Gegevens ophalen met behulp van de Power Pivot-invoegtoepassing

In veel gevallen is het importeren van relationele gegevens met de Power Pivot-invoegtoepassing sneller en efficiënter dan met een eenvoudige importbewerking in Excel.

In het algemeen kunt u het volgende eenvoudig doen:

 1. Neem contact op met een databasebeheerder voor informatie over de databaseverbinding en om te verifiëren of u een vergunning hebt de gegevens te bekijken.

 2. Als de gegevens relationeel of dimensionaal zijn, klikt u in het Power Pivot op start Power Pivot >uit database.

U kunt ook gegevens importeren uit andere gegevensbronnen:

 • Klik op startMicrosoft Azurevan gegevens service als de gegevens afkomstig zijn van Microsoft Azure Marketplace of een OData-gegevensfeed.

 • Klik op start > externe gegevens > uit andere bronnen die u kunt kiezen uit de hele lijst met gegevensbronnen.

Kies op de pagina Kies hoe u de gegevens wilt importeren of u alle gegevens in de gegevensbron wilt opnemen of de gegevens wilt filteren. Kies tabellen en weergaven in een lijst of schrijf een query om de gegevens te importeren die u wilt importeren.

De voordelen van een Power Pivot import omvatten de mogelijkheid om het volgende te doen:

 • U kunt overbodige gegevens uitfilteren en alleen een subset importeren.

 • U kunt de naam van tabellen en kolommen wijzigen als u gegevens importeert.

 • U kunt ze in een vooraf gedefinieerde query plakken om de gegevens die worden geretourneerd te selecteren.

 • OLE DB-providers zijn soms sneller als u veel gegevens moet verwerken. Probeer eerst de OLE DB-provider wanneer u een keuze moet maken tussen verschillende providers voor dezelfde gegevensbron.

 • Als u tabellen importeert uit relationele databases, bespaart u meerdere stappen, omdat tijdens het importeren externe-sleutelrelaties worden gebruikt om relaties te maken tussen werkbladen in het Power Pivot-venster.

 • U kunt ook enkele stappen overslaan door meerdere tabellen te importeren en daarna de tabellen die u niet nodig hebt te verwijderen. Als u tabellen een voor een importeert, moet u misschien toch nog handmatig relaties tussen de tabellen maken.

 • Kolommen met vergelijkbare gegevens in verschillende gegevensbronnen vormen de basis voor het maken van relaties binnen hetPower Pivot -venster. Wanneer u heterogene gegevensbronnen gebruikt, kiest u tabellen die kolommen bevatten die aan tabellen in andere gegevensbronnen kunnen worden toegewezen die identieke of vergelijkbare gegevens bevatten.

 • Als u het vernieuwen van gegevens wilt ondersteunen voor een werkmap die u naar SharePoint publiceert, kiest u gegevensbronnen die voor zowel werkstations als servers even toegankelijk zijn. Nadat u de werkmap hebt gepubliceerd, kunt u een schema opstellen voor het vernieuwen van gegevens om de informatie in de werkmap automatisch bij te werken. Het vernieuwen van gegevens is mogelijk als u gegevensbronnen gebruikt die op netwerkservers beschikbaar zijn.

Klik in Excel op Gegevens > Verbindingen > Alles vernieuwen om opnieuw verbinding te maken met een database en de gegevens in uw werkmap te vernieuwen.

Vernieuwen maakt de afzonderlijke cellen bij en voegt rijen toe die zijn bijgewerkt in de externe database sinds de tijd van de laatste importbewerking. Alleen nieuwe rijen en bestaande kolommen worden vernieuwd. Als u een nieuwe kolom aan het model wilt toevoegen, moet u deze importeren met behulp van de bovenstaande stappen.

Als u de gegevens importeert, wordt de query vernieuwd. Als de gegevensbron niet meer op dezelfde locatie staat, of als tabellen of kolommen worden verwijderd of de naam ervan wordt gewijzigd, mislukt het vernieuwen. Natuurlijk houdt u de gegevens die u eerder hebt geïmporteerd wel over. Als u wilt bekijken welke query is gebruikt bij het vernieuwen van de gegevens, klikt u op Power Pivot > Beheren om het Power Pivot-venster te openen. Klik op Ontwerpen > Tabeleigenschappen om de query te bekijken.

