Gegevens koppelen of importeren vanuit Microsoft Graph

Opmerking   Het komt eraan. Hoewel we de uitgebrachte versie van deze functie hebben aangekondigd, hebben we besloten de versie te verbeteren op basis van tests en feedback.

U kunt gegevens importeren uit of een koppeling maken naar gegevens uit Microsoft Graph, een gegevensbron die aankomt in een verhouding tussen Office 365-informatie en relaties voor het verkrijgen van waardevolle interferenties en inzichten over individuen, groepen en organisaties. Met deze gegevens kunt u de intelligentie en productiviteit van uw Access-oplossingen verhogen. Zie Microsoft Graphvoor meer informatie.

 • Wanneer u gegevens koppelt, wordt in Access een verbinding in twee gevallen gemaakt, zodat wijzigingen in gegevens in Access en Microsoft Graph worden gesynchroniseerd.

 • Wanneer u gegevens importeert, wordt een eenmalige kopie van de gegevens gemaakt, zodat wijzigingen in gegevens in zowel Access als Microsoft Graph worden gesynchroniseerd.

Overzicht van Access-verbinding maken met Microsoft Graph

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees de mogelijkheid om gegevens te koppelen of te importeren uit Microsoft Graph, is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

Wat is Microsoft Graph?

Microsoft Graph verbindt de punten tussen de verschillende Office 365-apps en-services door verschillende gegevens (gebruikers, groepen, berichten, contactpersonen, gesprekken, taken, bestanden, enzovoort) in een set relaties te verzamelen en te organiseren. Voorbeelden van relaties zijn: een gebruiker lid is van een groep, de huidige manager van de gebruiker, de gebruiker wordt vermeld in diverse gesprekken of het document van de gebruiker is door meerdere collega's in de afgelopen paar uur samengewerkt.

Het woord ' graph ' is een term die wordt gebruikt voor het aanduiden van een sociaal netwerk met informatie. Microsoft Graph is een netwerk met sociale gegevens en gegevensverbindingen in Office 365. De waarde van een netwerk breidt exponentieel uit met het aantal verbindingen. In Microsoft Graph zijn deze verbindingen afhankelijk van wat u aan het werken bent, met wie u samenwerkt en wat belangrijk voor u is.

U kunt snel aan de slag met de leer inzichten van Microsoft Graph via tabellen van Microsoft Graph, verdere bewerkingen uitvoeren en de slimmere en productiviteit van de databaseoplossing van Access verbeteren. U kunt bijvoorbeeld de meest relevante personen zoeken naar een gebruiker en deze als e-mailkoppeling toevoegen aan een rapport of een rapport in een e-mailbericht verzenden naar een groep waarvan de gebruiker lid is.

Voordat u begint

Wilt u alles soepeler laten verlopen? Tref dan de volgende voorbereidingen voordat u gaat koppelen of importeren:

 • Microsoft Graph-gegevens zijn gebaseerd op uw werk-of schoolaccount. De eerste keer dat u Microsoft Graph gebruikt, moet u zich mogelijk aanmelden bij Office 365.

 • Houd rekening met het aantal kolommen in elke tabel of weergave. In Access worden tabellen met meer dan 255 velden niet ondersteund, dus alleen de eerste 255 kolommen worden gekoppeld of geïmporteerd.

 • Bepaal de totale hoeveelheid te importeren gegevens. De maximumgrootte van een Access-database is twee gigabyte, minus de hoeveelheid ruimte die nodig is voor systeemobjecten. Microsoft Graph bevat grote tabellen, wat tijd kan lang duren en u kunt deze niet allemaal importeren in één Access-database. Met de Queryparameters van Microsoft Graph kunt u de hoeveelheid gekoppelde gegevens minimaliseren.

 • Beveilig de Access-database en de verbindingsgegevens die deze bevat door een vertrouwde locatie en een wachtwoord voor de Access-database te gebruiken. Zie Bepalen of u een database kunt vertrouwen en Een database versleutelen met behulp van een databasewachtwoord voor meer informatie.

 • Bereid u voor op het maken van aanvullende relaties. In Access worden geselecteerde tabellen en gefilterde subsets in het gegevensmodel Microsoft Graph gekoppeld of geïmporteerd. U kunt handmatig extra relaties maken tussen nieuwe en bestaande tabellen met het venster Relaties. Zie Wat is het venster Relaties? en Een relatie maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

Aan de slag

 1. Selecteer externe gegevens > nieuwe gegevensbron > vanuit Microsoft Graph> van Online Services .

 2. Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij uw werk-of schoolaccount voor Office 365.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt importeren, selecteert u De brongegevens importeren in een nieuwe tabel in de huidige database.

