werkt meestal hetzelfde als Power query, maar er is geen invoegtoepassing geïnstalleerd en u vindt deze op het tabblad gegevens op het lint. De volgende secties bevatten stappen voor het maken van verbinding met uw gegevensbronnen: webpagina's, tekstbestanden, databases, Online Services en Excel-bestanden,-tabellen en-bereiken.

De queryeditor gebruiken

Opmerking: De query editor wordt weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met behulp van & transformeren. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, klikt u in & de sectiegegevens op het lint op > gegevens ophalen uit andere bronnen > lege query.

Query Editor in Excel 365

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit bestand > selecteert u uit tekst/CSV. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit bestand > selecteert u CSVof van tekst.

  Opmerking: U kunt ook de oudere connectors herstellen om oudere functionaliteit na te bootsen. Zie de sectie over 'Hoe herstel ik de oude ervaring van Externe gegevens ophalen?' in het volgende artikel: Geïntegreerde functie Ophalen en transformeren.

 2. Blader in het dialoogvenster door Komma's gescheiden waarden bladeren naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

Opmerking: Als u gegevens uit een CSV-bestand importeert, worden in Power Query automatisch kolomscheidingstekens gedetecteerd, inclusief kolomnamen en -typen. Als u bijvoorbeeld het onderstaande voorbeeld van een CSV-bestand hebt geïmporteerd, wordt in Power Query automatisch de eerste rij gebruikt als de kolomnamen en wordt het gegevenstype van elke kolom gewijzigd.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Afbeelding van een CSV-bestand

In Power Query wordt automatisch het gegevenstype van elke kolom gewijzigd:

 • Order-id wordt gewijzigd in een getal

 • Orderdatum wordt gewijzigd in een datum

 • Categorie blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Productnaam blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Verkoop wordt gewijzigd in een getal

In de queryeditor worden in Power Query automatisch een stap FirstRowAsHeader en een stap ChangeType toegepast. Deze automatische acties zijn gelijk aan het handmatig promoten van een rij en elk kolomtype handmatig te wijzigen.

Wanneer kolommen automatisch worden gedetecteerd in Power query, kunt u ook de query editor gebruiken om formules te schrijven voor Power query. Bijvoorbeeld:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Opmerking: De query editor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap-query te laden of te bewerken, klikt u op het lint op het tabblad Get & transformatie op gegevens ophalen > Power query editor starten.

 1. Selecteer een cel in het gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad Gegevens > Van tabel/bereik.

 3. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u in het dialoogvenster Uit tabel op de knop Bereikselectie om een specifiek bereik te selecteren dat u wilt gebruiken als gegevensbron.

  Dialoogvenster Uit tabel

 4. Als de tabel of het gegevensbereik kolomkoppen bevat, schakelt u Mijn tabel bevat kopteksten in. De koptekstcellen worden gebruikt om de kolomnamen voor de query te definiëren.

 5. Klik in Query-editor op Sluiten en laden.

Opmerking: Als uw gegevensbereik is gedefinieerd als een benoemd bereik of zich in een Excel-tabel bevindt, wordt in Excel automatisch het hele bereik weergegeven en in de query editor geladen. Gegevens zonder opmaak worden automatisch geconverteerd naar een tabel wanneer deze in Query-editor worden geladen.

Met de query editor kunt u formules schrijven voor uw query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Voorbeeld van formule in Queryeditor

Opmerking: De query editor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap-query te laden of te bewerken, klikt u op het lint op het tabblad Get & transformatie op gegevens ophalen > Power query editor starten.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit bestand > Selecteer uit werkmap. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit bestand > selecteert u uit werkmap.

  Opmerking: U kunt ook de oudere connectors herstellen om oudere functionaliteit na te bootsen. Zie de sectie over 'Hoe herstel ik de oude ervaring van Externe gegevens ophalen?' in het volgende artikel: Geïntegreerde functie Ophalen en transformeren.

 2. Blader in het dialoogvenster Bladeren in Excel naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

  Als de bronwerkmap benoemde bereiken heeft, is de naam van het bereik beschikbaar als gegevensset.

U kunt ook query editor gebruiken om formules te schrijven voor uw query. Bijvoorbeeld:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Opmerking: De query editor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap-query te laden of te bewerken, klikt u op het lint op het tabblad Get & transformatie op gegevens ophalen > Power query editor starten.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Gebruik de functie & transformeren in Excel om verbinding te maken met een webpagina en gegevens uit verschillende tabellen te importeren.

 1. Klik op het tabblad Gegevens en vervolgens op Nieuwe query > Uit andere bronnen > Van het web.

  Opmerking: Als u de knop nieuwe query niet ziet, klikt u op het tabblad gegevens en vervolgens op van Internet.

 2. Voer in het dialoogvenster van Internet de URLvan een webpagina in en klik vervolgens op OK.

  Power Query > Van web > dialoogvenster voor invoeren van URL

  In dit voorbeeld gebruiken we: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Als voor de webpagina gebruikersreferenties vereist zijn:

  • Klik in het dialoogvenster Toegang tot internet op een optie voor referenties en geef de verificatiewaarden op.

  • Klik op Opslaan .

 3. Klik op OK.

 4. Er wordt in Power Query een analyse gemaakt van de webpagina, die vervolgens in de tabelweergave wordt weergegeven in het deelvenster Navigator.

  Als u weet met welke tabel u verbinding wilt maken, kiest u de tabel in de lijst. In dit voorbeeld gebruiken we de tabel Results, met alle uitslagen.

  Power Query > Van web > Navigator > Tabelweergave

  U kunt ook overschakelen naar de webweergave en handmatig de juiste tabel kiezen. In dit geval hebben we de tabel Results geselecteerd.

  Power Query > Van web > Navigator > Webweergave
 5. Klik op Laden en de geselecteerde webgegevens worden door Power Query in Excel geladen.

 1. Klik op het tabblad Gegevens en vervolgens op Gegevens ophalen > Uit database > Uit SQL Server-database. Als u de knop Gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe query > Uit database > Uit SQL Server-database.

 2. Geef in het dialoogvenster Microsoft SQL-database in het vak Servernaam de SQL Server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

  Het dialoogvenster SQL Server-databaseverbinding in Power Query
 4. Selecteer OK.

 5. Selecteer de verificatiemodus om verbinding te maken met de SQL Server-database.

  Aanmeldingsreferenties voor SQL Server-verbinding in Power Query
  1. Windows: Dit is de standaardselectie. Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken via Windows-verificatie.

  2. Database Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken met SQL Server-verificatie. Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op om verbinding te maken met uw SQL Server-exemplaar.

 6. Standaard is het selectievakje Verbinding versleutelen ingeschakeld om aan te geven dat Power Query verbinding maakt met uw database via een versleutelde verbinding. Als u geen verbinding wilt maken via een versleutelde verbinding, schakelt u dit selectievakje uit en klikt u vervolgens op Verbinding maken.

  Als er geen verbinding wordt gemaakt met uw SQL Server via een versleutelde verbinding, wordt u gevraagd om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding. Klik op OK in het bericht om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding.

Voorbeeld van formule

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Ga naar het tabblad gegevens en haal gegevens op > uit andere bronnen > van ODBC. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, gaat u naar > nieuwe queryuit andere bronnen > van ODBC.

 2. Selecteer in het dialoogvenster van ODBC , indien weergegeven, de naam van de DSN (data source name).

 3. Voer de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 4. Selecteer in het volgende dialoogvenster de optie standaardinstellingen ofopties voor het instellen van verbindingen of databaseverbindingen, voeruw referenties in en druk vervolgens op verbinding maken.

 5. Selecteer in het deelvenster Navigator de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit database > uit Microsoft Access-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit database > uit Access.

 2. Blader in het dialoogvenster gegevens importeren naar de URL van een bestand of typ dit om een bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Volg de stappen in het dialoogvenster Navigator om verbinding te maken met de tabel of query van uw keuze.

 4. Klik op Laden of Bewerken.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit bestand > uit XML. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit bestand > uit XML.

 2. Blader in het dialoogvenster van de bladerset van XML naar of typ de URL van een bestand om het bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Klik op Openen.

  Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het deelvenster Navigator gebruiken om door de verzamelingen items in het XML-bestand te bladeren en een voorbeeld te bekijken in een tabelvorm.

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query. Bijvoorbeeld:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Opmerking: De query editor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap-query te laden of te bewerken, klikt u op het lint op het tabblad Get & transformatie op gegevens ophalen > Power query editor starten.

 1. Ga naar gegevens > externe > gegevensuit de database > van Analysis Serviceshalen. Als u de knop gegevens weer geven niet ziet, klikt u op externe gegevens weer geven > uit andere bronnen > uit Analysis Services.

  De wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Deze wizard heeft drie deelvensters.

  • Verbinding maken met een databaseserver

  • Selecteer database en tabel

  • Gegevensverbindingsbestand opslaan en voltooien

 2. In het deelvenster verbinding maken met database server typt u in het vak Server naam de naam van de OLAP-database server.

  Tip: Als u de naam weet van het offlinekubusbestand waarmee u verbinding wilt maken, kunt u het volledige bestandspad, de bestandsnaam en de extensietypen.

 3. Voer onder inlog gegevenseen van de volgende handelingen uit en klik vervolgens op volgende:

  • Als u uw huidige Windows-gebruikersnaam en-wachtwoord wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord van een database wilt gebruiken, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in de overeenkomstige vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 4. Selecteer een database in het deelvenster Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt selecteren en klik op volgende.

  Als u verbinding wilt maken met een specifieke kubus in de database, moet u ervoor zorgen dat verbinding maken met een bepaalde kubus of tabel is geselecteerd en selecteert u vervolgens een kubus in de lijst.

 5. Wijzig in het deelvenster gegevensbestand opslaan en voltooien , in het vak bestandsnaam , de standaard bestandsnaam, indien nodig (optioneel).

 6. Klik op Bladeren als u de standaardbestandslocatie van Mijn gegevensbronnenwilt wijzigen of selecteer bestaande bestandsnamen.

 7. Typ in de vakken Beschrijving, beschrijvende naamen Zoektrefwoorden een beschrijving van het bestand, een beschrijvende naam en algemene zoekwoorden (deze zijn optioneel).

 8. Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand wordt gebruikt wanneer u de draaitabel vernieuwt, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen.

  Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die een dergelijk verbindingsbestand gebruiken.

 9. Klik op Voltooien om de Wizard gegevensverbinding te sluiten.

 10. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster gegevens importeren onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  • Als u alleen een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op draaigrafiek-en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op alleen verbinding maken. Met dit selectievakje zorgt u ervoor dat de verbinding wordt gebruikt door formules met kubusfuncties die u maakt, en geen draaitabelrapport maken.

 11. Voer onder waar wilt u de gegevens plaatseneen van de volgende handelingen uit:

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u bestaand werkbladen typt u vervolgens de celverwijzing van de eerste cel in het cellenbereik waarin u het draaitabelrapport wilt zoeken.

   U kunt ook op dialoog Knopvlak venster samenvouwen klikken om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, de begincel te selecteren voor het werkblad dat u wilt gebruiken en vervolgens op dialoogvenster uitvouwen Knopvlak .

  • Als u het draaitabelrapport in cel a1 van een nieuw werkblad wilt plaatsen, klikt u op nieuw werkblad.

  • Als u de eigenschappen van de verbinding wilt controleren of wijzigen, klikt u op Eigenschappen, brengt u de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klikt u op OK.

In Excel voor Office 365:

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik op gegevens > uit bestand > uit JSONweergeven.

  Knop gegevens uit JSON-bestand weergeven

 2. Blader naar de locatie van uw JSON-bestand, selecteer dit en klik op openen.

 3. Wanneer de query-editor uw gegevens heeft geladen, klikt u op converteren > naar tabelen sluit u & laden.

In Excel 2016:

 1. Klik op het tabblad gegevens op nieuwe query > uit andere bronnen > lege query.

 2. Klik in query-editor op Geavanceerde editor.

 3. Voer de queryreeks als volgt in, vervang de C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json door het pad naar uw JSON-bestand.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Oracle-database met behulp van Power query, hebt u de Oracle-clientsoftware v 8.1.7 of hoger nodig op uw computer. Als u de Oracle-clientsoftware wilt installeren, gaat u naar 32-bits Oracle Data Access Components (ODAC) met Oracle Developer Tools voor Visual Studio (12.1.0.2.4) om de 32-bits Oracle-client te installeren, of tot 64-bits ODAC 12c release 4 (12.1.0.2.4) xcopy voor Windows x64 om de 64-bits Oracle-client te installeren.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit database > vanuit Oracle-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit database > uit Oracle-database.

 2. Geef in het dialoogvenster Oracle-database in Server naam de Oracle-server op waarmee u verbinding wilt maken. Als u een SID moet opgeven, kunt u dit opgeven in de vorm van ' servernaam/SID '.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de Oracle-Server gebruikersreferenties voor een database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Klik op het tabblad Gegevens en ga achtereenvolgens naar Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Uit SharePoint-lijst. Als u de knop Gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe query > Uit andere bronnen > Uit SharePoint-lijst.

 2. Typ in het dialoogvenster Microsoft SharePoint-lijsten dat verschijnt de URL voor een SharePoint-site.

  Opmerking: Wanneer u verbinding maakt met een SharePoint-lijst, typt u de URL van de site in plaats van de lijst-URL. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen de meest algemene URL voor een juiste verificatie van de site. Standaard is de meest algemene URL geselecteerd.

 3. Selecteer OK om door te gaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen dat vervolgens verschijnt een van de opties om eventuele referenties op te geven:

  1. Selecteer Anoniem als er voor de SharePoint-server geen referenties zijn vereist.

  2. Selecteer Windows als voor de SharePoint-server uw Windows-referenties zijn vereist.

  3. Selecteer Organisatieaccount als voor de SharePoint-server referenties voor een organisatieaccount zijn vereist.

 5. Selecteer Verbinding maken.

  Dialoogvenster om in Excel Power Query verbinding te maken met een SharePoint-lijst

 1. Klik op het tabblad gegevens en Haal gegevens > van andere bronnen > van OData-feed. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > van andere bronnen > van OData-feed.

 2. Voer in het dialoogvenster OData-feed de URL in voor een OData-feed.

 3. Selecteer OK.

 4. Als voor de OData-feed gebruikersreferenties vereist zijn in het dialoogvenster een OData-feed openen :

  1. Selecteer Windows als voor de OData-feed Windows-verificatieis vereist.

  2. Selecteer basis als voor de OData-feed uw gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn.

  3. Selecteer Marketplace-sleutel als voor de OData-feed een Marketplace-accountsleutel is vereist. U kunt de code voor uw Marketplace-account kopen selecteren voor een abonnement op OData-feeds van Microsoft Azure Marketplace. U kunt zich ook registreren voor Microsoft Azure Marketplace in het dialoogvenster een OData-feed openen.

  4. Klik op organisatieaccount als voor de OData-feed federatieve toegangsreferenties zijn vereist. Meld u aan bij uw account voor Windows Live ID.

  5. Selecteer Opslaan.

Opmerking:  Verbinding maken met een OData-feed biedt ondersteuning voor de JSON Light data service-indeling.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en haal gegevens op > van andere bronnen > van OLEDB. Als u de knop gegevens verkrijgen niet ziet, volgt u de onderstaande instructies van de wizard Gegevensverbinding .

