Gegevens ophalen uit Analysis Services

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Analysis Services biedt dimensionale gegevens die zeer geschikt zijn voor gegevensverkenning in draaitabellen en Power View-rapporten. U kunt u Analysis Services-gegevens ophalen uit:

 • OLAP-kubussen op een multidimensionale Analysis Services-server

 • Een tabellair model op een Analysis Services-server

 • Excel-werkmappen in SharePoint 2010 of hoger, als de werkmap een gegevensmodel bevat.

U kunt gegevens analyseren uit een externe Analysis Services-gegevensbron met een onlineverbinding. Wanneer u een rapport draait, segmenteert en filtert, worden de aangevraagde gegevens door Excel opgevraagd bij Analysis Services. Als u gegevens op deze manier wilt analyseren, hebt u een onlineverbinding met de gegevensbron nodig.

U kunt ook offline werken. U kunt offline werken door gegevens te importeren in uw werkmap, zodat gegevens- en rapportvisualisaties onafhankelijk en volledig overdraagbaar zijn in één bestand. Als u gegevens importeert, gelden hier nieuwe vereisten voor, waaronder de invoegtoepassing Power Pivot, enige kennis van MDX en voldoende schijfruimte voor het opslaan van grotere werkmappen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u gegevens uit verschillende Analysis Services-gegevensbronnen kunt importeren.

Excel-werkmappen die u in SharePoint of Office 365 opslaat zijn onderhevig aan een maximale bestandsgrootte. Met de wizard tabel importeren in de invoegtoepassing Power Pivot , kunt u selectief tabellen, kolommen en rijen aan de totale bestandsgrootte verkleinen importeren. Als uw werkmap te groot is om weer te geven in Excel Online is, kunt u deze in Excel openen in plaats daarvan.

In Office 365 kunt u geen gegevens vernieuwen op basis van externe gegevensbronnen, inclusief Analysis Services-oplossingen die worden uitgevoerd op servers in een netwerk. Als u onder andere vernieuwbare gegevens nodig hebt, kiest u SharePoint of gebruikt u een netwerk-bestandsshare.

In dit artikel

Vereisten

Verbinding maken met een kubus, tabellair model of Power Pivot-gegevensmodel

Gegevens uit een kubus importeren

Gegevens importeren vanuit een tabellair model

Gegevens importeren uit een werkmapgegevensmodel in SharePoint

Gegevens uit een externe Analysis Services-database vernieuwen

Vereisten

Analysis Services-kubussen moeten versie SQL Server 2005 of hoger.

Analysis Services-databases tabellaire model zijn alleen beschikbaar in SQL Server 2012 of later.

U moet weten hoe u verbinding kunt maken met een Analysis Services-database. Vraag de beheerder van de Analysis Services-database om de server- en databasenamen en de te gebruiken referenties.

Als u gegevens wilt importeren in een gegevensmodel, moet u beschikken over de invoegtoepassing Power Pivot, die wordt geleverd bij Office Professional Plus. U moet mogelijk ook weten hoe u een MDX-query schrijft waarmee de gegevens worden opgehaald die u wilt gebruiken. Een alternatief voor het schrijven van een MDX-query is onder andere het gebruik van een opbouwfunctie voor query's om te kiezen welke meetwaarden, dimensiekenmerken en hiërarchieën u wilt analyseren.

Als u interactief verbinding wilt maken met een draaitabel of draaigrafiek via Excel, hebt u geen kennis van MDX nodig. Excel maakt verbinding met een hele OLAP-kubus of een tabellair model.

De bestanden zijn groter dan u mogelijk bent gewend. Ter vergelijking: een werkmap met een gegevensverbinding kan gemakkelijk kleiner zijn dan 100 kB, terwijl dezelfde werkmap met geïmporteerde gegevens tien keer groter kan zijn. Als schijfruimte een probleem is, moet u ruimte maken voor grotere bestanden.

