Gegevens uit een lijst of bibliotheek op een aparte pagina weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de startpagina of andere pagina's op een site aanpassen met behulp van webonderdelen wilt weergeven van gegevens uit een lijst of bibliotheek op de pagina. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, wordt automatisch een webonderdeel met dezelfde naam gemaakt. Bijvoorbeeld als u een lijst contracten maakt, een webonderdeel naam contracten ook gemaakt. Het webonderdeel worden gegevens uit de lijst of bibliotheek die u hebt gemaakt.

Opmerking: U moet eigenaar zijn van de site om de gedeelde weergave van een webonderdeel op een pagina toe te kunnen voegen of te kunnen bewerken.

In dit artikel

Manieren om lijsten en bibliotheken in een webonderdeel weer te geven

Een lijst of bibliotheek weergeven in een webonderdeel

Een andere weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Manieren om lijsten en bibliotheken in een webonderdeel weer te geven

Als u een site maakt, worden de webonderdelen automatisch aan de introductiepagina van de site toegevoegd. Een team site bevat standaard bijvoorbeeld aankondigingen, een agenda en een lijst met koppelingen. Elk webonderdeel is de weergave van een lijst met dezelfde naam. U kunt andere webonderdelen aan de introductiepagina toevoegen om meer lijsten of bibliotheken op de pagina weer te geven.

Als u een aangepaste pagina wilt maken, kunt u een pagina met webonderdelen maken en vervolgens webonderdelen aan de pagina toevoegen die andere lijsten weergeven.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van het gebruik van webonderdelen om gegevens uit een lijst of bibliotheek weer te geven:

 • Reclamedocumenten in een bibliotheek die klaar staan om te worden beoordeeld of documenten die vaak door uw team worden gebruikt.

 • Projectgegevens in een takenlijst bijhouden en de gegevens groeperen, filteren of sorteren op een kolom die de teamnaam bevat of de naam of rol van een persoon.

 • Als hulpmiddel voor het zoeken naar gedetailleerde werknemergegevens in een lijst, zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, burgerlijke staat en ziektekostenverzekering.

 • De nog niet afgehandelde orders voor klanten bekijken.

 • De gegevens over de leden van een projectteam visueel aantrekkelijker maken door zowel de contactpersoongegevens uit de lijst met contactpersonen als een foto uit een gekoppeld webonderdeel met foto's weer te geven. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over het koppelen van webonderdelen.

Naar boven

Een lijst of bibliotheek in een webonderdeel weergeven

 1. Open de pagina waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik in het gebied waarin u het webonderdeel wilt plaatsen op Een webonderdeel toevoegen.

 4. Schakel het selectievakje in voor de lijst of bibliotheek die u op de pagina wilt weergeven en klik op Toevoegen.

Naar boven

Een andere weergave voor een lijst of bibliotheek in een webonderdeel selecteren

Standaard wordt een webonderdeel in de standaardweergave van de lijst of de bibliotheek weergegeven. U kunt de weergave van een webonderdeel echter naar wens aanpassen. Als u de weergave wijzigt, wordt de wijziging in de weergave zowel in de lijst of de bibliotheek als in het webonderdeel doorgevoerd. Dit zorgt voor een consistente weergave over de gehele site. De gegevens in de lijst of bibliotheek worden niet gewijzigd als u de weergave van een webonderdeel aanpast.

Wees voorzichtig als u vanuit de huidige weergave overschakelt naar een andere weergave. Mogelijk verwijdert u dan wijzigingen die u hebt aangebracht in de huidige weergave en schakelt u verbindingen tussen webonderdelen uit die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd als u van weergave wilt veranderen.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gedeelde weergave actief is, klikt u op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

  • Als de persoonlijke weergave actief is, klikt u op Mijn webonderdeel wijzigen.

   Het taakvenster wordt geopend. Gebruik het taakvenster om de instellingen te selecteren voor de opmaak en de weergave van het webonderdeel.

 3. Klik in de lijst Geselecteerde weergave op de naam van de weergave die u wilt weergeven.

  Tip: U kunt de huidige weergave ook bewerken door op De huidige weergave bewerken te klikken en vervolgens de gewenste instellingen op te geven. Als u dit doet, wijzigt u de weergave van dat webonderdeel voor de gehele site.

 4. Klik in het taakvenster op OK.

Naar boven

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Nadat u een webonderdeel Lijstweergave hebt toegevoegd aan een pagina met webonderdelen, kunt u de weergave aanpassen zodat alleen de gewenste gegevens worden weergegeven op de pagina. U kunt de huidige weergave bewerken vanuit de pagina met webonderdelen.

U kunt ook aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek maken. Daarmee kunt u verschillende gegevens weergeven in verschillende exemplaren van het webonderdeel voor die lijst of bibliotheek. U maakt aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek via het menu Beeld Menu Beeld van de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen. Koppelingen naar meer informatie over het maken van aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek zijn beschikbaar in de sectie Zie ook.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt aanpassen en klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 3. Klik in het taakvenster op De huidige weergave bewerken.

 4. In de sectie Kolommen kunt u kolommen weergeven of verbergen door de desbetreffende selectievakjes in of uit te schakelen. Voer naast de kolomnaam het nummer in voor de gewenste plaats in de volgorde van kolommen in de weergave.

 5. In de sectie Sorteren kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt sorteren. U kunt twee kolommen voor de sorteerbewerking gebruiken, zoals eerst op auteur en vervolgens op bestandsnaam voor elke auteur.

 6. In de sectie Filter kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt filteren. Een gefilterde weergave bevat een kleinere selectie, zoals items die door een specifieke afdeling zijn gemaakt of de status Goedgekeurd hebben.

 7. In de sectie Groeperen op kunt u items met dezelfde waarde groeperen in hun eigen sectie, zoals een uitbreidbare sectie voor documenten van een bepaalde auteur.

 8. In de sectie Totalen kunt u het aantal items in een kolom tellen, zoals het totaal aantal problemen. In sommige gevallen kunt u aanvullende informatie samenvatten of afleiden, zoals het gemiddelde.

 9. Selecteer in de sectie Stijl de gewenste stijl voor de weergave, zoals een lijst met arcering waarin de rijen om en om zijn gearceerd.

 10. Als de lijst of bibliotheek mappen bevat, kunt u een weergave zonder de mappen maken. Klik op Alle items zonder mappen weergeven als u alle gegevens van de lijst op hetzelfde niveau wilt weergeven.

 11. Als de lijst of bibliotheek groot is, kunt u beperken hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven in de lijst of bibliotheek of hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven op dezelfde pagina. Selecteer de opties in de sectie Itemlimiet.

 12. Als u de lijst of bibliotheek op een mobiel apparaat wilt bekijken, selecteert u de gewenste opties in de sectie Mobiel.

 13. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×