Gegevens sorteren in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het sorteren van gegevens vormt een integraal deel van een gegevensanalyse. Zo kunt u een lijst met namen alfabetisch ordenen of een lijst samenstellen waarin de voorraadniveaus van producten van hoog naar laag worden gesorteerd. Door het sorteren van gegevens krijgt u meer inzicht in de gegevens, kunt u deze ordenen en bepaalde gegevens opzoeken, waardoor u uiteindelijk effectievere beslissingen kunt nemen.

Opmerking: Als u wilt de hoogste of laagste waarden zoeken in een kolom, zoals de bovenste 10 cijfers of 5 laagste verkoopbedragen, kunt u een filter gebruiken. Zie de gegevens filteren in Excel Servicesvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Tekst sorteren

Getallen sorteren

Datums of tijden sorteren

Meer informatie over standaardsorteervolgorden

Tekst sorteren

Opmerking: Als de auteur van een werkmap gegevens wil sorteren, moet deze eerst de Microsoft Office Excel-werkmap opslaan met gesorteerde gegevens. Ook moet een filter zijn toegepast. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Oplopend sorteren als u in oplopende alfanumerieke volgorde wilt sorteren.

  • Klik op Aflopend sorteren als u in aflopende alfanumerieke volgorde wilt sorteren.

Opmerking: Sorteren is hoofdlettergevoelig. U kunt niet sorteren op hoofdletters of kleine letters.

Probleem: De gegevens worden niet gesorteerd zoals verwacht

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Als de kolom die u wilt sorteren getallen bevat die als getallen zijn opgeslagen en getallen die als tekst zijn opgeslagen, worden de getallen die als getallen zijn opgeslagen als eerste gesorteerd. In dit geval moet de auteur van de werkmap alle waarden als tekst opmaken voordat hij de werkmap opslaat.

 • In sommige gevallen kunnen gegevens die uit een andere toepassing zijn geïmporteerd voorloopspaties bevatten. De auteur van de werkmap moet de voorloopspaties verwijderen voordat hij de werkmap opslaat.

Zie de help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

Naar boven

Getallen sorteren

Opmerking: Als de auteur van een werkmap gegevens wil sorteren, moet deze eerst de Excel-werkmap opslaan met gesorteerde gegevens. Ook moet een AutoFilter zijn toegepast. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met numerieke gegevens.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u getallen van hoog naar laag wilt sorteren, klikt u op Oplopend sorteren.

  • Als u getallen van laag naar hoog wilt sorteren, klikt u op Aflopend sorteren.

Probleem: De gegevens worden niet gesorteerd zoals verwacht

De kolom bevat mogelijk getallen die niet als getallen zijn opgeslagen, maar als tekst. Zo worden negatieve getallen die uit sommige boekhoudsystemen worden geïmporteerd of getallen met een voorloop-apostrof ('), als tekst opgeslagen. De auteur van een werkmap moet zorgen dat alle getallen die als tekst zijn opgeslagen naar getallen worden geconverteerd. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

Naar boven

Datums of tijden sorteren

Opmerking: Als de auteur van een werkmap gegevens wil sorteren, moet deze eerst de Excel-werkmap opslaan met gesorteerde gegevens. Ook moet een AutoFilter zijn toegepast. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met datums of tijden.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Oplopend sorteren als u van een vroege naar een late datum of tijd wilt sorteren.

  • Klik op Aflopend sorteren als u van een late naar een vroege datum of tijd wilt sorteren.

Probleem: De gegevens worden niet gesorteerd zoals verwacht

De kolom bevat mogelijk datums of tijden die niet als datums of tijden zijn opgeslagen, maar als tekst. Datums en tijdens kunnen in Excel Services alleen juist worden gesorteerd als alle datums en tijden in een kolom als seriële getallen voor datums en tijden zijn opgeslagen, en niet als tekst. De auteur van een werkmap moet zorgen dat alle datums en tijden die als tekst zijn opgeslagen, naar datums en tijden worden geconverteerd voordat hij de werkmap opslaat. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

Naar boven

Meer informatie over standaardsorteervolgorden

Excel Services gebruikt in oplopende volgorde te sorteren, de volgende volgorde. In aflopende volgorde te sorteren, wordt deze sorteervolgorde omgekeerd.

Waarde

Opmerking

Getallen   

Getallen worden gesorteerd van het laagste negatieve getal naar het hoogste positieve getal.

Datums    

Datums worden gesorteerd van de vroegste datum naar de laatste datum.

Tekst   

Alfanumerieke tekst wordt gesorteerd van links naar rechts per teken. Bijvoorbeeld als een cel bevat de tekst 'A100', plaatst Excel Services de cel na een cel met de tekst 'A1' en vóór een cel met de tekst "A11."

Tekst, en tekst met getallen die als tekst zijn opgeslagen, wordt in deze volgorde gesorteerd:

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' (spatie) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Apostrofs (') en afbreekstreepjes (-) worden genegeerd, op één uitzondering na: als twee tekenreeksen gelijk zijn met uitzondering van een afbreekstreepje, wordt de tekst met het afbreekstreepje als laatste weergegeven.

Opmerking: Als u de standaardsorteervolgorde via het dialoogvenster Sorteeropties in Microsoft Office Excel 2007 in hoofdlettergevoelig hebt gewijzigd, is de volgorde voor alfabetische tekens als volgt: a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z

Logisch    

Van de logische waarden komt de waarde ONWAAR voor de waarde WAAR te staan.

Fout   

Alle foutwaarden, zoals #GETAL! en #VERW!, zijn gelijk.

Lege cellen   

Bij zowel oplopend als aflopend sorteren worden lege cellen altijd als laatste geplaatst.

Opmerking: Een lege cel is een cel zonder inhoud en is niet hetzelfde als een cel met een of meer spaties.

Opmerking: De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Bij het sorteren wordt in Excel Services uitgegaan van de landinstelling van de server, die kan afwijken van de landinstelling van de computer. Raadpleeg uw beheerder of de Help bij Centraal beheer van Microsoft Office SharePoint Server voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×