Gegevens toevoegen aan shapes

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een Microsoft Visio 2010 tekening zegt vaak veel meer dan een afbeelding en het kan ook een handige manier zijn om uw gegevens te organiseren en op te halen in een rapport. U kunt handmatig gegevens toevoegen aan geselecteerde shapes, een herbruikbare set gegevens maken die u kunt toepassen op meerdere shapes in een tekening, en gegevens toevoegen aan een modelshape.

Notities: 

 • De volgende procedures gelden voor Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 en Microsoft Visio Premium 2010. Als u Visio Professional 2010 of Visio Premium 2010 gebruikt, kunt u automatisch gegevens importeren uit diverse bronnen, deze gegevens toevoegen aan shapes en de gegevens representeren met gegevensafbeeldingen. Als u wilt weten met welke versie van Visio u werkt, klikt u op Bestand, vervolgens op Help en kijkt u bij Product geactiveerd.

 • Voor meer informatie over het importeren van gegevens uit een externe bron in Visio Professional 2010 of Visio Premium 2010, raadpleegt u Gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnen.

 • Voor meer informatie over hoe u gegevensafbeeldingen toepast op uw shapes in Visio Professional 2010 of Visio Premium 2010, raadpleegt u Gegevens verfraaien met gegevensafbeeldingen.

Wat wilt u doen?

Gegevens toevoegen aan geselecteerde shapes

Gegevensvelden toevoegen aan geselecteerde shapes

Waarden toevoegen aan de gegevensvelden

Een groep herbruikbare gegevensvelden maken

Gegevens toevoegen aan een modelshape

Een gegevensveld verwijderen

Gegevens toevoegen aan geselecteerde shapes

Als u gegevens wilt toevoegen aan shapes die al in de tekening zijn opgenomen, voegt u eerst de gegevensvelden toe aan de shapes en vervolgens waarden.

Tip: De volgende procedure is de eenvoudigste manier om gegevens toevoegen aan shapes. Als u dezelfde gegevens toevoegen aan meerdere vormen wilt, kunt u echter een groep herbruikbare gegevensvelden maken of gegevensvelden aan een modelshape toe te voegen.

Wat is het verschil tussen een gegevensveld en een waarde?

Een gegevensveld is een gelabelde cel die waarden kan bevatten.

Een waarde is de tekst of getallen in de cellen van een databasetabel, werkblad of in dit geval een shape.

Hier volgt een voorbeeld waarin het venster Shapegegevens wordt weergegeven met de velden en waarden voor een beslissingsshape uit het stencil Basisstroomdiagram. In dit geval zijn de velden Uurtarief, Netwerktoegang vereist en Duur van het contract, en zijn de waarden € 49,00, WAAR en 3 weken.

Een beslissingsshape met drie shapevelden en bijbehorende waarden

Gegevensvelden toevoegen aan geselecteerde shapes

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Shapegegevens.
  Het deelvenster Shapegegevens wordt geopend.

 2. Selecteer de shape of shapes waaraan u gegevens wilt toevoegen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Gegevens aan in het snelmenu en klik vervolgens op Shapegegevens definiëren.

 4. Klik in het dialoogvenster Shapegegevens definiëren op Nieuw en ga als volgt te werk:

  • Typ in het vak Label een naam voor het nieuwe veld.

  • Selecteer in de lijst Type het type gegevens voor het nieuwe veld.

  • Selecteer in de lijst Indeling een indeling waarin u de gegevens wilt weergeven.

  • Als u een tekstprompt wilt weergeven voor de persoon die gegevens toevoegt aan het veld, typ de gewenste tekst dan in het vak Prompt.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Waarden toevoegen aan de gegevensvelden

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Shapegegevens.
  Het deelvenster Shapegegevens wordt geopend.

 2. Selecteer de shapes achtereenvolgens en typ de waarden in de gegevensvelden in het deelvenster Shapegegevens.

Opmerking: In het deelvenster Shapegegevens ziet u alleen de gegevens voor de geselecteerde shape.

Naar boven

Een groep herbruikbare gegevensvelden maken

U kunt een groep gegevensvelden maken die u kunt toepassen op shapes die u later in de tekening plaatst, maar ook op shapes die al in uw tekening staan.

