Gegevens invoeren of bewerken in een besturingselement of kolom met ondersteuning voor tekst met opmaak

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In een memoveld in een Microsoft Office Access 2007-database kunt u gegevens invoeren, bewerken en opmaken. Memovelden zijn geen nieuwe functie van Access, maar wel nieuw is dat u nu tekst met opmaak kunt toepassen op de tekst in een memoveld. Met tekst met opmaak hebt u de beschikking over de opmaakopties van andere 2007 Microsoft Office-systeem-programma's, zoals Microsoft Office Word 2007 en Microsoft Office PowerPoint 2007. U kunt de tekst bijvoorbeeld vet maken of onderstrepen, u kunt verschillende lettertypen toepassen op woorden of op afzonderlijke tekens en u kunt de kleur van tekst wijzigen.

Wat wilt u doen?

Tekst met opmaak begrijpen

Tekst met opmaak bewerken in een tabel inschakelen

Tekst toevoegen aan een memoveld

Tekst met opmaak naar behoefte toepassen

Tekst met opmaak voor besturingselementen in formulieren en rapporten inschakelen

Tekst met opmaak handmatig inschakelen

Tekst met opmaak begrijpen

In Office Access 2007 kunt u een memoveld instellen op tekst met opmaak. Vervolgens kunt u tekst met opmaak toepassen op memogegevens in tabellen en queryresultaatsets, en ook op de gegevens in tekstvakken op formulieren en rapporten die u koppelt aan de memovelden in uw tabellen.

Achter de schermen wordt in Office Access 2007 HTML-opmaakcode (Hypertext Markup Language) toegepast op uw gegevens. In Access wordt gebruikgemaakt van HTML omdat dit een grotere mate van compatibiliteit biedt met velden met tekst met opmaak in Windows SharePoint Services 3.0-lijsten.

afbeelding van het access-lint

Naar boven

Tekst met opmaak inschakelen in een tabel

U kunt tekst met opmaak alleen inschakelen voor tabelvelden die in Office Access 2007-databasetabellen zijn ingesteld op het gegevenstype Memo. Nadat u een memoveld hebt toegevoegd aan een tabel schakelt u tekst met opmaak in door de eigenschap Tekstopmaak van het veld in te stellen. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een memoveld toevoegt aan een tabel, hoe u tekst met opmaak inschakelt voor dat veld en hoe u vervolgens opmaak toepast op een deel van een record of een hele record. Deze aanwijzingen zijn van toepassing op databases die zijn gemaakt in de Office Access 2007-indeling en ook op databases die zijn gemaakt met eerdere versies van Access (MDB-bestanden), als u die opent in of converteert naar de Office Access 2007-indeling. Deze aanwijzingen zijn echter niet van toepassing op projecten (ADP-bestanden) of op Data Access-pagina's.

Opmerking: Wanneer u probeert tekst met opmaak in te schakelen voor een bestaande tabel, merkt u misschien dat voor de tabel de eigenschap Alleen toevoegen is ingeschakeld. Als u tekst met opmaak voor een veld wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat de eigenschap Alleen toevoegen voor de tabel is uitgeschakeld. Anders wordt de tekst in het veld verborgen wanneer u de cursor in dat veld plaatst of in een formulierbesturingselement dat van het veld afhankelijk is.

Laat zien hoe de eigenschap alleen toevoegen uitschakelen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Selecteer het veld Memo die u wilt wijzigen en schuif omlaag naar de eigenschap Alleen toevoegeny in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor tabellen op het tabblad Algemeen .

 3. Klik op het veld naast de eigenschap en selecteer Nee in de lijst.

Een memoveld toevoegen in de gegevensbladweergave

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen. De tabel wordt in de gegevensbladweergave geopend.

 2. Selecteer een leeg veld (de gekleurde cel met de tekst Nieuw veld toevoegen). In de volgende afbeelding ziet u een leeg veld:

  Een nieuw veld in een gegevensblad

 3. Dubbelklik op de veldkop en voer een naam in voor het nieuwe veld.

 4. Ga naar het tabblad Gegevensblad en klik in de groep Gegevenstype en -notatie op de pijl omlaag naast Gegevenstype (de lijst boven aan de groep) en selecteer Memo.

