Gegevens ophalen met behulp van de Power Pivot-invoegtoepassing

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het importeren van relationele gegevens met de Power Pivot-invoegtoepassing is vaak sneller en efficiënter dan importeren in Excel.

 1. Neem contact op met een databasebeheerder voor informatie over de databaseverbinding en om te verifiëren of u een vergunning hebt de gegevens te bekijken.

 2. Klik in Power Pivot op Start > Externe gegevens ophalen > Uit database als de gegevens relationeel of dimensionaal zijn.

Importeer deze anders uit andere gegevensbronnen:

 • Klik op Start > Uit gegevensservice als de gegevens is uit Microsoft Azure Marketplace of een OData-feed.

 • Klik op Start > Externe gegevens ophalen > Uit een andere bron om een keuze te maken uit de volledige lijst met ondersteunde gegevensbronnen.

Kies op de pagina Kiezen hoe u de gegevens wilt importeren of u alle gegevens in de gegevensbron wilt gebruiken of dat u de gegevens filtert. Dat filteren kunt u doen door tabellen en weergaven te selecteren uit een lijst of een query te schrijven waarmee u aangeeft welke gegevens u wilt importeren.

Als u gegevens importeert via Power Pivot, heeft dit de volgende voordelen:

 • U kunt overbodige gegevens uitfilteren en alleen een subset importeren.

 • U kunt de naam van tabellen en kolommen wijzigen als u gegevens importeert.

 • U kunt ze in een vooraf gedefinieerde query plakken om de gegevens die worden geretourneerd te selecteren.

Tips voor het kiezen van gegevensbronnen

 • OLE DB-providers zijn soms sneller als u veel gegevens moet verwerken. Probeer eerst de OLE DB-provider wanneer u een keuze moet maken tussen verschillende providers voor dezelfde gegevensbron.

 • Als u tabellen importeert uit relationele databases, bespaart u meerdere stappen, omdat tijdens het importeren externe-sleutelrelaties worden gebruikt om relaties te maken tussen werkbladen in het Power Pivot-venster.

 • U kunt ook enkele stappen overslaan door meerdere tabellen te importeren en daarna de tabellen die u niet nodig hebt te verwijderen. Als u tabellen een voor een importeert, moet u misschien toch nog handmatig relaties tussen de tabellen maken.

 • Kolommen met vergelijkbare gegevens in verschillende gegevensbronnen vormen de basis voor het maken van relaties binnen hetPower Pivot -venster. Wanneer u heterogene gegevensbronnen gebruikt, kiest u tabellen die kolommen bevatten die aan tabellen in andere gegevensbronnen kunnen worden toegewezen die identieke of vergelijkbare gegevens bevatten.

 • Als u het vernieuwen van gegevens wilt ondersteunen voor een werkmap die u naar SharePoint publiceert, kiest u gegevensbronnen die voor zowel werkstations als servers even toegankelijk zijn. Nadat u de werkmap hebt gepubliceerd, kunt u een schema opstellen voor het vernieuwen van gegevens om de informatie in de werkmap automatisch bij te werken. Het vernieuwen van gegevens is mogelijk als u gegevensbronnen gebruikt die op netwerkservers beschikbaar zijn.

Gegevens uit andere bronnen halen

Gegevens ophalen uit Analysis Services

Gegevens ophalen uit een gegevensfeed

Gegevens ophalen uit Microsoft Azure Marketplace

Verbinding maken met een plat bestand vanuit Power Pivot

Werkbladgegevens toevoegen aan een gegevensmodel via een gekoppelde tabel

Rijen kopiëren en plakken in een gegevensmodel in Power Pivot

Relationele gegevens vernieuwen

Klik in Excel op Gegevens > Verbindingen > Alles vernieuwen om opnieuw verbinding te maken met een database en de gegevens in uw werkmap te vernieuwen.

Met vernieuwen worden afzonderlijke cellen bijgewerkt en rijen toegevoegd die sinds de laatste import in de externe database werden in de externe database werden binnengehaald. Alleen rijen en bestaande kolommen worden vernieuwd; als u een nieuwe kolom aan het model wilt toevoegen, moet u deze importeren met behulp van de stappen die we eerder in dit artikel aangaven.

Met vernieuwen wordt de query die is gebruikt om de gegevens te importeren, opnieuw uitgevoerd. Als de gegevensbron zich niet meer op dezelfde plaats bevindt of als tabellen of kolommen zijn verwijderd of de naam ervan is gewijzigd, mislukt het vernieuwen, maar hebt u nog wel de gegevens die u eerder hebt geïmporteerd. Als u wilt bekijken welke query is gebruikt bij het vernieuwen van de gegevens, klikt u op Power Pivot > Beheren om het Power Pivot-venster te openen. Klik op Ontwerpen > Tabeleigenschappen om de query te bekijken.