Power Pivot -werkmappen die u als bron voor de gegevens gebruikt kunnen worden gepubliceerd naar SharePoint 2010 of hoger. De SharePoint-site moet worden uitgevoerd op een andere computer dan de tabel die u gebruikt om een rapport te maken. U moet machtigingen weergeven op de SharePoint-site aan rapport voor werkmappen in SharePoint.

Verbinding maken met een kubus, tabellair model of Power Pivot-gegevensmodel

De gemakkelijkste manier om gegevens te analyseren in een Analysis Services-kubus of -model is door een verbinding met een externe database in te stellen. De draaitabel of het rapport heeft een live verbinding met de gegevensbron. Elke keer dat u een veld naar een gebied Waarden, Rijen, Kolommen of Filter van een veldenlijst sleept, wordt in Excel een query gemaakt en wordt deze naar Analysis Services verzonden.

Het hebben van een live verbinding met de gegevens die u analyseert, heeft voordelen. U kunt een vrije analyse uitvoeren. Als u een veld toevoegt aan een draaitabel of rapport, worden de aangevraagde gegevens meteen verzonden door Analysis Services. Een veldenlijst die is verbonden met Analysis Services, bevat alle objecten in een kubus of model, zodat u geen MDX hoeft te schrijven om de gewenste gegevens op te halen.

Een van de nadelen is de afhankelijkheid van een serververbinding. Als de server uitvalt of als u offline wilt werken, stopt de gegevensinteractie volledig.

Naar boven

Gegevens uit een kubus importeren

Gegevens die zich in een SQL Server Analysis Services-database bevinden, kunnen worden gekopieerd naar een gegevensmodel in Excel. U kunt een dimensie gedeeltelijk of geheel extraheren of segmenten en aggregaties uit de kubus ophalen, zoals het verkooptotaal, maand voor maand, voor het huidige jaar.

In de volgende procedure ziet u hoe u de invoegtoepassing en MDX kunt gebruiken om een subset met gegevens uit een traditionele kubus in een Analysis Service-exemplaar op te halen. MDX wordt altijd gebruikt bij het bouwen van een query met de invoegtoepassing Power Pivot.

In deze procedure wordt de voorbeelddatabase Adventure Works DW Multidimensional 2012 gebruikt om uit te leggen hoe u een subset van een kubus importeert. Als u toegang hebt tot een Analysis Services-server met de voorbeelddatabase Adventure Works DW Multidimensional 2012 volgt u onderstaande stappen als u wilt leren hoe u gegevens uit Analysis Services importeert.

 1. Klik in het venster Power Pivot op Externe gegevens ophalen > Uit database > Uit Analysis Services of Power Pivot.

 2. Typ in Verbinding maken met Microsoft SQL Server Analysis Services bij Server of bestandsnaam de naam van de computer waarop Analysis Services wordt uitgevoerd.

 3. Klik op de pijl omlaag aan de rechterkant van de lijst Databasenaam en selecteer een Analysis Services-database. Als u bijvoorbeeld toegang hebt tot de voorbeelddatabase Adventure Works DW Multidimensional 2012, selecteert u Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Klik op Verbinding testen om te controleren of de Analysis Services-server beschikbaar is.

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik op de pagina Een MDX-query opgeven op Ontwerpen om de MDX-queryontwerpfunctie te openen.

  Tijdens deze stap sleept u alle metingen, dimensiekenmerken, hiërarchieën en berekende leden die u wilt importeren naar het grote queryontwerpgebied.

  Kies minimaal één meetwaarde en een of meer dimensies.

  Als u een bestaande MDX-instructie wilt gebruiken, plakt u de instructie in het tekstvak en klikt u op Valideren om te controleren of de instructie werkt. Zie Ontwerpfunctie voor MDX-query's in Analysis Services (Power Pivot) voor meer informatie over het gebruik van de ontwerpfunctie.