 2. Voer in het dialoogvenster van OLE DB de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 3. Selecteer in het dialoogvenster OLEDB-provider de gewenste referenties in de opties standaard of aangepast, Windowsof database verbinding en klik vervolgens op verbinding maken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de database en de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 5. Druk in de Power query-editorop sluiten & laden.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit database > uit MySQL-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit database > uit MySQL-database

 2. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit database > uit MySQL-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit database > uit MySQL-database

 3. Geef in het dialoogvenster MySQL-database in Server naam de MySQL-database server op waarmee u verbinding wilt maken.

 4. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 5. Klik op OK.

 6. Als voor de MySQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en haal gegevens op > van andere bronnen > van Microsoft Exchange. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op de knop nieuwe query > uit andere bronnen > uit Microsoft Exchange.

 2. In het dialoogvenster toegang tot een Exchange-Server geeft u uw e-mailadres en wachtwoordop.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Exchange Autodiscover-servicetoestaan dat de Exchange-service uw referenties vertrouwt.

 1. Klik op het tabblad Gegevens en ga achtereenvolgens naar Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Uit Active Directory. Als u de knop Gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe query > Uit andere bronnen > Active Directory.

 2. Voer uw domein in in het dialoogvenster Active Directory.

 3. Klik in het dialoogvenster Active Directory-domein voor uw domein op Huidige referenties gebruiken of Andere referenties gebruiken. Voer voor de verificatie van Andere referenties gebruiken uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

 4. Klik op Verbinding maken.

 5. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u in het deelvenster Navigator bladeren door alle domeinen die beschikbaar zijn in uw Active Directory en kunt u inzoomen op Active Directory-gegevens, waaronder gebruikers, accounts en computers.

Notities: 

 • Deze functie is alleen beschikbaar in Excel voor Windows als u Office 2019 of een office 365-abonnementhebt. Zorg dat u de nieuwste versie van Officegebruikt als u een Office 365-abonnee bent.

 • Voordat u verbinding kunt maken met een HANA SAP-database met behulp van Power Query, moet u het SAP HANA ODBC-stuurprogramma op uw computer installeren. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 • U hebt een SAP-account nodig om u aan te melden bij de website en de stuurprogramma's te downloaden. Als u niet zeker bent, neem dan contact op met de SAP-beheerder in uw organisatie.

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een SAP HANA-database:

 1. Klik op Gegevens > Nieuwe query > Uit een database > Uit SAP HANA-database.

  De optie SAP HANA-database op het tabblad Gegevens
 2. Geef in het dialoogvenster SAP HANA-database de server op waarmee u verbinding wilt maken. De naam van de server moet de indeling servernaam:poort hebben.

  Dialoogvenster SAP HANA-database
 3. Optioneel: als u gegevens wilt importeren via een systeemeigen databasequery, klikt u op Geavanceerde opties en voert u in het vak SQL-instructie de query in.

 4. Klik op OK.

 5. Als de HANA SAP-server gebruikersreferenties vereist voor de database, doet u het volgende in het dialoogvenster Toegang tot SAP HANA-database:

  1. Klik op het tabblad Database en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

  2. Klik op Verbinding maken.

Waarschuwing: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een IBM DB2-database, hebt u het stuurprogramma van de IBM DB2 -database op uw computer nodig (minimaal vereiste het stuurprogramma van de IBM data server driver)). Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 • Er zijn bekende problemen gemeld door IBM bij het installeren van het stuurprogramma IBM DB2 data server in Windows 8.Als u Windows 8 gebruikt en verbinding wilt maken met IBM DB2 met behulp van Power query, moet u aanvullende installatiestappen volgen. Ga voor meer informatie over het stuurprogramma van de IBM DB2 data server in Windows 8..

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit DATAbase > uit IBM DB2-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit DATAbase > uit IBM DB2-database.

 2. Geef in het dialoogvenster IBM DB2-database in Server naam de IBM DB2-database server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de IBM DB2-Server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

Opmerking: Voordat u in Power Query verbinding met een PostgreSQL-database kunt maken, moet u de Ngpsql-gegevensprovider voor PostgreSQL op uw computer installeren. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw versie van Office (32-bits of 64-bits). Zie Welke versie van Office gebruik ik? voor meer informatie. Controleer ook of u de provider hebt geregistreerd in de computerconfiguratie die overeenkomt met de meest recente .NET-versie op uw apparaat.

 1. Klik op het tabblad Gegevens en vervolgens op Gegevens ophalen > Uit database > Uit PostgreSQL-database. Als u de knop Gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe query > Uit database > Uit PostgreSQL-database.

 2. Geef in het dialoogvenster PostgreSQL-database de PostgreSQL-databaseserver op waarmee u verbinding wilt maken in de sectie Servernaam.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de PostgreSQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Selecteer Verbinding maken.

 1. Ga naar https://Web.powerapps.com/

 2. Selecteer de omgeving waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Selecteer in het menu het pictogram instellingen > Geavanceerde aanpassingen > bronnen voor ontwikkelaars.

 4. Kopieer de Web-apiwaarde voor het exemplaar. 

  Notities: 

  • De URL-indeling is een soortgelijkehttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • De exacte indeling van de URL die u gebruikt om verbinding te maken, is afhankelijk van uw regio en de versie van de CD'S voor de apps die u gebruikt. Zie voor meer informatie: Web API-URL en versies.

 5. Selecteer het tabblad gegevens en klik vervolgens op & transformeren > gegevens > van Online Services > van Dynamics 365 (online).

 6. Voer in het dialoogvenster, met de optie basis geselecteerd, de URL van de Web-API voor de verbinding van de cd voor apps in en klik op OK.

  • Als u de optie Geavanceerd selecteert, kunt u bepaalde extra parameters toevoegen aan de query om te bepalen welke gegevens worden geretourneerd. Zie voor meer informatie: gegevens opvragen met de Web-API

 7. Selecteer organisatieaccount.

  • Als u niet bent aangemeld met het Microsoft-werk-of school account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de cd-rom's voor apps, klikt u op aanmelden en voert u de account gebruikersnaam en het wachtwoord in .

 8. Klik op Verbinding maken.

 9. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de gegevens die u wilt ophalen.

 10. Als de gegevens klaar zijn om te worden geïmporteerd, selecteert u de optie laden , anders kiest u de optie bewerken om de Power query-editorte openen.

  Opmerking: De Power query-editor bevat meerdere opties voor het wijzigen van de geretourneerde gegevens. U kunt bijvoorbeeld minder kolommen importeren dan de brongegevens bevat. Ga in dat geval naar het tabblad start > kolommen beheren > Kies kolommen, selecteer de kolommen die u wilt behouden en klik vervolgens op OK. Wanneer u klaar bent, klikt u op sluiten & laden om de gewijzigde gegevens in Excel te retourneren.

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Teradata-database, moet u de .net-gegevens provider voor Teradata op uw computer hebben.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens Transformeren & > gegevensuit een database > > uit Teradata-database.

 2. Geef in het dialoogvenster Teradata-database in Server naam de Teradata-server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de Teradata-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Opslaan.

Belangrijk: Bericht over uittreding van Facebook-gegevens connector   Gegevens uit Facebook importeren en vernieuwen in Excel werkt niet in april 2020. U kunt de Facebook-connector van & transformeren (Power query) nog steeds gebruiken, maar dan in april 2020, kunt u geen verbinding meer maken met Facebook en krijgt u een foutmelding. U wordt aangeraden bestaande aanvragen voor & transformeren (Power query) te wijzigen of verwijderen die de Facebook-connector zo snel mogelijk gebruiken om onverwachte resultaten te voorkomen.

Opmerking:  Als dit de eerste keer is dat u verbinding hebt gemaakt met Facebook, wordt u gevraagd om referenties op te geven. Meld u aan met uw Facebook-account en geef toestemming voor toegang tot de Power Query-toepassing. U kunt de aanwijzingen uitschakelen door op de optie Mij niet meer waarschuwen voor deze connector te klikken.

 1. Klik op het tabblad Gegevens op Gegevens ophalen > Van onlineservices > Van Facebook. Als u de knop Gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe query > Uit andere bronnen > Uit Facebook.

 2. Maak in het dialoogvenster Facebook verbinding met Facebook met behulp van "Me", uw gebruikersnaam of Object-id.

  Opmerking:  Uw Facebook-gebruikersnaam is verschillend van uw aanmeldingse-mailadres.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbinding een categorie waarmee u verbinding wilt maken. Selecteer bijvoorbeeld Vrienden om toegang te krijgen tot alle informatie in de Facebook-categorie Vrienden.

 4. Klik op OK.

 5. Klik zo nodig in het dialoogvenster Facebook openen op Aanmelden en voer het e-mailadres of telefoonnummer en wachtwoord voor Facebook in. U kunt het selectievakje inschakelen voor de optie om aangemeld te blijven. Als u bent aangemeld, klikt u op Verbinding maken.

 6. Nadat er verbinding is gemaakt, kunt u een voorbeeld bekijken van een tabel met informatie over de geselecteerde categorie. Als u bijvoorbeeld de categorie Vrienden selecteert, wordt in Power Query een tabel weergegeven met daarin uw Facebook-vrienden op naam.

 7. Klik op Laden of Bewerken.

U kunt Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Power Queryeditor met Facebook-formule

Opmerking: De query editor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap-query te laden of te bewerken, klikt u op het lint op het tabblad Get & transformatie op gegevens ophalen > Power query editor starten.

Notities: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een database van SAP SQL Anywhere, hebt u het stuurprogramma van SAP SQL Anywhere geïnstalleerd op de computer. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met de installatie van Excel (32-bits of 64-bit).

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > uit database > uit Sybase-database. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit database > uit Sybase-database.

 2. Geef in het dialoogvenster Sybase-database in het vak Server naam de Sybase-server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Standaard is het selectievakje verbinding versleutelen ingeschakeld zodat Power query verbinding maakt met uw database via een eenvoudige, versleutelde verbinding.

 6. Klik op Verbinding maken.

Microsoft Azure Blobopslag is een service voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens, zoals afbeeldingen, Video's, audio en documenten, die overal ter wereld via HTTP of HTTPS kunnen worden gebruikt. Zie voor meer informatie over de Azure Blob Storage-service meer informatie over het gebruik van blobopslag.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik vervolgens & transformatie gegevens> >van Azure > van Azure Blob Storage. Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op Nieuwe Query > van Azure > uit Microsoft Azure Blob Storage.

 2. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure van de blobopslag de naam of URL van uw Microsoft Azure opslagaccount in en klik vervolgens op OK.

 3. Als u de eerste keer verbinding maakt met de Blob Storage-service, wordt u gevraagd om de opslagtoegangssleutel in te voeren en op te slaan. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure Blob Storage openen uw opslagtoegangssleutel in het vak Accountsleutel in en klik op Opslaan.

  Opmerking:  Als u de sleutel voor toegang tot de opslag wilt ophalen, bladert u naar de Microsoft Azure-portal, selecteert u uw opslagaccount en klikt u vervolgens op het pictogram Toegangssleutel beheren onder aan de pagina. Klik op het pictogram voor kopiëren rechts van de primaire sleutel en plak de waarde in het vak Accountsleutel.

 4. In Query-editor worden alle beschikbare containers in uw Microsoft Azure Blob Storage vermeld. Selecteer in de Navigator een container waaruit u gegevens wilt importeren en klik vervolgens op Toepassen en sluiten.

 1. Klik op het tabblad gegevens en vervolgens op gegevens > van Azure > vanuit Azure HDInsight (HDFS). Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > van Azure > uit Microsoft Azure HDInsight.

 2. Voer de naam in van het account of de URL van het Microsoft Azure-blobopslag dat is gekoppeld aan uw HDInsight-cluster en klik op OK.

 3. Voer in het dialoogvenster Access- Microsoft Azure HDInsight uw account sleutelin en klik op verbinding maken.

 4. Selecteer uw cluster in het dialoogvenster Navigator en zoek en selecteer vervolgens een inhoudsbestand.

 5. Klik op laden voor het laden van de geselecteerde tabel of klik op bewerken om extra gegevensfilters en transformaties uit te voeren voordat u deze laadt.

U kunt de invoegtoepassing Power query gebruiken om verbinding te maken met externe gegevensbronnen en Geavanceerde gegevensanalyses uit te voeren. De volgende secties bevatten stappen voor het maken van verbinding met uw gegevensbronnen: webpagina's, tekstbestanden, databases, Online Services en Excel-bestanden,-tabellen en-bereiken.

Belangrijk: Voordat u Power query kunt gebruiken in Excel 2013, moet u dit activeren: Klik op bestands > Opties > invoegtoepassingen. Kies in de sectie Manage onderaan de optie COM-invoegtoepassingen in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Start. Klik op het selectievakje Power query en vervolgens op OK. Het Power query-lint moet automatisch worden weergegeven, maar als dit niet het geval is, sluit u Excel af en start u het opnieuw.

De queryeditor gebruiken

Opmerking: De query editor wordt weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, selecteert u in de sectie externe gegevens ophalen op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit bestand > uit CSVof van tekst.

 2. Blader in het dialoogvenster door Komma's gescheiden waarden bladeren naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

Opmerking: Als u gegevens uit een CSV-bestand importeert, worden in Power Query automatisch kolomscheidingstekens gedetecteerd, inclusief kolomnamen en -typen. Als u bijvoorbeeld het onderstaande voorbeeld van een CSV-bestand hebt geïmporteerd, wordt in Power Query automatisch de eerste rij gebruikt als de kolomnamen en wordt het gegevenstype van elke kolom gewijzigd.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Afbeelding van een CSV-bestand

In Power Query wordt automatisch het gegevenstype van elke kolom gewijzigd:

 • Order-id wordt gewijzigd in een getal

 • Orderdatum wordt gewijzigd in een datum

 • Categorie blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Productnaam blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Verkoop wordt gewijzigd in een getal

In de queryeditor worden in Power Query automatisch een stap FirstRowAsHeader en een stap ChangeType toegepast. Deze automatische acties zijn gelijk aan het handmatig promoten van een rij en elk kolomtype handmatig te wijzigen.

Wanneer kolommen automatisch worden gedetecteerd in Power query, kunt u ook de query editor gebruiken om formules te schrijven voor Power query. Bijvoorbeeld:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven in Excel 2013 nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, selecteert u in de sectie externe gegevens ophalen op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

 1. Selecteer een cel in het gegevensbereik.

 2. Klik op het linttabblad van Power Query op Uit tabel.

  Dia met simpel thema tegenover dia met kleurrijker thema

 3. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u in het dialoogvenster Uit tabel op de knop Bereikselectie om een specifiek bereik te selecteren dat u wilt gebruiken als gegevensbron.

  Dialoogvenster Uit tabel

 4. Als het gegevensbereik kolomkoppen bevat, schakelt u Mijn tabel bevat kopteksten in. De koptekstcellen van het bereik worden gebruikt om de kolomnamen voor de query in te stellen.

 5. Klik in Query-editor op Sluiten en laden.

Opmerking: Als uw gegevensbereik is gedefinieerd als een benoemd bereik of zich in een Excel-tabel bevindt, wordt het volledige bereik in Power Query automatisch gedetecteerd en in Query-editor geladen. Gegevens zonder opmaak worden automatisch geconverteerd naar een tabel wanneer deze in Query-editor worden geladen.

