Gegevens tellen met een query

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de gegevens die door een query geretourneerd. Klik op een formulier of rapport, kunt u bijvoorbeeld het aantal items in een of meer velden of besturingselementen tellen. U kunt ook gemiddelden berekenen en de kleinste, grootste vroegste en meest recente waarden zoeken. Daarnaast biedt Access een functie met de naam van de rij Totaal die u gebruiken kunt om gegevens te tellen in een gegevensblad zonder dat u moet het ontwerp van uw query wijzigen.

Wat wilt u doen?

Methoden voor het tellen van gegevens

Gegevens tellen met behulp van een totaalrij

Gegevens tellen met behulp van een totalenquery

Referentietabel Statistische functies

Methoden voor het tellen van gegevens

U kunt het aantal items in een veld (een kolom met waarden) tellen met behulp van de functie Aantal. De functie Aantal maakt deel uit van een reeks functies, ook wel statistische functies genoemd. U gebruikt statistische functies om een berekening uit te voeren op een kolom met gegevens, waarna er één waarde wordt geretourneerd. Naast Aantal bevat Access verschillende statistische functies, zoals:

 • Som, om een kolom met getallen op te tellen.

 • Gemiddelde, om het gemiddelde van een kolom met getallen te berekenen.

 • Maximum, om de hoogste waarde in een veld te zoeken.

 • Minimum, om de laagste waarde in een veld te zoeken.

 • Standaarddeviatie, om te meten hoe ver waarden verspreid liggen ten opzichte van een gemiddelde waarde.

 • Variantie, om de statistische variantie van alle waarden in de kolom te meten.

Access biedt twee manieren om te tellen en andere statistische functies toevoegen aan een query. U kunt:

 • Open de query in de gegevensbladweergave en een totalenrij kunt toevoegen. De rij Totaal kunt u een statistische functie gebruiken in een of meer kolommen van een query resultatenset zonder dat u moet het ontwerp van uw query wijzigen.

 • Een totalenquery maken. Met een totalenquery worden subtotalen berekend voor groepen records. Als u bijvoorbeeld het subtotaal wilt berekenen van alle verkoopcijfers per plaats of per kwartaal, gebruikt u een totalenquery om de records te groeperen op de gewenste categorie. Vervolgens telt u de verkoopcijfers bij elkaar op. Met een totaalrij worden echter eindtotalen berekend van een of meer kolommen (velden) met gegevens.

Opmerking: Verderop in dit document ligt de nadruk op het gebruik van de functie Som, maar u kunt ook andere statistische functies gebruiken in uw totaalrijen en query's. Zie de sectie Referentietabel statistische functies verderop in dit artikel voor meer informatie over het gebruik van de andere statistische functies.

Zie het artikel Kolomtotalen in een gegevensblad weergeven voor meer informatie over manieren waarop u de andere statistische functies kunt gebruiken.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een totaalrij kunt toevoegen en hoe u een totalenquery kunt gebruiken voor het tellen van gegevens. Denk eraan dat de functie Aantal voor meer gegevenstypen kan worden gebruikt dan de andere statistische functies. U kunt de functie Aantal bijvoorbeeld uitvoeren op alle typen velden, behalve velden met complexe, herhalende scalaire gegevens, zoals een veld dat lijsten met meerdere waarden bevat.

Veel statistische functies kunnen daarentegen alleen worden gebruikt voor gegevens in velden die zijn ingesteld op een specifiek gegevenstype. De functie Som werkt bijvoorbeeld alleen met velden die zijn ingesteld op het gegevenstype Getal, Decimaal of Valuta. Zie Referentietabel Statistische functies verderop in dit artikel voor meer informatie over de gegevenstypen die voor elke functie zijn vereist.

Zie het artikel Het gegevenstype voor een veld instellen of wijzigen voor algemene informatie over gegevenstypen.

Naar boven

Gegevens tellen met behulp van een totaalrij

U kunt een totaalrij toevoegen aan een query door de query te openen in de gegevensbladweergave, de rij toe te voegen en vervolgens de functie Som of een andere statistische functie, zoals Som, Minimum of Maximum of Gemiddelde te selecteren. In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een eenvoudige selectiequery kunt maken en daaraan een totaalrij kunt toevoegen.

Een eenvoudige selectiequery maken

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  Office 2010-lint

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel of tabellen die u wilt gebruiken in de query en klik vervolgens op Sluiten.

  De geselecteerde tabel of tabellen worden weergegeven als vensters in het bovenste gedeelte van de ontwerpfunctie voor query's. In deze afbeelding ziet u een veelvoorkomende tabel in de ontwerpfunctie voor query's:

  Een query met drie velden in het ontwerpraster

 3. Dubbelklik op de tabelvelden die u wilt gebruiken in de query.

  U kunt velden opnemen die beschrijvende gegevens bevatten, zoals namen en beschrijvingen, maar u moet het veld met de waarden die u wilt tellen, opnemen.

  Elk veld wordt weergegeven in een kolom in het queryontwerpraster.

 4. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  De resultaten van de query worden weergegeven in de gegevensbladweergave.

 5. U kunt desgewenst teruggaan naar de ontwerpweergave om de query aan te passen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het documenttabblad van de query en klik op Ontwerpweergave. Vervolgens kunt u de query op de gewenste manier aanpassen door tabelvelden toe te voegen of te verwijderen. Als u een veld wilt verwijderen, selecteert u de kolom in het ontwerpraster en drukt u op Delete.

 6. Sla de query desgewenst op.

Een totaalrij toevoegen

 1. Open de query in de gegevensbladweergave. Als u wilt doen voor een database in de ACCDB-bestandsindeling, met de rechtermuisknop op het documenttabblad voor de query en klik vervolgens op Gegevensbladweergave.