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Shapegegevens.
  Het deelvenster Shapegegevens wordt geopend.

 2. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Shapegegevens en klik op Shapegegevensgroepen.

 3. Klik in het deelvenster Shapegegevensgroepen op Toevoegen.

 4. Typ in het dialoogvenster Shapegegevensgroep toevoegen een naam voor de gegevensgroep.

 5. Selecteer Een nieuwe groep maken en klik op OK.
  De gegevensgroep wordt weergegeven in de kolom Naam van het deelvenster Shapegegevensgroepen.

 6. Klik onder Naam op de nieuwe gegevensgroep en klik op Definiëren.

 7. Definieer in het dialoogvenster Shapegegevens definiëren de velden voor de shapegegevensgroep. Voor meer informatie over het definiëren van gegevensvelden raadpleegt u Gegevensvelden toevoegen aan geselecteerde shapes.

 8. Als u nog een veld wilt maken, klikt u op Nieuw en herhaalt u de vorige stap.

 9. Klik op OK als u alle gegevensvelden hebt gedefinieerd.

 10. Als u de gegevensgroep wilt toepassen op geselecteerde shapes in uw tekening, selecteert u de groep in het deelvenster Shapegegevensgroepen en klikt u op Toepassen.

Opmerking: Als u de nieuwe velden wilt zien in een van de shapes waarop u de groep hebt toegepast, selecteert u de shape en kijkt u in het deelvenster Shapegegevens.

Naar boven

Gegevens toevoegen aan een modelshape

Als u een groep met shapegegevens altijd wilt toevoegen wanneer u een bepaalde shape gebruikt, kunt u tijd besparen door de gegevensvelden toe te voegen aan een kopie van de modelshape. Zo kunt u gegevensvelden met een naam en werknemersnummer bijvoorbeeld toevoegen aan het model van een persoonsshape.

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Shapegegevens.
  Het deelvenster Shapegegevens wordt geopend.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de modelshape waaraan u shapegegevens wilt toevoegen, wijs Toevoegen aan mijn shapes aan en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de modelshape wilt toevoegen aan een nieuw stencil, klikt u op Toevoegen aan nieuw stencil.

  • Als u de modelshape wilt toevoegen aan een bestaand, aangepast stencil, klikt u op Toevoegen aan bestaand stencil.

 3. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam voor het nieuwe stencil en klik op Opslaan.

 4. Wijs in het venster ShapesMeer shapes aan, wijs Mijn shapes aan en klik op het stencil dat de gekopieerde modelshape bevat.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het nieuwe stencil en klik op Stencil bewerken in het snelmenu.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de shape die u net hebt toegevoegd aan het stencil, wijs Model bewerken aan en klik op Modelshape bewerken.

 7. Klik in het bewerkingsvenster van de shape met de rechtermuisknop op de shape, wijs Gegevens aan en klik op Shapegegevens definiëren.

 8. Typ in het dialoogvenster Shapegegevens definiëren een naam voor het veld en vul eventueel nog meer gegevens in. U kunt bijvoorbeeld het gegevenstype wijzigen of vraagtekst toevoegen voor de shape.

 9. Als u nog een veld wilt maken, klikt u op Nieuw en herhaalt u de vorige stap.

 10. Als u alle gegevensvelden hebt gedefinieerd, klikt u op OK.

 11. Het bewerkingsvenster van de modelshape kunt u sluiten door naar het tabblad Weergave te gaan, in de groep Venster te klikken op Trapsgewijs, het venster van de modelshape te selecteren en op de knop Sluiten te klikken.

 12. Als het bericht verschijnt met de vraag of u de shape wilt bijwerken, klikt u op Ja.

 13. Klik in het venster Shapes met de rechtermuisknop op het stencil en klik op Opslaan.

Naar boven

Een gegevensveld verwijderen

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Weergeven op Taakvensters en klik op Shapegegevens.
  Het deelvenster Shapegegevens wordt geopend.

 2. Selecteer de shape met het gegevensveld dat u wilt verwijderen

 3. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Shapegegevens en klik op Shapegegevens definiëren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Shapegegevens definiëren onder Eigenschappen het gegevensveld dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×