U kunt Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Voorbeeld van formule in Queryeditor

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power Query de optie Uit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit bestand > Uit Excel.

 2. Blader in het dialoogvenster Bladeren in Excel naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

  Als de bronwerkmap benoemde bereiken heeft, is de naam van het bereik beschikbaar als gegevensset.

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query. Bijvoorbeeld:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven in Excel 2013 nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, selecteert u in de sectie externe gegevens ophalen op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Opmerking: Als u gegevens probeert te importeren vanuit een ouder Excel-bestand of een Access-database in bepaalde installaties, treedt mogelijk de fout op dat de Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) niet is geregistreerd op de lokale computer. Deze fout treedt op bij systemen waarop alleen Office 2013 is geïnstalleerd. U kunt deze fout oplossen door de volgende resources te downloaden om ervoor te zorgen dat u verder kunt gaan met de gegevensbronnen die u probeert te openen.

 1. Klik op het lint van Power Query en vervolgens op Van web.

 2. Voer in het dialoogvenster Van web het adres van een webpagina in bij URL en klik vervolgens op OK.

  Power Query > Van web > dialoogvenster voor invoeren van URL

  In dit voorbeeld gebruiken we: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Als voor de webpagina gebruikersreferenties vereist zijn:

  • Klik in het dialoogvenster Toegang tot internet op een optie voor referenties en geef de verificatiewaarden op.

  • Klik op Opslaan .

 3. Klik op OK.

 4. Er wordt in Power Query een analyse gemaakt van de webpagina, die vervolgens in de tabelweergave wordt weergegeven in het deelvenster Navigator.

  Als u weet met welke tabel u verbinding wilt maken, klikt u in de lijst op de naam van die tabel. In dit voorbeeld gebruiken we de tabel Results, met alle uitslagen.

  Power Query > Van web > Navigator > Tabelweergave

  U kunt ook overschakelen naar de webweergave en handmatig de juiste tabel kiezen. In dit geval hebben we de tabel Results geselecteerd.

  Power Query > Van web > Navigator > Webweergave
 5. Klik op Laden en de geselecteerde webgegevens worden door Power Query in Excel geladen.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit database > Uit SQL Server-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Microsoft SQL-database in het vak Servernaam de SQL Server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

  Het dialoogvenster SQL Server-databaseverbinding in Power Query
 4. Selecteer OK.

 5. Selecteer de verificatiemodus om verbinding te maken met de SQL Server-database.

  Aanmeldingsreferenties voor SQL Server-verbinding in Power Query
  1. Windows: Dit is de standaardselectie. Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken via Windows-verificatie.

  2. Database: Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken via SQL Server-verificatie. Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op om verbinding te maken met uw SQL Server-exemplaar.

 6. Standaard is het selectievakje Verbinding versleutelen ingeschakeld om aan te geven dat Power Query verbinding maakt met uw database via een versleutelde verbinding. Als u geen verbinding wilt maken via een versleutelde verbinding, schakelt u dit selectievakje uit en klikt u vervolgens op Verbinding maken.

  Als er geen verbinding wordt gemaakt met uw SQL Server via een versleutelde verbinding, wordt u gevraagd om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding. Klik op OK in het bericht om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding.

Voorbeeld van formule

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Klik op het lint op het tabblad Power query en selecteer externe gegevens ophalen > van andere bronnen > vanuit ODBC.

 2. Selecteer in het dialoogvenster van ODBC , indien weergegeven, de naam van de DSN (data source name).

 3. Voer de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 4. Selecteer in het volgende dialoogvenster de optie standaardinstellingen ofopties voor het instellen van verbindingen of databaseverbindingen, voeruw referenties in en druk vervolgens op verbinding maken.

 5. Selecteer in het deelvenster Navigator de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > uit Access-database.

  Dialoogvenster gegevens uit database halen

 2. Blader in het dialoogvenster Bladeren naar of typ de URL van een bestand om het bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Volg de stappen in het dialoogvenster Navigator om verbinding te maken met de tabel of query van uw keuze.

 4. Klik op Laden of Bewerken.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit bestand > uit XML.

  Dialoogvenster Power query van bestand
 2. Blader in het dialoogvenster van de bladerset van XML naar of typ de URL van een bestand om het bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Klik op Openen.

  Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het deelvenster Navigator gebruiken om door de verzamelingen items in het XML-bestand te bladeren en een voorbeeld te bekijken in een tabelvorm.

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query. Bijvoorbeeld:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power Query de optie Uit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik in de groep externe gegevens halen op van andere bronnenen klik vervolgens op van Analysis Services.

  Powerpoint 2010-oefening

  De wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Deze wizard heeft drie deelvensters.

  • Verbinding maken met een databaseserver

  • Selecteer database en tabel

  • Gegevensverbindingsbestand opslaan en voltooien

 2. In het deelvenster verbinding maken met database server typt u in het vak Server naam de naam van de OLAP-database server.

  Tip: Als u de naam weet van het offlinekubusbestand waarmee u verbinding wilt maken, kunt u het volledige bestandspad, de bestandsnaam en de extensietypen.

 3. Voer onder inlog gegevenseen van de volgende handelingen uit en klik vervolgens op volgende:

  • Als u uw huidige Windows-gebruikersnaam en-wachtwoord wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord van een database wilt gebruiken, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in de overeenkomstige vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 4. Selecteer een database in het deelvenster Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt selecteren en klik op volgende.

  Als u verbinding wilt maken met een specifieke kubus in de database, moet u ervoor zorgen dat verbinding maken met een bepaalde kubus of tabel is geselecteerd en selecteert u vervolgens een kubus in de lijst.

 5. Wijzig in het deelvenster gegevensbestand opslaan en voltooien , in het vak bestandsnaam , de standaard bestandsnaam, indien nodig (optioneel).

  Klik op Bladeren als u de standaardbestandslocatie van Mijn gegevensbronnenwilt wijzigen of selecteer bestaande bestandsnamen.

 6. Typ in de vakken Beschrijving, beschrijvende naamen Zoektrefwoorden een beschrijving van het bestand, een beschrijvende naam en algemene zoekwoorden (deze zijn optioneel).

 7. Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand wordt gebruikt wanneer u de draaitabel vernieuwt, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen.

  Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die een dergelijk verbindingsbestand gebruiken.

 8. Klik op Voltooien om de Wizard gegevensverbinding te sluiten.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster gegevens importeren onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  • Als u alleen een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op draaigrafiek-en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op alleen verbinding maken. Met dit selectievakje zorgt u ervoor dat de verbinding wordt gebruikt door formules met kubusfuncties die u maakt, en geen draaitabelrapport maken.

 10. Voer onder waar wilt u de gegevens plaatseneen van de volgende handelingen uit:

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u bestaand werkbladen typt u vervolgens de celverwijzing van de eerste cel in het cellenbereik waarin u het draaitabelrapport wilt zoeken.

   U kunt ook op dialoog Knopvlak venster samenvouwen klikken om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, de begincel te selecteren voor het werkblad dat u wilt gebruiken en vervolgens op dialoogvenster uitvouwen Knopvlak .

 11. Als u het draaitabelrapport in cel a1 van een nieuw werkblad wilt plaatsen, klikt u op nieuw werkblad.

 12. Als u de eigenschappen van de verbinding wilt controleren of wijzigen, klikt u op Eigenschappen, brengt u de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klikt u op OK.

 1. Klik op het tabblad Power query op uit andere bronnen > lege query.

 2. Klik in query-editor op Geavanceerde editor.

 3. Voer de queryreeks als volgt in, vervang de C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json door het pad naar uw JSON-bestand.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Oracle-database met behulp van Power query, hebt u de Oracle-clientsoftware v 8.1.7 of hoger nodig op uw computer. Als u de Oracle-clientsoftware wilt installeren, gaat u naar 32-bits Oracle Data Access Components (ODAC) met Oracle Developer Tools voor Visual Studio (12.1.0.2.4) om de 32-bits Oracle-client te installeren, of tot 64-bits ODAC 12c release 4 (12.1.0.2.4) xcopy voor Windows x64 om de 64-bits Oracle-client te installeren.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > vanuit Oracle-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Oracle-database in Server naam de Oracle-server op waarmee u verbinding wilt maken. Als u een SID moet opgeven, kunt u dit opgeven in de vorm van ' servernaam/SID '.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de Oracle-Server gebruikersreferenties voor een database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Selecteer op het linttabblad Power Query de optie Uit andere bronnen > Uit SharePoint-lijst.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen
 2. Typ in het dialoogvenster Microsoft SharePoint-lijsten dat verschijnt de URL voor een SharePoint-site.

  Opmerking: Wanneer u verbinding maakt met een SharePoint-lijst, typt u de URL van de site in plaats van de lijst-URL. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen de meest algemene URL voor een juiste verificatie van de site. Standaard is de meest algemene URL geselecteerd.

 3. Selecteer OK om door te gaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen dat vervolgens verschijnt een van de opties om eventuele referenties op te geven:

  1. Selecteer Anoniem als er voor de SharePoint-server geen referenties zijn vereist.

  2. Selecteer Windows als voor de SharePoint-server uw Windows-referenties zijn vereist.

  3. Selecteer Organisatieaccount als voor de SharePoint-server referenties voor een organisatieaccount zijn vereist.

 5. Selecteer Verbinding maken.

  Dialoogvenster om in Excel Power Query verbinding te maken met een SharePoint-lijst

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit andere bron > van OData-feed.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen
 2. Voer in het dialoogvenster OData-feed de URL in voor een OData-feed.

 3. Selecteer OK.

 4. Als voor de OData-feed gebruikersreferenties vereist zijn in het dialoogvenster een OData-feed openen :

  1. Selecteer Windows als voor de OData-feed Windows-verificatieis vereist.

  2. Selecteer basis als voor de OData-feed uw gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn.

  3. Selecteer Marketplace-sleutel als voor de OData-feed een Marketplace-accountsleutel is vereist. U kunt de code voor uw Marketplace-account kopen selecteren voor een abonnement op OData-feeds van Microsoft Azure Marketplace. U kunt zich ook registreren voor Microsoft Azure Marketplace in het dialoogvenster een OData-feed openen.

  4. Klik op organisatieaccount als voor de OData-feed federatieve toegangsreferenties zijn vereist. Meld u aan bij uw account voor Windows Live ID.

  5. Selecteer Opslaan.

Opmerking:  Verbinding maken met een OData-feed biedt ondersteuning voor de JSON Light data service-indeling.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en haal gegevens op > van andere bronnen > van OLEDB. Als u de knop gegevens verkrijgen niet ziet, volgt u de onderstaande instructies van de wizard Gegevensverbinding .

 2. Voer in het dialoogvenster van OLE DB de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 3. Selecteer in het dialoogvenster OLEDB-provider de gewenste referenties in de opties standaard of aangepast, Windowsof database verbinding en klik vervolgens op verbinding maken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de database en de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 5. Druk in de Power query-editorop sluiten & laden.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > uit MySQL-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster MySQL-database in Server naam de MySQL-database server op waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de MySQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > van Microsoft Exchange.

  Power Query-gegevensbronnen
 2. In het dialoogvenster toegang tot een Exchange-Server geeft u uw e-mailadres en wachtwoordop.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Exchange Autodiscover-servicetoestaan dat de Exchange-service uw referenties vertrouwt.

Belangrijk: Zorg dat u de Power Query-invoegtoepassing hebt gedownload en geïnstalleerd.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit andere bronnen > Uit Active Directory.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen

 2. Voer uw domein in in het dialoogvenster Active Directory.

 3. Klik in het dialoogvenster Active Directory-domein voor uw domein op Huidige referenties gebruiken of Andere referenties gebruiken. Voer voor de verificatie van Andere referenties gebruiken uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

 4. Klik op Verbinding maken.

 5. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u in het deelvenster Navigator bladeren door alle domeinen die beschikbaar zijn in uw Active Directory en kunt u inzoomen op Active Directory-gegevens, waaronder gebruikers, accounts en computers.

Waarschuwing: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een IBM DB2-database, hebt u het stuurprogramma van de IBM DB2 -database op uw computer nodig (minimaal vereiste het stuurprogramma van de IBM data server driver)). Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 • Er zijn bekende problemen gemeld door IBM bij het installeren van het stuurprogramma IBM DB2 data server in Windows 8.Als u Windows 8 gebruikt en verbinding wilt maken met IBM DB2 met behulp van Power query, moet u aanvullende installatiestappen volgen. Ga voor meer informatie over het stuurprogramma van de IBM DB2 data server in Windows 8..

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > uit IBM DB2-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster IBM DB2-database in Server naam de IBM DB2-database server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de IBM DB2-Server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

Opmerking: Voordat u in Power Query verbinding met een PostgreSQL-database kunt maken, moet u de Ngpsql-gegevensprovider voor PostgreSQL op uw computer installeren. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw versie van Office (32-bits of 64-bits). Zie Welke versie van Office gebruik ik? voor meer informatie. Controleer ook of u de provider hebt geregistreerd in de computerconfiguratie die overeenkomt met de meest recente .NET-versie op uw apparaat.

 1. Selecteer op het linttabblad Power Query de opties Uit database > Uit PostgreSQL-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster PostgreSQL-database de PostgreSQL-databaseserver op waarmee u verbinding wilt maken in de sectie Servernaam.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de PostgreSQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Selecteer Verbinding maken.

 1. Ga naar https://Web.powerapps.com/

 2. Selecteer de omgeving waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Selecteer in het menu het pictogram instellingen > Geavanceerde aanpassingen > bronnen voor ontwikkelaars.

 4. Kopieer de Web-apiwaarde voor het exemplaar. 

  Notities: 

  • De URL-indeling is een soortgelijkehttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • De exacte indeling van de URL die u gebruikt om verbinding te maken, is afhankelijk van uw regio en de versie van de CD'S voor de apps die u gebruikt. Zie voor meer informatie: Web API-URL en versies.

 5. Selecteer het tabblad gegevens en klik vervolgens op gegevens > van Online Services > van Dynamics 365 (online).

  • Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit andere bronnen >uit Dynamics 365 (online).

 6. Voer in het dialoogvenster, met de optie basis geselecteerd, de URL van de Web-API voor de verbinding van de cd voor apps in en klik op OK.

  • Als u de optie Geavanceerd selecteert, kunt u bepaalde extra parameters toevoegen aan de query om te bepalen welke gegevens worden geretourneerd. Zie voor meer informatie: gegevens opvragen met de Web-API

 7. Selecteer organisatieaccount.

  • Als u niet bent aangemeld met het Microsoft-werk-of school account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de cd-rom's voor apps, klikt u op aanmelden en voert u de account gebruikersnaam en het wachtwoord in .

 8. Klik op Verbinding maken.

 9. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de gegevens die u wilt ophalen.

 10. Als de gegevens klaar zijn om te worden geïmporteerd, selecteert u de optie laden , anders kiest u de optie bewerken om de Power query-editorte openen.

  Opmerking: De Power query-editor bevat meerdere opties voor het wijzigen van de geretourneerde gegevens. U kunt bijvoorbeeld minder kolommen importeren dan de brongegevens bevat. Ga in dat geval naar het tabblad start > kolommen beheren > Kies kolommen, selecteer de kolommen die u wilt behouden en klik vervolgens op OK. Wanneer u klaar bent, klikt u op sluiten & laden om de gewijzigde gegevens in Excel te retourneren.