  Gebruik de Adventure Works-voorbeeldkubus en voer de volgende stappen uit:

  1. In het deelvenster Metagegevens vouwt u Metingen uit en vouwt u Sales Summary uit.

  2. Sleep Average Sales Amount naar het grote ontwerpdeelvenster.

  3. In het deelvenster Metagegevens vouwt u de dimensie Product uit.

  4. Sleep Product Categories naar de linkerkant van Average Sales Amount in het grote ontwerpgebied.

  5. In het deelvenster Metagegevens vouwt u de dimensie Date uit en vouwt u Calendar uit.

  6. Sleep Date.Calendar Year naar de linkerkant van Category in het grote ontwerpgebied.

  7. U kunt optioneel een filter toevoegen om een subset van de gegevens te importeren. In het deelvenster rechtsboven in de ontwerpfunctie, bij Dimensie, sleept u Date in het dimensieveld. In Hiërarchie selecteert u Date.Calendar Year, voor Operator selecteert u Niet gelijk en voor Filterexpressie klikt u op de pijl-omlaag en selecteert u CY 2009 en CY 2010.

   Hiermee wordt een filter op de kubus gemaakt zodat de waarden van 2009 worden uitgesloten.

 7. Klik op OK en controleer de MDX-query die met de queryontwerpfunctie is gemaakt.

 8. Typ een beschrijvende naam voor de gegevensset. Deze naam wordt gebruikt als de tabelnaam in het gegevensmodel. Als u geen nieuwe naam toewijst, worden de queryresultaten standaard opgeslagen in een nieuwe tabel genaamd Query.

 9. Klik op Voltooien.

 10. Klik op Sluiten nadat de gegevens zijn geladen.

Alle gegevens die u importeert uit een kubusdatabase, worden afgevlakt. In het model worden de gegevens weergegeven als één tabel met alle kolommen die u in de query hebt opgegeven. Wanneer u via een query meetwaarden met meerdere dimensies ophaalt, wordt elke dimensie bij de gegevensimport in een aparte kolom geplaatst.

Nadat u de gegevens in het gegevensmodel hebt geïmporteerd, kunt u het beste het gegevenstype controleren van kolommen met numerieke of financiële gegevens. Als in Power Pivot lege waarden worden gevonden in een kolom, wordt het gegevenstype gewijzigd in Tekst. U kunt het gegevenstype controleren en wijzigen door elke kolom te selecteren en de optie Gegevenstype te bekijken in de groep Opmaak op het lint. U kunt de optie Gegevenstype gebruiken om het gegevenstype te corrigeren als numerieke of financiële gegevens aan het verkeerde type zijn toegewezen.

Als u de gegevens in een draaitabel wilt gebruiken, gaat u terug naar Excel:

 1. Klik op Invoegen > Tabel > Draaitabel.

 2. Klik op Een externe gegevensbron gebruiken en klik op Verbindingen kiezen.

 3. Klik op Tabellen.

 4. Selecteer de tabel die u net hebt geïmporteerd bij Dit werkmapgegevensmodel.

Naar boven

Gegevens importeren vanuit een tabellair model

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u gegevens kunt importeren met de tabellaire voorbeelddatabase als voorbeeld. Als u de procedure wilt volgen, kunt u het voorbeeld, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, gebruiken op een tabellaire Analysis Services-server.

 1. Controleer of de tabellaire database minimaal één meetwaarde bevat. Het importeren mislukt als de database geen meetwaarden bevat. De voorbeeldoplossing bevat al meetwaarden.

 2. Klik in het venster Power Pivot op Externe gegevens ophalen > Uit database > Uit Analysis Services of Power Pivot.

 3. Typ in Verbinding maken met Microsoft SQL Server Analysis Services bij Server of bestandsnaam de naam van de computer waarop Analysis Services wordt uitgevoerd.