Een memoveld toevoegen in de ontwerpweergave

 1. Klik in de ontwerpweergave met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en kies Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Voer in de kolom Veldnaam een naam in voor het nieuwe veld.

 3. Klik in de kolom Gegevenstype op de cel voor die rij en selecteer vervolgens Memo uit de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Tekst met opmaak inschakelen voor een memoveld

Opmerking: Het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface, bevat geen opdrachten waarmee u tekst met opmaak voor een memoveld kunt inschakelen.

 1. Klik in de ontwerpweergave met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en kies Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik in het onderste gedeelte van het tabelontwerpraster onder Veldeigenschappen en klik op het tabblad Algemeen.

 3. Klik op de lijst naast het eigenschapsvak Tekstopmaak en klik vervolgens op Tekst met opmaak.

 4. Sla de tabel Knopafbeelding .

 5. Ga naar gegevensblad weergave Knopafbeelding en volg de stappen in de volgende sectie voor sommige gegevens invoeren in het veld.

Naar boven

Tekst toevoegen aan een memoveld

Tekst toevoegen aan een memoveld lijkt erg op tekst toevoegen in een tekstbewerkingsprogramma: u plaatst een cursor in het tabelveld of tekstvak en begint met typen. Andere tekstbewerkingshandelingen, zoals kopiëren, knippen en plakken worden op dezelfde wijze uitgevoerd. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u tekst invoert en veel voorkomende bewerkingen uitvoert.

Tekst invoeren in een memoveld in een tabel

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die het memoveld bevat. De tabel wordt dan geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het memoveld, klik nogmaals om de cursor te plaatsen en typ vervolgens de tekst.

  Hoe weet ik of ik zoek een memoveld?

  1. Klik op het tabblad Gegevensblad wanneer een tabel in de gegevensbladweergave is geopend.

  2. Verplaats de aanwijzer van veld naar veld (met de muis, TAB of de pijltoetsen links en rechts). In de groep Gegevenstype en -notatie ziet u het gegevenstype dat in de lijst Gegevenstype, boven aan de groep, wordt weergegeven.

 3. Voer, wijzigen of de tekst opmaken zo nodig. Zie de sectie tekst met opmaak naar behoefte toepassen, verderop in dit artikel voor informatie over opmaak.

 4. Als u de wijzigingen wilt doorvoeren in de database, plaatst u de aanwijzer in een ander veld in de tabel.

  Sneltoets SHIFT + ENTER.

  – of –

  Klik op het tabblad Start, in de groep Records, op Opslaan.

  afbeelding van het access-lint

Tekst invoeren in een formulier

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het gewenste formulier. Het formulier wordt in de formulierweergave geopend.

 2. Plaats de cursor in het tekstvak en typ vervolgens, wijzigen of de tekst opmaken zo nodig. Zie voor informatie over het opmaken van tekst met opmaak naar behoefte toepassen, verderop in dit artikel.

 3. Als u de wijzigingen wilt doorvoeren in de database klikt u op het tabblad Start in de groep Records op Record opslaan. U kunt in plaats hiervan ook op SHIFT+ENTER drukken.

Tekst in een tabel of formulier kopiëren, knippen en plakken

 1. Markeer de tekst die u wilt kopiëren of plakken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op kopiëren Knopafbeelding of Knippen Knopafbeelding . U kunt ook, druk op CTRL + C om te kopiëren of druk op CTRL + X op Knippen.

 3. Plak de tekst in een logische locatie, zoals een memoveld in een andere tabel of formulier, een Word-document, een Microsoft Office Excel 2007 -werkblad, een e-mailbericht of een andere locatie in het tekstvak. Klik vervolgens op Plakken Knopafbeelding . U kunt ook, druk op CTRL + V om te plakken.