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Teradata-database, moet u de .net-gegevens provider voor Teradata op uw computer hebben.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > uit Teradata-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Teradata-database in Server naam de Teradata-server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de Teradata-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Opslaan.

Belangrijk: Bericht over uittreding van Facebook-gegevens connector   Gegevens uit Facebook importeren en vernieuwen in Excel werkt niet in april 2020. U kunt de Facebook-connector van & transformeren (Power query) nog steeds gebruiken, maar dan in april 2020, kunt u geen verbinding meer maken met Facebook en krijgt u een foutmelding. U wordt aangeraden bestaande aanvragen voor & transformeren (Power query) te wijzigen of verwijderen die de Facebook-connector zo snel mogelijk gebruiken om onverwachte resultaten te voorkomen.

Opmerking:  Als dit de eerste keer is dat u verbinding hebt gemaakt met Facebook, wordt u gevraagd om referenties op te geven. Meld u aan met uw Facebook-account en geef toestemming voor toegang tot de Power Query-toepassing. U kunt de aanwijzingen uitschakelen door op de optie Mij niet meer waarschuwen voor deze connector te klikken.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit andere bronnen > Van Facebook.

 2. Maak in het dialoogvenster Facebook verbinding met Facebook met behulp van "Me", uw gebruikersnaam of Object-id.

  Opmerking:  Uw Facebook-gebruikersnaam is verschillend van uw aanmeldingse-mailadres.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbinding een categorie waarmee u verbinding wilt maken. Selecteer bijvoorbeeld Vrienden om toegang te krijgen tot alle informatie in de Facebook-categorie Vrienden.

 4. Klik op OK.

 5. Klik zo nodig in het dialoogvenster Facebook openen op Aanmelden en voer het e-mailadres of telefoonnummer en wachtwoord voor Facebook in. U kunt het selectievakje inschakelen voor de optie om aangemeld te blijven. Als u bent aangemeld, klikt u op Verbinding maken.

 6. Nadat er verbinding is gemaakt, kunt u een voorbeeld bekijken van een tabel met informatie over de geselecteerde categorie. Als u bijvoorbeeld de categorie Vrienden selecteert, wordt in Power Query een tabel weergegeven met daarin uw Facebook-vrienden op naam.

 7. Klik op Laden of Bewerken.

U kunt Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Power Queryeditor met Facebook-formule

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Notities: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een database van SAP SQL Anywhere, hebt u het stuurprogramma van SAP SQL Anywhere geïnstalleerd op de computer. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > van SAP Sybase SQL overal.

  Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst met invoervak
 2. Geef in het dialoogvenster Sybase-database in het vak Server naam de Sybase-server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Standaard is het selectievakje verbinding versleutelen ingeschakeld zodat Power query verbinding maakt met uw database via een eenvoudige, versleutelde verbinding.

 6. Klik op Verbinding maken.

Microsoft Azure Blobopslag is een service voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens, zoals afbeeldingen, Video's, audio en documenten, die overal ter wereld via HTTP of HTTPS kunnen worden gebruikt. Zie voor meer informatie over de Azure Blob Storage-service meer informatie over het gebruik van blobopslag.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie van Azure > van Microsoft Azure Blob Storage.

  Power query-dialoogvenster importeren uit Azure
 2. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure van de blobopslag de naam of URL van uw Microsoft Azure opslagaccount in en klik vervolgens op OK.

 3. Als u de eerste keer verbinding maakt met de Blob Storage-service, wordt u gevraagd om de opslagtoegangssleutel in te voeren en op te slaan. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure Blob Storage openen uw opslagtoegangssleutel in het vak Accountsleutel in en klik op Opslaan.

  Opmerking:  Als u de sleutel voor toegang tot de opslag wilt ophalen, bladert u naar de Microsoft Azure-portal, selecteert u uw opslagaccount en klikt u vervolgens op het pictogram Toegangssleutel beheren onder aan de pagina. Klik op het pictogram voor kopiëren rechts van de primaire sleutel en plak de waarde in het vak Accountsleutel.

 4. In Query-editor worden alle beschikbare containers in uw Microsoft Azure Blob Storage vermeld. Selecteer in de Navigator een container waaruit u gegevens wilt importeren en klik vervolgens op Toepassen en sluiten.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie van Azure > van Microsoft Azure HDInsight.

  Dialoogvenster Microsoft Office Enterprise 2007
 2. Voer in het dialoogvenster Microsoft Azure HDInsight een naam voor het account in en klik op OK.

 3. Voer vervolgens uw account codein en klik op verbinding maken.

  Opmerking:  Als u uw sleutel moet ophalen, gaat u terug naar de Portal vanMicrosoft Azure, selecteert u uw opslagaccount en klikt u op het pictogram toegangscode beheren onder aan de pagina. Klik op het pictogram kopiëren rechts van de primaire sleutel en plak de waarde in de wizard.

 4. Selecteer uw cluster in het dialoogvenster Navigator en zoek en selecteer vervolgens een inhoudsbestand.

 5. Klik op laden voor het laden van de geselecteerde tabel of klik op bewerken om extra gegevensfilters en transformaties uit te voeren voordat u deze laadt.

U kunt de invoegtoepassing Power query gebruiken om verbinding te maken met externe gegevensbronnen en Geavanceerde gegevensanalyses uit te voeren. De volgende secties bevatten stappen voor het gebruik van Power query om verbinding te maken met uw gegevensbronnen-webpagina's, tekstbestanden, databases, Online Services en Excel-bestanden,-tabellen en-bereiken.

Belangrijk: 

 • Zorg dat u de invoegtoepassing Power query hebt gedownload, geïnstalleerd en geactiveerd.

 • Als u de invoegtoepassing Power query wilt activeren, klikt u op opties voor bestand > > invoegtoepassingen. Kies in de sectie Manage onderaan de optie COM-invoegtoepassingen in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Start. Klik op het selectievakje Power query en vervolgens op OK. Het Power query-lint moet automatisch worden weergegeven, maar als dit niet het geval is, sluit u Excel af en start u het opnieuw.

De queryeditor gebruiken

Opmerking: De query editor wordt weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, selecteert u in de sectie externe gegevens ophalen op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit bestand > uit CSV of van tekst.

 2. Blader in het dialoogvenster door Komma's gescheiden waarden bladeren naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

Opmerking: Als u gegevens uit een CSV-bestand importeert, worden in Power Query automatisch kolomscheidingstekens gedetecteerd, inclusief kolomnamen en -typen. Als u bijvoorbeeld het onderstaande voorbeeld van een CSV-bestand hebt geïmporteerd, wordt in Power Query automatisch de eerste rij gebruikt als de kolomnamen en wordt het gegevenstype van elke kolom gewijzigd.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Afbeelding van een CSV-bestand

In Power Query wordt automatisch het gegevenstype van elke kolom gewijzigd:

 • Order-id wordt gewijzigd in een getal

 • Orderdatum wordt gewijzigd in een datum

 • Categorie blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Productnaam blijft tekst (het standaardkolomtype)

 • Verkoop wordt gewijzigd in een getal

In de queryeditor worden in Power Query automatisch een stap FirstRowAsHeader en een stap ChangeType toegepast. Deze automatische acties zijn gelijk aan het handmatig promoten van een rij en elk kolomtype handmatig te wijzigen.

Wanneer kolommen automatisch worden gedetecteerd in Power query, kunt u ook de query editor gebruiken om formules te schrijven voor Power query. Bijvoorbeeld:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

 1. Selecteer een cel in het gegevensbereik.

 2. Klik op het linttabblad van Power Query op Uit tabel.

  Dia met simpel thema tegenover dia met kleurrijker thema

 3. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u in het dialoogvenster Uit tabel op de knop Bereikselectie om een specifiek bereik te selecteren dat u wilt gebruiken als gegevensbron.

  Dialoogvenster Uit tabel

 4. Als het gegevensbereik kolomkoppen bevat, schakelt u Mijn tabel bevat kopteksten in. De koptekstcellen van het bereik worden gebruikt om de kolomnamen voor de query in te stellen.

 5. Klik in Query-editor op Sluiten en laden.

Opmerking: Als uw gegevensbereik is gedefinieerd als een benoemd bereik of zich in een Excel-tabel bevindt, wordt het volledige bereik in Power Query automatisch gedetecteerd en in Query-editor geladen. Gegevens zonder opmaak worden automatisch geconverteerd naar een tabel wanneer deze in Query-editor worden geladen.

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power Query de optie Uit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

U kunt Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Voorbeeld van formule in Queryeditor

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit bestand > Uit Excel.

 2. Blader in het dialoogvenster Bladeren in Excel naar het bestand dat u wilt opvragen of typ het pad naar het bestand.

 3. Klik op Openen.

  Als de bronwerkmap benoemde bereiken heeft, is de naam van het bereik beschikbaar als gegevensset.

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query. Bijvoorbeeld:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven in Excel 2013 nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de query editor wilt weergeven zonder een bestaande werkmap query te laden of te bewerken, selecteert u in de sectie externe gegevens ophalen op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

 1. Klik op het lint van Power Query en vervolgens op Van web.

 2. Voer in het dialoogvenster Van web het adres van een webpagina in bij URL en klik vervolgens op OK.

  Power Query > Van web > dialoogvenster voor invoeren van URL

  In dit voorbeeld gebruiken we: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Als voor de webpagina gebruikersreferenties vereist zijn:

  • Klik in het dialoogvenster Toegang tot internet op een optie voor referenties en geef de verificatiewaarden op.

  • Klik op Opslaan .

 3. Klik op OK.

 4. Er wordt in Power Query een analyse gemaakt van de webpagina, die vervolgens in de tabelweergave wordt weergegeven in het deelvenster Navigator.

  Als u weet met welke tabel u verbinding wilt maken, klikt u in de lijst op de naam van die tabel. In dit voorbeeld gebruiken we de tabel Results, met alle uitslagen.

  Power Query > Van web > Navigator > Tabelweergave

  U kunt ook overschakelen naar de webweergave en handmatig de juiste tabel kiezen. In dit geval hebben we de tabel Results geselecteerd.

  Power Query > Van web > Navigator > Webweergave
 5. Klik op Laden en de geselecteerde webgegevens worden door Power Query in Excel geladen.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit database > Uit SQL Server-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Microsoft SQL-database in het vak Servernaam de SQL Server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

  Het dialoogvenster SQL Server-databaseverbinding in Power Query
 4. Selecteer OK.

 5. Selecteer de verificatiemodus om verbinding te maken met de SQL Server-database.

  Aanmeldingsreferenties voor SQL Server-verbinding in Power Query
  1. Windows: Dit is de standaardselectie. Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken via Windows-verificatie.

  2. Database: Selecteer deze optie als u verbinding wilt maken via SQL Server-verificatie. Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op om verbinding te maken met uw SQL Server-exemplaar.

 6. Standaard is het selectievakje Verbinding versleutelen ingeschakeld om aan te geven dat Power Query verbinding maakt met uw database via een versleutelde verbinding. Als u geen verbinding wilt maken via een versleutelde verbinding, schakelt u dit selectievakje uit en klikt u vervolgens op Verbinding maken.

  Als er geen verbinding wordt gemaakt met uw SQL Server via een versleutelde verbinding, wordt u gevraagd om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding. Klik op OK in het bericht om verbinding te maken via een niet-versleutelde verbinding.

Voorbeeld van formule

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Klik op het lint op het tabblad Power query en selecteer externe gegevens ophalen > van andere bronnen > vanuit ODBC.

 2. Selecteer in het dialoogvenster van ODBC , indien weergegeven, de naam van de DSN (data source name).

 3. Voer de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 4. Selecteer in het volgende dialoogvenster de optie standaardinstellingen ofopties voor het instellen van verbindingen of databaseverbindingen, voeruw referenties in en druk vervolgens op verbinding maken.

 5. Selecteer in het deelvenster Navigator de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > uit Access-database.

  Dialoogvenster gegevens uit database halen

 2. Blader in het dialoogvenster Bladeren naar of typ de URL van een bestand om het bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Volg de stappen in het dialoogvenster Navigator om verbinding te maken met de tabel of query van uw keuze.

 4. Klik op Laden of Bewerken.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit bestand > uit XML.

  Dialoogvenster Power query van bestand
 2. Blader in het dialoogvenster van de bladerset van XML naar of typ de URL van een bestand om het bestand te importeren of een koppeling naar een bestand te maken.

 3. Klik op Openen.

  Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het deelvenster Navigator gebruiken om door de verzamelingen items in het XML-bestand te bladeren en een voorbeeld te bekijken in een tabelvorm.

U kunt ook Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query. Bijvoorbeeld:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik in de groep externe gegevens halen op van andere bronnenen klik vervolgens op van Analysis Services.

  Powerpoint 2010-oefening

  De wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Deze wizard heeft drie deelvensters.

  • Verbinding maken met een databaseserver

  • Selecteer database en tabel

  • Gegevensverbindingsbestand opslaan en voltooien

 2. In het deelvenster verbinding maken met database server typt u in het vak Server naam de naam van de OLAP-database server.

  Tip: Als u de naam weet van het offlinekubusbestand waarmee u verbinding wilt maken, kunt u het volledige bestandspad, de bestandsnaam en de extensietypen.

 3. Voer onder inlog gegevenseen van de volgende handelingen uit en klik vervolgens op volgende:

  • Als u uw huidige Windows-gebruikersnaam en-wachtwoord wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord van een database wilt gebruiken, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in de overeenkomstige vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 4. Selecteer een database in het deelvenster Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt selecteren en klik op volgende.

  Als u verbinding wilt maken met een specifieke kubus in de database, moet u ervoor zorgen dat verbinding maken met een bepaalde kubus of tabel is geselecteerd en selecteert u vervolgens een kubus in de lijst.

 5. Wijzig in het deelvenster gegevensbestand opslaan en voltooien , in het vak bestandsnaam , de standaard bestandsnaam, indien nodig (optioneel).

  Klik op Bladeren als u de standaardbestandslocatie van Mijn gegevensbronnenwilt wijzigen of selecteer bestaande bestandsnamen.

 6. Typ in de vakken Beschrijving, beschrijvende naamen Zoektrefwoorden een beschrijving van het bestand, een beschrijvende naam en algemene zoekwoorden (deze zijn optioneel).

 7. Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand wordt gebruikt wanneer u de draaitabel vernieuwt, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen.

  Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die een dergelijk verbindingsbestand gebruiken.

 8. Klik op Voltooien om de Wizard gegevensverbinding te sluiten.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster gegevens importeren onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  • Als u alleen een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op draaigrafiek-en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op alleen verbinding maken. Met dit selectievakje zorgt u ervoor dat de verbinding wordt gebruikt door formules met kubusfuncties die u maakt, en geen draaitabelrapport maken.

 10. Voer onder waar wilt u de gegevens plaatseneen van de volgende handelingen uit:

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u bestaand werkbladen typt u vervolgens de celverwijzing van de eerste cel in het cellenbereik waarin u het draaitabelrapport wilt zoeken.

   U kunt ook op dialoog Knopvlak venster samenvouwen klikken om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, de begincel te selecteren voor het werkblad dat u wilt gebruiken en vervolgens op dialoogvenster uitvouwen Knopvlak .

 11. Als u het draaitabelrapport in cel a1 van een nieuw werkblad wilt plaatsen, klikt u op nieuw werkblad.

 12. Als u de eigenschappen van de verbinding wilt controleren of wijzigen, klikt u op Eigenschappen, brengt u de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klikt u op OK.

