Gegevens synchroniseren tussen een SharePoint-hulpmiddel Bestanden en een SharePoint-site in SharePoint Workspace 2010

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Synchronisaties moeten periodiek worden uitgevoerd om de gegevenssets gelijk te houden tussen een SharePoint-hulpmiddel Bestanden en de bijbehorende SharePoint-site. Elke keer dat een synchronisatie wordt gestart, worden alle wijzigingen uitgewisseld die op beide locaties zijn doorgevoerd sinds de laatste synchronisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden zijn die zijn toegevoegd, verwijderd of verplaatst of waarvan de naam is gewijzigd, of bijgewerkte bestandsinhoud.

Er kan slechts één lid van een SharePoint-hulpmiddel Bestanden het lid met de synchronisatiemachtiging zijn. Dit lid is verantwoordelijk voor het regelmatig uitvoeren van synchronisaties. Als u het lid met de synchronisatiemachtiging bent en voor langere tijd niet in staat bent deze taak uit te voeren, moet u de verantwoordelijkheid hiervoor overdragen aan een ander lid. U kunt ook synchronisatie volgens planning inschakelen, zodat synchronisaties automatisch worden uitgevoerd na een opgegeven interval.

Klik op Nu synchroniseren... om een synchronisatie te starten.

Overschakelen tussen handmatige en geplande synchronisatie

Het lid met de synchronisatiemachtiging kan op elk moment overschakelen tussen handmatige en geplande synchronisatie. Als u de huidige synchronisatie-instelling wilt zien, wijst u het Agenda-pictogram in het statusgebied aan. Voorbeeld:

Huidige instelling synchronisatieplanning

Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

  1. Klik op het tabblad Start op Synchroniseren en klik vervolgens op Synchronisatieplanning.

    Tip: U kunt ook op het Agenda-pictogram in het statusgebied klikken.

  2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

Bepalen wanneer er niet-gesynchroniseerde wijzigingen zijn aangebracht

In het statusgebied van het SharePoint-hulpmiddel bestanden wordt de huidige synchronisatiestatus weergegeven, maar alleen voor het huidige lid met de synchronisatiemachtiging.

Statusbericht

Betekenis

Alle SharePoint Workspace-bestanden zijn gesynchroniseerd.

Er zijn geen wijzigingen in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden die naar de SharePoint-documentbibliotheek moeten worden verzonden. Mogelijk zijn er echter wel wijzigingen in de SharePoint-bibliotheek die bij de volgende synchronisatie naar SharePoint Workspace moeten worden verzonden. Klik op de koppeling Voorbeeld om te zien of er wijzigingen in behandeling zijn in de SharePoint-bibliotheek.

Alle SharePoint Workspace-bestanden zijn gesynchroniseerd. Synchronisatiefouten.

Hoewel dit maar zelden voorkomt, kan het gebeuren dat alle bestanden zijn gesynchroniseerd maar dat er synchronisatiefouten zijn. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende regels gelden voor bestandstypen die zijn toegestaan in een SharePoint-hulpmiddel bestanden en op de SharePoint-site. Een bestand dat is toegevoegd aan de SharePoint-bibliotheek is dan mogelijk niet toegestaan in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden.

Dit hulpmiddel bevat niet-gesynchroniseerde wijzigingen.

Er zijn een of meer wijzigingen in behandeling in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden die bij de volgende synchronisatie naar de SharePoint-bibliotheek moeten worden verzonden. Klik op de koppeling Voorbeeld om een overzicht te zien van de wijzigingen in behandeling, inclusief de wijzigingen die in behandeling zijn in de SharePoint-bibliotheek.

Dit hulpmiddel bevat niet-gesynchroniseerde wijzigingen. Synchronisatiefouten.

Deze status is gewoonlijk het gevolg van bestandsconflicten tussen het SharePoint-hulpmiddel Bestanden en de SharePoint-site die optreden tijdens een synchronisatie. Klik op de koppeling Synchronisatiefouten om de fouten weer te geven en acties te ondernemen om deze conflicten en andere problemen op te lossen.

Een voorbeeld weergeven van synchronisatie-updates

Wanneer het lid met de synchronisatiemachtiging een synchronisatie start, wordt het venster Synchronisatievoorbeeld geopend, waarin alle updates in behandeling worden weergegeven. In het venster Synchronisatievoorbeeld worden ook eventuele wijzigingen in behandeling vermeld die een bestandsconflict opleveren. Voor synchronisatiefouten die een bestandsconflict aangeven, verdient het aanbeveling stappen te ondernemen om deze fouten op te lossen voordat u doorgaat met de synchronisatie.

Opmerking: U kunt doorgaan met de synchronisatie zonder eerst de conflicten op te lossen. Als u dit doet, wordt een koppeling Synchronisatiefouten weergegeven. U kunt op deze koppeling klikken om het dialoogvenster Synchronisatiefouten te openen, waarin een lijst met de conflicten wordt weergegeven. Dit dialoogvenster bevat echter geen functies voor het automatisch oplossen van conflicten die zijn aangetroffen in het venster Synchronisatievoorbeeld. U moet dus handmatig stappen ondernemen om alle conflicten op te lossen.

Synchronisatiefouten oplossen

Ga als volgt te werk om synchronisatiefouten op te lossen die in het venster Synchronisatievoorbeeld worden vermeld:

  1. Selecteer een vermelding die een conflict aangeeft.

    In het onderste deel van het dialoogvenster wordt informatie gegeven over de oorzaak van het conflict.

  2. Klik op Oplossen... om het dialoogvenster Conflict oplossen te openen.

  3. Selecteer de wijzigingen aan het bestand of de map die u wilt behouden (de versie van het SharePoint-hulpmiddel Bestanden of de versie op de SharePoint-site) en klik op OK.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×