Gegevens ophalen met behulp van de Power Pivot-invoegtoepassing

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In veel gevallen is het importeren van relationele gegevens met de invoegtoepassing Power Pivot sneller en efficiënter dan een eenvoudige importeren in Excel doen.

In het algemeen is dit eenvoudig te doen:

 1. Neem contact op met een databasebeheerder voor informatie over de databaseverbinding en om te verifiëren of u een vergunning hebt de gegevens te bekijken.

 2. Als de gegevens relationeel of dimensionaal, klikt u vervolgens, uit binnen Power Pivot, klikt u op Start > Externe gegevens ophalen > Uit Database.

Desgewenst kunt u importeren uit andere gegevensbronnen:

 • Klik op Start > Uit gegevensservice als de gegevens is uit Microsoft Azure Marketplace of een OData-feed.

 • Klik op Start > Externe gegevens ophalen > Uit een andere bron om een keuze uit de volledige lijst met gegevensbronnen.

Kies of u het maken van alle gegevens in de gegevensbron of dat de gegevens filteren op de pagina Hoe kiezen om de gegevens te importeren . U tabellen en weergaven kiezen uit een lijst of een query waarmee wordt bepaald welke gegevens te importeren.

De voordelen van een import Power Pivot omvatten de mogelijkheid te:

 • U kunt overbodige gegevens uitfilteren en alleen een subset importeren.

 • U kunt de naam van tabellen en kolommen wijzigen als u gegevens importeert.

 • U kunt ze in een vooraf gedefinieerde query plakken om de gegevens die worden geretourneerd te selecteren.

 • OLE DB-providers zijn soms sneller als u veel gegevens moet verwerken. Probeer eerst de OLE DB-provider wanneer u een keuze moet maken tussen verschillende providers voor dezelfde gegevensbron.

 • Als u tabellen importeert uit relationele databases, bespaart u meerdere stappen, omdat tijdens het importeren externe-sleutelrelaties worden gebruikt om relaties te maken tussen werkbladen in het Power Pivot-venster.

 • U kunt ook enkele stappen overslaan door meerdere tabellen te importeren en daarna de tabellen die u niet nodig hebt te verwijderen. Als u tabellen een voor een importeert, moet u misschien toch nog handmatig relaties tussen de tabellen maken.

 • Kolommen met vergelijkbare gegevens in verschillende gegevensbronnen vormen de basis voor het maken van relaties binnen hetPower Pivot -venster. Wanneer u heterogene gegevensbronnen gebruikt, kiest u tabellen die kolommen bevatten die aan tabellen in andere gegevensbronnen kunnen worden toegewezen die identieke of vergelijkbare gegevens bevatten.

 • Als u het vernieuwen van gegevens wilt ondersteunen voor een werkmap die u naar SharePoint publiceert, kiest u gegevensbronnen die voor zowel werkstations als servers even toegankelijk zijn. Nadat u de werkmap hebt gepubliceerd, kunt u een schema opstellen voor het vernieuwen van gegevens om de informatie in de werkmap automatisch bij te werken. Het vernieuwen van gegevens is mogelijk als u gegevensbronnen gebruikt die op netwerkservers beschikbaar zijn.

Klik in Excel op Gegevens > Verbindingen > Alles vernieuwen om opnieuw verbinding te maken met een database en de gegevens in uw werkmap te vernieuwen.

Vernieuwen wordt bijwerken van afzonderlijke cellen en toevoegen van rijen die worden bijgewerkt in de externe database sinds het tijdstip van de laatste invoer. Alleen nieuwe rijen en kolommen op bestaande worden vernieuwd. Als u een nieuwe kolom toevoegen aan het model wilt, moet u importeren met de bovenstaande stappen.

Een vernieuwing gewoon Hiermee herhaalt u dezelfde query om de gegevens te importeren. Als de gegevensbron is niet meer op dezelfde locatie, of als de tabellen of kolommen zijn verwijderd of hernoemd, mislukt het vernieuwen. Uiteraard kunt bewaren u nog steeds alle gegevens die u eerder hebt geïmporteerd. Als u wilt weergeven in de query die tijdens de Gegevensvernieuwing is gebruikt, klikt u op Power Pivot > beheren om de Power Pivot -venster te openen. Klik op ontwerpen > Tabeleigenschappen om weer te geven van de query.

Machtigingen zijn meestal nodig om de gegevens te vernieuwen. Als u de werkmap wilt met anderen die ook de gegevens wilt vernieuwen delen, moeten ze worden ten minste alleen-lezen machtigingen voor de database.