 1. Klik op het tabblad Power query op uit andere bronnen > lege query.

 2. Klik in query-editor op Geavanceerde editor.

 3. Voer de queryreeks als volgt in, vervang de C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json door het pad naar uw JSON-bestand.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Oracle-database met behulp van Power query, hebt u de Oracle-clientsoftware v 8.1.7 of hoger nodig op uw computer. Als u de Oracle-clientsoftware wilt installeren, gaat u naar 32-bits Oracle Data Access Components (ODAC) met Oracle Developer Tools voor Visual Studio (12.1.0.2.4) om de 32-bits Oracle-client te installeren, of tot 64-bits ODAC 12c release 4 (12.1.0.2.4) xcopy voor Windows x64 om de 64-bits Oracle-client te installeren.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > vanuit Oracle-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Oracle-database in Server naam de Oracle-server op waarmee u verbinding wilt maken. Als u een SID moet opgeven, kunt u dit opgeven in de vorm van ' servernaam/SID '.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de Oracle-Server gebruikersreferenties voor een database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Selecteer op het linttabblad Power Query de optie Uit andere bronnen > Uit SharePoint-lijst.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen
 2. Typ in het dialoogvenster Microsoft SharePoint-lijsten dat verschijnt de URL voor een SharePoint-site.

  Opmerking: Wanneer u verbinding maakt met een SharePoint-lijst, typt u de URL van de site in plaats van de lijst-URL. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen de meest algemene URL voor een juiste verificatie van de site. Standaard is de meest algemene URL geselecteerd.

 3. Selecteer OK om door te gaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster SharePoint openen dat vervolgens verschijnt een van de opties om eventuele referenties op te geven:

  1. Selecteer Anoniem als er voor de SharePoint-server geen referenties zijn vereist.

  2. Selecteer Windows als voor de SharePoint-server uw Windows-referenties zijn vereist.

  3. Selecteer Organisatieaccount als voor de SharePoint-server referenties voor een organisatieaccount zijn vereist.

 5. Selecteer Verbinding maken.

  Dialoogvenster om in Excel Power Query verbinding te maken met een SharePoint-lijst

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit andere bron > van OData-feed.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen
 2. Voer in het dialoogvenster OData-feed de URL in voor een OData-feed.

 3. Selecteer OK.

 4. Als voor de OData-feed gebruikersreferenties vereist zijn in het dialoogvenster een OData-feed openen :

  1. Selecteer Windows als voor de OData-feed Windows-verificatieis vereist.

  2. Selecteer basis als voor de OData-feed uw gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn.

  3. Selecteer Marketplace-sleutel als voor de OData-feed een Marketplace-accountsleutel is vereist. U kunt de code voor uw Marketplace-account kopen selecteren voor een abonnement op OData-feeds van Microsoft Azure Marketplace. U kunt zich ook registreren voor Microsoft Azure Marketplace in het dialoogvenster een OData-feed openen.

  4. Klik op organisatieaccount als voor de OData-feed federatieve toegangsreferenties zijn vereist. Meld u aan bij uw account voor Windows Live ID.

  5. Selecteer Opslaan.

Opmerking:  Verbinding maken met een OData-feed biedt ondersteuning voor de JSON Light data service-indeling.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en haal gegevens op > van andere bronnen > van OLEDB. Als u de knop gegevens verkrijgen niet ziet, volgt u de onderstaande instructies van de wizard Gegevensverbinding .

 2. Voer in het dialoogvenster van OLE DB de verbindingsreeks in en druk vervolgens op OK.

 3. Selecteer in het dialoogvenster OLEDB-provider de gewenste referenties in de opties standaard of aangepast, Windowsof database verbinding en klik vervolgens op verbinding maken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de database en de tabellen of query's waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op laden of bewerken.

 5. Druk in de Power query-editorop sluiten & laden.

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > uit MySQL-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster MySQL-database in Server naam de MySQL-database server op waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de MySQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit andere bronnen > van Microsoft Exchange.

  Power Query-gegevensbronnen
 2. In het dialoogvenster toegang tot een Exchange-Server geeft u uw e-mailadres en wachtwoordop.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Exchange Autodiscover-servicetoestaan dat de Exchange-service uw referenties vertrouwt.

Belangrijk: Zorg dat u de Power Query-invoegtoepassing hebt gedownload en geïnstalleerd.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit andere bronnen > Uit Active Directory.

  Dialoogvenster Uit andere bronnen van Power Query om gegevens op te halen

 2. Voer uw domein in in het dialoogvenster Active Directory.

 3. Klik in het dialoogvenster Active Directory-domein voor uw domein op Huidige referenties gebruiken of Andere referenties gebruiken. Voer voor de verificatie van Andere referenties gebruiken uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

 4. Klik op Verbinding maken.

 5. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u in het deelvenster Navigator bladeren door alle domeinen die beschikbaar zijn in uw Active Directory en kunt u inzoomen op Active Directory-gegevens, waaronder gebruikers, accounts en computers.

Waarschuwing: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een IBM DB2-database, hebt u het stuurprogramma van de IBM DB2 -database op uw computer nodig (minimaal vereiste het stuurprogramma van de IBM data server driver)). Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 • Er zijn bekende problemen gemeld door IBM bij het installeren van het stuurprogramma IBM DB2 data server in Windows 8.Als u Windows 8 gebruikt en verbinding wilt maken met IBM DB2 met behulp van Power query, moet u aanvullende installatiestappen volgen. Ga voor meer informatie over het stuurprogramma van de IBM DB2 data server in Windows 8..

 1. Klik op het lint tabblad Power query op uit database > uit IBM DB2-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster IBM DB2-database in Server naam de IBM DB2-database server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Als voor de IBM DB2-Server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Verbinding maken.

Opmerking: Voordat u in Power Query verbinding met een PostgreSQL-database kunt maken, moet u de Ngpsql-gegevensprovider voor PostgreSQL op uw computer installeren. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw versie van Office (32-bits of 64-bits). Zie Welke versie van Office gebruik ik? voor meer informatie. Controleer ook of u de provider hebt geregistreerd in de computerconfiguratie die overeenkomt met de meest recente .NET-versie op uw apparaat.

 1. Selecteer op het linttabblad Power Query de opties Uit database > Uit PostgreSQL-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster PostgreSQL-database de PostgreSQL-databaseserver op waarmee u verbinding wilt maken in de sectie Servernaam.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de PostgreSQL-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Selecteer Verbinding maken.

 1. Ga naar https://Web.powerapps.com/

 2. Selecteer de omgeving waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Selecteer in het menu het pictogram instellingen > Geavanceerde aanpassingen > bronnen voor ontwikkelaars.

 4. Kopieer de Web-apiwaarde voor het exemplaar. 

  Notities: 

  • De URL-indeling is een soortgelijkehttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • De exacte indeling van de URL die u gebruikt om verbinding te maken, is afhankelijk van uw regio en de versie van de CD'S voor de apps die u gebruikt. Zie voor meer informatie: Web API-URL en versies.

 5. Selecteer het tabblad gegevens en klik vervolgens op gegevens > van Online Services > van Dynamics 365 (online).

  • Als u de knop gegevens ophalen niet ziet, klikt u op nieuwe query > uit andere bronnen >uit Dynamics 365 (online).

 6. Voer in het dialoogvenster, met de optie basis geselecteerd, de URL van de Web-API voor de verbinding van de cd voor apps in en klik op OK.

  • Als u de optie Geavanceerd selecteert, kunt u bepaalde extra parameters toevoegen aan de query om te bepalen welke gegevens worden geretourneerd. Zie voor meer informatie: gegevens opvragen met de Web-API

 7. Selecteer organisatieaccount.

  • Als u niet bent aangemeld met het Microsoft-werk-of school account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de cd-rom's voor apps, klikt u op aanmelden en voert u de account gebruikersnaam en het wachtwoord in .

 8. Klik op Verbinding maken.

 9. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de gegevens die u wilt ophalen.

 10. Als de gegevens klaar zijn om te worden geïmporteerd, selecteert u de optie laden , anders kiest u de optie bewerken om de Power query-editorte openen.

  Opmerking: De Power query-editor bevat meerdere opties voor het wijzigen van de geretourneerde gegevens. U kunt bijvoorbeeld minder kolommen importeren dan de brongegevens bevat. Ga in dat geval naar het tabblad start > kolommen beheren > Kies kolommen, selecteer de kolommen die u wilt behouden en klik vervolgens op OK. Wanneer u klaar bent, klikt u op sluiten & laden om de gewijzigde gegevens in Excel te retourneren.

Opmerking: Voordat u verbinding kunt maken met een Teradata-database, moet u de .net-gegevens provider voor Teradata op uw computer hebben.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > uit Teradata-database.

  Opties in Uit database van Power Query
 2. Geef in het dialoogvenster Teradata-database in Server naam de Teradata-server op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Selecteer OK.

 5. Als voor de Teradata-server gebruikersreferenties voor de database zijn vereist:

  1. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster Een database openen.

  2. Klik op Opslaan.

Belangrijk: Bericht over uittreding van Facebook-gegevens connector   Gegevens uit Facebook importeren en vernieuwen in Excel werkt niet in april 2020. U kunt de Facebook-connector van & transformeren (Power query) nog steeds gebruiken, maar dan in april 2020, kunt u geen verbinding meer maken met Facebook en krijgt u een foutmelding. U wordt aangeraden bestaande aanvragen voor & transformeren (Power query) te wijzigen of verwijderen die de Facebook-connector zo snel mogelijk gebruiken om onverwachte resultaten te voorkomen.

Opmerking:  Als dit de eerste keer is dat u verbinding hebt gemaakt met Facebook, wordt u gevraagd om referenties op te geven. Meld u aan met uw Facebook-account en geef toestemming voor toegang tot de Power Query-toepassing. U kunt de aanwijzingen uitschakelen door op de optie Mij niet meer waarschuwen voor deze connector te klikken.

 1. Klik op het linttabblad Power Query op Uit andere bronnen > Van Facebook.

 2. Maak in het dialoogvenster Facebook verbinding met Facebook met behulp van "Me", uw gebruikersnaam of Object-id.

  Opmerking:  Uw Facebook-gebruikersnaam is verschillend van uw aanmeldingse-mailadres.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbinding een categorie waarmee u verbinding wilt maken. Selecteer bijvoorbeeld Vrienden om toegang te krijgen tot alle informatie in de Facebook-categorie Vrienden.

 4. Klik op OK.

 5. Klik zo nodig in het dialoogvenster Facebook openen op Aanmelden en voer het e-mailadres of telefoonnummer en wachtwoord voor Facebook in. U kunt het selectievakje inschakelen voor de optie om aangemeld te blijven. Als u bent aangemeld, klikt u op Verbinding maken.

 6. Nadat er verbinding is gemaakt, kunt u een voorbeeld bekijken van een tabel met informatie over de geselecteerde categorie. Als u bijvoorbeeld de categorie Vrienden selecteert, wordt in Power Query een tabel weergegeven met daarin uw Facebook-vrienden op naam.

 7. Klik op Laden of Bewerken.

U kunt Queryeditor gebruiken om formules te schrijven voor Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Power Queryeditor met Facebook-formule

Opmerking: De queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query. In de volgende video ziet u dat het venster Queryeditor wordt weergegeven nadat een query vanuit een Excel-werkmap wordt bewerkt. Als u de queryeditor wilt weergeven zonder een bestaande werkmapquery te laden of te bewerken, selecteert u vanuit het gedeelte Externe gegevens ophalen op het linttabblad Power QueryUit een andere bron > Lege query. In de volgende video ziet u een manier om de queryeditor weer te geven.

De weergave bepalen van Queryeditor in Excel

Notities: 

 • Voordat u verbinding kunt maken met een database van SAP SQL Anywhere, hebt u het stuurprogramma van SAP SQL Anywhere geïnstalleerd op de computer. Selecteer het stuurprogramma dat overeenkomt met uw Power Query-installatie (32-bits of 64-bits).

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie uit database > van SAP Sybase SQL overal.

  Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst met invoervak
 2. Geef in het dialoogvenster Sybase-database in het vak Server naam de Sybase-server op waarmee u verbinding wilt maken. U kunt desgewenst ook een databasenaam opgeven.

 3. Als u gegevens wilt importeren met behulp van een systeemeigen databasequery, geeft u uw query op in het vak SQL-instructie. Zie Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

 5. Standaard is het selectievakje verbinding versleutelen ingeschakeld zodat Power query verbinding maakt met uw database via een eenvoudige, versleutelde verbinding.

 6. Klik op Verbinding maken.

Microsoft Azure Blobopslag is een service voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens, zoals afbeeldingen, Video's, audio en documenten, die overal ter wereld via HTTP of HTTPS kunnen worden gebruikt. Zie voor meer informatie over de Azure Blob Storage-service meer informatie over het gebruik van blobopslag.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie van Azure > van Microsoft Azure Blob Storage.

  Power query-dialoogvenster importeren uit Azure
 2. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure van de blobopslag de naam of URL van uw Microsoft Azure opslagaccount in en klik vervolgens op OK.

 3. Als u de eerste keer verbinding maakt met de Blob Storage-service, wordt u gevraagd om de opslagtoegangssleutel in te voeren en op te slaan. Voer in het dialoogvensterMicrosoft Azure Blob Storage openen uw opslagtoegangssleutel in het vak Accountsleutel in en klik op Opslaan.

  Opmerking:  Als u de sleutel voor toegang tot de opslag wilt ophalen, bladert u naar de Microsoft Azure-portal, selecteert u uw opslagaccount en klikt u vervolgens op het pictogram Toegangssleutel beheren onder aan de pagina. Klik op het pictogram voor kopiëren rechts van de primaire sleutel en plak de waarde in het vak Accountsleutel.

 4. In Query-editor worden alle beschikbare containers in uw Microsoft Azure Blob Storage vermeld. Selecteer in de Navigator een container waaruit u gegevens wilt importeren en klik vervolgens op Toepassen en sluiten.

 1. Selecteer op het lint tabblad Power query de optie van Azure > van Microsoft Azure HDInsight.

  Dialoogvenster Microsoft Office Enterprise 2007
 2. Voer in het dialoogvenster Microsoft Azure HDInsight een naam voor het account in en klik op OK.

 3. Voer vervolgens uw account codein en klik op verbinding maken.

  Opmerking:  Als u uw sleutel moet ophalen, gaat u terug naar de Portal vanMicrosoft Azure, selecteert u uw opslagaccount en klikt u op het pictogram toegangscode beheren onder aan de pagina. Klik op het pictogram kopiëren rechts van de primaire sleutel en plak de waarde in de wizard.

 4. Selecteer uw cluster in het dialoogvenster Navigator en zoek en selecteer vervolgens een inhoudsbestand.

 5. Klik op laden voor het laden van de geselecteerde tabel of klik op bewerken om extra gegevensfilters en transformaties uit te voeren voordat u deze laadt.

Opmerking:  HDInsight heeft een standaard componenten tabel, HiveSampleData. txt, waarin u kunt zien hoe gegevens worden geïmporteerd in Excel met Power query. Zie Excel verbinden met Microsoft Azure HDInsight via Power queryvoor stapsgewijze instructies voor het importeren van gegevens uit HDInsight.