Naar boven

Tekst met opmaak toepassen op memogegevens

Als u al met andere Office-programma's hebt gewerkt, hebt u waarschijnlijk al enige ervaring met het opmaken van gegevens. De opmaakhulpmiddelen in Access werken net zoals de hulpmiddelen in andere programma's. In Access worden bijvoorbeeld de standaardknoppen gebruikt om tekst op te maken en uit te lijnen. In de afbeelding zijn de opmaakopdrachten te zien:

afbeelding van het access-lint

Deze afbeelding laat de opdrachten voor tekst met opmaak zien:

afbeelding van het access-lint

U kunt deze opmaakopdrachten toepassen op formulieren die open zijn in de formulierweergave, en een kleinere set opdrachten op formulieren die open zijn in de indelingsweergave. Als u echter een opmaak toepast op een memoveld in de indelingsweergave, geldt de toegepaste opmaak voor alle tekst in het veld omdat u een opmaak toepast op het besturingselement en niet op de tekst. U kunt geen afzonderlijke tekens of tekstblokken een eigen opmaak geven wanneer u in de indelingsweergave werkt. Hieronder volgt een lijst met voorbeelden van opmaakopties die u kunt toepassen op verschillende objecten die openstaan in verschillende weergaven.

 • Formulieren open in de formulierweergave    U kunt opmaak toepassen op de hele tekst of een deel van de tekst in een memoveld. De opmaakopdrachten worden op twee plaatsen weergegeven: in de groepen Lettertype en Tekst met opmaak van het tabblad Start, en in de miniwerkbalk die verschijnt wanneer u een deel van de tekst of alle tekst in het veld markeert.

 • Formulieren open in de indelingsweergave    U kunt over minder opdrachten beschikken, en de wijzigingen zijn van toepassing op het tekstvak dat de gegevens bevat. Alle tekst in dat besturingselement krijgt de nieuwe opmaak. U kunt verschillende opmaakkenmerken op de tekst toepassen, maar u kunt de opmaak die u op het besturingselement hebt toegepast, niet ongedaan maken. Als u het tekstvak bijvoorbeeld zo hebt ingesteld dat tekst cursief wordt weergegeven, kunt u de tekst ook vet maken of een kleur geven, maar de tekst wordt altijd cursief weergegeven. Als u de opmaak cursief probeert te verwijderen, is dat mogelijk wanneer de record is geopend. De wijzigingen worden echter weer ongedaan gemaakt zodra de record niet meer is geopend. In de indelingsweergave kunt u geen afzonderlijke letters of blokken tekst opmaken.

 • Tabellen of queryresultaatsets open in de gegevensbladweergave    De opmaakopdrachten worden op twee plaatsen weergegeven: in de secties Lettertype en Tekst met opmaak van het tabblad Start, en in de miniwerkbalk die verschijnt wanneer u een deel van de tekst of alle tekst in het veld markeert.

 • Rapporten open in de indelingsweergave    Net als bij formulieren open in de indelingsweergave hebt u in Office Access 2007 nu een kleinere hoeveelheid opdrachten ter beschikking en gelden alle wijzigingen die u uitvoert voor het hele memoveld. U kunt dan geen afzonderlijke letters of tekstblokken een eigen opmaak geven als u in de indelingsweergave aan een rapport werkt.

Als u nog niet eerder met opmaakopties hebt gewerkt, vindt u in de onderstaande tabel de opdrachten in de groep Lettertype met een beschrijving van hoe u ze gebruikt. Denk eraan dat u afhankelijk van de gebruikte weergave verschillende opdrachten te zien krijgt in de verschillende groepen op het Office Fluent-lint.

Opmaakopdracht

Naam

Gebruik

Knopafbeelding

Lettertype

Een lettertype selecteren. Standaard wordt in Office Access 2007 Calibri 11-punts gebruikt, een lettertype dat met 2007 Microsoft Office-systeem wordt meegeleverd.

Knopafbeelding

Tekengrootte

Een grootte voor een lettertype selecteren.

Knopafbeelding

Links uitlijnen

De gegevens worden uitgelijnd op de linkerkant van het besturingselement. Bij het opmaken van een label wordt door deze opdracht de tekst uitgelijnd op de linkerzijde van het tekstgebied.

Knopafbeelding

Centreren

Gegevens centreren in het besturingselement. Bij het opmaken van een label wordt door deze opdracht de tekst gecentreerd in het tekstgebied.

Knopafbeelding

Rechts uitlijnen

De gegevens worden uitgelijnd op de rechterkant van het besturingselement. Bij het opmaken van een label wordt door deze opdracht de tekst uitgelijnd op de rechterzijde van het tekstgebied.

Knopafbeelding

Vet

Tekst in besturingselementen en labels vet maken.

Knopafbeelding

Cursief

Tekst in besturingselementen en labels cursief maken.