Gewoonlijk zijn er vergunningen vereist om gegevens te vernieuwen. Als u de werkmap deelt met anderen die ook de gegevens willen vernieuwen, dienen deze ook over leesvergunningen te beschikken op de database.

Denk eraan dat de manier waarop u de werkmap deelt, bepaalt of gegevens kunnen worden vernieuwd. In Office 365 kunt u geen gegevens vernieuwen in een werkmap die is opgeslagen naar Office 365. In SharePoint Server 2013 kunt u een schema aanbrengen voor het onbeheerd vernieuwen van gegevens op de server, maar dat vereist de installatie en configuratie van Power Pivot voor SharePoint 2013 in uw SharePoint-omgeving. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder om erachter te komen of het vernieuwen van gegevens volgens schema mogelijk is.

Naar boven

Ondersteunde gegevensbronnen

Importeer gegevens uit de gegevensbronnen in de volgende tabel. Via Power Pivot in Microsoft Excel 2013 worden niet de providers geïnstalleerd die voor elke gegevensbron worden vermeld. Sommige providers zijn mogelijk al geïnstalleerd met andere toepassingen op uw computer. In andere gevallen moet u mogelijk de provider downloaden en installeren.

U kunt ook een koppeling met tabellen in Excel maken en gegevens kopiëren en plakken uit toepassingen zoals Excel en Word die een HTML-indeling gebruiken voor het Klembord. Zie Gegevens toevoegen met gekoppelde Excel-tabellen en Gegevens kopiëren en in Power Pivot plakken voor meer informatie.

Bron

Versies

Bestandstype

Providers 1

Access-databases

Microsoft Access 2003 of hoger.

.ACCDB of .MDB

ACE 14 OLE DB-provider

Relationele SQL Server-databases

Microsoft SQL Server 2005 of hoger; Microsoft Azure SQL-Database

(niet van toepassing)

OLE DB-provider voor SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB-provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor SQL-client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 of hoger

(niet van toepassing)

OLE DB provider voor SQL Server PDW

Relationele Oracle-databases

Oracle 9i, 10g, 11g.

(niet van toepassing)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor Oracle-client

.NET Framework Data Provider voor SQL Server

MSDAORA OLE DB-provider 2

OraOLEDB

MSDASQL

Relationele Teradata-databases

Teradata V2R6, V12

(niet van toepassing)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net-gegevensprovider voor Teradata

Relationele Informix-databases

(niet van toepassing)

Informix OLE DB-provider

Relationele IBM DB2-databases

8.1

(niet van toepassing)

DB2OLEDB

Relationele Sybase-databases

(niet van toepassing)

Sybase OLE DB-provider

Andere relationele databases

(niet van toepassing)

(niet van toepassing)

OLE DB-provider of ODBC-stuurprogramma

Tekstbestanden
Verbinding maken met een plat bestand

(niet van toepassing)

.TXT, .TAB, .CSV

ACE 14 OLE DB-provider voor Microsoft Access

Microsoft Excel-bestanden

Excel 97-2003 of later

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot-werkmap
Gegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 of hoger

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ASOLEDB 10.5

(alleen voor gebruik met Power Pivot-werkmappen die zijn gepubliceerd naar SharePoint-farms met Power Pivot voor SharePoint)

Analysis Services-kubus
Gegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 of hoger

(niet van toepassing)

ASOLEDB 10

Gegevensfeeds
Gegevens importeren uit een gegevensfeed

(gebruikt om gegevens te importeren uit Reporting Services-rapporten, Atom-servicedocumenten, Microsoft Azure Marketplace DataMarket en enkelvoudige gegevensfeeds)

Atom 1.0-indeling

Elke database of elk document dat wordt weergegeven als een Windows Communication Foundation (WCF)-gegevensservice (voorheen ADO.NET-gegevensservices).

.ATOMSVC voor een servicedocument waarin een of meer feeds worden gedefinieerd

.ATOM voor een Atom-webfeeddocument

Microsoft-gegevensfeedprovider voor Power Pivot

.NET Framework-gegevensprovider voor gegevensfeeds voor Power Pivot

Reporting Services-rapporten
Gegevens uit een Reporting Services-rapport importeren

Microsoft SQL Server 2005 of hoger

.RDL

Office Database Connection-bestanden

.odc

1U kunt ook de OLE DB-provider voor ODBC gebruiken.

2 In sommige gevallen kan het gebruik van de MSDAORA OLE DB-provider verbindingsfouten tot gevolg hebben, met name met nieuwere versies van Oracle. Gebruik in dat geval een van de andere vermelde providers voor Oracle.

Naar boven

Niet-ondersteunde bronnen

De volgende gegevensbron wordt op dit moment niet ondersteund:

 • Gepubliceerde serverdocumenten, zoals Access-databases die al zijn gepubliceerd naar SharePoint, kunnen niet worden geïmporteerd.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×