De methode waarmee u uw werkmap delen bepaalt of het vernieuwen van gegevens kan zich voordoen. Voor Office 365, kunt u gegevens in een werkmap die is opgeslagen in Office 365 niet vernieuwen. In SharePoint Server 2013, kunt u zonder toezicht gegevens vernieuwen op de server plannen, maar dat nodig is dat Power Pivot voor SharePoint 2013 is geïnstalleerd en geconfigureerd in uw SharePoint-omgeving. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder om te zien of een geplande gegevensvernieuwing beschikbaar is.

U kunt gegevens importeren uit een van de vele gegevensbronnen die in de onderstaande tabel.

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 wordt niet geïnstalleerd als de providers voor elke gegevensbron. Als er bij sommige providers al op uw computer zijn mogelijk, moet u mogelijk downloaden en installeren van de provider die u nodig hebt.

U kunt ook een koppeling met tabellen in Excel maken en gegevens kopiëren en plakken uit toepassingen zoals Excel en Word die een HTML-indeling gebruiken voor het Klembord. Zie Gegevens toevoegen met gekoppelde Excel-tabellen en Gegevens kopiëren en in Power Pivot plakken voor meer informatie.

Houd rekening met de volgende met betrekking tot gegevensproviders:

 • U kunt ook de OLE DB-Provider voor ODBC gebruiken.

 • In sommige gevallen, met de MSDAORA OLE DB-provider kan resulteren in fouten, met name in nieuwere versies van Oracle. Als u fouten optreden, is het raadzaam dat u een van de andere providers voor Oracle vermeld gebruikt.

Bron

Versies

Bestandstype

Providers

Access-databases

Microsoft Access 2003 of hoger.

.ACCDB of .MDB

ACE 14 OLE DB-provider

Relationele SQL Server-databases

Microsoft SQL Server 2005 of hoger; Microsoft Azure SQL-Database

(niet van toepassing)

OLE DB-provider voor SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB-provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor SQL-client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 of hoger

(niet van toepassing)

OLE DB provider voor SQL Server PDW

Relationele Oracle-databases

Oracle 9i, 10g, 11g.

(niet van toepassing)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework-gegevensprovider voor Oracle-client

.NET Framework Data Provider voor SQL Server

MSDAORA OLE DB (provider 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Relationele Teradata-databases

Teradata V2R6, V12

(niet van toepassing)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net-gegevensprovider voor Teradata

Relationele Informix-databases

(niet van toepassing)

Informix OLE DB-provider

Relationele IBM DB2-databases

8.1

(niet van toepassing)

DB2OLEDB

Relationele Sybase-databases

(niet van toepassing)

Sybase OLE DB-provider

Andere relationele databases

(niet van toepassing)

(niet van toepassing)

OLE DB-provider of ODBC-stuurprogramma

Tekstbestanden
Verbinding maken met een plat bestand

(niet van toepassing)

.TXT, .TAB, .CSV

ACE 14 OLE DB-provider voor Microsoft Access

Microsoft Excel-bestanden

Excel 97-2003 of later

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot werkmap
Gegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 of hoger

.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM

ASOLEDB 10.5

(alleen voor gebruik met Power Pivot-werkmappen die zijn gepubliceerd naar SharePoint-farms met Power Pivot voor SharePoint)

Analysis Services-kubus
Gegevens importeren uit Analysis Services of Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 of hoger

(niet van toepassing)

ASOLEDB 10

Gegevensfeeds
Gegevens importeren uit een gegevensfeed

(gebruikt om gegevens te importeren uit Reporting Services-rapporten, Atom-servicedocumenten en enkelvoudige gegevensfeeds)

Atom 1.0-indeling

Elke database of elk document dat wordt weergegeven als een Windows Communication Foundation (WCF)-gegevensservice (voorheen ADO.NET-gegevensservices).

.ATOMSVC voor een servicedocument waarin een of meer feeds worden gedefinieerd

.ATOM voor een Atom-webfeeddocument

Microsoft-gegevensfeedprovider voor Power Pivot

.NET Framework-gegevensprovider voor gegevensfeeds voor Power Pivot

Reporting Services-rapporten
Gegevens uit een Reporting Services-rapport importeren

Microsoft SQL Server 2005 of hoger

.RDL

Office Database Connection-bestanden

.odc

Gepubliceerde serverdocumenten, zoals Access-databases die al zijn gepubliceerd naar SharePoint, kunnen niet worden geïmporteerd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×