Power query is niet beschikbaar in Excel 2007. U kunt echter nog steeds verbinding maken met externe gegevensbronnen. Houd er rekening mee dat de ervaring niet zo krachtig is als de equivalente & Transform-ervaring met Power query. Zie: Unified Get & Transform.

Wizard Gegevensverbinding

Stap 1: Een verbinding maken met een andere werkmap

 1. Klik op het tabblad Gegevens op Verbindingen.

  Verbindingen

 2. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingenop Toevoegen.

 3. Klik onder aan het dialoogvenster Bestaande verbindingen op Bladeren naar meer.

 4. Zoek de werkmap en klik op Openen.

 5. Selecteer een tabel (werkblad) in het dialoogvenster Tabel selecteren en klik op OK.

  Notities: 

  • Werkbladen worden 'tabellen' genoemd in het dialoogvenster Tabel selecteren.

  • U kunt maar één tabel tegelijk toevoegen.

  • U kunt de naam van een tabel wijzigen door op de knop Eigenschappen te klikken. U kunt ook een beschrijving toevoegen.

 6. Als u meer tabellen wilt toevoegen, herhaalt u stappen 2 tot en met 5.

 7. Klik op Sluiten.

Stap 2: De tabellen toevoegen aan uw werkblad

 1. Klik op Bestaande verbindingen, kies de tabel en klik op Openen.

 2. Geef in het dialoogvenster Gegevens importeren aan waar de gegevens in de werkmap moeten worden geplaatst en kies een optie om te bepalen hoe de gegevens worden weergegeven: Tabel, Draaitabelrapport of Draaigrafiek.

Met de wizard Gegevensverbinding kunt u verbinding maken met een Access-database.

 1. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Externe gegevens ophalen op Van Access.

  Groep Externe gegevens ophalen op tabblad Gegevens

 2. Blader in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naar de Access-database.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tabel selecteren de tabellen of query's die u wilt gebruiken en klik op OK.

 4. Klik op Voltooien of klik op Volgende om de details van de verbinding te wijzigen.

 5. Geef in het dialoogvenster Gegevens importeren aan waar de gegevens in de werkmap moeten worden geplaatst en of de gegevens moeten worden weergegeven als tabel, draaitabelrapport of draaigrafiek.

 6. Klik op de knop Eigenschappen om geavanceerde eigenschappen voor de verbinding in te stellen, zoals opties voor het vernieuwen van de verbonden gegevens.

 7. U kunt de gegevens ook toevoegen aan het gegevensmodel, zodat u de gegevens kunt combineren met andere tabellen of gegevens uit andere gegevensbronnen, relaties tussen tabellen kunt maken en nog meer acties kunt uitvoeren die u niet kunt uitvoeren met een basisdraaitabelrapport.

 8. Klik op OK om te voltooien.

Ga naar het tabblad gegevens > externe gegevensuit tekst>. Dubbelklik in het dialoogvenster tekstbestand importeren op het tekstbestand dat u wilt importeren, en het dialoogvenster wizard Tekst importeren wordt geopend.

Stap 1 van 3

Oorspronkelijk gegevenstype    Als items in het tekstbestand worden gescheiden door tabs, dubbele punt, puntkomma, spaties of andere tekens, selecteert u scheidingsteken. Selecteer met vaste breedteals alle items in elke kolom even lang zijn.

Importeren starten op rij    Typ of selecteer een rijnummer om de eerste rij van de gegevens op te geven die u wilt importeren.

Oorsprong bestand    Selecteer de tekenset die wordt gebruikt in het tekstbestand. In de meeste gevallen kunt u deze instelling op de standaardwaarde instellen. Als u weet dat het tekstbestand is gemaakt met behulp van een andere tekenreeks dan de tekenset die u gebruikt op de computer, moet u deze instelling aanpassen aan die tekenreeks. Als uw computer bijvoorbeeld is ingesteld op het gebruik van tekenset 1251 (Cyrillisch, Windows), maar u weet dat het bestand is gemaakt met behulp van tekenset 1252 (West-Europees, Windows), moet u de naam van het bestand instellen op 1252.

Voorbeeld van bestand    In dit vak wordt de tekst weergegeven zoals deze wordt weergegeven als de kolommen in het werkblad worden gescheiden.

Stap 2 van 3 (gegevens met scheidingstekens)

Scheidingstekens    Selecteer het teken waarmee de waarden in het tekstbestand worden gescheiden. Als het teken niet wordt vermeld, schakelt u het selectievakje Overig in en typt u het teken in het vak dat de cursor bevat. Deze opties zijn niet beschikbaar als uw gegevenstype een vaste breedte heeft.

Dubbele scheidingstekens als één behandelen    Schakel dit selectievakje in als uw gegevens een scheidingsteken van meer dan één teken tussen gegevensvelden bevatten of als uw gegevens meerdere aangepaste scheidingstekens bevatten.

Tekstscheidingsteken    Selecteer het teken dat de waarden in het tekstbestand omsluit. Wanneer het teken voor de tekstscheidingsteken wordt aangetroffen, worden alle tekst die volgt na dat teken, en wordt de eerstvolgende keer dat het teken voorkomt, als één waarde geïmporteerd, zelfs als de tekst een scheidingsteken bevat. Als bijvoorbeeld het scheidingsteken een komma (,) is en de tekstscheidingsteken een aanhalingsteken (") is, wordt" Rotterdam, Texas "geïmporteerd in één cel als Rotterdam, Texas. Als er geen teken of het aanhalingsteken (') wordt opgegeven als tekstscheidingsteken, wordt ' Rotterdam,Texas ' geïmporteerdin twee aangrenzende cellen.

Als het scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt de aanduidingen in de geïmporteerde waarde weggelaten. Als er geen scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt in Excel het scheidingsteken in de geïmporteerde waarde opgenomen. Daarom wordt "Groningen (de aanhalingstekens) (met de aanhalingstekens voor Tekstscheidingstekens) geïmporteerd in één cel als " Groningen, Texas ".

Voorbeeld van gegevens    Bekijk de tekst in dit vak om te verifiëren dat de tekst in het werkblad wordt gescheiden naar de gewenste kolommen.

Stap 2 van 3 (met gegevens met een vaste breedte)

Voorbeeld van gegevens    Veldbreedten instellen in deze sectie. Klik op het voorbeeldvenster om een kolomeinde in te stellen dat wordt weergegeven door een verticale lijn. Dubbelklik op een kolomeinde om deze te verwijderen, of sleep een kolomeinde om het te verplaatsen.

Stap 3 van 3

Klik op de knop Geavanceerd om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Opgeven welk type decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen worden gebruikt in het tekstbestand. Wanneer de gegevens worden geïmporteerd in Excel, komen de scheidingstekens overeen met de scheidingstekens die zijn opgegeven voor uw locatie in land-en taalinstellingen of landinstellingen (Configuratiescherm van Windows).

 • Opgeven dat een of meer numerieke waarden een navolgend minteken moeten bevatten.

Gegevenstype in kolom    Klik op de gegevensindeling van de kolom die is geselecteerd in het gedeelte voorbeeld van gegevens . Als u de geselecteerde kolom niet wilt importeren, klikt u op kolom niet importeren (overslaan).

Wanneer u een optie voor gegevensopmaak hebt geselecteerd voor de geselecteerde kolom, wordt in de kolomkop onder voorbeeld van gegevens de indeling weergegeven. Als u datumselecteert, selecteert u een datumnotatie in het vak datum .

Kies de gegevensindeling die het meest overeenkomt met de voorbeeldgegevens, zodat de geïmporteerde gegevens juist kunnen worden geconverteerd in Excel. Bijvoorbeeld:

 • Als u een kolom met alle valutacode tekens wilt converteren naar de valutanotatie Excel, selecteert u Algemeen.

 • Als u een kolom met alle numerieke tekens wilt converteren naar de Excel-tekstopmaak, selecteert u tekst.

 • Als u een kolom met alle datum tekens, elke datum in de volgorde van jaar, maand en dag, wilt converteren naar de datumnotatie in Excel, selecteert u datumen selecteert u vervolgens het datum type van de YMD in het vak datum .

In Excel wordt de kolom als Algemeen geïmporteerd, als de conversie onverwachte resultaten oplevert. Bijvoorbeeld:

 • Als de kolom een combinatie van opmaak, zoals alfabetisch en numerieke tekens bevat, wordt de kolom geconverteerd naar Algemeen.

 • Als u in een kolom met datums elke datum in de volgorde van jaar, maand en datum bevindt en u de datum en het datum type van MDYselecteert, wordt de kolom geconverteerd naar de algemene opmaak. Een kolom die datum tekens bevat, moet exact overeenkomen met een ingebouwde datumnotatie of aangepaste datumnotaties van Excel.

Als een kolom niet wordt geconverteerd naar de gewenste indeling, kunt u de gegevens converteren nadat u deze hebt geïmporteerd.

Wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op Voltooien om het dialoogvenster gegevens importeren te openen en kiest u waar u de gegevens wilt opslaan.

Gegevens importeren

Stel deze opties in om te bepalen hoe het gegevensimport proces wordt uitgevoerd, waaronder welke gegevens verbindingseigenschappen moeten worden gebruikt en welk bestand en welke bereik u met de geïmporteerde gegevens wilt vullen.

 • De opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven , zijn alleen beschikbaar als u een gegevens model hebt voorbereid en selecteert u de optie voor het toevoegen van deze import aan dat model (Zie het derde item in deze lijst).

 • Een doelwerkmap opgeven:

  • Als u een bestaand werkbladkiest, klikt u op een cel in het werkblad om de eerste cel met geïmporteerde gegevens te plaatsen, of klikt en sleept u de muis om een bereik te selecteren.

  • Kies nieuw werkblad om het in een nieuw werkblad te importeren (beginnend bij cel a1).

 • Als u een gegevensmodel hebt geplaatst, klikt u op deze gegevens toevoegen aan het gegevens model om deze import in het model op te nemen. Zie Een gegevensmodel maken in Excel voor meer informatie.

  Wanneer u deze optie selecteert, worden de opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven, ontgrendeld.

 • Klik op Eigenschappen om de gewenste eigenschappen voor een extern gegevensbereik in te stellen. Zie voor meer informatie externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren.

 • Klik op OK wanneer u klaar bent om de gegevens te importeren.

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik in de groep externe gegevens weer geven op van web.

 2. Voer in het dialoogvenster Nieuwe webquery in het vak adres het adres in van de webpagina waarnaar u een query wilt maken en klik vervolgens op Start.

  De webpagina wordt geopend in het dialoogvenster Nieuwe webquery.

 3. Klik op de webpagina op het kleine gele vakje met een rode pijl naast elke tabel waarop u een query wilt uitvoeren.

 4. Stel de gewenste opties in en klik vervolgens op importeren.

Opties voor webquery instellen

 1. Klik in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Nieuwe webquery op Opties.

 2. Stel in het dialoogvenster Opties voor webquery een of meer van de volgende opties in:

  Optie

  Effecten

  Opmaak

  • Geen   De webgegevens worden geïmporteerd als tekst zonder opmaak. Er wordt geen opmaak geïmporteerd, en alleen tekst van de koppeling wordt van hyperlinks geïmporteerd.

  • Alleen tekst met opmaak   De webgegevens worden geïmporteerd als tekst met opmaak, maar alleen de tekst van de koppeling wordt van hyperlinks geïmporteerd.

  • Volledige HTML-opmaak   Alle opmaak wordt geïmporteerd, en geïmporteerde hyperlinks werken functioneel.

  <vooraf> blokken in kolommen importeren

  Als u deze optie selecteert, wordt elk <vooraf> blok geïmporteerd als een kolom.

  Dubbele scheidingstekens als één behandelen

  Deze optie is alleen van toepassing als de voorgaande optie is geselecteerd. Als deze optie is geselecteerd, worden scheidingstekens waarvoor geen tekst worden weergegeven, tijdens het importproces beschouwd als een scheidingsteken.

  De importinstellingen voor de hele sectie gebruiken

  Deze optie is alleen van toepassing als de voorgaande optie is geselecteerd. Als deze optie is geselecteerd, worden de gegevens van de HTML-<voor>-Tags op de opgegeven pagina allemaal tegelijk verwerkt tijdens het importproces. Als dit niet is geselecteerd, worden de gegevens geïmporteerd in blokken van aaneengesloten rijen, zodat de Koptekstrijen worden herkend.

  Datumherkenning uitschakelen

  Als deze optie is geselecteerd, worden datums als tekst geïmporteerd. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt de datum als datum/tijd-waarden geïmporteerd.

  Redirecties van Webquery's uitschakelen

  Als deze optie is geselecteerd, wordt omleiding genegeerd. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt de omleiding verwerkt.

De ervaring & transformeren is niet beschikbaar in Excel 2007, dus u kunt een ODC-bestand (Office Data Connection) gebruiken om verbinding te maken met een Microsoft SQL Server-database vanuit een Excel 2007-werkmap. SQL Server is een uitgebreide versie van een relationele database die is ontworpen voor gegevensoplossingen voor de onderneming die optimale prestaties, beschikbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging vereisen.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Uit andere bronnen > Uit SQL Server.

  Afbeelding van het lint in Excel

  De wizard Gegevensverbinding wordt gestart. Deze wizard heeft drie pagina's.

  Pagina 1: Verbinding maken met een databaseserver    

 2. In stap 1 typt u de naam van de computer met SQL Server in het vak Servernaam.

 3. In stap 2 onder Aanmeldingsreferenties voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw huidige Microsoft Windows-gebruikersnaam en wachtwoord wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord van een database wilt gebruiken, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in de overeenkomstige vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

   Opmerking over de beveiliging: 

   • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: huis1. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

   • Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

   Pagina 2: Database en tabel selecteren    

 4. Onder Selecteer de database die de gewenste gegevens bevat selecteert u een database. Onder Verbinding maken met een bepaalde tabel selecteert u een bepaalde tabel of weergave.

  U kunt ook het selectievakje Verbinding maken met een bepaalde tabel uitschakelen, zodat andere gebruikers die dit verbindingsbestand gebruiken, wordt gevraagd om de lijst met tabellen en weergaven te verstrekken.

  Pagina 3: Het bestand opslaan en de bewerking voltooien    

 5. Wijzig desgewenst in het vak Bestandsnaam de voorgestelde bestandsnaam. Klik op Bladeren om de standaardbestandslocatie (Mijn gegevensbronnen) te wijzigen.

 6. Typ desgewenst een beschrijving van het bestand, een beschrijvende naam en algemene zoekwoorden in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naam en Zoektrefwoorden.

 7. Om ervoor te zorgen dat het verbindingsbestand altijd gebruikt wordt als de gegevens worden bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Dit bestand altijd gebruiken om deze gegevens te vernieuwen in. Dit selectievakje zorgt ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd door alle werkmappen worden gebruikt die dat verbindingsbestand gebruiken.

 8. Als u wilt opgeven hoe er toegang wordt verkregen tot de externe gegevensbron van een draaitabelrapport als de werkmap wordt opgeslagen in Excel Services en wordt geopend met behulp van Excel Services, klikt u op Verificatie-instellingen en selecteert u vervolgens een van de volgende opties om u aan te melden bij de gegevensbron:

  • Windows-verificatie     Selecteer deze optie als u wilt dat de Windows-gebruikersnaam en het wachtwoord van de huidige gebruiker wordt gebruikt. Dit is de veiligste manier, maar dit kan de prestaties beïnvloeden wanneer veel gebruikers met de server zijn verbonden.