Knopafbeelding

Onderstrepen

Tekst in besturingselementen en labels onderstrepen.

Knopafbeelding

Tekstkleur

De kleur van een lettertype wijzigen.

Knopafbeelding

Opvulkleur

Een kleur toepassen op de achtergrond van het besturingselement en het tekstgebied van het label dat is gekoppeld aan het besturingselement.

Knopafbeelding

Rasterlijnen

De galerie Rasterlijnen openen. Als u een rasterstijl selecteert, wordt die stijl toegepast op het openstaande gegevensblad.

Knopafbeelding

Afwisselende opvulling/achtergrondkleur

De achtergrondkleur voor de rijen in een gegevensblad of rapport afwisselend instellen.

Deze tabel bevat een overzicht en beschrijving van de opmaakbesturingselementen in de groep Tekst met opmaak op het tabblad Start. Let wel: deze besturingselementen worden pas ingeschakeld wanneer u tekst met opmaak voor een memoveld inschakelt.

Opmaakopdracht

Naam

Gebruik

Knopafbeelding

Inspringing vergroten

De inspringing van de gegevens in het geselecteerde veld of besturingselement 6,35 mm (360 twips) vergroten. Dit is een standaardvergroting die u niet kunt wijzigen.

Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar in de ontwerpweergave.

Knopafbeelding

Inspringing verkleinen

De inspringing van de gegevens in het geselecteerde veld of besturingselement 6,35 mm (360 twips) verkleinen. Dit is een standaardverkleining die u niet kunt wijzigen.

Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar in de ontwerpweergave.

Knopafbeelding

Van links naar rechts of Van rechts naar links

Bepalen of de tekst vanaf de linker- of de rechterkant in een veld komt. Voor talen die van links naar rechts worden geschreven, worden tekstvelden in Access standaard van links naar rechts gevuld en numerieke velden van rechts naar links. Voor talen die van rechts naar links worden geschreven is het precies andersom. Klik op deze opdracht als u de standaardmethode voor een taal van het ene of het andere type wilt wijzigen.

Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar in de ontwerpweergave.

Knopafbeelding

Nummering

Een genummerde lijst maken. Deze opdracht werkt alleen bij tekst in een memoveld. U kunt deze opdracht gebruiken in tabellen die in de gegevensbladweergave zijn geopend en in formulieren die in de formulierweergave zijn geopend.

Knopafbeelding

Opsommingstekens

Een lijst met opsommingstekens in de tekst maken. Deze opdracht werkt alleen bij tekst in een memoveld. U kunt deze opdracht gebruiken in tabellen die in de gegevensbladweergave zijn geopend en in formulieren die in de formulierweergave zijn geopend.

Knopafbeelding

Tekst markeren

De tekst omgeven met een markeringskleur. Selecteer een deel van de tekst of alle tekst in het veld, klik op de knop om een kleurenpalet te openen en selecteer vervolgens een kleur.

Gegevens opmaken

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype of de groep Tekst met opmaak op een opmaakopdracht.

  U kunt een ander lettertype selecteren, de tekst vet maken, de geselecteerde tekst een kleur geven, de tekstuitlijning wijzigen, enz.

  Plaats de cursor in een andere record uw wijzigingen op te slaan. U kunt ook Record opslaan Knopafbeelding of druk op SHIFT + ENTER.

Naar boven

Tekst met opmaak inschakelen voor besturingselementen in formulieren en rapporten

In de regel hoeft u tekst met opmaak alleen in te schakelen als u handmatig een tekstvak toevoegt aan een formulier of rapport. Als u een formulier of rapport maakt met de opdrachten op het tabblad Maken en u tekst met opmaak hebt ingeschakeld voor het onderliggende memoveld, neemt het resulterende tekstvak de eigenschap Tekstopmaak over die is ingesteld voor het memoveld.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een formulier maakt waarbij de tekst met opmaak voor een besturingselement automatisch wordt ingeschakeld. Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u werken met een Office Access 2007-database, en moet u een tabel hebben die een memoveld bevat.

Tekst met opmaak inschakelen

 1. Open de tabel die het memoveld bevat. U kunt de tabel openen in de gegevensbladweergave of de ontwerpweergave. De geopende tabellen worden gebruikt als basis voor het nieuwe formulier.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Formulier, Gesplitst formulier of Meerdere items.