  -of-

  Voor een mdb-bestand opmaken database gemaakt met een oudere versie van Access, klik op het tabblad Start in de groep weergaven op de pijl onder weergave en klik vervolgens op Gegevensbladweergave.

  -of-

  Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de query. Hierdoor wordt de query uitgevoerd en worden de resultaten in een gegevensblad geladen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Totalen.

  Afbeelding van het Access-lint

  Er wordt een nieuwe totaalrij weergegeven onder de laatste rij met gegevens in het gegevensblad.

 3. Klik in de rij Totaal op het veld dat u wilt optellen en selecteer Aantal in de lijst.

Een totaalrij verbergen

 • Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Totalen.

Zie het artikel Kolomtotalen weergeven in een gegevensblad voor meer informatie over het gebruik van een totaalrij.

Naar boven

Gegevens tellen met behulp van een totalenquery

U kunt gegevens tellen met behulp van een totalenquery in plaats van een totaalrij wanneer u bepaalde of alle records wilt tellen die zijn geretourneerd door een query. U kunt bijvoorbeeld het aantal verkooptransacties of het aantal transacties in één plaats tellen.

Normaal gesproken gebruikt u een totalenquery in plaats van een totaalrij wanneer u de resulterende waarde nodig hebt in een ander gedeelte van uw database, zoals een rapport.

Alle records in een query tellen

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  Office 2010-lint

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabellen weergeven op de tabel die u wilt gebruiken in de query en klik vervolgens op Sluiten.

  De tabel wordt weergegeven in een venster in het bovenste gedeelte van de ontwerpfunctie voor query's.

 3. Dubbelklik op de velden die u wilt gebruiken in de query en zorg ervoor dat u het veld dat u wilt tellen, toevoegt. U kunt velden van de meeste gegevenstypen tellen, met uitzondering van velden die complexe, herhalende scalaire gegevens bevatten, zoals een veld met lijsten met meerdere waarden.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Totalen.

  De rij Totaal wordt weergegeven in het ontwerpraster en Groeperen op wordt weergegeven in de rij voor elk veld in de query.

 5. Klik in de rij Totaal op het veld dat u wilt tellen en selecteer Aantal in de resulterende lijst.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  De resultaten van de query worden weergegeven in de gegevensbladweergave.

 7. Sla de query desgewenst op.

Records in een groep of categorie tellen

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  Office 2010-lint

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel of tabellen die u wilt gebruiken in de query en klik vervolgens op Sluiten.

  De tabel of tabellen worden weergegeven in een venster in het bovenste gedeelte van de ontwerpfunctie voor query's.

 3. Dubbelklik op het veld met de categoriegegevens en het veld met de waarden die u wilt tellen. De query kan geen andere beschrijvende velden bevatten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Totalen.

  De rij Totaal wordt weergegeven in het ontwerpraster en Groeperen op wordt weergegeven in de rij voor elk veld in de query.

 5. Klik in de rij Totaal op het veld dat u wilt tellen en selecteer Aantal in de resulterende lijst.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  De resultaten van de query worden weergegeven in de gegevensbladweergave.

 7. Sla de query desgewenst op.

Naar boven

Referentietabel Statistische functies

De volgende tabel bevat de namen en omschrijvingen van de statistische functies die in Access beschikbaar zijn voor gebruik in de totaalrij en in query's. Access bevat meer statistische functies voor query's dan voor de totaalrij. Bovendien kunt u als u met een Access-project werkt (een Access-frontend die is gekoppeld aan een Microsoft SQL Server-database), de grotere set statistische functies uit SQL Server gebruiken. Zie Microsoft SQL Server Books Online (Engelstalig) voor meer informatie over deze set functies.

Functie

Beschrijving

Te gebruiken met gegevenstype(n)

Som

Telt de items in een kolom op. Werkt alleen voor numerieke en valutagegevens.

Getal, Decimaal, Valuta

Gemiddelde

Berekent de gemiddelde waarde van een kolom. De kolom moet gegevens van het type Numeriek, Valuta of Datum/tijd bevatten. De functie negeert null-waarden.

Getal, Decimaal, Valuta, Datum/tijd

Aantal

Telt het aantal items in een kolom.

Alle gegevenstypen, behalve complexe, herhalende scalaire gegevens, zoals een kolom met lijsten met meerdere waarden.

Meer informatie over velden met meerdere waarden vindt u in de artikelen Velden met meerdere waarden gebruiken en Een opzoekveld toevoegen of wijzigen waarin u meerdere waarden kunt opslaan.

Maximum

Geeft het item met de hoogste waarde als resultaat. Voor tekstgegevens is de hoogste waarde de laatste alfabetische waarde, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. De functie negeert null-waarden.

Getal, Decimaal, Valuta, Datum/tijd

Minimum

Geeft het item met de laagste waarde als resultaat. Voor tekstgegevens is de laagste waarde de eerste alfabetische waarde, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. De functie negeert null-waarden.

Getal, Decimaal, Valuta, Datum/tijd

Standaarddeviatie

Meet hoe ver de waarden verspreid liggen ten opzichte van een gemiddelde waarde.

Zie het artikel Kolomtotalen weergeven in een gegevensblad voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

Getal, Decimaal, Valuta

Variantie

Meet de statistische variantie van alle waarden in de kolom. Deze functie kunt u alleen op numerieke gegevens en valuta toepassen. Als de tabel minder dan twee rijen bevat, wordt een null-waarde als resultaat gegeven.

Zie het artikel Kolomtotalen weergeven in een gegevensblad voor meer informatie over variantiefuncties.

Getal, Decimaal, Valuta

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×