  • Als u wilt koppelen, selecteert u De gegevensbron koppelen door een gekoppelde tabel te maken.

 4. Selecteer OK.

 5. Selecteer in het dialoogvenster tabellen koppelen of objecten importeren onder tabellende tabellen die u wilt koppelen of waaruit u wilt importeren en klik vervolgens op OK.

  Een lijst met vooraf gedefinieerde filters

Koppelings resultaten filteren met behulp van een Microsoft Graph-queryparameter

Het koppelen en importeren van Microsoft Graph kan leiden tot het retourneren van een grote hoeveelheid gegevens, met name bij groepen en gebruikers in grote organisaties. Bij het koppelen kunt je de volgende Microsoft Graph-queryparameters gebruiken voor het filteren van de gegevens op de server voordat je de gegevens ophaalt:

 • $top    Hiermee wordt een beperkte set records gevonden op basis van een getal, bijvoorbeeld de eerste 25 rijen.

  Note    We raden je aan om als aanbevolen procedure eerst de queryparameter $top=n te gebruiken voor het retourneren van een kleine hoeveelheid gegevens, om vervolgens vertrouwd te raken met de velden en waarden.

 • $filter    Hiermee wordt het aantal rijen op basis van een expressie gefilterd.

 • $select   Hiermee worden alleen de kolommen geretourneerd die je opgeeft. In Access wordt echter altijd het id-veld geretourneerd.

Houd er rekening mee dat Access Microsoft Graph slechts een beperkt aantal expressies, kolommen en een deel van de syntaxis ondersteund. Zie Use query parameters to customize responses (Queryparameters gebruiken om antwoorden aan te passen), user resource type (resourcetype van gebruiker) en group resource type (resourcetype van groep).

 1. Voer in het dialoogvenster Resultaten filteren een Microsoft Graph-queryparameter in. In de volgende voorbeelden worden groepen en gebruikers getoond, maar je kunt soortgelijke filters maken voor de andere tabellen.

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. Selecteer OK.

Resultaten

Wanneer een koppeling of importbewerking wordt uitgevoerd, worden de tabellen weergegeven in het navigatiedeelvenster met dezelfde naam als de tabel Microsoft Graph. Als, tijdens een importbewerking die naam al in gebruik is, voegt Access '1' toe aan de nieuwe tabelnaam. Als die naam al in gebruik is, wordt de naam van de koppeling ' 1 ' toegevoegd aan de nieuwe tabelnaam, maar alleen als een ander filter wordt toegepast. U kunt altijd de naam van de tabellen wijzigen in een zinvolle naam.

De tabellen met het voorvoegsel 'mijn' voorvoegsel retourgegevens op basis van wie is de momenteel aangemelde gebruiker.

U kunt mijn Outlook-contactpersonenbijwerken, maar alle andere Microsoft Graph-tabellen zijn alleen-lezen.

Tijdens een importeerbewerking wordt een tabel in de database nooit overschreven. Hoewel het niet mogelijk is om Microsoft Graph rechtstreeks aan een bestaande tabel toe te voegen, kunt u een toevoegquery maken om gegevens toe te voegen na het importeren van gegevens uit soortgelijke tabellen.

Voor een koppelingsbewerking geldt: als kolommen alleen-lezen zijn in de tabel Microsoft Graph, dan zijn ze ook alleen-lezen in Access.

Tip    Beweeg de muisaanwijzer boven de tabel in het navigatiedeelvenster van Access om de URL van Microsoft Graph te zien, inclusief een queryparameter.

Een bestaande queryparameter van Microsoft Graph wijzigen

Als u een bestaande gekoppelde tabel met een queryparameter hebt, kunt u deze wijzigen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de gekoppelde tabel en selecteer gekoppeld tabel beheer.

 2. Klik in het dialoogvenster Koppelingsbeheer op het plusteken (+) om de naam van de gegevensbron van Microsoft Graph uit te vouwen en schakel vervolgens het selectievakje in naast de naam van de gewenste gegevensbron die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer opnieuw koppelen.

 4. Werk de queryparameter tekenreeks in het dialoogvenster <gekoppelde tabelnaam>opnieuw koppelen .

  Wijzig bijvoorbeeld $top = 100 in $filter = userType EQ ' lid '.

  Zorg ervoor dat er een vraagteken (?) wordt tussen de tabelnaam en de queryparameter.

 5. Selecteer OK.

 6. Schakel het selectievakje in naast de naam van de specifieke gegevensbron die u hebt gewijzigd.

 7. Selecteer vernieuwen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×