  Er wordt in Office Access 2007 een nieuw formulier gemaakt met op het formulier een besturingselement voor elk tabelveld en de besturingselementen worden gekoppeld aan de open tabel. De soorten besturingselement die in Office Access 2007 op het formulier worden geplaatst hangen af van en corresponderen met de gegevenstypen die zijn ingesteld voor de verschillende velden in de tabel. Aangezien de tabel waaraan u werkt een memoveld bevat, wordt in Office Access 2007 een tekstvak op uw formulier geplaatst, dat wordt gekoppeld aan het veld. Omdat u tekst met opmaak hebt ingeschakeld voor het veld, wordt die opmaak in Office Access 2007 automatisch ingeschakeld voor het besturingselement. Als het memoveld van uw tabel gegevens bevat, worden die gegevens weergegeven in het tekstbesturingselement op het formulier.

 3. Ga naar de formulierweergave en markeer een deel van de tekst of alle tekst in een record.

 4. Maak de tekst op met behulp van de opdrachten in de groep Lettertype of de groep Tekst met opmaak op het tabbladStart.

  Met de opdrachten in de groep Lettertype kunt u tekst vet of cursief maken, onderstrepen, de kleur van de tekst wijzigen en tekst naar de linker- of rechterzijde van het besturingselement uitlijnen of centreren. Met de opdrachten in de groep Tekst met opmaak kunt u genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken, tekst markeren en inspringingen en alinea-einden toevoegen.

Naar boven

Tekst met opmaak handmatig inschakelen

Standaard wordt Office Access 2007 niet ingeschakeld RTF wanneer u een besturingselement handmatig aan een formulier toevoegen bewerken, zelfs als u dat besturingselement aan een memoveld koppelt. Deze stappen wordt uitgelegd hoe u een besturingselement toevoegen aan een formulier, afhankelijk van het besturingselement aan een memoveld en schakelt u vervolgens tekst met opmaak. Als u wilt deze stappen hebt voltooid, moet u een database Office Access 2007 gebruiken en een tabel een veld is ingesteld op het gegevenstype memo moet bevatten. Zie tekst met opmaak in een tabel inschakelen, eerder in dit artikel voor informatie over het toevoegen van een memoveld aan een tabel.

Het besturingselement toevoegen aan het formulier

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 3. Klik en sleep met de muis in een leeg gebied van het formulier om daar het besturingselement te plaatsen.

  In Office Access 2007 wordt standaard een label gemaakt, dat wordt gekoppeld aan het nieuwe besturingselement.

 4. Klik in het tekstgebied van het nieuwe besturingselement, klik met de rechtermuisknop in het tekstgebied van het besturingselement (niet het label) en kies Eigenschappen.

  Het eigenschappenvenster voor het besturingselement verschijnt.

Koppel het besturingselement aan een memoveld volgens de onderstaande procedure.

Het besturingselement aan een memoveld koppelen

 1. Klik in het eigenschappenvenster van het nieuwe besturingselement op het tabblad Alle.

 2. Klik op het eigenschapsvak Besturingselementbron en selecteer het memoveld uit de lijst.

  De lijst worden standaard weergegeven van de velden in de tabel die is gekoppeld aan uw formulier. Als uw memoveld zich in een andere tabel bevindt, gebruikt u de expressiesyntaxis van deze elk besturingselement: = [tabelnaam]! [ veldnaam]. Gebruik de haakjes en het uitroepteken precies zoals wordt weergegeven. Typ de naam van de tabel in het eerste deel van de expressie en de naam van het memoveld in het tweede onderdeel. Bijvoorbeeld, hebt u een tabel met de naam notities met een memoveld met de naam Compliment, zou u deze tekenreeks in het vak van de eigenschap Besturingselementbron : =[Notes]![Compliments]

Voer de volgende procedure uit om tekst met opmaak in te schakelen.

Tekst met opmaak inschakelen

 1. Zoek in het eigenschappenvenster terwijl het tabblad Alle nog steeds is geselecteerd het eigenschapsvak Tekstopmaak op en selecteer dit. Selecteer vervolgens Tekst met opmaak uit de lijst.

 2. Sla uw werk Knopafbeelding .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×