Normaalgesproken moet u de gegevens vernieuwen. Als u de werkmap deelt met personen die ook de gegevens willen vernieuwen, zijn ze minimaal de machtigingen voor alleen-lezen voor de database nodig.

De methode waarmee u uw werkmap deelt, bepaalt of het vernieuwen van gegevens kan plaatsvinden. Voor Office 365 kunt u geen gegevens vernieuwen in een werkmap die is opgeslagen in Office 365. In SharePoint Server 2013 kunt u het vernieuwen van gegevens op de server plannen, maar u moet Power Pivot voor SharePoint 2013 zijn geïnstalleerd en geconfigureerd in uw SharePoint-omgeving. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder om te zien of een gepland vernieuwen van gegevens beschikbaar is.

U kunt gegevens importeren uit een van de vele gegevensbronnen die worden vermeld in de onderstaande tabel.

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 installeert de providers niet voor elke gegevensbron. Hoewel sommige providers al op uw computer bestaan, moet u mogelijk de gewenste provider downloaden en installeren.

U kunt ook een koppeling met tabellen in Excel maken en gegevens kopiëren en plakken uit toepassingen zoals Excel en Word die een HTML-indeling gebruiken voor het Klembord. Zie Gegevens toevoegen met gekoppelde Excel-tabellen en Gegevens kopiëren en in Power Pivot plakken voor meer informatie.

Houd rekening met het volgende in verband met gegevensproviders:

 • U kunt ook de OLE DB-provider voor ODBC gebruiken.

 • In sommige gevallen kunt u met de MSDAORA OLE DB-provider verbindingsfouten opleveren, met name met nieuwere versies van Oracle. Gebruik in dat geval een van de andere vermelde providers voor Oracle.

Bron

Versies

Bestandstype

Diensten

Access-databases

Microsoft Access 2003 of hoger.

.ACCDB of .MDB

ACE 14 OLE DB-provider

Relationele SQL Server-databases

Microsoft SQL Server 2005 of hoger; Microsoft Azure SQL-database

(niet van toepassing)

OLE DB-provider voor SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB-provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor SQL-client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 of later

(niet van toepassing)

OLE DB provider voor SQL Server PDW

Relationele Oracle-databases

Oracle 9i, 10g, 11g.

(niet van toepassing)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor Oracle-client

.NET Framework Data Provider voor SQL Server

MSDAORA OLE DB (provider 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Relationele Teradata-databases

Teradata V2R6, V12

(niet van toepassing)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net-gegevensprovider voor Teradata

Relationele Informix-databases

(niet van toepassing)

Informix OLE DB-provider

Relationele IBM DB2-databases

8.1

(niet van toepassing)

DB2OLEDB

Relationele Sybase-databases

(niet van toepassing)

Sybase OLE DB-provider

Andere relationele databases

(niet van toepassing)

(niet van toepassing)

OLE DB-provider of ODBC-stuurprogramma

Tekstbestanden
Verbinding maken met een plat bestand

(niet van toepassing)

.TXT, .TAB, .CSV

ACE 14 OLE DB-provider voor Microsoft Access

Microsoft Excel-bestanden

Excel 97-2003 of hoger

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot-werkmap
Gegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 of later

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ASOLEDB 10.5

(alleen voor gebruik met Power Pivot-werkmappen die zijn gepubliceerd naar SharePoint-farms met Power Pivot voor SharePoint)

Analysis Services-
kubusgegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 of later

(niet van toepassing)

ASOLEDB 10

Gegevensfeeds
Gegevens importeren uit een gegevensfeed

(wordt gebruikt om gegevens te importeren uit Reporting Services-rapporten, Atom-servicedocumenten en afzonderlijke gegevensfeeds)

Atom 1.0-indeling

Elke database of elk document dat wordt weergegeven als een Windows Communication Foundation (WCF)-gegevensservice (voorheen ADO.NET-gegevensservices).

.ATOMSVC voor een servicedocument waarin een of meer feeds worden gedefinieerd

.ATOM voor een Atom-webfeeddocument

Microsoft-gegevensfeedprovider voor Power Pivot

.NET Framework-gegevensprovider voor gegevensfeeds voor Power Pivot

Reporting Services-rapporten
Gegevens uit een Reporting Services-rapport importeren

Microsoft SQL Server 2005 of later

.RDL

Office Database Connection-bestanden

.odc

Gepubliceerde server documenten, zoals Access-databases die al zijn gepubliceerd naar SharePoint, kunnen niet worden geïmporteerd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×