  • Eenmalige aanmelding (SSO)     Selecteer deze optie om eenmalige aanmelding te gebruiken en typ vervolgens de juiste identificatietekenreeks in het vak SSO-id. De sitebeheerder kan instellen dat een Windows SharePoint Services-site een database voor eenmalige aanmelding gebruikt voor het opslaan van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze methode is de meest efficiënte als er veel gebruikers met de server zijn verbonden.

  • Geen     Selecteer deze optie als u wilt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in het verbindingsbestand worden opgeslagen.

   Opmerking over de beveiliging: Voorkom dat aanmeldingsgegevens worden opgeslagen wanneer er verbinding wordt gemaakt met gegevensbronnen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen als tekst zonder opmaak, waartoe een kwaadwillende gebruiker zich toegang kan verschaffen waardoor de beveiliging van de gegevensbron in gevaar komt.

   Opmerking: De verificatie-instelling wordt alleen door Excel Services gebruikt en niet door Excel.

 9. Klik op OK.

 10. Klik op Voltooien om de Wizard gegevensverbinding te sluiten.

  Het dialoogvenster Gegevens importeren wordt weergegeven.

 11. Onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Klik op Tabel (dit is de standaardinstelling) om een Excel-tabel te maken.

  • Klik op Draaitabelrapport als u een draaitabelrapport wilt maken.

  • Als u een draaigrafiek- en draaitabelrapport wilt maken, klikt u op Draaigrafiek en draaitabelrapport.

   Opmerking: De optie Alleen verbinding maken is alleen beschikbaar voor een OLAP-database.

 12. Voer onder Waar wilt u de gegevens plaatsen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de gegevens in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en typt u de naam van de eerste cel in het bereik van cellen waarin u de gegevens wilt plaatsen.

   U kunt ook klikken op Dialoogvenster samenvouwen Knopvlak om het dialoogvenster tijdelijk samen te vouwen, selecteer daarna de eerste cel in het werkblad en klik vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Knopvlak .

  • Als u de gegevens in een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

 13. U kunt desgewenst de verbindingseigenschappen wijzigen (en het verbindingsbestand wijzigen) door te klikken op Eigenschappen, de wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en vervolgens op OK te klikken.

  Zie Eigenschappen van verbinding voor meer informatie.

Voor Excel 2007 kunt u Microsoft Query gebruiken om verbinding te maken met ODBC-gegevensbronnen.

Wizard Gegevensverbinding

 1. Ga naar het tabblad gegevens en klik in de groep externe gegevens halen op van andere bronnenen klik vervolgens op van Analysis Services.

  Powerpoint 2010-oefening

  De wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Deze wizard heeft drie deelvensters.

  • Verbinding maken met een databaseserver

  • Selecteer database en tabel

  • Gegevensverbindingsbestand opslaan en voltooien

 2. In het deelvenster verbinding maken met database server typt u in het vak Server naam de naam van de OLAP-database server.

  Tip: Als u de naam weet van het offlinekubusbestand waarmee u verbinding wilt maken, kunt u het volledige bestandspad, de bestandsnaam en de extensietypen.

 3. Voer onder inlog gegevenseen van de volgende handelingen uit en klik vervolgens op volgende:

  • Als u uw huidige Windows-gebruikersnaam en-wachtwoord wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord van een database wilt gebruiken, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in de overeenkomstige vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 4. Selecteer een database in het deelvenster Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt selecteren en klik op volgende.

  Als u verbinding wilt maken met een specifieke kubus in de database, moet u ervoor zorgen dat verbinding maken met een bepaalde kubus of tabel is geselecteerd en selecteert u vervolgens een kubus in de lijst.

 5. Wijzig in het deelvenster gegevensbestand opslaan en voltooien , in het vak bestandsnaam , de standaard bestandsnaam, indien nodig (optioneel).

  Klik op Bladeren als u de standaardbestandslocatie van Mijn gegevensbronnenwilt wijzigen of selecteer bestaande bestandsnamen.

 6. Typ in de vakken Beschrijving, beschrijvende naamen Zoektrefwoorden een beschrijving van het bestand, een beschrijvende naam en algemene zoekwoorden (deze zijn optioneel).

 7. Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand wordt gebruikt wanneer u de draaitabel vernieuwt, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen.

  Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die een dergelijk verbindingsbestand gebruiken.

 8. Klik op Voltooien om de Wizard gegevensverbinding te sluiten.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster gegevens importeren onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  • Als u alleen een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op draaigrafiek-en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op alleen verbinding maken. Met dit selectievakje zorgt u ervoor dat de verbinding wordt gebruikt door formules met kubusfuncties die u maakt, en geen draaitabelrapport maken.

 10. Voer onder waar wilt u de gegevens plaatseneen van de volgende handelingen uit:

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u bestaand werkbladen typt u vervolgens de celverwijzing van de eerste cel in het cellenbereik waarin u het draaitabelrapport wilt zoeken.

   U kunt ook op dialoog Knopvlak venster samenvouwen klikken om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, de begincel te selecteren voor het werkblad dat u wilt gebruiken en vervolgens op dialoogvenster uitvouwen Knopvlak .

 11. Als u het draaitabelrapport in cel a1 van een nieuw werkblad wilt plaatsen, klikt u op nieuw werkblad.

 12. Als u de eigenschappen van de verbinding wilt controleren of wijzigen, klikt u op Eigenschappen, brengt u de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klikt u op OK.

Werken met externe gegevensverbindingen

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe externe gegevensverbindingen werken, hoe u de verbindingsgegevens met andere Programma's en gebruikers kunt vinden en bewerken, beheren en delen.

Inzicht in de basisbeginselen van gegevensverbindingen

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks in de werkmap worden opgeslagen of kunnen worden opgeslagen in een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een database of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). Deze externe gegevensbron is verbonden met de werkmap via een gegevensverbinding, een set informatie waarin wordt beschreven hoe u de externe gegevensbron kunt zoeken, aanmelden en gebruiken.

Het voordeel van het maken van verbinding met externe gegevens is dat u regelmatig deze gegevens kunt analyseren zonder dat u de gegevens naar uw werkmap hoeft te kopiëren, wat een bewerking is die veel tijd in beslag neemt en gevoelig is voor de fout. Nadat u verbinding hebt gemaakt met externe gegevens, kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) van de oorspronkelijke gegevensbron wanneer de gegevensbron wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

De verbindingsgegevens zijn opgeslagen in de werkmap en kunnen ook worden opgeslagen in een verbindingsbestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection) of een data source name File (. DSN).

Als u externe gegevens naar Excel wilt overbrengen, moet u toegang hebben tot de gegevens. Als de externe gegevensbron die u wilt gebruiken, zich niet op de lokale computer bevindt, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder van de database voor een wachtwoord, gebruikersmachtigingen of andere verbindingsgegevens. Als de gegevensbron een database is, controleert u of de database niet is geopend in de modus exclusief. Als de gegevensbron een tekstbestand of een werkblad is, controleert u of een andere gebruiker het programma niet heeft geopend voor exclusieve toegang.

Voor veel gegevensbronnen is ook een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider vereist voor de coördinatie van de gegevensstroom tussen Excel, het verbindingsbestand en de gegevensbron.

In het volgende diagram wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste punten voor gegevensverbindingen.

Verbinding maken met externe gegevensbronnen

1. er zijn diverse gegevensbronnen waarmee u verbinding kunt maken: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, andere OLAP-en relationele databases, spreadsheets en tekstbestanden.

2. veel gegevensbronnen hebben een bijbehorend ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider.

3. een verbindingsbestand bevat alle informatie die nodig is voor toegang tot en ophalen van gegevens uit een gegevensbron.

4. de verbindingsinformatie wordt gekopieerd van een verbindingsbestand in een werkmap, en de verbindingsgegevens kunnen gemakkelijk worden bewerkt.

5. de gegevens worden naar een werkmap gekopieerd, zodat u deze alleen kunt gebruiken als u gegevens gebruikt die rechtstreeks in de werkmap zijn opgeslagen.

Verbindingen zoeken

Gebruik het dialoogvenster bestaande verbindingen om verbindingsbestanden te zoeken. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens weer geven op bestaande verbindingen.) In dit dialoogvenster kunt u de volgende typen verbindingen zien:

 • Verbindingen in de werkmap    

  In deze lijst worden alle huidige verbindingen in de werkmap weergegeven. De lijst wordt gemaakt op basis van verbindingen die u al hebt gedefinieerd, die u hebt gemaakt met behulp van het dialoogvenster gegevensbron selecteren van de wizard Gegevensverbinding of van verbindingen die u eerder als verbinding hebt geselecteerd in dit dialoogvenster.

 • Verbindingsbestanden op uw computer    

  Deze lijst wordt gemaakt op basis van de map Mijn gegevensbronnen die meestal is opgeslagen in de map Mijn documenten (Windows XP) of documenten (Windows Vista).

 • Verbindingsbestanden op het netwerk    

  U kunt deze lijst maken op een van de volgende manieren:

  • Een reeks mappen op uw lokale netwerk, de locatie die in het netwerk kan worden geïmplementeerd als onderdeel van de implementatie van Microsoft Office-groepsbeleid.

  • Een Excel Services gegevensverbindingsbibliotheek (DCL) op een SharePoint Foundation site. Zie voor meer informatie over DCLs de sectie publiceren naar Excel Services veilig.

Eigenschappen van de verbinding bewerken

U kunt Excel ook gebruiken als verbindingsbestand-editor om verbindingen met externe gegevensbronnen te maken en bewerken die zijn opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand. Als u de gewenste verbinding niet kunt vinden, kunt u een verbinding maken door te klikken op Bladeren naar meer om het dialoogvenster gegevensbron selecteren weer te geven en klikt u vervolgens op nieuwe bron om de wizard Gegevensverbinding te starten.

Nadat u de verbinding hebt gemaakt, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding gebruiken (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens verkrijgen op Eigenschappen.) verschillende instellingen voor verbindingen met externe gegevensbronnen beheren en verbindingsbestanden gebruiken, opnieuw gebruiken of omwisselen.

Als u een verbindingsbestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron, worden de gegevens van de verbinding van het verbindingsbestand naar de Excel-werkmap gekopieerd. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding , bewerkt u de gegevens van de gegevensverbinding die zijn opgeslagen in de huidige Excel-werkmap, en niet het oorspronkelijke gegevensverbindingsbestand dat mogelijk is gebruikt voor het maken van de verbinding (aangegeven met de bestandsnaam die wordt weergegeven in de eigenschap verbindingsbestand op het tabblad definitie ). Nadat u de verbindingsgegevens hebt bewerkt (met uitzondering van de eigenschappen van de Verbindingsnaam en Beschrijving van de verbinding), wordt de koppeling naar het verbindingsbestand verwijderd en wordt de eigenschap van het verbindingsbestand gewist.

Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand altijd wordt gebruikt wanneer u een gegevensbron vernieuwt, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen op het tabblad definitie . Als u dit selectievakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindingsbestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die gebruikmaken van dat verbindingsbestand, die ook deze eigenschap moeten instellen.

Verbindingen beheren

Met behulp van het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u eenvoudig deze verbindingen beheren, zoals het maken, bewerken en verwijderen van de verbindingen. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens weer geven op verbindingen.) In dit dialoogvenster kunt u het volgende doen:

 • U kunt verbindingen maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen die in de werkmap worden gebruikt.

 • De bron van externe gegevens controleren. U kunt dit doen als de verbinding is gedefinieerd door een andere gebruiker.

 • U kunt weergeven waar elke verbinding in de huidige werkmap wordt gebruikt.

 • U kunt een foutbericht over verbindingen met externe gegevens diagnosticeren.

 • U kunt een verbinding omleiden naar een andere server of gegevensbron, of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen.

 • Vereenvoudig het maken en delen van verbindingsbestanden met gebruikers.

Verbindingen delen

Verbindingsbestanden zijn met name handig voor het delen van verbindingen, met name handig voor het delen van verbindingen, zodat verbindingen gemakkelijker te vinden zijn, betere beveiliging van verbindingen te verbeteren en het beheer van gegevensbronnen te vereenvoudigen. De beste manier om verbindingsbestanden te delen is door ze op een veilige en vertrouwde locatie te plaatsen, zoals een netwerkmap of een SharePoint-bibliotheek, waar gebruikers het bestand kunnen lezen, maar alleen aangegeven gebruikers hun bestand kunnen wijzigen.

Met ODC-bestanden

U kunt ODC-bestanden (Office Data Connection) maken door verbinding te maken met externe gegevens in het dialoogvenster gegevensbron selecteren of door de wizard Gegevensverbinding te gebruiken om verbinding te maken met nieuwe gegevensbronnen. Een ODC-bestand gebruikt aangepaste HTML-en XML-tags om de verbindingsgegevens op te slaan. U kunt de inhoud van het bestand in Excel eenvoudig weergeven of bewerken.

U kunt verbindingsbestanden delen met andere personen om dezelfde toegang te geven als een externe gegevensbron. Andere gebruikers hoeven geen gegevensbron in te stellen voor het openen van het verbindingsbestand, maar het is mogelijk dat het ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider die nodig is om toegang te krijgen tot de externe gegevens op hun computer, moet worden geïnstalleerd.

ODC-bestanden zijn de aanbevolen methode voor het maken van verbinding met gegevens en het delen van gegevens. U kunt eenvoudig andere traditionele verbindingsbestanden (DSN, UDL en querybestanden) converteren naar een ODC-bestand door het verbindingsbestand te openen en vervolgens op de knop Verbindingsbestand exporteren te klikken op het tabblad definitie van het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding .

Querybestanden gebruiken

Query bestanden zijn tekstbestanden die gegevensbroninformatie bevatten, waaronder de naam van de server waar de gegevens zich bevinden en de verbindingsgegevens die u opgeeft bij het maken van een gegevensbron. Query bestanden vormen een traditionele manier om query's te delen met andere Excel-gebruikers.

. Dqy-querybestanden gebruiken    U kunt Microsoft Query gebruiken om. dqy-bestanden met query's voor gegevens uit relationele databases of tekstbestanden op te slaan. Wanneer u deze bestanden opent in Microsoft query, kunt u de gegevens bekijken die door de query worden geretourneerd en de query wijzigen om andere resultaten op te halen. U kunt een. dqy-bestand opslaan voor elke query die u maakt met behulp van de wizard query of rechtstreeks in Microsoft query.

. Oqy-querybestanden gebruiken    U kunt. oqy-bestanden opslaan om verbinding te maken met gegevens in een OLAP-database op een server of in een offlinekubusbestand (. cub). Wanneer u in Microsoft Query een meerdimensionale verbinding gebruikt om een gegevensbron te maken voor een OLAP-database of-kubus, wordt een oqy-bestand automatisch gemaakt. Aangezien OLAP-databases in records of tabellen niet worden geordend, kunt u geen query's of dqy-bestanden maken om toegang te krijgen tot deze databases.

Rqy-querybestanden gebruiken    In Excel kunnen querybestanden worden geopend in de rqy-indeling voor ondersteuning van OLE DB-gegevensbronstuurprogramma's die deze indeling gebruiken. Zie de documentatie voor uw stuurprogramma voor meer informatie.