 4. Klik op de pijl-omlaag rechts van de lijst Databasenaam en selecteer een Analysis Services-database. Als u bijvoorbeeld toegang hebt tot de voorbeelddatabase AW Internet Sales Tabular Model, selecteert u Adventure Works Tabular Model SQL 2012.

 5. Klik op Verbinding testen om te controleren of de Analysis Services-server beschikbaar is.

 6. Klik op Volgende.

 7. Klik op de pagina Een MDX-query opgeven op Ontwerpen om de MDX-queryontwerpfunctie te openen.

  Tijdens deze stap sleept u alle meetwaarden, kolommen en hiërarchieën die u wilt importeren, naar het grote queryontwerpgebied.

  Als u een bestaande MDX-instructie wilt gebruiken, plakt u de instructie in het tekstvak en klikt u op Valideren om te controleren of de instructie werkt. Zie Ontwerpfunctie voor MDX-query's in Analysis Services (Power Pivot) voor meer informatie over de ontwerpfunctie.

  Gebruik voor deze procedure het voorbeeldmodel en voer de volgende handelingen uit:

  1. In het deelvenster Metagegevens vouwt u Meetwaarden uit en vouwt u Internet Sales uit.

  2. Sleep Internet Total Sales naar het grote ontwerpdeelvenster.

  3. Vouw de tabel Product uit.

  4. Schuif naar de onderkant van de lijst en sleep Category naar de linkerkant van Internet Total Sales in het grote ontwerpgebied. Dit is een hiërarchie, dus worden alle velden in de hiërarchie geretourneerd.

  5. Vouw de tabel Date uit.

  6. Sleep Calendar Year naar de linkerkant van Category in het grote ontwerpgebied.

  7. Vouw Sales Territory uit.

  8. Sleep Sales Territory Region naar het filtergebied boven in de ontwerpfunctie. Selecteer Australia bij Filterexpressie.

   MDX-query voor tabellaire voorbeelddatabase

 8. Klik op OK en controleer de MDX-query die met de queryontwerpfunctie is gemaakt.

 9. Typ een beschrijvende naam voor de gegevensset. Deze naam wordt gebruikt als de tabelnaam in het gegevensmodel. Als u geen nieuwe naam toewijst, worden de queryresultaten standaard opgeslagen in een nieuwe tabel genaamd Query.

 10. Klik op Voltooien.

 11. Klik op Sluiten nadat de gegevens zijn geladen.

Nadat u de gegevens in het gegevensmodel hebt geïmporteerd, kunt u het beste het gegevenstype controleren van kolommen met numerieke of financiële gegevens. Als in Power Pivot lege waarden worden gevonden in een kolom, wordt het gegevenstype gewijzigd in Tekst. U kunt het gegevenstype controleren en wijzigen door elke kolom te selecteren en de optie Gegevenstype te bekijken in de groep Opmaak op het lint. U kunt de optie Gegevenstype gebruiken om het gegevenstype te corrigeren als numerieke of financiële gegevens aan het verkeerde type zijn toegewezen.

Als u de gegevens in een draaitabel wilt gebruiken, gaat u terug naar Excel:

 1. Klik op Invoegen > Tabel > Draaitabel.

 2. Klik op Een externe gegevensbron gebruiken en klik op Verbindingen kiezen.

 3. Klik op Tabellen.

 4. Selecteer de tabel die u net hebt geïmporteerd bij Dit werkmapgegevensmodel.

Naar boven

Gegevens importeren uit een werkmapgegevensmodel in SharePoint

SharePoint mogelijk extra software om de gegevens te laden. Als u SharePoint 2010 gebruikt, moet u Power Pivot voor SharePoint 2010. SharePoint 2013 of hoger bevat daarentegen ingebouwde mogelijkheid voor het laden en query's uitvoeren van een gegevensmodel. Als u SharePoint gebruikt, vraagt u uw SharePoint-beheerder of Excel Services is ingeschakeld en geconfigureerd voor BI werkbelasting.