Qry-querybestanden gebruiken    Microsoft Query bestanden kunnen worden geopend en opgeslagen in de. qry-indeling voor gebruik met eerdere versies van Microsoft query waarmee dqy-bestanden niet kunnen worden geopend. Als u een querybestand in de. qry-indeling wilt gebruiken, opent u het bestand in Microsoft query en slaat u het bestand op als een. dqy-bestand. Zie Help bij Microsoft Query voor meer informatie over het opslaan van dqy-bestanden.

Iqy-querybestanden gebruiken    U kunt in de. iqy-Webquery's webquery-bestanden openen om gegevens van Internet op te halen.

Externe gegevensbereiken en eigenschappen gebruiken

Een extern gegevensbereik (ook wel een querytabel genoemd) is een gedefinieerde naam of tabelnaam waarmee de locatie van de gegevens in een werkblad wordt gedefinieerd. Wanneer u verbinding maakt met externe gegevens, wordt in Excel automatisch een extern gegevensbereik gemaakt. De enige uitzondering hierop is een draaitabelrapport dat is gekoppeld aan een gegevensbron, waarbij geen extern gegevensbereik wordt gemaakt. In Excel kunt u een extern gegevensbereik opmaken en indelen of gebruiken in berekeningen, zoals andere gegevens.

Excel noemt automatisch een extern gegevensbereik:

 • Externe gegevensbereiken van ODC-bestanden (Office Data Connection) krijgen dezelfde naam als de bestandsnaam.

 • Externe gegevensbereiken uit databases worden benoemd met de naam van de query. Standaard is Query_from_bron de naam van de gegevensbron die u hebt gebruikt om de query te maken.

 • Externe gegevensbereiken uit tekstbestanden worden benoemd met de naam van het tekstbestand.

 • Externe gegevensbereiken van Webquery's worden benoemd met de naam van de webpagina waarvan de gegevens zijn opgehaald.

Als het werkblad meer dan één extern gegevensbereik uit dezelfde bron bevat, worden de bereiken genummerd. Bijvoorbeeld MyText, MyText_1, MyText_2, enzovoort.

Een extern gegevensbereik bevat aanvullende eigenschappen die u kunt gebruiken voor het beheren van de gegevens, zoals het behoud van de celopmaak en de kolombreedte. U kunt deze eigenschappen voor extern gegevensbereik wijzigen door in de groep verbindingen op het tabblad gegevens de gewenste wijzigingen aan te brengen en de gewenste wijzigingen aan te brengen in de dialoogvensters Eigenschappen van extern gegevensbereik of extern gegevens venster.

Opmerking: Als u een overzicht of rapport op basis van externe gegevens wilt delen, kunt u andere personen een werkmap geven die een extern gegevensbereik bevat, of u kunt een rapportsjabloon maken. Met een rapportsjabloon kunt u het overzicht of rapport opslaan zonder de externe gegevens op te slaan, zodat het bestand kleiner is. De externe gegevens worden opgehaald wanneer een gebruiker de rapportsjabloon opent.

Ondersteuning van gegevensbronnen in Excel en Excel Services

U kunt verschillende gegevensobjecten (zoals een extern gegevensbereik en een draaitabelrapport) gebruiken om verbinding te maken met verschillende gegevensbronnen. Het type gegevensbron waarmee u verbinding kunt maken, verschilt echter tussen elk gegevensobject. U kunt ook gekoppelde gegevens in Excel Services gebruiken en vernieuwen, maar er zijn aanvullende beperkingen en tijdelijke oplossingen waarvan u op de hoogte moet zijn.

Ondersteuning voor Excel-gegevensobject en gegevensbron

De volgende tabel bevat een overzicht van de gegevensbronnen die worden ondersteund voor elk gegevensobject in Excel.

Ondersteunde
gegevensbron

Excel
-
gegevensobject

Maakt
een
extern
gegevensbereik?

OLE
db

ODBC

Tekst
bestand

HTML
-bestand

XML
-bestand

Share
Point-lijst

Wizard Tekst importeren

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Draaitabel
rapport (niet-OLAP)

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Draaitabel
rapport (OLAP)

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Excel-tabel

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

XML-toewijzing

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Webquery

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Wizard Gegevensverbinding

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft query

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Opmerking: Met een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider maakt u de verbinding met een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider om de verbinding met de gegevensbron tot stand te brengen, een tekstbestand te importeren met de wizard Tekst importeren, een XML-bestand dat is geïmporteerd via een XML-toewijzing

Ondersteuning voor Excel Services en gegevensbronnen

Als u een Excel-werkmap wilt weergeven in Excel Services (Excel in een webbrowser), kunt u verbinding maken en gegevens vernieuwen, maar u moet wel een draaitabelrapport gebruiken. Excel Services biedt geen ondersteuning voor externe gegevensbereiken, wat betekent dat Excel Services geen ondersteuning biedt voor een Excel-tabel die is gekoppeld aan een gegevensbron, een webquery, een XML-toewijzing of Microsoft query.

U kunt deze beperking echter omzeilen door een draaitabel te gebruiken om verbinding te maken met de gegevensbron, en de draaitabel vervolgens te ontwerpen en te indelen als een tweedimensionale tabel zonder niveaus, groepen of subtotalen, zodat alle gewenste rij-en kolomwaarden worden weergegeven. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Informatie over gegevens toegangs onderdelen

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 is onderdeel van Microsoft Windows Server 2003 en Windows XP SP2. Met MDAC kunt u verbinding maken met en gebruikmaken van gegevens uit een uitgebreide variëteit en niet-gerelateerde gegevensbronnen. U kunt verbinding maken met diverse gegevensbronnen door ODBC-Stuurprogramma's (Open Database Connectivity) of OLE DB providers te gebruiken die zijn gebouwd en verzonden door Microsoft of zijn ontwikkeld door verschillende derde partijen. Wanneer u Microsoft Office installeert, worden extra ODBC-Stuurprogramma's en OLE DB-providers toegevoegd aan uw computer.

Windows Vista en Windows 7 gebruiken Windows Data Access Components (Windows DAC).

Als u een volledige lijst wilt zien van de OLE DB-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, geeft u het dialoogvenster Eigenschappen van gegevenskoppeling weer vanuit een gegevenskoppelingsbestand en klikt u vervolgens op het tabblad provider .

Als u een volledige lijst wilt zien van de ODBC-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, geeft u het dialoogvenster ODBC-database beheerder weer en klikt u op het tabblad Stuurprogramma's .

U kunt ook ODBC-Stuurprogramma's en OLE DB-providers van andere fabrikanten gebruiken om informatie uit andere bronnen te halen dan Microsoft-gegevensbronnen, waaronder andere typen ODBC-en OLE DB-databases. Voor informatie over het installeren van deze ODBC-stuurprogramma's of OLE DB-providers raadpleegt u de documentatie bij de database of neemt u contact op met de leverancier van de database.

ODBC gebruiken om verbinding te maken met gegevensbronnen

In de volgende secties worden ODBC (Open Database Connectivity) uitvoeriger beschreven.

De ODBC-architectuur

In de ODBC-architectuur maakt een toepassing (zoals Excel) verbinding met het ODBC-stuurprogrammabeheer waarmee u een specifiek ODBC-stuurprogramma (zoals het Microsoft SQL Server-database) kunt gebruiken om verbinding te maken met een gegevensbron (bijvoorbeeld een Microsoft SQL Server-database).

Verbindingsinformatie definiëren

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met ODBC-gegevensbronnen:

 1. Zorg ervoor dat het juiste ODBC-stuurprogramma is geïnstalleerd op de computer die de gegevensbron bevat.

 2. Definieer een DSN (data source name) met behulp van de ODBC-gegevensbronbeheer om de verbindingsgegevens in het register of een DSN-bestand op te slaan, of een verbindingsreeks in Microsoft Visual Basic-code om de verbindingsgegevens rechtstreeks door te geven aan het ODBC-stuurprogrammabeheer.

  Als u een gegevensbron wilt definiëren, klikt u in Windows Vista op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Klik op systeem en onderhouden klik vervolgens op beheerprogramma's. Klik in Windows XP en Windows Server op Starten vervolgens op Configuratiescherm. Klik op prestaties en onderhouden klik op Systeembeheer. en klik vervolgens op gegevensbronnen (ODBC). Als u meer wilt weten over de verschillende opties, klikt u op de knop Help in het dialoogvenster.

Computergegevensbronnen

Computergegevens bronnen Hiermee worden verbindingsgegevens opgeslagen in het register, op een specifieke computer, met een door de gebruiker gedefinieerde naam. U kunt computergegevensbronnen alleen gebruiken op de computer waarop deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee typen computergegevensbronnen: gebruikers- en systeemgegevensbronnen. Gebruikersgegevensbronnen kunnen alleen worden gebruikt door de huidige gebruiker en zijn alleen zichtbaar voor deze gebruiker. Systeemgegevens bronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer.

Een computergegevensbron is met name nuttig wanneer u een extra beveiliging wilt toevoegen, omdat dit ervoor zorgt dat alleen gebruikers die zijn aangemeld, een computergegevens bron kunnen zien en een computergegevens bron niet kan worden gekopieerd door een externe gebruiker naar een andere computer.

Bestandsgegevensbronnen

Bestandsgegevensbronnen (ook wel DSN-bestanden genoemd) worden verbindingsgegevens opgeslagen in een tekstbestand, niet in het register, en zijn in het algemeen flexibeler voor gebruik van computergegevens bronnen. U kunt bijvoorbeeld een bestandsgegevensbron naar een willekeurige computer kopiëren met het juiste ODBC-stuurprogramma, zodat de toepassing consistent en nauwkeurige verbindingsgegevens kan maken met alle computers die de toepassing gebruikt. U kunt ook de bestandsgegevensbron op één server plaatsen, delen tussen computers in het netwerk en eenvoudig de verbindingsgegevens op één locatie onderhouden.

Een bestandsgegevensbron kan ook ondeelbaar zijn. Een niet-deelbare bestandsgegevensbron bevindt zich op één computer en verwijst naar een computergegevensbron. U kunt ondeelbare bestandsgegevensbronnen gebruiken om toegang te krijgen tot bestaande computergegevensbronnen vanuit bestandsgegevensbronnen.

OLE DB gebruiken om verbinding te maken met gegevensbronnen

In de volgende secties wordt beschreven hoe u een database voor het koppelen en insluiten van objecten (OLE DB) in meer detail beschreven.

De OLE DB-architectuur

In de OLE DB-architectuur wordt de toepassing die de gegevens bewaart, een Data consument genoemd (zoals Excel), en het programma dat systeemeigen toegang tot de gegevens toestaat, wordt een databaseprovider genoemd (bijvoorbeeld Microsoft OLE DB-provider voor SQL Server).

Verbindingsinformatie definiëren

Een Universal Data Link-bestand (. udl) bevat de verbindingsgegevens die een consument gebruikt voor toegang tot een gegevensbron via de OLE DB-provider van die gegevensbron. U kunt de verbindingsgegevens op een van de volgende manieren maken:

 • In de wizard Gegevensverbinding gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen van gegevenskoppeling om een gegevenskoppeling voor een OLE DB-provider te definiëren. Zie de sectie gegevens importeren met de wizard Gegevensverbindingvoor meer informatie.

 • Maak een leeg tekstbestand met de bestandsextensie. udl en bewerk vervolgens het bestand, dat het dialoogvenster Eigenschappen van gegevenskoppeling wordt weergegeven.

Gegevens vernieuwen

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Telkens wanneer u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens, inclusief wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens sinds de wijziging.

In de volgende illustratie wordt het eenvoudige proces uitgelegd van wat er gebeurt wanneer u gegevens vernieuwt die zijn verbonden met een externe gegevensbron.

basisproces voor het vernieuwen van externe gegevens

1. bij een vernieuwingsbewerking worden de meest recente gegevens opgehaald.

2. het verbindingsbestand definieert alle informatie die nodig is voor toegang tot en ophalen van gegevens uit een externe gegevensbron.

3. er zijn diverse gegevensbronnen die u kunt vernieuwen: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, spreadsheets en tekstbestanden.

4. up-to-date gegevens worden toegevoegd aan de huidige werkmap.

Excel bevat veel opties voor het vernieuwen van geïmporteerde gegevens, waaronder het vernieuwen van gegevens wanneer u de werkmap opent en het automatisch vernieuwen van gegevens met tijdsintervallen. U kunt doorgaan met werken in Excel wanneer u de gegevens vernieuwt, en u kunt ook de status van het vernieuwen controleren wanneer de gegevens worden vernieuwd.

Als voor de externe gegevensbron een wachtwoord vereist zijn om toegang te krijgen tot de gegevens, kunt u instellen dat het wachtwoord wordt ingevoerd telkens wanneer het externe gegevensreeks wordt vernieuwd.

Gegevens via een programma importeren met behulp van functies

Als u een ontwikkelaar bent, zijn er een aantal manieren waarop u kunt doen om gegevens te importeren in Excel:

 • U kunt Visual Basic for Applications gebruiken om toegang te krijgen tot een externe gegevensbron. Afhankelijk van de gegevensbron, kunt u gebruikmaken van ActiveX-gegevensobjecten of objecten voor gegevenstoegang om de gegevens op te halen. U kunt ook een verbindingsreeks definiëren in de code waarmee u de verbindingsgegevens kunt opgeven. U kunt bijvoorbeeld een verbindingsreeks gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat systeembeheerders of gebruikers eerst een verbindingsbestand maken of de installatie van de toepassing vereenvoudigen.

 • Als u gegevens uit een SQL Server-database importeert, kunt u het beste SQL Native Client gebruiken, een zelfstandige Data Access Application Programming Interface (API) die wordt gebruikt voor OLE DB en ODBC. De SQL OLE DB-provider en het ODBC-ODBC-stuurprogramma worden gecombineerd in één native, DLL (Dynamic Link Library), en bieden ook nieuwe functionaliteit die los en verschillend is van de Microsoft Data Access Components (MDAC). U kunt SQL Native Client gebruiken om nieuwe toepassingen te maken of bestaande toepassingen uit te breiden die gebruikmaken van nieuwere SQL Server-functies, zoals meerdere actieve resultaatsets (MARS), User-defined types (UDT) en XML datatype support.

 • Met de functie RTD worden realtime gegevens opgehaald uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt. Het COM-automatiseringsprogramma voor RTG moet op een lokale computer zijn gemaakt en geregistreerd.

 • De SQL. REQUEST, functie maakt een verbinding met een externe gegevensbron, en voert een query uit vanuit een werkblad. De SQL. REQUEST, functie retourneert vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren. Als deze functie niet beschikbaar is, moet u de Microsoft Excel-invoegtoepassing ODBC (XLODBC.XLA) installeren. U kunt de invoegtoepassing installeren vanuit Office.com.

Zie de Help bij Visual Basic voor meer informatie over het maken van Visual Basic for Applications.

Privacyniveaus

 • Voordat u gegevensbronnen kunt combineren tot specifieke gegevens die overeenkomen met uw gegevensanalysevereisten, maakt u verbinding met een gegevensbron op basis van de instellingen voor Privacyniveaus van de gegevensbron.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016

Help voor Microsoft Power Query voor Excel

Gegevens importeren uit een database via een systeemeigen databasequery

Hulp bij het beheren van gegevens in Power BI voor Office 365 Help

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×