 1. Klik in het venster Power Pivot op Externe gegevens ophalen > Uit database > Uit Analysis Services of Power Pivot.

 2. Typ in Verbinding maken met Microsoft SQL Server Analysis Services, bij Beschrijvende verbindingsnaam, een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding. Als u beschrijvende namen voor de verbinding gebruikt, kan dit u helpen herinneren hoe de verbinding is gebruikt.

 3. Typ in Server- of bestandsnaam het URL-adres van het gepubliceerde .xlsx-bestand, bijvoorbeeld http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Opmerking: U kunt geen lokale Excel-werkmap gebruiken als gegevensbron. De werkmap moet naar een SharePoint-site zijn gepubliceerd.

 4. Klik op Verbinding testen om te controleren of de werkmap beschikbaar is op SharePoint.

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik op Ontwerpen.

 7. Maak de query door metingen, dimensiekenmerken of hiërarchieën naar het grote ontwerpgebied te slepen. Gebruik desgewenst het filterdeelvenster in de rechterbovenhoek om een subset met gegevens voor de import te selecteren.

 8. Klik op OK.

 9. Klik op Valideren.

 10. Klik op Voltooien.

De Power Pivot-gegevens worden gekopieerd naar het gegevensmodel en in een gecomprimeerde indeling opgeslagen. Nadat de gegevens zijn geïmporteerd, wordt de verbinding met de werkmap gesloten. Als u opnieuw een query wilt uitvoeren op de oorspronkelijke gegevens, kunt u de werkmap in Excel vernieuwen.

Naar boven

Gegevens uit een externe Analysis Services-database vernieuwen

Klik in Excel op Gegevens > Verbindingen > Alles vernieuwen om opnieuw verbinding te maken met een Analysis Services-database en de gegevens in uw werkmap te vernieuwen.

Met vernieuwen worden afzonderlijke cellen bijgewerkt en rijen toegevoegd die sinds de laatste import in de externe database werden in de externe database werden binnengehaald. Alleen rijen en bestaande kolommen worden vernieuwd; als u een nieuwe kolom aan het model wilt toevoegen, moet u deze importeren met behulp van de stappen die we eerder in dit artikel aangaven.

Met vernieuwen wordt de query die is gebruikt om de gegevens te importeren, opnieuw uitgevoerd. Als de gegevensbron zich niet meer op dezelfde plaats bevindt of als tabellen of kolommen zijn verwijderd of de naam ervan is gewijzigd, mislukt het vernieuwen, maar hebt u nog wel de gegevens die u eerder hebt geïmporteerd. Als u wilt bekijken welke query is gebruikt bij het vernieuwen van de gegevens, klikt u op Power Pivot > Beheren om het Power Pivot-venster te openen. Klik op Ontwerpen > Tabeleigenschappen om de query te bekijken.

In Analysis Services wordt uw Windows-gebruikersaccount gebruikt om gegevens uit de databases te lezen. Voordat u gegevens kunt importeren, moet een databasebeheerder leesmachtigingen voor de database verlenen aan uw Windows-gebruikersaccount. Deze machtigingen worden ook gebruikt om gegevens te vernieuwen. Als andere personen de gegevens willen vernieuwen, moet zij ook over leesmachtigingen voor de database beschikken.

Weten dat de hoe u uw werkmap delen wordt bepaalt of het vernieuwen van gegevens kan zich voordoen. In Office 365, kunt u gegevens in een werkmap die is opgeslagen in Office 365 niet vernieuwen. In SharePoint Server 2013 of hoger gebruikt, kunt u zonder toezicht gegevens vernieuwen op de server plannen, maar die Power Pivot doet, moeten voor SharePoint is geïnstalleerd en geconfigureerd in uw SharePoint-omgeving. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder om na te gaan of geplande gegevensvernieuwing beschikbaar is.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×